Blog Frankowicza

-+ TAGI

utrata dochodów

Jeśli utraciłeś dochody z powodu pandemii koronawirusa, to pozwij bank i odzyskaj swoje pieniądze!

Straciłeś dochody lub boisz się, że z powodu epidemii koronawirusa wkrótce może to nastąpić? Z powodu przestoju gospodarczego Twój miesięczny budżet znacząco się obniżył? W obecnie niepewnej sytuacji rynkowej warto szukać oszczędności we wszystkich możliwych miejscach, a w szczególności warto też odzyskać nienależnie pobrane przez Ciebie pieniądze przez bank. Przeczytaj, jak pozwać bank przy utracie dochodów!

Utrata dochodów z powodu koronawirusa a pozwanie banku

Koronawirus wywołuje w społeczeństwie niepewność i obawy nie tylko o własne zdrowie. W ostatnim badaniu przeprowadzonym na zlecenie Konfederacji Lewiatan prawie połowa zapytanych respondentów (47%) uważa, że skutki pandemii spowodują utratę pracy przez nich samych lub kogoś z ich bliskich. Natomiast ponad połowa (51%) twierdzi, że skutki pandemii znacząco wpłyną na spadek ich dochodów. Optymistyczną perspektywą nie napawają również poczynania rządu. Uchwalone „tarcze antykryzysowe” nie zdołają uchronić Polaków przed skutkami spowolnienia gospodarczego i nie oferują żadnej skutecznej pomocy frankowiczom. Nasze szczegółowe omówienie pierwszej „tarczy antykryzysowej” znajdziesz tutaj: Eksperci Życia Bez Kredytu omawiają najnowszy projekt „tarczy antykryzysowej”. Zresztą zauważają to również sami respondenci wspomnianego wyżej badania, gdyż zapytani o ocenę działań rządu w 68% przypadkach określają je jako niewystarczającą. W szczególności żadnej pomocy ze strony państwa nie otrzymali kredytobiorcy, którzy w obliczu starty dochodów lub pracy w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, nie otrzymali od banków uczciwej możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu. W wyjątkowo trudnej sytuacji znaleźli się frankowicze, których rata kredytu ponownie poszybowała w górę ze względu na rosnący kurs franka. Banki ze swojej strony nie zaoferowały żadnej realnej pomocy lub ulgi związanej z utratą dochodów znaczącej części kredytobiorców spowodowaną nadzwyczajną sytuacją gospodarczą. W marcu 2020 Związek Banków Polskich ogłosił hucznie antykryzysowy „pakiet minimum” dla klientów posiadających kredyt w banku. Jednak w rzeczywistości pomoc banków i ich oferta „wakacji kredytowych” nie jest darmowa, a w dodatku wiele ofert odroczenia płatności rat obarczonych jest jeszcze dodatkowymi kosztami. Naszą analizę możliwości odraczania spłat kredytowych znajdziesz tutaj: Jakie warunki odroczenia płatności przygotowały banki z uwagi na koronawirusa?  

Jeśli utraciłeś pracę, pozwij bank i odzyskaj Twoje pieniądze!

Jeżeli pozostałeś bez pracy, a do tej pory nadal odkładałeś w czasie decyzję w sprawie sądowego sporu z nieuczciwym kredytodawcą, to właśnie nadszedł najwyższy czas, abyś podjął słuszną decyzję. Pozew banku może być teraz kluczowy dla uratowania i odzyskania swojego bezpieczeństwa finansowego. Frankowicze na drodze sądowej już wielokrotnie odzyskiwali niesłusznie pobrane przez banki pieniądze. Członkowie społeczności zwyciężyli w 92% przypadków do tej pory. Niezależnie od tego, czy utraciłeś dochód, pamiętaj, że nie musisz spłacać nieuczciwie naliczonych rat kredytowych przed wyrokiem sadowym, o ile przygotujesz właściwą strategię zawieszania płatności oraz pozwania banku! Sąd Najwyższy wskazał w wyroku z dnia 6 kwietnia 2018 roku (Sygn. akt III CZP 114/17), że wierzytelności, które powstały z uwagi na rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, wynikają z mocy prawa, a wyrok sądu nie jest potrzebny, aby te wierzytelności potwierdzić:  „Według ugruntowanej wykładni art. 3851§ 1 k.c. i leżących u jego podstaw postanowień dyrektywy Rady 93/13EWG (art. 6 ust. 1), tzw. incydentalna kontrola postanowień umowy z udziałem konsumenta odbywa się z urzędu w każdej sprawie, w której dochodzone jest roszczenie wywodzone z takiej umowy i nie wymaga wydania odrębnego orzeczenia o abuzywności postanowienia umowy. Kontrola ta zakłada jedynie dokonanie oceny w tym względzie, stanowiącej przesłankę rozstrzygnięcia o dochodzonym roszczeniu. Uznanie postanowienia za abuzywne przez organ stosujący prawo nie ma zatem charakteru rozstrzygnięcia konstytutywnego, lecz wyłącznie stwierdzenia niedozwolonego charakteru ocenianego postanowienia ze skutkiem wynikającym z ustawy. Skutkiem tym jest bezskuteczność niedozwolonego postanowienia – brak mocy wiążącej od samego początku.” Jednak zalecamy przed zawieszeniem płatności skonsultować swoją umowę z specjalistą i dopiero wówczas pozwać bank. Więcej informacji o możliwości zaprzestania spłaty rat kredytowych: Frankowicze – czy można przestać spłacać raty przed wyrokiem sądu? Nie powinieneś obawiać się, że dochodzenie swoich praw oraz pieniędzy na drodze sądowej będzie czasochłonne lub kosztowne. To co możesz zyskać znacząco przewyższy twój wkład w rozpoczęcie sprawy. Należy również uświadomić sobie jak dużo pieniędzy kosztuje Cię każdy dzień zwłoki z dochodzeniem swoich roszczeń. Z każdym miesiącem przedawniają się Twoje kolejne raty, każda z upływem 10 lat. Przy założeniu, że średnia rata wynosi ok. 3000 zł, to w ciągu 6 miesięcy przeciętnie tracą Państwo z uwagi na przedawnienie bezpowrotnie aż 18 000 zł!! Jak wynika z analiz wykonywanych dla członków społeczności ŻBK, średni zwrot z banku powinien wynosić ok 80000 zł – 200000 zł, w zależności od wysokości kredytu. Tych pieniędzy wystarczyłoby przecież na wiele lat spłat rat kredytowych !!Te pieniądze po prostu Ci się należą, gdyż bank  pobierał je w znacznie zawyżonych kwotach i dalej będzie pobierał, dopóki nie wystosujesz pozwu do banku!

