Polityka Prywatności

Serwis internetowy / Strona internetowa centrumpfie.pl wraz z jego/jej subdomenami jest prowadzony przez Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP: 7010902340 REGON 382341908.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności oraz Państwa danymi osobowymi, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem kontakt@centrumpfie.pl

Każdego użytkownika serwisu centrumpfie.pl wraz z jego subdomenami obowiązuje aktualna polityka prywatności, bezpieczeństwa i cookies znajdująca się na stronie https://www.centrumpfie.pl/polityka-prywatnosci/

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP: 7010902340, REGON 382341908.

Gwarantujemy Państwu, że korzystając z naszych usług zgodnie z naszą ofertą dostępną na stronie centrumpfie.pl Państwa dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione ani sprzedane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Poza tym nigdy nie zbieramy danych wrażliwych. Wszelkie informację służą do celów związanych z działalnością naszego Centrum.

Uprawnienia.

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgoda została wyrażona

Szczegółowe zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo
w art. 16 – 21 RODO.

Zawsze mogą również zwrócić się Państwo do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami pod adresem biuro@centrumpfie.pl. Dołożyliśmy wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone
z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nigdy nie udostępniamy danych podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem Odbiorców danych.

Odbiorcy danych.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług czy realizacji zamówień. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Celem zbierania danych osobowych jest przesyłanie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,  a także treści marketingowych i informacji handlowych za pośrednictwem newslettera (e-mail).  W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem newslettera wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres biuro@centrumpfie.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Wyrażając chęć współpracy z Centrum jednocześnie traktując nasze usługi jako produkt muszą Państwo podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonują Państwo zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, muszą podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Proszę pamiętać również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie posiadają Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą jednak Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Państwa danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach i zakupach przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych,
o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt.

Kontaktując się ze Centrum za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego,
w sposób naturalny przekazują Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto dane gromadzone są w celach analitycznych i statystycznych; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na prowadzeniu analiz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności
i świadczonych usług.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziliście z Centrum (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Centrum Prawa Finansowego
  i Ekonomii
   sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • monitorowanie i zarządzanie przepływem danych na stronie internetowej;
  • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • ustawienia przeglądarki Użytkownika do określenia preferencji na podstawie wcześniejszych decyzji Użytkownika;
  • zapisywania wyborów Użytkownika dokonanych na stronie internetowej, w tym danych podanych w formularzu kontaktowym oraz formularzu wyboru wariantu usługi;
  • zapisywania informacji o użytkowniku wprowadzonych na stronie.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.