Pozwanie banku w przypadku utraty dochodów jest możliwe, a w dodatku skuteczne!

Czy uważasz, że w obliczu utraty pracy lub mniejszych dochodów pozwanie banku może być zbyt ryzykowne i narazi Cię na potencjalne koszty, na które w obecnej sytuacji po prostu nie możesz sobie pozwolić? W takim razie zapewniamy Cię, że nasza tarcza ochronna Życia Bez Kredytu zabezpieczy Cię przed takimi zdarzeniami. Tym samym udzielamy ochrony od niekorzystnych zdarzeń i od skutków nieuprawnionych działań banków. Pokrywamy również koszty obrony w przypadku wytoczenia przez bank powództwa o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału, który jest oczywiście jedynie „straszakiem” banków. Nasze poważne traktowanie Klienta wyrażamy poprzez gwarancję satysfakcji lub zwrot pieniędzy. Przypominamy, że obecna sytuacja na rynku, która powoduje wzrost kursu franka zachęca posiadaczy kredytów w helweckiej walucie do wytaczania pozwów przeciw bankom. Ponadto prawdopodobnie po wyciszeniu niepokojów związanych z epidemią koronawirusa liczba pozwów przeciwko wszystkim bankom drastycznie wzrośnie, a wraz z nim niekorzystny czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłat kredytu, co z kolei skutkować będzie przedawnianiem się wielu rat, a w efekcie zwiększy Państwa straty finansowe. Już teraz kilka tygodni oczekiwania na wydanie na zaświadczenie z banku jest bardzo optymistycznym, graniczącym z niemożliwością scenariuszem. Sądy będą również coraz bardziej obłożone sprawami o kredyty frankowe. Aktualnie termin wyznaczenia pierwszej rozprawy przesunął się z 4-5 miesięcy na 6-12 miesięcy. Możesz już teraz pobrać i wysłać on-line wniosek do banku o wydanie historię spłat https://zyciebezkredytu.pl/bylo-tsuenami-a-przed-nami-koronami-zloz-juz-teraz-wniosek-do-banku/ Od przełomowego wyroku TSUE z 3 października 2019 r. ponad 90% wszystkich spraw jest wygrywanych przez frankowiczów. O świadomości tych porażek świadczą tworzone przez banki ogromne rezerwy na poczet toczących się spraw sądowych. Dowodzi to przekonania banków o ich przegranej pozycji w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych we frankach. Ponadto ryzyko jest zminimalizowane niemal do zera, jeśli zwrócisz się o pomoc do doświadczonych specjalistów w zakresie umów kredytowych. Eksperci Życia Bez Kredytu z sukcesem pomagają frankowiczom już od 5 lat. To właśnie członek społeczności ŻBK jest rekordzistą w zakresie uzyskania najwyższej kwoty od banku, o szczegółach tej sprawy przeczytasz w naszym artykule: Unieważnienie kredytu i zobowiązanie banku do zapłaty kwoty 806 663 CHF, czyli 3 145 340 zł!

Najnowszy odcinek Vloga Życie bez Kredytu:

Frankowiczu, pamiętaj, że decydując się na wytoczenie powództwa przeciwko swojemu bankowi praktycznie nic nie tracisz, a zyskać możesz bardzo wiele! #loveżbk    

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 17 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu