Podsumowanie aktualnej linii orzeczniczej #ŻBK

 • #697 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od Deutsche Bank 115.961,35 zł oraz kwotę 48.296,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank;

  Sygn. akt XXIV C 2047/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.04.2024r.

 • #696 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty:
  👉 205 599,48 PLN
  👉 57 595,04 CHF
  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.01.2023 r. do dnia zapłaty;
  2️⃣ Oddala zarzut zatrzymania banku;
  3️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  ✅ Sygn. akt II C 2046/22
  ✅ Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  ✅ Data: 12.04.2024r.

 • #695 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • . Ustalił nieważność umowy w całości;
  II. Zasądził od mBanku na rzecz powódki kwotę 153 940,44 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, w pkt;
  III. Zasądził od mBanku na rzecz powódki kwotę 43 303,78 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 listopada 2022 r. do dnia zapłaty, w pkt;
  IV. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  V. Zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 11817,00 PLN wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 317/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 11.04.2024r.

 • #694 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości;
  2. Zasądzone 132 554,31 zł z odsetkami od 17.03.2023 (doręczenie pozwu);
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądzone 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13341/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.04.2024r.

 • #693 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 303 265,87 PLN wraz z odsetkami od kwot: a) 227 998,83 PLN – od dnia 2 marca 2021 r. do dnia zapłaty; b) 75 267,04 PLN – od dnia 19 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, kwotę 4 814,25 CHF wraz z odsetkami od dnia 2 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Koszty procesu w 100 % ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 111/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.04.2024r.

 • #692 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2️⃣ Zasądzone 210 735,04 PLN z odsetkami od 3 lutego 2024 r. (dzień następny po doręczeniu powództwa);
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj.11 817 PLN dla powódki.

  Sygn. akt III C 308/24
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.04.2024r.

 • #691 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważność umowy i zasądzone wszystkie kwoty tj.
  👉 403038,29 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 17.03.2021 do dnia zapłaty;
  👉 7117,98 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 21.12.2021 do dnia zapłaty;
  👉 11834 zł kosztów zasądzonych w całości od banku dla powodów.
  2. Oddalony zarzut zatrzymania złożony przez bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 2571/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 09.04.2024r.

 • #690 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 💪 Unieważnienie umowy kredytowej w całości;
  💪 Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz członka społeczności #ŻBK tj. 258.191,63 złotych wraz z odsetkami ustawowymi;
  💪 Oddalone powództwo w pozostałym zakresie;
  💪 Zasądzone 9.317 złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  Sygn. akt IV C 1178/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.03.2024r.

 • #689 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • I. Ustalił, że umowa jest nieważna;
  II. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 264 422,52 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 189 360,79 PLN od 19 maja 2021 r. do dnia zapłaty, od 75 061,73 PLN od 16 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  III. Oddalił powództwo w pozostałej części;
  IV. Zasądził od banku a rzecz powoda koszty procesu wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖️ Sygn.akt XXV C 500/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 05.04.2024r.

 • #688 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustala, że umowa niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powódki bezskuteczna;
  2️⃣ Zasądza na rzecz powódki: 86 699,17 PLN oraz 53 238,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3️⃣ Zwrot koszów w całości na rzecz powódki;
  4️⃣ Oddala zarzut zatrzymania banku.

  Sygn. Akt XXVIII C 6163/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.04.2024r.

 • #687 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 2. Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz członka społeczności #ŻBK tj. 179 817,70 PLN z odsetkami od 25.10.2023 (złożenie pozwu );
  👉 3. Koszty w całości dla Klienta tj.11 817,00 PLN.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 2968/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data 04.04.2024r.
 • #686 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki kwoty 122 688,21 PLN i 157 364,73 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot 61 779,10 PLN i 134 120,38 CHF za okres od 4 marca 2020 r. do dnia zapłaty, od kwot 60 909,11 PLN i 24 467,35 CHF od 14 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  3️⃣ Oddalił powództwo w pozostałej części;
  4️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 11 977,00 PLN (z odsetkami);
  5️⃣ Postanowił zwrócić ze SP na rzecz powódki kwotę 1000,00 PLN tytułem niewykorzystanej zaliczki na biegłego.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 6073/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 04.04.2024r.

 • #685 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1️⃣ Santander zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów:
  a) kwotę 264 771,75 PLN wraz z odsetkami od dnia 13 lipca 2022 r. do dnia zapłaty;
  b) kwotę 60 408,93 PLN wraz z odsetkami od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  c) kwotę 247 205,50 PLN wraz z odsetkami od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  2️⃣ Oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  3️⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 800 PLN tytułem kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 303/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 02.04.2024r.

 • #684 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Umowa jest nieważna w całości;
  Zasądzone od banku Millennium na przed powódki 88 601,58 zł, 14 339,13 CHF oraz kwotę 5565,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi;
  Pozwany bank millennium ponosi koszty procesu w 100%. Szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.
  Sygn. akt III C 690/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  27.03.2024r.
 • #683 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Stwierdzenie nieważności umowy w całości;
  Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 413 692,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  Zasądzone na rzecz powoda 11 817 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn.akt XXVIII C 13616/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.01.2024r.
 • #682 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Zasądza na powoda kwotę 2 423,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  II. Zasądza na rzecz powódki kwotę 2 423,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  III. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 53 556,16 PLN oraz 25 075,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  IV. Ustala nieważność;
  V. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  VI. Zasądza na rzecz powodów solidarnie kwotę 7 417 PLN w tym 5417 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1181/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data 27.03.2024r.
 • #681 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • 1. Ustala, że Umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 409 885,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 251/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 27.03.2024r.
 • #680 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BOŚ Bank
 • 1. Ustala, że umowa jest nieważna;
  2. Zasądza 393 406,94 zł i 75 473,69 CHF z odsetkami od 30.10.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala roszczenia dalej idące (oddalone odsetki za okres do następnego dnia od dnia doręczenia pozwu);
  4. Zasądza 11 843 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.
  Sygn. akt XXVIII C 13082/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.03.2024r.
 • #679 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustala umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 135 428,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala powództwo w pozostałej części;
  4. Koszty procesu w 100% ponosi pozwany.
  Sygn. akt XXVIII C 12413/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.03.2024r.
 • #678 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości; 2
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 14 953,14 PLN z odsetkami od 26.08.22
  3. Koszty sądowe dla powodów tj. 6 464,00 PLN
  Sygn.akt I C 1163/21
  Sąd Okręgowy w Krakowie
  Data: 21.03.2024r.
 • #677 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1️⃣ Nieważność umowy w całości;
  2️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie do ich majątku wspólnego:
  1. 237 274,80 PLN wraz z odsetkami od 3 czerwca 2020 r.;
  2. 828 073,04 PLN wraz z odsetkami od 20 października 2023 r.;
  3. 53 261,10 CHF wraz z odsetkami od 3 czerwca 2020 r.;
  4. 30 677,59 CHF wraz z odsetkami od 20 października 2023 r.;
  3️⃣ Oddala w pozostałym zakresie;
  4️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie do ich majątku wspólnego koszty sądowe, ustalając iż całość kosztów procesu ponosi pozwany, pozostawia ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi;
  👉 Sygn. akt III C 792/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 21.03.2024r.
 • #676 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok:
  1. Ustalenie, że Umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz członków społeczności #ŻBK kwoty: 117 807,99 PLN oraz 19 900,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. Oddalenie zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1224/22
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 21.03.2024r.
 • #675 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy na zasadzie #T2K;
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 111 509,40 PLN i 43 386,56 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji;
  3. Koszty w całości, do wyliczenia referendarzowi.
  Sygn. akt XXIV C 755/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.03.2024r.
 • #674 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy;
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty
  45 989,79 zł oraz 102 760,58 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wymienionych wyżej kwot;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów tj. 11 834 zł.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 9399/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.03.2024r.
 • #673 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalenie nieważność umowy w całości;
  👉 Zasądzone od banku łączenie na rzecz powodów kwotę 131 505,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądził od banku na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11 834,00 PLN wraz z odsetkami.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 3530/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.03.2024r.
 • #672 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1409/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 19.03.2024r.
 • #671 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd wydał następujący wyrok:
  – Ustala, że umowa jest nieważna;
  – Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 460 491,92 PLN oraz 49 168,95 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot 405 948,26 PLN oraz 19 274,51 CHF od dnia 16.06.2020 r. do dnia zapłaty, oraz 54 543,66 PLN oraz 29 894,44 CHF od dnia 6.12.2022 r. do dnia zapłaty;
  – Oddala zarzut zatrzymania banku;
  – Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 19 445,70 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 144/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 15.03.2024r.
 • #670 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwoty 173 140,91 zł oraz 55 771,79 chf z odsetkami od 03.06.2020 (doręczenie pozwu);
  3. Oddala wniosek o zatrzymanie;
  4. Koszty do wyliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 11598/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #669 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważnosci umowy w całości;
  2️⃣ Zasądzono łącznie na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 88 904,23 CHF wraz z odsetkami od dnia 19 grudnia 2020 r,
  3️⃣ Na rzecz powódki: a) 433,27 CHF wraz z odsetkami od 19 grudnia 2020 r.; b) 5 199,24 CHF wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.; c) 2 654,21 PLN wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.;
  4️⃣ Na rzecz powoda: d) 433,27 CHF wraz z odsetkami od 19 grudnia 2020 r.; e) 5 199,24 CHF wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.; f) 2 654,21 PLN wraz z odsetkami od 11 października 2022 r.;
  5️⃣ Oddala w pozostałym zakresie;
  6️⃣ Koszty w całości łącznie na rzecz powodów do ich majątku wspólnego, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  👉 Sygn. akt III C 392/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 14.03.2024r.
 • #668 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  II. Zasądzone kwoty:
  👉 298 101,41 zł z odsetkami od 11.05.2021 (doręczenie pozwu)
  👉 41 321,32 zł z odsetkami od 04.01.2022 (doręczenie rozszerzenia)
  III. Oddalony zarzut zatrzymania;
  IV. Zasądzone na rzecz powodów koszty procesu do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn.akt III C 3039/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #667 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa jest nieważna;
  👉 Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 591 078,33 PLN wraz z odsetkami;
  👉 Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXV C 1434/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #666 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Sygn. akt V ACa 993/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.
 • #665 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • WYROK:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądzone:
  👉 90 874,28 PLN oraz 31 177,44 CHF z odsetkami od 26.01.2021 (doręczenie powództwa),
  👉 22 433,38 PLN oraz 11 056,69 CHF z odsetkami od 10 marca 2023 r. (doręczenie modyfikacji);
  3. Koszty w całości na rzecz powodów, pozostawione do wyliczenia referendarzowi.

  Sygn. akt XXVIII C 14835/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.

 • #664 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • I. Umowa jest nieważna w całości;
  II. Zasądził od Pekao na rzecz powoda kwotę 123 942,35 PLN oraz na rzecz powódki kwotę 123 942,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  III. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  IV. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 5917,00 PLN oraz na rzecz powódki 5917,00 PLN wraz z odsetkami,
  V. Nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa na rzecz powoda 500,00 PLN i na rzecz powódki 500,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt. XXVIII C 24931/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.03.2024r.

 • #663 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 58 350,98 PLN oraz 116 570,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddala zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu.
  XXVIII C 14967/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.
 • #662 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • I. Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 64.771,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 listopada 2019 roku do dnia zapłaty;
  II. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  III. Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty 6.417 zł i w całości za II instancję.
  IV. Oddalono apelację pozwanego w całości;
  V. Zasądza koszty od pozwanego na rzecz powodów.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVII Ca 577/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 12.03.2024r.
 • #661 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Ustala nieważność umowy w całości;
  ✅ Zasądzono na rzecz powodów 321 935,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi;
  ✅ Pełen zwrot kosztów sądowych.

  Sygn. akt XXVIII C 3240/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.03.2024r.

  #WYROK
  #MILLENNIUM

 • #660 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok:
  👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwoty 254 589,75 PLN oraz 133 331,71 CHF wraz z odsetkami od 3 listopada 2021 r.;
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądzono od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w całości, szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 14316/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 12.03.2024r.

 • #659 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Umowa jest nieważna w całości;
  ✅ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 115 995,25 PLN oraz 72 408,71 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17.09.2021 do dnia zapłaty.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 1125/24
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 11.03.2024r.

 • #658 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 151 915,40 PLN oraz kwotę 57 991,81 CHF wraz z odsetkami od dnia 29 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku;
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 11145/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 11.03.2024r.

 • #657 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości;
  2️⃣ Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 33 920,33 PLN oraz kwotę 257 959,53 CHF wraz z odsetkami;
  3️⃣ Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 33 920,33 PLN oraz kwotę 257 959,53 CHF wraz z odsetkami;
  4️⃣ Oddalił zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  5️⃣ Koszty procesu w 100% ponosi pozwany.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1494/18
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 08.03.2024r.

 • #656 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  II. Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 317 149,81 PLN oraz 4 748,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12.01.2022;
  III. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 317 149,81 PLN oraz 4 748,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12.01.2022 r.;
  IV. Oddalony zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  V. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 15289/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 08.03.2024r.

 • #655 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Umowa kredytu jest w całości nieważna.
  Ustala, że koszty procesu ponosi w całości pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt XXVIII C 2757/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.03.2024r.

 • #654 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości;
  2️⃣ Zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powód:
  a) kwotę 151.942,92 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi od tej kwoty za okres od dnia 01 maja 2018 roku do dnia zapłaty;
  b) kwotę 28.500,62 fraków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi do tej kwoty za okres od dnia 20 października 2021 roku do dnia zapłaty;
  2) Zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki:
  a) kwotę 151.942,92 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi od tej kwoty za okres od dnia 01 maja 2018 roku do dnia zapłaty;
  b) kwotę 28.500,62 fraków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi do tej kwoty za okres od dnia 20 października 2021 roku do dnia zapłaty;
  3️⃣ Rozstrzyga, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesu referendarzowi sądowemu.

  ✅ Sygn. akt III C 579/18
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 16.02.2024r.

 • #653 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok stwierdzający nieważność umowy #T2K:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzone wszystkie kwoty:
  – 426 729,30 zł z odsetkami od 13 grudnia 2020 r.
  – 29 556,97 chf z dosetkami od 13 grudnia 2020 r.
  – 182 183,38 zł z odsetkami od 6 września 2021 r.
  3. Zasądzone koszty sądowe dla powodów.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 3413/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.02.2024r.
 • #652 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 282 160,57 PLN wraz z odsetkami od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282 160,57 PLN wraz z odsetkami od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty
  ✅ Oddala zarzut zatrzymania;
  ✅ Koszty w całości na rzecz powodów szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 12636/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 28.02.2024r.
 • #651 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądzone na rzecz powodów 246 693,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 grudnia do dnia zapłaty
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank tj. 11 817.00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 1498/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 27.02.2024r.
 • #650 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Umowa jest nieważna w całości;
  Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty:
  a) 24 295,08 CHF wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  b) 174 069,05 PLN wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  c) 53 740,96 PLN wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  d) 40 815,85 CHF wraz z odsetkami od dnia 24 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;
  Oddala zarzut zatrzymania;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt IV C 1504/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.02.2024r.
 • #649 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deusche Bank
 • Zasądzone wszystkie kwoty oraz odsetki, wraz z kosztami zastępstwa procesowego za obie instancje.
  Sygn. Akt V ACa 949/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.02.2024r.
 • #648 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy w całości;
  Zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 165 411,67 PLN oraz 57 571,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi;
  Oddalono zarzut zatrzymania;
  Zasądzono od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  Sygn. akt XXVIII C 3955/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  26.02.2024r.
 • #647 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Umowa jest nieważna w całości
  2. Zasądza od banku millennium na korzyść członków społeczności 308.296,05 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Bank Millennium ponosi koszty procesu w całości. Do wyliczenia przez referendarza.
  Sygn. akt III C 1775/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  23.02.2024r.
 • #646 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🤝 Ustala, iż umowa jest nieważna w całości;
  🤝 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 237 978,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  🤝 Oddala zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  🤝 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu łącznie kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 12217/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 23.02.2024r.
 • #645 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt XXVIII C 14220/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.02.2024r.
 • #644 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Umowa jest nieważna w całości
  Zasądzone na rzecz powodów 82.981,83 PLN oraz 24.381,71 CHF + 3.544,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

  Sygn. akt XXIV C 2084/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2024r.

 • #643 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Sygn. akt VI ACa 1250/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.02.2024
 • #642 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa jest nieważna;
  👉 Zasądził na rzecz powodów kwotę 191 911,62 PLN wraz z odsetkami od kwoty 162 628,16 PLN od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 29 283,46 PLN od dnia 24 maja 2022 r. (data rozszerzenia powództwa) do dnia zapłaty;
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank.
  XXVIII C 2706/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.02.2024r.
 • #641 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Po wielu latach sąd pozbawił wykonalność Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i dodatkowo ustalił nieważność umowy kredytowej w stosunku do powódki. Ponadto zasądzono od banku na rzecz powódki zwrot kosztów sądowych. Niezmiennie 100% wygranych spraw przeciwko #Polbank #Raiffeisen Bank Polska.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XII C 1851/18
  📌 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  🗓️ Data: 22.02.2024r.
 • #640 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Zasądzone 35 887,69 PLN i 10 739,21 CHF na korzyść członkini społeczności #ŻBK, która już w 2022 miała PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #T2K i 100% skuteczności z #Pekao Bank Hipoteczny
  Sygn. akt XXVIII C 11484/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #639 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta w dniu 14 września 2007 r pomiędzy powódką jako kredytobiorcą a Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna.
  2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę:
  a) 276.266,25 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć i 25/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 lipca 2019 r. do dnia zapłaty,
  b) 19.940,73 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści i 73/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 stycznia 2021 r do dnia zapłaty,
  c) 465.179,54 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć i 54/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.817,00 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800,00 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
 • #638 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt XXVIII C 11194/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2024
 • #637 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt I ACa 882/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.02.2024r.
 • #636 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 96 957,02 PLN oraz 10 852,32 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie
  👉 Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda 11 817,00 PLN
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania
  Sygn. akt XXVIII C 10932/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.02.2024r.
 • #634 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt VI ACa 1792/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 20.02.2024r.
 • #633 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości
  2️⃣ Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 232.973,22 złotych wraz z ustawowymi odsetkami
  3️⃣ Zasądza od pozwanego Banku Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów 11.834,00 złote tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 6634 zł za II instancję oraz 8100 zł.
  Sygn. akt V ACa 1042/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.02.2024r.
 • #632 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów kwotę 391 175,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku
  👉 Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 16 364,00 tytułem zwrotu kosztów procesu
  🧑‍⚖️ Sygn. Akt IV C 318/18
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.02.2024r.
 • #631 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 20381/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 19.02.2024r.
 • #630 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2️⃣ Zasądzono na rzecz członki społeczności Życie bez kredytu 506 512.91 PLN oraz 133 140,19 CFH wraz z odsetkami od doręczenia pozwu oraz dwóch modyfikacji.
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank, do wyliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXIV C 1972/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 15.02.2024r.
 • #629 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  Zasądzone od pozwanego mBank na rzecz powódki 410 658.05 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 dnia po złożenia pozwu
  Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt I ACa 1519/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 14.02.2024r.
 • #628 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Umowa jest nieważna w całości
  Zasądza od pozwanego banku Santander na rzecz powodów kwotę 284.184,64 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 60.845,96 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank #Santander tj. 11.834 PLN
  Sygn. akt III C 2838/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.02.2024r.
 • #627 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Zasądzone na rzecz członkini społeczności ŻBK 435.685,31 plus odsetki ustawowe
  Oddalony zarzut zatrzymania
  Zasądzone dodatkowe koszty 13.779,09 zł + 8.100 zł na rzecz powódki
  Sygn. akt VI ACa 1358/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.02.2024r.
 • #626 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt VI ACa 1804/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 12.02.2024r.
 • #625 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2️⃣ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31 766,75 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty.
  3️⃣ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 44 170,23 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 5 650,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty.
  4️⃣ Oddalone powództwo w pozostałej części.
  5️⃣ Zasądzone od pozwanego Banku na rzecz powoda kwotę 13 847,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  6️⃣ Nakazał pobrać od pozwanego Banku na rzecz Skarbu Państwa SO kwotę 851,94 PLN tytułem kosztów postępowania.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1808/20
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  🗓️ Data: 12.02.2024r.
 • #624 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powodów: 270 228,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  III. Koszty w całości ponosi pozwany bank. Szczegółowe wyliczenia kosztów pozostawia referendarzowi.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXV 2845/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.01.2024r.
 • #623 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powoda kwotę 156.170,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi.
  III. Ustala, że koszty ponosi w całości pozwany pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi.
  👉 Sygn. akt II C 235/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.02.2024r.
 • #622 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzenie na rzecz powodów 599.136,07 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 572/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 18.01.2024r.
 • #621 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sygn. akt V ACa 1467/22
  🧑‍⚖️ Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 06.02.2024r.
 • #620 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości.
  👉 Zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 560.441,32 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  👉 Obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości tj. 11 817 zł.
  ☑️ Sygn. akt XXVIII C 15291/21
  ☑️ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑️ Data: 31.01.2024r.
 • #619 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 399.494,06 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany, szczegółowe wyliczenia kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 15829/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.01.2024r.
 • #618 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądzono na rzecz powoda kwotę 175 003,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz na rzecz powódki kwotę 175 003,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi;
  3. Oddalony zarzut zarzut zatrzymania banku;
  4. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów po 5 917,00 PLN (na rzecz każdego z powodów).
  Sygn. akt III C 1639/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  Data: 01.02.2024r.
 • #617 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 543 866,70 PLN z odsetkami od 2 stycznia 2023 r. (dzień złożenia pozwu).
  3. Koszty dla powodów tj. 11 834 PLN.
  👉 Sygn. akt III C 26/23
  👉 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  👉 29.01.2024r.
 • #616 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Zasądza od pozwanego banku Millennium na rzecz powodów: a) kwotę 161 550, 33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; b) kwotę 107 700,22 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; c) kwotę 161 550, 33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  👉 Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  👉 Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank #Millennium.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXIV C 210/33
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 29.01.2024r.
 • #615 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1. Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 492 187,69 zł z odsetkami ustawowym za opóźnienie.
  3. Koszty procesu w całości na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza sądowego.
  Sygn. akt XXVIII C 20919/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.01.2024r.
 • #614 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 143.794,21 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.
  Sygn. akt II C 587/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  Data: 14.12.2024r.
 • #613 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • #613 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK. 100% skuteczności z bankiem #SANTANDER
  Sygn. akt ACa 92/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 25.01.2024r.
 • #612 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone 80 166,15 PLN oraz 63 561,79 CHF z odsetkami liczonymi po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu oraz modyfikacji.
  3. Koszty dla powodów 11 864 PLN członkini społeczności #ŻBK.
  IV C 2540/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2024r.
 • #611 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalono nieważność umowy w całości
  👉 Zasądzono od banku na rzecz powódki kwotę 28 665,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 156,92 PLN od 3.06.2021 r. do dn. zapłaty, od 13 508,17 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Zasądzono od banku na rzecz powoda kwotę 28 665,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 156,92 PLN od 3.06.2021 r. do dn. zapłaty, od 13 508,17 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Zasądzono od banku łącznie na rzecz powodów kwotę 89 978,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 73 171,00 PLN od 3.06.2021 ro dn. zapłaty, od 16 807,55 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Obciążono kosztami postępowania w całości bank. Koszty wyliczy referendarz.
  ✅ Sygn. akt XXIV C 205/21
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 18.01.2024r.
 • #610 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy.
  👉 Zasądzone kwoty od banku: 565.639,53 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 11,25% w skali roku) w większości od dnia 27.01.2022 do dnia zapłaty (na dziś ponad 100.000 zł).
  👉 Zasądza tytułem zwrotu kosztów procesu od banku: 11.947 zł
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13081/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 18.01.2024r.
 • #609 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty od pozwanego na rzecz powodów tj. 159.957,29 PLN oraz 56.103,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Koszty w całości na rzecz powodów – do obliczenia przez referendarza.
  👉 Sygn. akt XXV C 1180/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 12.01.2024r.
 • #608 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone od pozwanego banku #millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 296 405,18 PLN oraz 7196,06 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Całość kosztów poniesie pozwany.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 15693/23
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.01.2024r.
 • #607 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 45 031,97 CHF i 173 608,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Zasądzone koszty na rzecz powodów 11 817 PLN.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 24323/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 17.01.2024r.
 • #606 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1) Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone na rzecz powodów 920 494,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3) Koszty na rzecz powodów 11 834,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 518/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.12.2023r.

 • #605 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustala, że nie istnieje stosunek prawny w postaci umowy.
  2) Zasądza na rzecz powodów 107 216,54 PLN oraz 34 796,49 CHF z odsetkami od 24 listopada 2021 r. (po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu).
  3) Koszty na rzecz powodów 11 834,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13618/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 16.01.2024r.

 • #604 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Ustalenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzone wszystkie kwoty od pozwanego na rzecz powódki z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  Koszty w całości na rzecz powódki – do obliczenia przez referendarza.

  Sygn. akt XVIII C 2761/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.01.2024r.

 • #603 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone 416 946,56 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt II C 1200/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 28.12.2023r.

 • #602 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #Syndyk PRAWOMOCNE #602 ustalenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK i niezmiennie 100% skuteczności z #Getin

  Bank nie złożył w terminie apelacji, co zauważył Dział Procesowy #ŻycieBezKredytu wskutek czego Sąd Apelacyjny odrzucił apelację złożoną przez Syndyka i wyrok się uprawomocnił w zakresie stwierdzenia nieważności umowy!

  Teraz poza wykreśleniem banku z hipoteki, będziemy mieli również łatwiejszą drogę do odzyskanie pieniędzy w ramach postępowania upadłościowego. A jest o co walczyć, bo już po potrąceniu jest to kwota niemal 400.000 zł

  Sygn. akt: VI ACa 147/23

  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #601 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK i 100% skuteczności z #DB #DeutscheBank

  Sąd Apelacyjny:
  ustala, iż umowa nr KMI/ łącząca z Deutsche Bank Polska spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu 05 stycznia 2007 r. jest nieważna oraz zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty 243.831,02 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych dwa grosze) i 74.987,30 CHF (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem franków szwajcarskich trzydzieści centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 127.386,81 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) i 9.872 CHF (dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa franki szwajcarskie) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia zapłaty,

  – w punkcie drugim w ten sposób, że zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty po 5.932 zł (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu,

  2. zasądza od Deutsche Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty po 4.550 zł (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.

  Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym!
  Sygn. I ACa 1857/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 09.01.2024

 • #600 JUBILEUSZOWE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądzone od banku na rzecz powodów kwoty 173 504,15 PLN i 45 325,99 EUR z odsetkami ustawowymi.
  III. Oddalony zarzut zatrzymania zarzut zatrzymania.
  IV. Zasądzone od banku na rzecz powodów 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 2937/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.01.2024r.
 • #599 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👨‍⚖ Sąd ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów 83.990,92 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów 58.631,86 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.
  👨‍⚖ Bank oddalił zarzut zatrzymania.
  👨‍⚖ Na dziś odsetki wynoszą już ponad 300.000 PLN!
  👨‍⚖ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.

  👨‍⚖ Sygn. akt II C 439/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.

 • #598 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  ✅ Zasądzenie na rzecz powoda 461.631,55 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Koszty w całości na rzecz powoda do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 470/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 29.12.2023r.
 • #597 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone 177 879,69 PLN z odsetkami ustawowymi od dnia 12.08.2020 (doręczenie pozwu).
  3) Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  4) Koszty sądowe ponosi bank do wyliczenia przez referendarza sądowego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 1320/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ 08.01.2024r.
 • #596 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt XXV C 83/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.01.2024r.
 • #595 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Sąd z powództwa głównego zasądza od mBank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 72.576,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  2️⃣ Oddala zarzut zatrzymania.
  3️⃣ Zasądza od mBank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 6.417,00 zł i 2700 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt V Ca 290/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 05.01.2024r.
 • #594 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1370/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 05.01.2024r.
 • #593 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powódki kwoty 43 811,97 PLN wraz z odsetkami.
  III. Zasądza na rzecz powoda kwoty 43 811,96 PLN wraz z odsetkami.
  IV. 9 829,31 CHF wraz z odsetkami od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.
  V. Oddala zarzut zatrzymania banku.
  VI. Zasądza na rzecz powodów kwotę 8 494 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 5 400 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
  VII. Nakazuje pobrać od pozwanego kwotę 2 471,65 PLN na rzecz skarbu państwa tytułem nieuiszczonych kosztów procesu związanych z opinia biegłego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt C 1563/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 04.01.2024r.
 • #592 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty: 91 809,67 PLN oraz 71 564,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 91 809,67 PLN oraz 39 238,27 CHF od dnia 11 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  – od kwoty 32 325,84 CHF od dnia 21 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  👉 XXVIII C 14315/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.01.2024r.
 • #591 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 625 383,75 PLN wraz z odsetkami od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalił zarzut zatrzymania banku.
  4. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14 534,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  👉 XXVIII C 16173/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.01.2024r.
 • #590 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądzone łącznie na rzecz powodów 526.639,14 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  👉 Zasądzone łącznie na rzecz powodów 234.427,71 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 2741/20
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 18.12.2023r.

 • #589 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sygn. akt VI ACa 860/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.12.2023r.
 • #588 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powódki kwotę 549 610,52 PLN wraz z odsetkami liczonymi od kwot: 495 391,63 PLN – od dnia 13 września 2018 r. do dnia zapłaty 54 170,22 PLN od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty 48,67 PLN od dnia 28 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  III. Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  IV. Ustala, że koszty ponosi w całości pozwany pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi.

  👉 XXVIII C 2562/23
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 29.12.2023r.

 • #587 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości
  2. Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów:
  👉 a. 174 333,58 PLN + odsetki od dnia 2 kwietnai 2022 r. do dnia zapłaty
  👉 b. 8 166,36 CHF + odsetki od dnia 2 kwietnai 2022 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  4. Koszty w całości na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza.
  ✅ Sygn. akt XXVIII C 17280/21
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 28.12.2023r.
 • #586 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości.
  👉 Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 646 908,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w pkt.
  👉 Oddalił zarzut zatrzymania.
  👉 Obciążył pozwanego kosztami postępowania w całości – koszty wyliczy referendarz.

  ☑️ XXVIII C 16810/21
  ☑️ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑️ Data: 22.12.2023r.

 • #585 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty:
  a) 325 003,39 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;
  b) 93 921,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
  ✅ oddala zarzut zatrzymania;
  ✅ ustala, że pozwany ponosi całość kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.
  🧑‍⚖ Sygn. III C 1879/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.
 • #584 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • ✅ Zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 74.737,49 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 20.386,28 zł od dnia 29 lipca 2019 roku do dnia zapłaty i od kwoty 54.351,21 zł od dnia 27 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 6.417 zł i 2700 zł.
  🧑‍⚖ Sygn. V Ca 1986/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.
 • #583 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1) Ustala, że umowa kredytu jest nieważna.
  2) Zasądza od Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki kwotę 203.596,29 złotych oraz
  kwotę 33.181,21 franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lipca 2022 roku do
  dnia zapłaty.
  3) Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  4) Zasądza od Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.817 zł i 8100 zł.
  V ACa 1464/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.12.2023
 • #582 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 131 011,02 PLN oraz kwotę 28 779,11 CHF oraz 700 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od tych kwot od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 131 011,01 PLN oraz kwotę 28 779,12 CHF oraz 700 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od tych kwot od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddala powództwo w pozostałym zakresie
  👉 Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu po uprawomocnieni się orzeczenia.
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania
  🧑‍⚖ Sygn. Akt III C 1654/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 20.12.2023r.
 • #581 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Sygn. akt III C 2258/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 20.12.2023r.
 • #580 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt VI ACa 1539/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓 Data: 20.12.2023r.
 • #579 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądzenie na rzecz powoda 121 095.43 PLN oraz kwoty 36 747.80 PLN.
  👉 Zasądzenie na rzecz powódki 121 095.43 PLN oraz kwoty 36 747.80 PLN.
  👉 Zasądzone wszystkie kwoty zastępstwa procesowego na rzecz powodów oraz odrzucony zarzut zatrzymania.

  Sygn. akt III C 3543/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 19.12.2023r.

 • #578 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 📌 Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  📌 Zasądzone wszystkie kwoty z odsetkami od dnia złożenia pozwu tj. 258.976 PLN i 42.432 CHF.
  📌 Oddalony zarzut zatrzymania oraz zasądzony całkowity zwrot kosztów za I i II instancję

  👉 Sygn. akt V ACa 1413/22
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 19.12.2023r.

 • #577 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Sygn. akt V ACa 1562/23
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 19.12.2023r.

 • #576 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądza na rzecz powodów wszystkie kwoty dochodzone pozwem.
  👉 Zasądza na rzecz powodów łącznie 17 447 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 823/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 19.12.2023

 • #575 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów 437 860,98 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie od 29.04.21 do dnia zapłaty.
  👉 1 136 959,41 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie od 30.07.22 do dnia zapłaty.
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  👉 Zasądza od pozwanego koszty w całości – 11 800 zł na rzecz powodów

  Sygn. akt IV C 370/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.12.2023r.

 • #574 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2⃣ Zasądzenie na rzecz powodów 782.216,39 PLN z odsetkami ustawowymi od doręczenia pozwu
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 245/18
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 05.12.2023r.

 • #572 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone są kwoty żądane przez powodów tj. 221.809,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 307/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 11.12.2023

 • #571 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1. Ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 147.969,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu (23 sierpnia 2021 r.)
  3. W pozostałym zakresie oddalił powództwo.
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 447,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 852/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 13.12.2023r.

 • #570 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd postanowił:
  1) Zmienić zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
  a) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 73 386,06 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.11.2019 r. do dnia zapłaty;
  b) zasądza od pozwanego na rzecz powodów 7 434,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  2. Oddala apelację pozwanego.
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów 3 700,00 tytułem zwrotu kosztów procesu instancji odwoławczej.
  4. Oddalony zarzut zatrzymania i odsetki od dnia doręczenia pozwu bankowi.

  Sygn. akt XXVII Ca 1406/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.12.2023r.

 • #569 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok:
  1. Ustalenia nieważności umowy
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów 184 827,36 zł wraz z odsetkami od 15 XI 2021
  3. Zwrot od pozwanego na rzecz powodów koszty 11 834,00 zł, w tym koszty zastępstwa 10800,00 zł wraz z odsetkami.

  Sygn. akt XV C 2435/21
  Sąd Okręgowy w Gdańsku
  Data: 11.12.2023

 • #566/567/568 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – ING Bank Śląski
 • #566 XXIV C 3080/20 Raiffeisen Bank International AG

  #567 XXIV C 2768/20 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  #568 XXIV C 2616/20 Bank BPH S.A.

  Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 11.12.2023

 • #566 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – ING Bank Śląski
 • I. Ustalono nieważność umowy w całości
  II. Zasądzono od banku na rzecz powodów kwotę 1.399,18 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 grudnia 2021 do dnia zapłaty
  III. Zasądzono od ING kwotę 6.517 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  IV. Saldo kredytu spada z ok. 200.000 do zera!

  Sygn. akt XII C 420/23
  Sąd Okręgowy w Łodzi
  07.11.2023r.

 • #565 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Sąd ustala, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami z pozwanym Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, kwotę 177.537,13 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset trzydzieści siedem, 13/100) złotych.
  3. Kwotę 14.985,56 (czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt pięć, 56/100) franków szwajcarskich (CHF) wraz z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 marca 2022 roku do dnia zapłaty.
  4. Zwrot wszystkich kosztów za I i II instancję.

  👨‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1379/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 08.12.2023r.

 • #564 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone 101 857,81 PLN oraz 43 753,75 CHF z odsetkami od 28 grudnia 2021 (złożenie pozwu) 3. koszty dla powodów 11 834 (oddalony wniosek o podwójną wysokość).
  3. Oddalone ubezpieczenia na życie i nieruchomości (ponad 14k). 4. Sędzia wskazał ponadto, że w jego ocenie termin wymagalności roszczeń banku rusza z dniem uprawomocnienia się nieważności umowy, a ponadto powoływanie się na przedawnienie stanowi nadużycie prawa.

  Sygn. akt XXVIII C 19849/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2023r.

 • #563 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • I. Ustalono nieważność umowy w całości
  II. Zasądzono od banku na rzecz powódki kwotę 739 952,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 519 157,79 PLN od 12 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty, od 160 287,77 PLN od 31 listopada 2021 r. do dnia zapłaty, od 60 530,44 PLN od 11 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.
  III. Oddalono powództwo w pozostałej części.
  IV. Zasądzono od banku na rzecz powódki tytułem kosztów procesu kwotę 11 967,00 PLN wraz z odsetkami.

  Sygn. Akt II C 3237/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2023r.

 • #562 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone 176 014,31 z odsetkami ustawowymi.
  3. Koszty na rzecz powodów 11 834 zł.

  Sygn.akt XXVIII C 8772/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.12.2023r.

 • #561 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt VI ACa 1717/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📆 Data: 06.12.2023r.

 • #560 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Nieważność umowy w całości.
  2. Zasądzone na rzecz powodów po 1/2 od kwoty 2 385 716,08 PLN z odsetkami wynikającymi z doręczeń pozwu oraz modyfikacji.
  3. Koszty dla powodów po 5 952,00 PLN. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 18206/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 04.12.2023r.z

 • #559 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty 128 369,29 zł oraz 57 630,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Zasądza koszty w wysokości 11 834,00 zł od pozwanego na rzecz powoda.

  🧑‍⚖ Syg. akt II C 669/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 04.12.2023r.

 • #558 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów 633 685,70 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Koszty zasądza w całości od pozwanego na rzecz powodów.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 2762/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #557 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I. Ustalenie nieważności;
  II. Zasądzone łącznie na rzecz powodów wszystkich kwot z odsetkami ustawowymi;
  III. Koszty w całości na rzecz powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi;

  🧑‍⚖ Sygn. akt III C 485/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #556 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 203 845,40 PLN wraz z odsetkami od 2 października 2021 r. (doręczenie pozwu)
  III. Oddalone w pozostałym zakresie
  IV. Koszty w całości na rzecz powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 10789/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #555 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt I ACa 591/22
  📍 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 Data: 28.11.2023r.

 • #554 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 👉 Umowa jest nieważna, a saldo kredytu po uprawomocnieniu spadnie z ok 300.000 zł do zera.
  👉 Zasądzona kwota tytułem zwrotu kosztów sądowych 11 954,00 PLN od banku.

  ☑ Sygn. akt XXVIII C 9084/21
  ☑ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ☑ Data: 27.11.2023 r.

 • #553 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Ustala że umowa jest nieważna.
  2⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106 295,84 zł oraz kwotę 155.578,30 PLN oraz kwotę 35.612,77 CHG wraz z odsetkami ustawowymi
  3⃣ Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank.

  👉 Sygn. akt XXVIII C 2503/23
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 23.11.2023r.

 • #552 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Ustala że umowa jest nieważna.
  ✅ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów 59 522,12 zl oraz 107 707,90 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ W pozostałym zakresie powództwo oddala.
  ✅ Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza.

  👉 Sygn. akt XXIV C 381/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 17.11.2023

 • #551 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Sąd ustalił, że zawarta umowa nie istnieje (nieważność bezwględna).
  2⃣ Zasądzone na rzecz powoda 160 762,12 PLN i 795,68 CHF z odsetkami od 20 marca 2023 r.
  3⃣ Koszty dla powoda 11 817 PLN.
  4⃣ Sąd niemalże rozjechał podniesiony przez bank zarzut zatrzymania wskazując na brak wzajemności umowy i naruszenie zasad współżycia społecznego.

  🧑‍⚖ Sygn. akt I C 986/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 Data: 17.11.2023r

 • #550 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sygn.akt V ACa 848/22
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 17.11.2023

 • #549 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Zasądzono kwotę 43 806,32 CHF, gdzie kwota 43 764,63 CHF z odsetkami od 2 czerwca 2022 r., a kwota 41,69 CHF z odsetkami od 28.12.2022 (błąd w wezwaniu).
  👉 Ponadto koszty 6417 PLN.
  👉 Zarzut zatrzymanie nieuwzględniony bo umowa nie jest wzajemna.

  Sygn. akt I C 727/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.11.2023r.

 • #548 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • WYROK:
  ✅Ustala nieważność umowy kredytu w całości.
  ✅Zasądza od pozwanego łącznie rzecz powodów kwotę: 123 080,38 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda – do wyliczenia przez referendarza.

  👉 Sygn. akt III C 112/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 16.11.2023

 • #547 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1⃣ Ustalono nieważność umowy w całości.
  2⃣ Zasądzono od banku na rzecz powódki kwoty 399 032,67 PLN i 5 951,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 15 stycznia 2022 r. (dzień doręczenia pozwu pozwanemu) do dnia zapłaty.
  3⃣ Oddalono powództwo w pozostałej części.
  4⃣ Zasądzono od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w wys. 11 817,00 PLN wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 11672/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 16.11.2023

 • #546 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów po 66 948, 28 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów po 11 397,71 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4) Zasądza od pozwanego na rzecz powodów 10 834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 12103/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.11.2023r.

 • #545 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Unieważnienie spłaconego kredytu w całości.
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 138.134,10 PLN oraz kwotę 325.52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Zasądzono w całości koszty od pozwanego na rzecz powodów. Wyliczenia dokona referendarz.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 1951/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.11.2023

 • #544 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Unieważnienie spłaconego kredytu w całości.
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 336.249,25 PLN oraz kwotę 148.841,80 CHF – obie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami tytułem kosztów procesu.

  🧑‍⚖ XXVIII C 15734/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 14.11.2023

 • #543 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Sygn. akt III C 225/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.11.2023 r.

 • #542 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 50.296,61 PLN oraz kwotę 16.631,64 CHF ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu kwot od dnia 24 października 2023 r.
  do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 50.296,61 PLN oraz kwotę 16.631,64 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę po 5.917 PLN z tytułu zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXV C 2052/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 07.11.2023

 • #541 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt I ACa 1238/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📆 Data: 13.11.2023r.

 • #540 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2⃣ Zasądzenie na rzecz powoda 302 085,71 PLN oraz 117 672,83 CHF z odsetkami od 31 października 2019 r. (doręczenie pozwu)
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza. Sąd nie uwzględnił zatrzymania.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 5610/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 09.11.2023

 • #539 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny w całości.
  2⃣ Zasądza od banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powódki łącznie kwotę 279 539,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powódki łącznie kwotę 9 222,19 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania.

  Sygn. akt I ACa 127/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 08.11.2023

 • #538 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Zasądzone 101 247,54 zł z odsetkami od 27.06.2018 do dnia zapłaty oraz 15 781,21 CHF z odsetkami od 15.10.2018 do dnia zapłaty.
  2⃣ Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania, uznając go – podzielając w tym zakresie argumentację Pana Mecenasa, jako niedopuszczalny.
  3⃣ Koszty tj. 4050 zł z odsetkami ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖ Sygn. akt V ACa 1556/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  📆 08.11.2023 r.

 • #537 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mbank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 1816/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 07.11.2023

 • #536 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • WYROK:
  Sąd ustala, że umowa jest nieważna i zasądza kwoty 133 940,67 zł oraz 39 946,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami.
  Koszty 11 817 zł (w całości) zasądza od pozwanego banku na rzecz powoda.

  Sygn. akt III C 246/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #535 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Sąd w pkt. I ustala nieważność umowy w całości; pkt. II zasądza od pozwanego na rzecz powoda 280 368,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a w pkt. III ustala, że koszty procesu w całości ponosi pozwany bank i pozostawiono ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

  Sygn. akt XXVIII C 12486/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #534 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Ustalenie nieważności umowy #T2K #Nordea#PKO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

  Zasądzone kwoty 103 655,19 PLN oraz 62 914,90 CHF.

  Całość kosztów procesowych Sąd zasądza na rzecz powoda, pozostawiając rozstrzygnięcie referendarzowi.

  Sygn. akt. I ACa 1161/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #533 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok:
  1. ustalenie nieważności 2. zasądzona pełna kwota 497.419,28 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank na rozprawie zarzutu zatrzymania, 3. koszty zasądzone dla powodów od banku 11.834 PLN.

  Sygn. akt XXVIII C 9509/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.11.2023

 • #532 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy oraz zwrot.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 226.316,72 PLN i 12.871,81 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Zasądzone 14.770 zł tytułem kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 1437/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 03.11.2023

 • #531 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • ✅ Wyrok stwierdzający nieważność umowy w całości.
  ✅ Sąd zasądził od banku na rzecz członków społeczności ŻBK kwoty 388.887,19 PLN z odsetkami od 17 lipca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank tj. 11.834 PLN.

  🧑‍⚖ I C 3255/23
  📌 Sąd Okręgowy w Krakowie
  📆 Data: 06.10.2023r.

 • #530 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  ✅ Zasądzone na rzecz powoda kwoty 171 999,70 zł oraz 5 944,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wskazanych kwot od dnia 12 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzone na rzecz powódki kwoty 171 999,70 zł oraz 5 944,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wskazanych kwot od dnia 12 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty w całości pozwany – wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 1047/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.10.2023r.

 • #529 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Sygn. akt XXVIII C 5070/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 27.10.2023

 • #528 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ PRAWOMOCNY wyrok stwierdzający nieważność umowy.
  ✅ Sąd Apelacyjny zasądził od banku na rzecz członków społeczności ŻBK kwoty 294.367,22 zł z odsetkami od 08.09.2020r oraz 4.540,84 chf z odsetkami od 14.05.21r.
  ✅ Koszty procesu kwota 11.834 zł.
  ✅ Apelacja banku w całości została oddalona.
  ✅ Zasadzono koszty post. apel. 9.100 zł na rzecz powodów.

  🧑‍⚖ Sygn. akt V ACa 562/21
  📌 Sąd Apelacyjny w Katowicach
  📆 Data: 27.10.2023

 • #527 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Ustala że umowa jest nieważna.
  2⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106 295,84 zł oraz kwotę 48 608,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12.01.2021 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 5 486,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23.11.2021 r. do dnia zapłaty
  4⃣ Koszty procesu w 100% ponosi Pozwany

  Sygn. akt II C 3501/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.10.2023

 • #526 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • V ACa 1601/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.10.2023r.

 • #525 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 310.841,84 PLN.
  🔎 Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości.

  👨‍⚖ Sygn.akt I C 585/21
  👨‍⚖ Sąd Okręgowy w Warszawie
  👨‍⚖ Data: 26.10.2023

 • #524 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 499 354,08 PLN z odsetkami od 27.10.2023r.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt III C 1312/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓 Data: 26.10.2023

 • #523 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1⃣ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 143.340,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank.

  XXVIII C 3159/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.10.2023r.

 • #522 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Sąd zasądził od banku na rzecz powodów (łącznie) kwotę 57 431,91 PLN z odsetkami od 32 418,70 PLN od 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, i odsetkami od 25 013,12 PLN od 7 września 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Sąd zasądził 20 090,08 CHF z odsetkami od 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty 11 817,00 PLN wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXV C 1330/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 24.10.2023

 • #521 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 487 502,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25.06.2022 r. do dnia zapłaty.
  👉 Oddalone powództwo w pozostałej części.
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz Powodów kwotę 11 834,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🔍 XXVIII C 19392/21
  🔍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🔍 Data: 25.10.2023r.

 • #520 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok I instancji:
  I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 51.101,80 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty.
  III. Zasądza od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 6.417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Wyrok Sądu Apelacyjnego:
  I. Oddalona apelacja
  II. Zasądzona od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 4050 zł wraz z odsetkami od dnia 2 listopada 2023 r. tytułem zwrotu kosztów postępowania

  I ACa 1318/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 25.10.2023

 • #519 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Ustalenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzenie 407 000 PLN i 121 000 CHF wraz z odsetkami od 29.10.2022 r. do dnia zapłaty.
  Zwrot kosztów 11 800 PLN + oddalony również zarzut zatrzymania podniesiony przez pozwanego.

  👨‍⚖ XXVIII C 2113/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 20.10.2023r.

 • #518 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodódki 82.288,93 PLN oraz 22.505,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powódki 6.747,53 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1336/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 09.10.2023 r.

 • #517 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Ustala, że umowa jest nieważna w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 190 979,66 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 155 680 PLN od dnia 2021 r. do dnia zapłaty, natomiast od kwoty 35 299,66 PLN od dnia 9.05.2023 do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie koszty procesu, pozostawia szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt III C 189/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.10.2023r.

 • #516 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone łącznie:
  a) 196458,27 PLN wraz z odsetkami od 24 sierpnia 2021 r.
  b) 851,10 CHF wraz z odsetkami od 24 sierpnia 2021 r.
  3) Oddalone powództwo w pozostałym zakresie.
  4) Zasądza solidarnie 11 800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 930/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.10.2023

 • #515 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone 252 985,72 PLN oraz 63 368,92 CHF z odsetkami od 1 listopada 2023 (14 dni od dnia złożonego dzisiaj oświadczenia).
  3⃣ Zasądzone koszty sądowe 13 310 PLN.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1223/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 17.10.2023

 • #514 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Co orzekł sąd❓
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2) Zasądzone od Millennium 159849,54 zł oraz 71446,54 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 22.08.2023r.
  3) Zasądza od banku wszystkie koszty na rzecz powoda.

  👨‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 17732/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 17.10.2023

 • #513 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BOŚ
 • 1⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 130 851,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 84 179,54 PLN od dnia 17.03.2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 46 671,55 PLN od dnia 5.04.2022 r. do dnia zapłaty
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 113 900,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 79 083,22 CHF od dnia 17.03.2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 34 817,70 CHF od dnia 5.04.2022 r. do dnia zapłaty
  3⃣ Ustala, że pozwany Bank w całości ponosi koszty postępowania z tym, że ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

  👨‍⚖ Sygn. akt I C 695/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.10.2023

 • #512 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Zasądzone wszystkie kwoty.
  ✅ Zwrot całości kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego.

  👨‍⚖ Sygn. akt XVI C 2495/22
  📌 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  📅 Data: 13.10.2023

 • #511 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 69 928,97 PLN oraz 23 467,10 CHF wraz z odsetkami od 5 października 2023 r.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 6 434,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  IV C 1156/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.10.2023 r.

 • #510 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok sądu:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodódki 82.288,93 PLN oraz 22.505,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powódki 6.747,53 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1336/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 09.10.2023 r.

 • #509 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Zasądzone na rzecz powodów 190.770,31 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  2⃣ Pozwany bank ponosi w całości koszty postępowania, zlecając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

  👨‍⚖ Sygn. akt I ACa 618/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 05.10.2023 r.

 • #508 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądza od Pozwanego na rzecz powoda kwoty 17 186,13 PLN oraz 46 133,40 CHF.
  🔎 Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości.
  🔎 Szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

  👨‍⚖ Sygn. akt III C 1006/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 06.10.2023r.

 • #507 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od Pozwanego na rzecz powodów po 72 886,44 zł po 38 010,25 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od kwot 25 713,22 zł i 38 010,25 CHF od 5 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty i od kwot 47 173,22 zł od 18 marca 2022 r. do dnia zapłaty.
  👨‍⚖ Zasądzone od Pozwanego na rzecz powodów po 5 917,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia za okres od uprawomocnienie się wyroku do dnia zapłaty.

  👨‍⚖ Sygn. akt XXIV C 469/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 06.10.2023

 • #506 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądzone na rzecz powoda kwotę 308 207,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15.05.23 r. do 5.10.23r. 🔎Zasądzone na rzecz powódki kwotę 162 471,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15.05.23 r. do 5.10.23r. 🔎Oddalone powództwo w pozostałym zakresie.
  🔎 Koszty procesu na rzecz powódki – 6417,00 PLN,
  🔎 Koszty procesu na rzecz powoda 6417,00 PLN.

  XXVIII C 4756/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.10.2023

 • #505 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  👨‍⚖ Zasądzone wszystkie kwoty: na rzecz powoda 124 755,46 PLN + 51 677,22 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  👨‍⚖ Pozwany mbank ponosi koszty procesu w całości

  🗃 Sygn. akt XXIV C 570/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 21.09.2023r.

 • #504 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Jakie były korzyści dla powoda:
  1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 28.577,89 PLN oraz 11.802,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powoda tj. 11.817 PLN plus odsetki ustawowe.

  🗃Sygn. akt XXVIII C 17543/22
  📌Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅Data: 29.09.2023

 • #503 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone kwoty:
  a) 240.889,95 PLN oraz kwotę 92.232,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu kwot od dnia 15 grudnia 2021r. do dnia zapłaty
  b) 67.528,93 PLN oraz kwotę 25.607,05 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu kwot od dnia 9 kwietnia 2022r. do dnia zapłaty
  3⃣ Koszty postępowania sądowego ponosi pozwany bank.

  Sygn. akt II C 1271/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  29.09.2023 r.

 • #502 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1⃣ Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości,
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 220 214,98 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 220 114,97 PLN od 14.10.21 r. do 26.06.23 r., oraz od kwoty 100,01 PLN od 27.05.23r. do 26.06.23r., oraz kwotę 17 580,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 9 436,75 CHF od 14.10.21 r. do 26.06.23 r., oraz od kwoty 8 143,34 CHF od 27.05.23 r. do 26.05.23r.,
  3⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 11 964,00 PLN wraz z odsetkami tytułem kosztów procesu.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 11193/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 02.10.2023

 • #501 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Jakie były korzyści dla powódki!
  1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 17838,82 PLN.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powódki plus odsetki od dnia następnego od doręczenia pozwu.

  🗃Sygn. akt III C 2409/20
  📌Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅Data: 29.09.2023

 • #500 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści jubileuszowej wygranej:
  🍾 Umowa jest nieważna w całości
  🍾 Zasądza od pozwanego wspólnie na rzecz powodów kwotę 53 249,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  🍾 Zasądza od pozwanego wspólnie na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa według stawki minimalnej.

  Sygn. akt XXVIII C 5602/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.09.2023

 • #499 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Sąd ustalił nieważność obu umów
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 269 302,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 99 294,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 817.00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ust. odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomoc. wyroku
  ✅ Nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa SO w Warszawie kwotę 4 821,96 zł tytułem zwrotu wydatków.

  Sygn. akt IV C 977/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.09.2023 r.

 • #498 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone 66 036,81 PLN oraz 36 179,75 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania kwoty wypłaconego kapitału.
  3⃣ Koszty na rzecz powódki 11 847,00 PLN.

  Sygn. akt XXVIII C 19961/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #497 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Umowa kredytu jest nieważna w całości
  2) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty: 63 145,24 PLN oraz 55 774,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 września 2023 r. do dnia zapłaty
  3) Oddala powództwo w pozostałym zakresie
  ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt XXIV C 2191/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #496 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny.
  2. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 33 239,40 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 40/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 85 627,88 CHF (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem 88/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S. A. w Warszawie na rzecz powdów łącznie kwotę 11834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt VI ACa 1122/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #495 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 📌 Ustalenie nieważności w całości umowy.
  📌 2x zasądził w częściach równych dla każdego z powodów po: 24053,98 zł od 23.08.2019 do dnia zapłaty 89851,59 CHF, 98419 zł z odsetkami ustawowymi od 08.12.2021 do dnia zapłaty 17111,95 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 08.12.2021 do dnia zapłaty
  📌 Koszty w całości od banku na rzecz powodów, wyliczenie pozostawia referendarzowi.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 14413/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 27.09.2023

 • #494 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Ustalono nieważność Umowy w całości,
  ✅ Zasądzono na rzecz powódki kwoty 82 455,61 PLN i 27 644,86 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 2 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty,
  ✅ Oddalono powództwo w pozostałym zakresie,
  ✅ Zasądzono na rzecz powódki kwotę 11 817,00 PLN wraz z odsetkami, tytułem kosztów procesu.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 14009/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 27.09.2023 r.

 • #493 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Ustalono nieważność obu umów.
  ✅ Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 261 162,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 73 288,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami.
  ✅ Zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony.

  XXVIII C 367/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.09.2023

 • #492 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny.
  2. Zasądza od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty postępowania w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu za I instancję i 8100 zł za II instancję.
  3. Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 1128/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.09.2023 r.

 • #491 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Umowa jest nieważna w całości
  2) Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 328 628,89 zł wraz z odsetkami od kwoty 287 301,84 zł od dnia 24.07.2018 do dnia zapłaty i od kwoty 41 326,75 zł od 25.07.2020 do dnia zapłaty
  3) Druga umowa jest również nieważna w całości
  4) Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 277 399,91 zł wraz z odsetkami od kwoty 196 615,46 od dnia 24.07.2018 do dnia zapłaty oraz od kwoty 29 444,45 od dnia 25.07.2020 do dnia zapłaty
  5) Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank

 • #490 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Pełne ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 145.590,32 PLN + 20.149,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 grudnia 20221 r.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powódki tj. 14.517 PLN

  XXVIII C 16565/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.09.2023

 • #489 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści:
  🔎 Unieważnienie umowy kredytowej
  🔎 Zasądzone na rzecz powodów łącznie następujące kwoty:
  – 41.418,66 PLN
  – 222.017,99 CHF – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  – 51.042,88 PLN – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  🔎Zwrot kosztów sądowych tj. 11.864 PLN
  🔎 Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 4930/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  15.09.2023 r.

 • #488 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasadza na rzecz kredytobiorcy 96 060,27 zł oraz
  85 029.93 chf + odsetki od 18.10.21 do dnia zapłaty
  3. Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów
  🗃 Sygn. akt I C 1778/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 Data: 20.09.2023
 • #487 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy.
  ✅ Zasądzenie od banku na rzecz kredytobiorców kwoty 11 834 zł – tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10 800 zł – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa.
  ✅ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  🗃 XXVIII C 19057/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 20.09.2023

 • #486 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 🗃 Sygn. akt VI ACa 1221/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 Data: 13.09.2023

 • #485 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👨‍⚖ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  👨‍⚖ Zasądzone wszystkie kwoty: na rzecz powódki 143 121,41 PLN i na rzecz powoda 81 841,17 PLN
  👨‍⚖ Koszty na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza
  🗃 Sygn. akt XXVIII C 10037/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.09.2023
 • #484 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 93 433,85 PLN oraz 45 929,67 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu tj. 11 847 w tym 10 800 kzp

  🗃 Sygn. akt III C 1674/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.09.202

 • #483 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Umowa jest w całości nieważna
  ✅Zasądzone na rzecz powodów: 233 925,85 PLN z odsetkami ustawowymi
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11 834 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 4617/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.09.2023

 • #482 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Ustala, że umowa jest w całości nieważna
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty 108 347,63 PLN oraz 51 420,27 CHF z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądza od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  Sygn. XXVIII C 24702/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.09.2023

 • #480 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2) Zasądzone kwoty:
  a. kwota 223 079,61 zł z odsetkami od 22.07.2020
  b. kwota 91 799,64 zł z odsetkami od 17.05.2023 r.
  3) Zasądza kwotę 11 837 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

  XXVIII C 5649/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  05.09.2023 r.

 • #479 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Sygn. akt VI ACa 1938/22
  Data: 05.09.2023 r.
 • #478 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytu w całości.
  2) Zasądzone od pozwanego kwoty 56.716,26 PLN i 31.326,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20.07.2021 r. (doręczenie pozwu).
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 14.517,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt XXVIII C 7991/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.09.2023
 • #477 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 554.778,47 PLN oraz 309.898,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  ✅Zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami

  Sygn. akt IV C 720/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.08.2023 r.

 • #476 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • I. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  II. Zasądzone 338 608,52 PLN wraz z odsetkami od 15 czerwca 2023 r.
  III. Koszty w całości ponosi pozwany bank, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  Sygn. akt II C 1365/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.09.2023

 • #475 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Po uprawomocnieniu się wyroku, sprawiedliwej ugodzie lub wyroku w II instancji, bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości #ŻycieBezKredytu

 • #474 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • I. ustalenie nieważności umowy kredytowej
  II. Zasądzone 72.067,45 zł oraz 43.250,97 € wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  III. Zasądzone tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.864,00 zł oraz 8100 zł za II instancję

  Sygn. akt I ACa 878/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.08.2023

 • #473 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział I Cywilny

  Sygn. akt I C 779/21
  23 czerwca 2023 r.

 • #472 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem i całkowity zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

  Sygn. akt I C 1513/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.08.2023

 • #471 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Saldo kredytu spada z około 350.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku, sprawiedliwej ugodzie lub wyroku w II instancji, bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #470 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt V ACa 1804/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.08.2023

 • #469 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1.Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasądzone 106 667,87 PLN oraz 67 171, 67 CHF z odsetkami od 15 listopada 2021 (dzień doręczenia przez sąd powodowi pouczenia)
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 11 817,00PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  XXVIII C 3433/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.08.2023

 • #468 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. akt I C 477/19
  Sąd Okręgowy w Legnicy
  Data: 23.08.2023

 • #467 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank musi zwrócić wszystkie koszty postępowania sądowego

 • #466 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Ustala, iż umowa kredytu zawarta w dniu 4 stycznia 2006 r. w Warszawie jest nieważna w całości;
  II. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 170 993,82 zł oraz kwotę 111 011,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia od 5 maja 2023 r. do dnia zapłaty;
  III. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  IV. Zasądza 8 1000 zł kosztów za II instancję

  VI ACa 968/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 11.08.2023

 • #465 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok sądu:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 573 096,57 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  Sygn. akt IV C 712/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.08.2023 r.

 • #464 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1⃣ Uznanie całego ROSZCZENIA głównego, oddalenie tylko części odsetek
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku 98,19 PLN + 14.212,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku tj. 8 393 PLN!

  XVI GC 2053/21
  Sąd Rejonowy w Warszawie
  Data: 04.08.2023

 • #463 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone na rzecz powoda: 107.112,28 PLN oraz na rzecz powódki 99.185,71 PLN z odsetkami ustawowymi
  3) Koszty rozprawy w całości ponosi pozwany bank 14.698,00 po 1/2 dla każdej ze stron
  4) Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

  XXVIII C 603/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.08.2023

 • #462 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Korzyści ⤵⤵⤵
  1) Umowa kredytowa jest w całości nieważna
  2) Zasądzone od Credit Agricole 155.888,33 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych

  Sygn. akt III C 534/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.07.2023 r.

 • #461 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  Oddalony zarzut zatrzymania
  Zasądzone od pozwanego kwot 38.125,61 PLN + 64.438,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1 października 2020 r.
  Pełen zwrot kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi

  I ACa 1296/22
  Sąd Apelacyjny w Łodzi
  Data: 02.08.2023

 • #460 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytu w całości;
  2) Zasądzone od pozwanego kwoty 327 240,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04.03.2022 r. do dnia zapłaty;
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 11 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do czasu zapłaty.

  Sygn. akt IV C 562/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 01.08.2023

 • #459 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt IV C 86/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #458 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści

  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone na rzecz powódki 256 180,78 PLN i 23 732,89 CHF z odsetkami od 17 czerwca 2023
  3) Zasądzone na rzecz powoda 256 180,79 PLN oraz 23 732,89 CHF z odsetkami od 17.06.23,
  4) Koszty za rzecz każdego z powodów po 5 942 PLN
  5) Sąd wskazał, że umowa jest nieważna nie tylko ze względu na CHF ale również z powodu klauzuli zmiennego oprocentowania

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXVIII C 4124/21
  Data: 27.07.2023

 • #457 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członka społeczności ⤵⤵⤵
  ✅ Sąd ustala nieważność umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 281.844,59 PLN + 89.695,14 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi

  Sygn. akt XII C 1450/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023

 • #456 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Pełne ustalenie nieważności umowy
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku 71.724,73 PLN + 33.927,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 8 czerwca 2023 r.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku 11.834 PLN!
  4⃣ Sąd nie uwzględnił podniesionego na rozprawie zarzutu zatrzymania

  XXVIII C 2138/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.07.2023

 • #455 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2⃣ Zasądzone kwoty 322.413,98 zł z odsetkami ustawowymi od 22.07.2021
  3⃣ Zwrot kosztów sądowych w całości od banku na rzecz powodów

  XXVIII C 3953/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.07.2023

 • #454 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 315.769,88 PLN oraz 13.174,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Zasądzono od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 4980,33 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  Sygn. akt XXVIII C 1463/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023 r.

 • #453 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone dla członka społeczności #ŻBK – 66.958,86 PLN oraz 101.088,01 CHF
  3) Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  XXVIII C 591/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023

 • #452 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Umowa jest w całości nieważna
  2) Zasądzone na rzecz powodów: 39.103,89 PLN oraz 27.931,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

  XXIV C 3362
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.07.2023

 • #451 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone na rzecz powodów 117.610,72 PLN + 104.861,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia zapłaty
  Koszty ponosi pozwany bank tj. 12.264.00 PLN

  Sygn. akt IV C 650/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.07.2023

 • #450 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • ✅Ustalenie nieważności umowy
  ✅Zasądzone od pozwanego banku łącznie na rzecz powodów 128.970,59 PLN oraz 108.393,27 CHF
  ✅ Pełen zwrot kosztów sądowych na rzecz powodów
  ✅ Na zarzut zatrzymania złożymy oczywiście apelację, w oczekiwaniu na wyrok Sądu Najwyższego 👉 https://zyciebezkredytu.pl/sad-najwyzszy-juz-w…/

  Sygn. akt XXVIII C 15708/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.07.2023 r.

 • #449 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone kwoty 67 046,23 PLN i 56 947,16 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 18 maja 2023 r. do dnia zapłaty
  Zasądzone koszty sądowe na rzecz powodów 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  XXVIII C 1071/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.07.2023

 • #448 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – DNB
 • 1) Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem plus odsetki ustawowe od doręczenia pozwu
  3) Koszty postępowania sądowego w całości ponosi pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 9700/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.07.2023 r.

 • #447 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt III C 1703/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.07.2023 r.

 • #446 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1. Zasądzone na rzecz powoda Jerzego:
  – 347 136,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóznienie od kwoty 173 227,67 zł od dnia 14.08.2018 do dnia zapłaty
  – od kwoty 173 909,16 zł od dnia 19.02.2020 do dnia zapłaty;
  2. Zasądzone na rzecz powoda Bartosza:
  – 347 136,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 173 227,67 zł od dnia 14.08.2018 do dnia zapłaty
  – od kwoty 173 909,16 zł od dnia 19.02.2020 do dnia zapłaty;
  3. Pozwany bank ponosi w 100 % koszty procesu
  4. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt XXV C 934/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.07.2023 r.

 • #445 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy
  2) Sąd zasadził na rzecz powodów po 1/2:
  a) 56 013,19 zł wraz z odsetkami od 5 lipca 2017;
  b) 1 178 zł wraz z odsetkami od 15 maja 2017;
  c) 11 899, 44 zł wraz z odsetkami
  od 3 czerwca 2021
  3) Sąd zasądził na rzecz powodów 6 400 tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 2621/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.07.2023

 • #444 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. akt XXVIII C 4099/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.07.2023

 • #443 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt XXVIII C 1448/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.06.2023 r.

 • #442 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustala nieważność umowy;
  2. Zasądza kwoty od banku na rzecz powódki
  3. Zasądza koszty dla powódki od banku;
  4. Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 4743/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.06.2023 r.

 • #441 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2) Zasądza solidarnie na rzecz powodów kwotę 167.056,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądza solidarne na rzecz powodów kwotę 74.360,24 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXIV C 1072/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023 r.

 • #440 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem tj. 173.424,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 6.417,00 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 5639/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #439 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 98.382,79 PLN oraz 36.084,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty sądowe pozostawione referendarzowi tj. bank poniesie wszystkie koszty związane z procesem
  4) Nieuwzględniony zarzut zarzymania

  Sygn. akt XXVIII C 2589/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #438 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PBH
 • Sygn. akt VI ACa 491/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #437 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwoty 204.036,10 PLN oraz 47.915 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 19848/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023 r.

 • #436 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 281.711,33 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie + 138.237,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 908/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 28.06.2023

 • #435 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla Frankowicza:
  1) Pełne ustalenie nieważności umowy #Eurobank (obecnie Millennium)
  2) Zasądzone kwoty od banku 420.358,60 plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  3) Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku 11.817 PLN!

  Sygn. akt XXV C 1879/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #434 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1⃣ PRAWOMOCNA nieważność umowy na zasadzie #T2K
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty od banku tj. 82.811,24 PLN oraz 134.553,69 CHF plus odsetki ustawowe
  3⃣ Zasądzone koszty postępowania sądowego za I oraz II instancje tj. 11.817 PLN + 9.100 PLN
  4⃣ Saldo kredytu spada z około 600.000 do zera, a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt VI ACa 340/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #433 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 336 125,45 PLN wraz z odsetkami:
  – od kwoty 270 010,44 PLN od dnia 30.04.21 do dnia zapłaty
  – od kwoty 66 115,01 PLN od dnia 21.10.21 do dnia zapłaty
  Koszty postępowania sądowego ponosi bank

  XXVIII C 370/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #432 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla kredytobiorcy z #ŻycieBezKredytu:
  Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powoda tj. 140.112,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 1703/20
  Sąd Okręgowy Warszawa
  Data: 14.06.2023 r.
 • #431 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla frankowicza
  Ustalenie nieważności umowy
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego
  Sygn. akt XXVIII C 5435/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.06.2023
 • #430 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego
  Sygn. akt I ACa 535/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.06.2023
 • #429 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powódki tj. 243,299.45 PLN + odsetki ustawowe
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11.847 PLN

  Sygn. akt XXV C 177/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.06.2023

 • #428 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od banku 231.448,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

 • #427 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Ustala, że umowa jest nieważna;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 139 521,50 PLN, oraz 64 746,35 CHF, wraz z odsetkami od kwot 91 018,89 PLN i 51 283,29 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 września 2022 roku do dnia zapłaty, zaś od kwot 48 502,61 PLN i 13 453,06 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 17 317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt IV C 1041/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.06.2023 r.
 • #426 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądza od banku kwotę 539.266,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia zapłaty
  Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11.817 PLN

  Sygn. VI ACa 638/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.06.2023

 • #425 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 278.952,46 PLN oraz 12.205,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 16.09.2022 r.
  Zwrot wszystkich kosztów procesu

  XXVIII C 11128/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.06.2023 r.

 • #424 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • 1) Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2) Zasądzone kwoty 462.372,77 PLN oraz 7.913,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Zwrot kosztów sądowych 11.860 PLN

  Sygn. akt IV C 409/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.06.2023

 • #423 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy;
  2️⃣ Zasądzone kwoty na rzecz każdego z powodów po 119 559,53 pln:
  z odsetkami od kwoty 119 270,10 pln od dnia 5.11.21 (doręczenie pozwu);
  z odsetkami od kwoty 289,42 pln od dnia 15.04.22 (doręczenie modyfikacji);
  3️⃣ Zasądzone kwoty na rzecz każdego z powodów po 12 821,64 chf:
  z odsetkami od kwoty 11 221,95 chf od dnia 5.11.21 (doręczenie pozwu);
  z odsetkami od kwoty 1 599,69 chf od dnia 15.04.22 (doręczenie modyfikacji);
  4️⃣ Zasądzona kwota 11 934 pln solidarnie na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów.

  Sygn. akt XXVIII C 12043/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #422 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1️⃣ Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej
  2️⃣ Zasądzone kwoty 315.572,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powoda tj. 11.647 PLN
  4⃣ Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

  Sygn. akt III C 338/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #421 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Ustalenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone 320.329,36 zł plus odsetki ustawowe
  11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  Sygn. akt IV C 736/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #420 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla Frankowicza:
  1. Ustalenie nieważności #T2K,
  2. Zasądzone kwoty – 84.548,70 PLN i 49.804,17 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i rozszerzenia
  3. Zasądzone koszty postępowania sądowego 14.777,00 PLN

  Syg. akt XXVIII C 3845/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.06.2023

 • #419 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści
  Sąd ustala, że umowa jest w całości nieważna
  Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 209.291,21 zł oraz 75.586,43 chf wraz z odsetkami ustawowymi
  Pełen zwrot kosztów procesowych na rzecz powodów

  Sygn. akt IV C 669/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  13.06.2023 r.

 • #418 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Sygn. akt V ACa 700/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.06.2023 r.

 • #417 PRAWOMOCNE Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I ACa 252/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.06.2023

 • #416 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sąd ustala nieważność umowy kredytowej
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 2x 12.037,27 PLN i 2x 58.451,79 CHF plus odsetki ustawowe od 18.08.2022
  Pełen zwrot kosztów sądowych 2x 11.367 PLN plus odsetki ustawowe od dnia uprawomocnienia się wyroku
  Oddalony zarzut zatrzymania.

  Sygn. akt XXVIII C 13339/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.06.2023

 • #414/415 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Stwierdzenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondycji:
  I. ustala, że umowa nr LKM-CHF-OWAR2-08- o kredyt mieszkaniowy Nordea-
  Habitat zawarta 7 kwietnia 2008 roku pomiędzy a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni jest nieważna;
  II. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty:
  1) 62 967,85 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 maja 2019 roku do dnia zapłaty,
  2) 14 848,71 CHF (czternaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem franków szwajcarskich siedemdziesiąt jeden centymów) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 maja 2019 roku do dnia zapłaty,
  3) 1 307,98 CHF (tysiąc trzysta siedem franków szwajcarskich dziewięćdziesiąt osiem centymów) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 listopada 2019 r.;
  II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
  III. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na rzecz kwotę 6 417 zł (sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu, w tym 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

  oraz

  IV. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na rzecz (łącznie) kwoty:
  1) 40 238,49 zł (czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy)
  2) 88 386,32 CHF (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć franków szwajcarskich trzydzieści dwa centymy)
  – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;
  V. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
  VI. zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty po 16 817 zł (szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty – tytułem kosztów procesu, w tym po 16 200 zł (szesnaście tysięcy dwieście złotych) tytułem kosztów zastępstwa
  procesowego.

 • #413 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt I C 207/23
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
  Data: 07.06.2023 r.

 • #412 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona na rzecz powoda kwota 119 876,84 zł z odsetkami: od kwoty 100 165,03 zł od 6.05.2021 – doręczenie pozwu; od kwoty 19 711,81 zł od 22.01.2022 – doręczenie rozszerzenia
  Oddalenie w dalszym zakresie
  Koszty dla powoda 6 434 zł wraz z odsetkami

  II C 697/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.06.2023 r.

 • #411 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone wraz z odsetkami ustawowymi ponad 100.000 PLN
  Pełen zwrot kosztów procesowych dla powodów, które wyliczy referendarz
  Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 832/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.06.2023
 • #410 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Saldo kredytu spada z ok. 700.000 do zera!

  Sygn. akt I ACa 915/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #409 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności obu umów. Zasądzona kwota 425 658,23 zł. na rzecz powodów z odsetkami ustawowymi
  Zasądza koszty postepowania I instancji dla powodów i pozostawia ich rozliczenie referendarzowi
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Zasądza kwotę 9 100,00 zł. dla powodów tytułem kosztów postępowania apelacyjnego

  Sygn. akt V ACa 740/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #408 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  Ustalenie, że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda: 190 273,72 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 87 703,70 PLN od 08.05.2021 r.
  102 570,02 PLN od 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  65 136,63 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 51 466,62 CHF od 08.05.2021 r. do dnia zapłaty
  13 670,01 CHF od 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  Koszty od pozwanego w całości na rzecz powoda

  Sygn. akt II C 3665/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #407 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Zasądzone wszystkie kwoty tj.
  A) 54 735,90 PLN + 40 422,02 CHF wraz z odsetkami od 13 lutego 2021 ( doręczenie pozwu )
  B) 61 490,28 PLN + 9 483,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 30 sierpnia 2022 r.
  Saldo kredytu spada do zera
  Szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawione referendarzowi

  Sygn. akt XXVIII C 14247/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #406 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem
  Koszty zastępstwa procesowego
  Saldo kredytu spada z około 350.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 6355/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #405 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powoda tj. 54 763,66 PLN i 33 329,48 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 24.03.22 do dnia zapłaty
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych
  4. Saldo kredytu spada z około 300.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXIV C 2831/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #404 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone kwoty: po 20 047,89 dla każdego z powodów i 263 182,25 PLN łącznie z odsetkami ustawowymi
  ✅ Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11 964,00 PLN
  Sąd podzielił roszczenie z uwagi na to, że przez pierwsze 2 lata powodowie nie byli małżeństwem, nie uwzględnił podniesionych zarzutów potrącenia i zatrzymania
  XXVIII C 13464/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.05.2023
 • #403 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 60.105,41 PLN i 18.746,64 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie od października 2022 r. do dnia zapłaty
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powódki
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXIV C 1677/20
  Wyrok z dnia 09.05.2023 r.
 • #402 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzona kwota 545.669,86 plus odsetki ustawowe liczone od dnia 03.01.2022 r.
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank
  III C 1382/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.05.2023
 • #401 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ❤ Ustalenie nieważności umowy
  ❤ Zasądzone na rzecz powodów 117.313,68 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 kwietnia 2022 r. + 95.151,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 kwietnia 2023 r.
  ❤ Koszty ponosi pozwany bank tj. 12.940.00 PLN
  XXVIII C 20282/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.05.2023
 • #400 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt II C 948/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.05.2023
 • #399 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👌 Ustalenie nieważności umowy w całości
  👌 2x Zasądzone kwoty 261.576,26 zł i odsetki ustawowe od 01.06.2019
  👌 2x 22.717 zł zwrot kosztów sądowych

  Sygn. akt XXV C 819/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.05.2023

 • #398 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone na rzecz powodów kwoty 292.331,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 września 2021 r.
  ✅ Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda
  XXVIII C 9813/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.05.2023
 • #397 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 27.690,35 PLN + 112.267,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipotekii

  Sygn. akt XXVIII C 16209/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.05.2023

 • #396 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🏆 Ustalenie nieważności umowy w całości
  🏆 Zasądzone kwoty:
  47.836,56 PLN + 11.145,16 PLN
  9.626,67 CHF
  🏆 Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank

  Sygn. Akt XXIV C 255/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 10.05.2023 r.

 • #395 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🎯 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty 322.165,09 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie oraz oraz kwotę 8726,40 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty
  🎯 Kosztami procesu obciąża pozwanego w całości za I i II instancję tj. 8100 zł

  Sygn. akt I ACa 1168/22
  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  Data: 16.05.2023

 • #394 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wracają zabezpieczenia roszczenia #Getin. Mamy kolejne wstrzymanie obowiązku płatności rat dla członków społeczności #ŻBK. To już ponad 800 frankowiczów z #ŻycieBezKredytu legalnie nie płaci rat bankowi!

 • #393 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwotę
  a) 126.573,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.02.2021 r. do dnia zapłaty
  b) 69.798,20 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.11.2023 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda tj. 6.400 PLN

  Sygn. akt IV C 1534/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.05.2023

 • #392 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone kwoty dla każdego z powodów po 112.305,74 PLN, 34.449,26 PLN i 103.390,71 CHF i 22.287.70 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  3) Kosztami w całości obarcza pozwany bank tj. 11.830,00 PLN

  Sygn. akt IV C 1194/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.05.2023

 • #391 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Mamy ustalenie nieważności i zasądzenie:
  – kwota 115 120,71 zł plus odsetki ustawowe
  – zwrot 6 464 zł kosztów sądowych
  – saldo kredytu spada z około 120 000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #390 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok Sądu:
  1. ustalenie nieważności
  2. zasądzone 1.149.425,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  3. kwota 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  4. Saldo kredytu spadka z ponad 1,2 mln zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt IV C 318/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.05.2023
 • #389 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Sąd zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie łącznie na rzecz powodów: kwotę 67 168,88 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) i kwotę 63 001,48 CHF (sześćdziesiąt trzy tysiące jeden franków szwajcarskich czterdzieści osiem centymów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  – od 62 234,16 zł od 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty,
  – od 48 095,69 CHF od 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty,
  – od 4 934,72 zł od 28 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty,
  – od 14 905,79 CHF od 28 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty;

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXIV C 454/19

 • #388 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok:
  1. ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzona kwota 102.661 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie
  3. zwrot kosztów od banku za I instancję 11.864 PLN
  4. nie został uwzględniony zarzut zatrzymania banku
  5. zasądzone 8100 zł kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.
  6. Saldo kredytu spada, około 600.000 zł do zera

  Sygn. akt I ACa 250/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 11.05.2023

 • #387 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Sąd zasądził:
  – kwotę 365,66,95 PLN wraz z odsetkami od dnia 16 lipca 2022 r.
  – kwotę 7 441,73 PLN tytułem rat kapitało-odsetkowych wraz z odsetkami od dnia 16 lipca 2022 r.
  – kwotę 11.000,03 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  3. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt II C 1078/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 11.05.2023

 • #386 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 528.916,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 19.947 PLN

  Sygn. akt V ACa 308/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 09.05.2023

 • #385 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK
  2) Zasądzone 760.402,16 PLN oraz 46.309,18 CHF + odsetki ustawowe od 13.05.2022 r. + 645 zł ( za zaświadczenie )
  3) Koszty w całości na rzecz powoda tj. 11.864 PLN
  XXVIII C 798/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.05.2023
 • #384 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności obu umów w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 163.771,27 PLN + 91.626,09 CHF wraz z odsetkami od dnia 18.04.2023 r.
  3. Spadek salda z ok. 550 000 do zera
  4. Pełen zwrot kosztów sądowych.

  XXVIII C 20410/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.05.2023

 • #383 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 220.793 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 17167/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.05.2023

 • #383 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 220.793 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Sygn. akt XXVIII C 17167/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.05.2023
 • #382 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzona kwota 614.033,18 PLN + 312.088,86 CHF oraz odsetki ustawowe
  ✅ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXIV C 562/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.04.2023

 • #381 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza wszystkie kwoty 131.881,44 PLN z odsetkami od DNIA 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank
  tj. 11.834 PLN

  Sygn. akt I C 403/22
  Sąd Okręgowy w Kaliszu
  Wyrok z dnia 27.04.2023

 • #380 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 79 692,11 PLN i 16 933,53 CHF + odsetki
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 6 477 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 2675/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.04.2023

 • #379 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzenie kwoty 38 669,63 PLN + 29 450,50 EUR wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kosztów procesu 5 417 PLN dla powodów
  Sygn. akt XXVIII C 124/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.04.2023
 • #378 PRAWOMOCNE Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  Spadek salda zadłużenia z ok 600.000 zł do zera
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt VI ACa 749/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #377 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santader
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  🏆 Zasądzone wszystkie kwoty tj. 74.381,16 PLN + odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia zapłaty
  🏆 Zwrot kosztów sądowych tj. 6.434 PLN
  🏆 Saldo kredytu spada do zera
  🏆 Apelacja banku całkowicie oddalona
  🏆 Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt. V Ca 1033/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  V Wydział Cywilny Odwoławczy
  Data: 26.04.2023
 • #376 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona kwota 86.093,57 PLN + 15.834,63 CHF (po 1/2) plus odsetki ustawowe od 18 maja 2022 r. (od doręczenia oświadczenia)
  Koszty sądowe dla powodów 11 800,00 PLN
  Saldo kredytu spada z około 150.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 374/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #375 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu ⤵️⤵️⤵️
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 149.208,26 PLN i 23.578,23 CHF + odsetki od 14.10.2020 r. do 20.03.2023 r.
  Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 12.864 PLN.
  Saldo kredytu spada z ok. 250.000 do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 884/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #374 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  🏆 Zasądzona kwota 95.981,63 PLN oraz 183.61,19 CHF plus odsetki ustawowe
  👑 Zwrot kosztów procesowych w całości

  XXVIII C 16080/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.04.2023

 • #373 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty 188.353,24 PLN plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  V ACa 1752/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.04.2023

 • #372 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone 571.425,03 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 2 sierpnia 2019 r., do dnia zapłaty
  ✅Kwotę 1.650 zł (za wydanie zaświadczenia) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  ✅ Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 14.347 zł za I instancję oraz 8.100 zł za II instancję

  Sygn. akt V ACa 518/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.04.2023

 • #371 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone na rzecz powodów kwoty 119.736,46 PLN oraz 108.985,57 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 07.12.2021 do dnia zapłaty
  Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 11.817,00 PLN
  Saldo kredytu spada z około 650.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 14959/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.04.2023

 • #370 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza
  1) Ustalenie nieważności umowy
  2) Zasądzone kwoty 282.341,12 zł i 25.818,75 chf z odsetkami ustawowymi od 04.05.2022 do dnia zapłaty
  3) Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 11.834 zł
  4) Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, , a po uprawomocniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  I C 1044/22
  Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Data: 19.04.2023

 • #369 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone kwoty 30.982,55 zł oraz 9.010,71 CHF z odsetkami od doręczenia pozwu oraz doręczenia rozszerzenia
  ✅ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 6 547,00 PLN

  XXVIII C 3877/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.04.2023

 • #368 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone kwoty 61 656,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów 9.117 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancję
  ✅ Nakazuje zwrócić powódce ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie kwotę 1000 zł uiszczoną tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego
  ✅ Saldo kredytu spada z około 500.000 do zera
  ✅ Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  ✅ Oddalone zarzuty zatrzymania/potrącenia banku.

  Sygn. akt XXVII Ca 2760/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.04.2023

 • #367 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty 107.496,09 PLN i 87.871,36 CHF plus odsetki ustawowe od 18.06.2019 r.
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję, łącznie 20.917 PLN
  Saldo kredytu spada z blisko 750.000 zł do zera
  Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #366 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Korzyści Frankowicza ⤵⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty 588.462,08 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot kosztów sądowych tj. 11.817,00 zł
  Sygn. akt III C 2707/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.04.2023
 • #365 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. Akt II C 1161/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.04.2023

 • #364 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 42.635,77 PLN i 37.481,04 CHF
  3. Spadek salda z około 300.000 do zera
  4. Zwrot kosztów sądowych 11.834 PLN
  5. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  XXVIII C 2010/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.04.2023

 • #363 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BOŚ
 • Korzyści Frankowicza ⤵⤵⤵
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty 303.874,86 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  🎯 Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za II instancję 8100 zł
  🎯 Saldo kredytu spada do zera z ok. 400.000 zł

  Sygn. akt I ACa 817/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 12.04.2023

 • #362 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Bank Polska Kasa Opieki S.A
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 551.494,86 PLN z odsetkami
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.847,00 PLN
  ✅ Bank po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt I C 193/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.04.2023

 • #361 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn.akt III C 765/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 05.04.2023

 • #360 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści dla kredytobiorcy z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 204.273,20 PLN + odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów procesu tj. 10.834 PLN
  XXVIII C 11608/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.04.2023
 • #359 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członka społeczności #ŻBK
  1) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 466 666,39 z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia zapłaty;
  2) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 90 005,98 CHF z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia zapłaty;
  3) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 11 834 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty i 8 100 zł za II instancję – tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt VI ACa 671/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 04.04.2023
 • #358 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzone kwoty 76.263.70 PLN oraz 35.168,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości na rzecz powoda, do wyliczenia przez referendarza
  Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 233/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 04.04.2023
 • #357 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza
  1) Ustalenie nieważności umowy członka społeczności #ŻBK
  2) Zasądzone 347.316,05 PLN oraz 2.757,80 CHF + odsetki ustawowe
  3) Koszty w całości na rzecz powoda, do wyliczenia przez referendarza
  XXVIII C 7103/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.04.2023
 • #356 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów

  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone po 90 985,60 na rzecz każdego z powodów
  Odsetki od 8.12.2022 (Pouczenie o skutkach)
  Koszty ponosi pozwany bank po 1/2 na rzecz każdego z powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi

  Sygn. akt XXVIII C 1406/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #355 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  🏆 Zasądzona kwota 121.323,24 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 13959/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #354 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  🏆 Zasądzona kwota 125.00,00 PLN oraz 23.000,00 CHF plus odsetki ustawowe
  👑 Zwrot kosztów procesowych 11.817 PLN
  🏆 Saldo kredytu spada z ok 250.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku.

  Sygn. akt II C 653/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #353 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone na rzecz powodów kwoty 49.951,44 PLN oraz 103.847,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2022r.
  ✅ Zasądził na rzecz powodów 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  ✅ Saldo kredytu spada z około 550.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 1872/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.03.2023

 • #352 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 89.298,06 PLN i 74.953,01 CHF plus odsetki ustawowe od 19 marca 2019r. do dnia zapłaty
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powoda
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 1216/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  21.03.2023 r.

 • #351 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Sad Apelacyjny zasądził żądane kwoty plus odsetki ustawowe od dnia doręczenia pozwu
  Powód otrzymał zwrot wszystkich opłat sądowych za I i II instancję.
  Sygn. akt V ACa 324/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.03.2023
 • #350 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🍾 Stwierdzenie nieważności obu umów
  🍾 Zasądzone kwoty 333.469,29 zł + odsetki ustawowe od dnia złożenia pozwu
  🍾 Zwrot pełnych kosztów sądowych tj. 12.834 PLN
  🍾 Saldo kredytów spada z ok 350.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 17522/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.03.2023
 • #349 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie kwoty 613 745,64 PLN wraz z odsetkami od doręczeń pozwu i rozszerzeń.
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11 834,00 PLN dla powodów.
  ✅ Saldo kredytu spada z ok. 700.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 497/18
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 21.03.2023
 • #348 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowicza ⤵️⤵️⤵️
  🍾 Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi i wyzerowanie salda zadłużenia.
  🍾 Bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt I ACa 640/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.03.2023
 • #347 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • I. Ustala że umowa jest nieważna w całości
  II. Zasądza 71 545,16 CHF z zastrzeżeniem prawa zatrzymania do czasu zaofiarowania przez powoda zwrotu kwoty 320 000,00 zł albo zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty,
  III. Zasądza 17 882,37 CHF wraz z odsetkami od opóźnienie od 26 października 2020 r. (doręczenie pozwu)
  IV. Zwrot kosztów sądowych 11 947 zł V V. Saldo kredytu spada z ok. 700.000 do zera.
  Sygn. akt. XXVIII C 5202/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.03.2023
 • #346 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu ⤵️⤵️⤵️

  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 61 909,70 zł i 53 967,28 chf + odsetki:
  – Od 59 401,90 zł i 33 393.55 chf od 31.05.22
  – Od 2 507,80 zł i 20 573,73 chf od 26.10.22
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych.
  4. Saldo kredytu spada z ok. 300.000 do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki.

  Sygn. akt I C 471/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.03.2023
 • #345 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. A) Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 71.013,32 PLN i 25.491,90 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 września 2017 r. do dnia zapłaty.
  B) Kwotę 14.070,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Zasądzono od banku na rzecz Klientki koszty procesu w wysokości 6.417,00 PLN.
  5. Saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 14418/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.03.2023

 • #344 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 393.965,77 PLN i 9.174,99 CHF z odsetkami od doręczenia pozwu i doręczenie rozszerzenia.
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11.864 PLN.
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 460.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 5941/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.03.2023

 • #343 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy.
  ✅ Zasądzone od Raiffeisen Bank kwoty 91.881,07 PLN + 22.868,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Zwrot kosztów procesu w całości.
  ✅ Saldo kredytu spada z ponad 200.00 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 1653/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 27.02.2023 r.
 • #342 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla członka społeczności #żbk ⤵⤵⤵
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 365.916,70 PLN + odsetki ustawowe za opóźnienie.
  3. Zwrot kosztów procesowych.
  4. Saldo kredytów spada z ok. 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 121/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.02.2023
 • #341 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  👑 Zasądzona kwota na rzecz powódki 158.329,99 zł z odsetkami od doręczenia pozwu i doręczenia rozszerzenia
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank 11.817 zł
  👑 Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść blisko 300.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt III C 1540/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 14.03.2023

 • #340 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy i zasądzone na rzecz powodów kwoty 172.174,22 PLN z odsetkami od dnia 6 września 2022 r.
  2️⃣ Zwrot z banku kosztów sądowych dla powodów 22.617,00 PLN.
  3️⃣ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 17964/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.03.2023

 • #339 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ❣️ Korzyści!
  1⃣ PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu firmowego
  2⃣ Zasądzone 27.126,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 lutego 2019 r. do dnia zapłaty
  3⃣ Zwrot wszystkich kosztów sądowych za obie instancje tj. 14.500 PLN
  4⃣ Saldo kredytu spada do zera, a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt VII AGa 895/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.03.2023
 • #338 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowiczów
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądza na rzecz powoda kwoty 52.017,83 PLN oraz 145.106,07 CHF wraz odsetkami ustawowymi
  3) Zwrot wszystkich kosztów sądowych tj. 13.814,39 PLN
  4) Saldo kredytu spada z ok. 800.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki!
  Sygn. akt IV C 1281/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.02.2023
 • #337 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  ✅ Zasądza na rzecz powódki: 308 663,99 PLN oraz 48 663,15 CHF wraz z odsetkami
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.817 PLN
  ✅ Saldo kredytu spada z około 600 000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt II C 220/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023

 • #336 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  ➡️ Ustalenie nieważności umowy
  ➡️ Zasądzone dla każdego z powodów po niecałe 184.000 PLN wraz z odsetkami liczonymi od upływu 14 dni od dnia doręczenia pozwu oraz rozszerzenia
  ➡️ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.864 PLN
  ➡️Saldo kredytu spada z ok. 400.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 1889/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023
 • #335 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 237.897,31 PLN z odsetkami od upływu 14 dni od doręczenia pozwu i 14 dni od dnia doręczenia rozszerzenia
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 10.800 PLN
  ✅ Saldo kredytu spada z ok. 300.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 517/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023
 • #334 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt III C 396/19
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 07.03.2023

 • #333 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 420.040,16 PLN oraz 60.057,26 CHF plus odsetki ustawowe
  🏆 Zwrot kosztów sądowych
  👑 Saldo kredytu spada do zera
  👑 Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 613/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 07.03.2023 r.
 • #332 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 268.552,72 PLN plus odsetki ustawowe
  3. Zwrot kosztów procesowych
  Sygn. akt III C 1630/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.02.2023 r.
 • #331 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Sąd ustala, że umowa jest nieważna i odrzuca zarzut zatrzymania banku
  ✅ Zasądza na rzecz powodów wszystkie kwoty tj. 59.555 zł oraz 42.633 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  ✅ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 3071/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.03.2023
 • #330 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt II C 1508/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Wyrok na posiedzeniu niejawnym.
 • #329 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzenie wszystkich kwot tj. 150 693,48 PLN + odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Sygn. akt XII C 2091/22
  Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Data: 06.03.2023
 • #328 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Zasądzone ponad 2 mln złotych na korzyść członka społeczności #ŻBK!
  Sygn. akt XXVIII C 8829/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.03.2023
 • #327 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt I ACa 534/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 06.03.2023
 • #326 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. akt I ACa 1192/21
  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
  Data: 02.03.2023

 • #325 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności dwóch umów:
  Z dnia 18.05.2006 – jest nieważna
  z dnia 28.06.2006 – jest nieważna
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powodów:
  – 78 456,74 zł + odsetki od 1.06.21
  – 22 453,43 chf + odsetki od 1.06.21
  – 78 808,48 zł + odsetki od 5.07.22
  – 64 446,31 chf + odsetki od 5.07.22
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt II C 1801/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.03.2023
 • #324 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • 1⃣ Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 121 578,05 CHF plus odsetki ustawowe
  2⃣ Całość kosztów należne powodom, przy czym ich wyliczenie pozostawione referendarzowi
  3⃣ Saldo kredytu spada z około 600.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 2523/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 01.03.2023
 • #323 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone kwoty: 98 355,35 PLN z odsetkami
  3. Zwrot kosztów procesowych tj. 6 447 PLN
  Sygn. akt XXVIII C 2538/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.02.2023 r.
 • #322 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt I ACa 10/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.02.2023
 • #321 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści frankowiczów ⤵️⤵️⤵️
  1️⃣ Unieważnienie umowy na zasadzie #T2K.
  2️⃣ Zasądzone łącznie dla powodów
  109 038,44 pln oraz 26 598,15 chf.
  3️⃣ Odsetki od 12.06.2021 (doręczenie pozwu).
  4️⃣ Koszty dla powodów 11 800,00 PLN.
  Sygn. akt IV C 2097/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2023
 • #320 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone od banku 642 638,46 zł
  ✅ Wszystkie odsetki ustawowe od dnia 10 marca 2021 roku do dnia zapłaty
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank, tj. 10800 zł i 8100 zł
  Sygn. akt I ACa 440/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.02.2023
 • #319 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza ❗
  1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone kwoty: 157 515,03 PLN oraz 185 404,36 euro z odsetkami liczonymi od 30 dni od dnia doręczenia pozwu oraz 14 dni od dnia doręczenia rozszerzenia.
  3. Zasądzone koszty 11 847,00 PLN.
  4. Saldo kredytu spada z około miliona złotych do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 589/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.02.2023
 • #318 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. akt I ACa 342/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.02.2023
 • #317 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone od banku 197.792,12 zł + wszystkie odsetki ustawowe
  ✅ Umarza co do kwoty 1801,05 zł (część powództwa cofnięta przez nas)
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Sygn. akt II C 778/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 10.02.2023
 • #316 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1. Ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzona pełna kwota wraz z odsetkami: 625.500,97 zł
  3. Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.847 zł
  Sygn. akt. III C 1/21
  Sąd Okręgowy Warszawa Praga
  07.02.2023 r.
 • #315 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu.
  🎯 Zwrot kosztów sądowych 10800 i 8100 zł
  🎯 Ustalenie nieważności umowy, a bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt V ACa 622/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 06.02.2023
 • #314 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza od banku 227.000,00 PLN z odsetkami ustawowymi
  ✅ Saldo kredytu spada z około 250.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 172/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 31.01.2023
 • #313 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 241.735,19 PLN plus odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.865 PLN
  Sygn. akt IV C 950/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Wyrok z dnia 25.01.2023
 • #312 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona kwota od banku 272.535,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot 14.627 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  Sygn. akt I C 631/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #311 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #311 Stwierdzenie nieważności #T2K umowy Getin Noble Bank.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu podamy wkrótce!
  Sygn. akt I C 627/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.01.2023
 • #310 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 213.327,06 plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów sądowych 8 100 zł
  Apelacja banku została oddalona całkowicie
  Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 120/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 23.01.2023 r.
 • #309 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 66.319,20 PLN i 49.451,18 CHF plus odsetki ustawowe od 9 lipca 2020
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powodów 11.834,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 300.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 5369/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.01.2023
 • #308 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 456.350,62 zł +
  odsetki ustawowe
  Koszty sądowe dla powodów 11 834,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 450.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 13237/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.01.2023
 • #307 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  Zasądza na rzecz powódki: 177 855,49 zł oraz 41 324,97 CHF
  Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Saldo kredytu spada z około 350 000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 11974/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #306 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie kwoty 180 261,82 PLN z odsetkami od 27.10.21
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11 800,00 PLN
  ✅ Pominięcie potrącenia oraz zatrzymania (brak charakteru wzajemnego – brak ekwiwalentności świadczeń, ponadto zatrzymanie pełni wyłącznie funkcję zabezpieczającą, a z uwagi na brak jakiegokolwiek wezwania do zapłaty – nie ma czego zabezpieczać, do tego brak możliwości uwzględnienia zarzutu zatrzymania z uwagi na przepisy europejskie dotyczące ochrony konsumentów)
  Sygn. akt II C 1838/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #305 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  2 615 884,68 zł plus odsetki ustawowe
  11 817 zł zwrot kosztów sądowych
  Sygn. akt II C 1360/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #304 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Korzyści frankowicza:
  1. Ustalenie nieważności
  2. Zasądzone kwoty: 2x 169 768,57 PLN i 2x 35 769,88 CHF
  3. Zasądzone wszystkie koszty sądowe na rzecz powodów
  4. Saldo kredytu spada z około 650.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank
  zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  5. Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania
  Sygn. akt III C 340/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 18.01.2023
 • #303 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści
  1. Zasądzona kwota 48 429,10 PLN oraz 63 651,93 CHF + odsetki ustawowe
  2. Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  3. Koszty na rzecz powoda, szczegółowe rozstrzygnięcie pozostawione referendarzowi.
  Sygn. akt XXIV C 2347/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.01.2023
 • #302 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millenium
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 435 050,30 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od od 11 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 12 760,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.Nakazał zwrócić na rzecz powódki kwotę 40,00 PLN tytułem zaliczki uiszczonej przez powódkę
  na biegłego.
  Sygn. akt III C 319/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 10.01.2023
 • #301 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt I ACa 120/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.01.2023
 • #300 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Mamy to! Jubileuszowy #300 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #mbank 100% skuteczności #ŻBK

  Sygn. akt I ACa 280/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 05.01.2023

 • #299 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Witamy i meldujemy wykonanie zadania! 👋
  #299 zwycięstwo z rzędu i stwierdzenie nieważności umowy członkini społeczności #żbk na zasadzie #T2K. Wciąż 100% skuteczności z #raiffeisen
  Sygn. akt XXVIII C 3210/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.01.2023
 • #298 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Unieważnienie dwóch umów kredytowych.
  2. Zasądzenie od banku na rzecz powoda kwoty 469 067,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Koszty postępowania w całości pokrywa bank

  Sygn. akt XXIV C 1285/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r.

 • #297 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza od banku kwotę 376.915,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

  Sygn. IV C 564/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r

 • #296 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści:
  ➡ I. Sąd zasądza od Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku kwotę 69840,60 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 60/100) i kwotę 62769,04 CHF (sześćdziesiąt
  dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć 4/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;
  ➡ II. Unieważnienie umowy na zasadzie T2K
  ➡ III. zasądza od Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku kwotę 10006,28 zł (dziesięć tysięcy sześć 28/100)
  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia
  uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu części kosztów procesu oraz 8100 zł

  Sygn. akt I ACa 529/22
  Sąd Apelacyjny w Lublinie
  Data: 30.12.2022

 • #295 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści
  1. Zasądzona kwota 111.498,16 zł + odsetki ustawowe.
  2. Sąd ustala, że umowa nieważna.
  3. Koszty ponosi w całości pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 9550/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #294 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy.
  Zasądza: 176 957,14 zł + odsetki od 29.03.2022 r. oraz 47 056,00 CHF + odsetki ustawowe.
  W pozostałym zakresie oddala powództwo.
  Koszty sprawy w całości ponosi pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 16210/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.12.2022

 • #293 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członka społeczności #żbk⤵⤵⤵
  Saldo kredytu spada z około 880.000 zł do zera.
  Bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Zasądzone dodatkowo wszystkie koszty procesowe od banku na rzecz kredytobiorcy.

  Sygn. akt V ACa 1170/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.12.2022

 • #292 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści frankowicza:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 218 970,89 zł plus odsetki ustawowe
  zasądzone koszty 11 817,00 zł.
  Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn akt XXVIII C 4727/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r.

 • #291 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Wygrana z #PKOBankPolski
  1.Umowa kredytu hipotecznego jest nieważna.
  2.Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 242.273,06 zł plus odsetki ustawowe, a także koszty procesu 11.834 zł wraz z odsetkami.
  3. Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt I C 270/22
  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  Data: 28.12.2022

 • #290 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Sygn. akt IV C 617/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022

 • #289 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza zwrot kwoty 343.182,18 PLN plus odsetki ustawowe bez zarzutu zatrzymania
  Kosztami procesu obciąża w całości pozwany bank za I i II instancję
  Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt V ACa 299/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.12.2022

 • #288 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy

  Zasądzenie kwoty 576.562,26 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kwoty 11.817 zł tytułem kosztu procesu
  Saldo kredytu spada z około 600.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 14261/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.12.2022

 • #287 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważność umowy i zasądzone kwoty na rzecz powódki 3 903,53 PLN oraz na rzecz powoda 3.903,53 PLN
  Ponadto łącznie 342 701,70 PLN i 36 150,09 CHF plus 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  Odsetki od 21.10.21 (dzień po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu)
  Saldo kredytu z około 500.000 zł do zera i bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 11192/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.12.2022

 • #286 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza od banku 356.358,47 PLN i 6.231,64 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zasądza od banku 11.857 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z około 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3954/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.12.2022

 • #285 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone kwoty 299 719,71 zł i 15.314,34 CHF z odsetkami
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 400.000 do zera a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 13.817,00 zł i 8.100.00 tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancje

 • #284 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Ustalenie nieważności
  Zasądzone kwoty 201 617,59 PLN i 70 105,37 CHF z odsetkami liczonymi od dnia, w którym upłynęły 2 tyg. od doręczenia pozwu ➡ Zwrot 11 834,00 PLN kosztów

  Sygn. akt XXVIII C 11397/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.12.2022

 • #283 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt III C 652/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.12.2022

 • #282 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BOŚ
 • Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 143.748,29 wraz z odsetkami ustaowymi
  Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank
  Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  Sygn. akt III C 3680/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.12.2022 r.

 • #281 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści frankowicza
  1) Unieważnienie umowy kredytowej
  2) Zasądzone 64.771,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  3) Zwrot kosztów procesowych

 • #280 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 202.784 PLN oraz 103.159,18 CHF plus odsetki ustawowe
  🏆 Zwrot kosztów sądowych 11.800,00 zł i 8.100 zł za obie instancje
  👑 Saldo kredytu spada do zera
  👑 Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 53/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.12.2022

 • #279 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści ⤵⤵⤵
  🎯 Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  🎯 Zasądzona kwota od banku 256.544,90 zł oraz 48.557,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  🎯 Zwrot 11.817 zł i 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu

  Sygn. akt I ACa 627/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.12.2022

 • #278 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 83.960,07 PLN i 25.130,61 CHF
  Odsetki:
  Od kwot 31.038,31 PLN i 25.130,61 CHF od dnia 05.11.2020
  Od kwoty 52.921,76 PLN od dnia 28.09.2022
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 200.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt III C 1393/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 13.12.2022

 • #277 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem
  📌 177 084,60 zł + odsetki od 2.03.21
  📌 1 370,81 chf + odsetki od 2.03.21
  📌 80 876,86 zł + odsetki od 29.09.21
  📌 992,99 chf + odsetki od 29.09.21
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych plus koszty postępowania sądowego

  II C 3731/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.12.2022

 • #276 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd:
  🎯 Oddalił powództwo o zapłatę mBanku z całości
  🎯 Zasądził od powoda – mBanku na rzecz pozwanych kwotę 2 razy po 5.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  🎯 Ustalił że Umowa jest nieważna w całości
  🎯 Zasądził od mBanku na przecz pozwanych 2 razy po 178.323,44 zł i 26.294,79 CHF wraz z ustawowymi odsetkami
  🎯 Zasądził od mBanku na rzecz pozwanych 2 razy po 8.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 103/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.12.2022

 • #275 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowicza:
  1) Umowa jest całkowicie nieważna
  2) Zasądzone kwoty z odsetkami ustawowymi: 314 504,80 zł
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych 11 864 zł

 • #274 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 334.094,59 PLN
  Zwrot kosztów sądowych 11.947,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 350.000 zł do zera, w bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #273 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Nieważność umowy i zasądzona kwota 393.428,03 zł + odsetki od 16.02.21 [14 dni od dnia doręczenia pozwu]
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych.
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera i niebawem bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt I C 640/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.12.2022
 • #272 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Łącznie Sąd zasadził kwotę ponad 500.000 PLN z wszystkim odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  zwrot wszystkich kosztów procesowych, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, co oznacza spadek salda z ok 550.000 zł do zera!
  Sygn. akt XXV C 2611/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2022
 • #271 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzenie kwoty 365 342,38 + odsetki ustawowe
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 365/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.12.2022
 • #270 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Prawomocna nieważność umowy
  👑 Zwrot wszystkich kosztów sądowych.
  👑 Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera i niebawem bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt V Ca 2725/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.12.2022
 • #269 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd wydał korzystny wyrok na korzyść członków społeczności Życie Bez Kredytu, w którym:
  🎯 Zasądził 100% dochodzonych pozwem kwot zarówno w PLN, jak i CHF
  🎯 Koszty w całości ponosi pozwany bank
  🎯 Saldo kredytu spada do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 951/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.12.2022
 • #268 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustala nieważność umowy
  ✅ Zasądza kwotę 295.535,88 zł i odsetki ustawowe za opóźnienie
  ✅ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt III C 196/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.12.2022

 • #267 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • a. 249 141,71 PLN pobrana tytułem uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od stycznia 2006 r. do kwietnia 2021 r.;
  b. 1 400,00 PLN pobrana tytułem prowizji od kwoty kredytu;
  c. 280,00 PLN pobrana tytułem prowizji od ubezpieczenia kredytu;
  d. 218,43 PLN pobrana tytułem odsetek karnych z powodu nieterminowej spłaty rat w okresie od kwietnia 2018 r. do kwietnia 2021 r. włącznie.

  Sygn. akt II C 1411/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 01.12.2022

 • #266 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania.
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 13.767 zł i 8.100 zł.
  ✅ Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera.
  ✅ Bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. V ACa 48/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 30.11.2022

 • #265 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza!
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty w PLN i CHF + odsetki ustawowe bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania
  🎯 Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  🎯 Koszty ponosi w całości pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 2939/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.11.2022

 • #264 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści ⤵️⤵️⤵️
  1. Zasądzona kwota 1.066.720,26 zł + odsetki ustawowe
  2. Sąd ustala, że umowa nieważna
  3. Koszty ponosi w całości pozwany bank 4. Saldo kredytu spada z ponad 1 mln zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 2475/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.11.2022

 • #263 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości
  👑 Zasądził od pozwanego na rzecz powodów wszystkie kwoty w PLN i CHF wraz z odsetkami
  ustawowymi za opóźnienie nie uwzględniając zarzutu zatrzymania
  👑 Zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu
  👑 Saldo kredytu spada z około 600.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank
  zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 20247/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.11.2022
 • #262 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ❣️ Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości
  ❣️ Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 206.437,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r.
  ❣️ Zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu
  ❣️Saldo kredytu spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #261 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 258.331,03 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł
  II C 457/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.11.2022
 • #260 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności dwóch umów kredytowych
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 90.786,18 PLN oraz 41.820,82 CHF plus odsetki ustawowe zgodnie
  3. Zwrot kosztów procesowych 11.817,00 PLN
  4. Saldo kredytów spada z ok. 300.000 PLN do zera, a po uprawomocnienu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 3806/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.11.2022
 • #259 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🎯 Ustalenie nieważności umowy
  🎯 Zasądzenie wszystkich kwot.

  Sygn. akt II C 534/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.11.2022

 • #258 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Kasa Oszczędności Bank Polski
 • 1. ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 294.773,21 PLN i 37.152,33 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  3. Zwrot 11.817 kosztów sądowych
  4. Sędzia oddaliła zarzut zatrzymania- brak charakteru wzajemnego, brak możliwości zarzutu ewentualnego, zdaniem sądu podniesienie tego zarzutu w taki sposób powoduje sprzeczność w twierdzeniach.

  Sygn. akt I C 1754/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 24.11.2022

 • #257 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Saldo kredytu spada z około miliona złotych do zera,
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 1177/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.11.2022
 • #256 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ⚽️ Ustalenie nieważności umowy,
  ⚽️ Zasądzone wszystkie kwoty 45.190,50 PLN oraz 58.044,78 EUR i 11.834,00 kosztów sądowych
  ⚽️ Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt III C 1471/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 23.11.2022

 • #255 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ❤ Oddalone całkowicie ROSZCZENIE banku o 1.122.722 PLN

  🎯 Zwrot kosztów sądowych. Sędzia nie miała najmniejszych wątpliwości, że pozew był całkowicie bezzasadny.

  Sygn. akt XX GC 1513/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.11.2022 r.

 • #254 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • ❤ Ustalenie nieważności umowy
  ❤ Zasądzone 16 499,43 chf + odsetki od 25.10.22 uwzględniając zarzut potrącenia co do złotówek
  ❤ Spadek salda kredytu z około 250.000 zł do zera
  ❤ Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 817/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.11.2022

 • #253 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • #253 stwierdzenie nieważności T2K umowy członków społeczności #ŻBK 😁100% skuteczności z GE Money ( Bank BPH S.A. )
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ❣️ Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 368.335,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty plus koszty postępowania sądowego 11.834 zl
  ❣️ Saldo kredytu z ok 350 000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, przy czym w postępowaniu mamy już od października 2022 ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA!
  Sygn. akt I C 2912/22
  Sąd Okręgowy w Krakowie
  Data: 21.11.2022
 • #252 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138 341,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 października 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Ustalenie, że koszty procesu w całości ponosi pozwany.
  5. saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXIV C 373/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022

 • #251 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Ustalenie nieważności umowy członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Zasądzenie wszystkich opłat sądowych, saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XII C 1068/18
  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  Data: 18.11.2022

 • #250 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 319 085.95 PLN + odsetki od dnia wniesienia pozwu plus koszty postępowania sądowego 11.847 zl
  Saldo kredytu z ok 350 000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 1376/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022
 • #249 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty zgodnie z żądaniem wraz z pełnymi odsetkami, łącznie ponad 900.000 zł
  Wygrana 100 % bez oddalenia w jakimkolwiek zakresie.
  Sygn. akt XXVIII C 913/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022
 • #248 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Saldo kredytu spada z 220.00 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
 • #247 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Saldo kredytu spada z 180.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 2159/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 16.11.2022 r.

 • #246 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone kwoty 306 066,63 zł i 162 056,33 CHF z odsetkami od 5.07.2019 r. ( odsetki na dziś to 270 253,25 zł)
  Zwrot wszystkich kosztów 11 817 zł kosztów za I instancję i 9 100 kosztów za II Instancję
  Saldo kredytu spada z okolic 1,2 mln zł
  Łączna korzyść około 2,5 mln, a bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Data 16.11.2022 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #245 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona pełna kwota wraz z odsetkami ponad 400.000 zł
  Obniżenie salda kredytu z około 600.000 do zera
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł
  Sygn. akt. XXV C 1463/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.11.2022
 • #244 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Unieważnienie umowy! Niezmiennie 100% skuteczności Getin
  244. wygrana z rzędu #ŻBK na zasadzie teorii 2K!

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera i zasądzenie kosztów postępowania sądowego 11.817 zł.

 • #243 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #243 PRAWOMOCNY wyrok unieważniający umowę członka społeczności #żbk 100% skuteczności #getin i T2K!

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE unieważnienie umowy
  ✅ Zasądzona kwota 116,794,62 CHF plus odsetki ustawowe z tytułu nieważności umowy
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów postępowania za I i II instancję.

  Sygn. akt VI ACa 996/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.11.2022

 • #242 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BOŚ Bank
 • Mamy to po raz kolejny! #242 stwierdzenie nieważności umowy T2K członka społeczności #ŻBK i 100% skuteczności z #BOŚBank

  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 200.835,63 PLN tytułem spłat dokonanych w związku z nieważną umową plus odsetki ustawowe
  Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank tj. 11.817,00 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 19387/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 10.11.2022

 • #241 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • #241 zwycięstwo z rzędu – Raiffeisen Bank i nadal 100% skuteczności #ŻBK zwycięstw na zasadzie T2K.

  Data: 08.11.2022 r.
  Sygn. akt XXVIII C 4966/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #240 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 240 zwycięstwo z rzędu – PKO BP (Nordea Habitat) i nadal 100% skuteczności  #ŻBK zwycięstw na zasadzie T2K.

  Data: 08.11.2022 r.
  Sygn. akt I ACa 370/20
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #239 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Wyrok z dnia 07.11.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Prawomocne ustalenie nieważność umowy i zasądzenie kwoty 149.445 zł
  Dodatkowo zwrot kosztów procesu w całości za I i II instancję
  Spadek salda kredytu pożyczki z ok 250.000 zł do zera

  Łączna korzyść ponad 400.000 zł i bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt. VI ACa 977/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #238 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. Akt I C 4075/19
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
  Wyrok z dnia 21.10.2022 r.
 • #237 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP S.A.
 • Wyrok z dnia 04.11.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 203.140,10 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 13.334,00 zł plus koszty postępowania sądowego
  Sygn. akt III C 231/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #236 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Tydzień kończymy w najlepszym możliwym stylu! PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #Polbank (obecnie Raiffeisen Bank International AG) – sprawa przejęta po innej kancelarii! 100% skuteczności #ŻKB. Nieważność T2K #236
  Sygn akt I ACa 425/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 04.11.2022
 • #235 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 02.11.2022

  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty w tj. 25.470 PLN plus 65.924,55 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt.XXVIII C 2008/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #234 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 25.10.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Nieważność umowy bez uznania zarzutu zatrzymania roszcznia banku
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 498.520,21 PLN plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11.834 PLN
  Saldo kredytu spada z ok 500.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 967/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #233 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 25.10.2022 r.

  Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 538.551,71 PLN odsetki ustawowe od maja 2017
  Zwrot wszystkich kosztów procesu

  Saldo kredytu spada z ok 600.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt. XXIV C 773/17

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.10.2022

 • #232 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z 24.10.2022 r.

  PRAWOMOCNA wygrana z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna członka społeczności #ŻBK i to bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania.

  Nieważność T2K #232

  XXVII Ca 273/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.10.2022

 • #231 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 19.10.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 409.916 zł z odsetkami ustawowymi
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #230 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Prawomocne ustalenie nieważność umowy i zasądzone kwoty 48.912,92 zł oraz 27.629,23 CHF plus odsetki ustawowe
  Dodatkowo zwrot kosztów procesu w całości za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 300.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść: ponad 500.000 zł 💪

  Sygn. akt. VI ACa 393/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.10.2022

 • #229 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Ge Money
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 342.502,08 PLN
  Zwrot kosztów procesu 11.834 PLN
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt III C 761/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 12.10.2022

 • #228 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 146.284,65 zł i 34.451,98 CHF bez zarzutu zatrzymania, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia zapłaty
  Dodatkowo zwrot wszystkich kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 400.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł 💪

  Sygn. akt V ACa 771/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #227 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 62.465,59 PLN oraz 52.224,06 CHF plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów sądowych 11.817,00 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn akt III C 758/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.10.2022

 • #226 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • PRAWOMOCNA wygranych #ŻBK,
  100% skuteczności #Santader i T2K #226 w serii!

  Sygn. akt. V ACa 175/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 05.10.2022 r.

 • #225 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 30.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczki z #ŻycieBezKredytu
  Zasądzona kwota 72.576,63 zł za opóźnienie liczonymi od dnia 09 października 2019 roku do dnia zapłaty;
  Zwrot kwoty 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  Spadek salda z ok. 400.000 zł do zera
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  Data: 30.09.2022 r.

 • #224 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • #224 stwierdzona nieważność T2K i wygrana z #Millennium!

  Sygn. akt II C 2944/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 30.09.2022 r.

 • #223 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu
  ➡️ Zasądzone kwoty z odsetkami ustawowymi:
  324 431,17 zł od 26.07.18
  16 767,10 chf od 26.07.18
  12 177,55 chf od 20.03.20
  ➡️ Zwrot kwoty 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  ➡️ Spadek salda z ok. 500.000 zł do zera
  ➡️ Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3358/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.09.2022 r.

 • #222 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 30.09.2022 r.

  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu
  Zasądzone 680.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kwoty 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  Spadek salda z ok. 800.000 zł do zera
  Bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3136/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #221 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok z dnia 28.09.2022 r.

  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności obu umów 380.875,81 zł plus odsetki
  Zwrot kwot 11.817 zł tytułem kosztów procesowych
  Saldo kredytu spada z ok. 400 000 do zera
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2022

 • #220 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 26.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczki z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 146.878,34 zł i 62.544,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank!
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.09.2022

 • #219 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • PRAWOMOCNE oddalenie powództwa banku #219 zwycięstwo T2K i 100% skuteczności #ŻBK

  Bank dochodził pozwem niemal milion złotych, w tym odsetki! Oczywiście bezpodstawnie

 • #218 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 26.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 242.252,31 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesowych 11.817 zł.
  Saldo kredytu spada z ok 300.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.09.2022

 • #217 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok z dnia 21.09.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Prawomocna nieważność umowy i zasądzone kwoty 455.612,67 PLN oraz 71.512,17 CHF plus odsetki ustawowe
  Dodatkowo zwrot kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 200.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad 1,1 mln (1.100.000 zł) 💪

  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.09.2022

 • #216 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Deutsche Bank
 • Wyrok z dnia 21.09.2022 r.
  216. unieważnienie umowy T2K i zwrot nienależnie pobranych kwot, a kredyt był już całkowicie spłacony wcześniej!
  Korzyści
  Zasądzona kwota od banku 307.465,91 PLN
  Zwrot kosztów sądowych 11.847 PLN
  Sygn. akt XXV C 2612/20 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #215 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 14.09.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy w sentencji wyroku
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 6625/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #214 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 12.09.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 205.897,38 zł i 102.854,62 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Dodatkowo zwrot wszystkich kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 800.000 zł do zera, q bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad milion złotych (1.000.000 zł) 💪
  Sygn. akt VI ACa 777/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #213 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Boś Bank
 • Wyrok z dnia 12.09.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 192.147,10 zł oraz 73.941,28 CHF wraz z odsetkami ustawowymi oraz wszystkie koszty procesowe 12.460 zł i 11.470 zł
  Dodatkowo 8100 zł kosztów za drugą instancję

 • #212 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 06.09.2022 r.

  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności #Getin #212 WYGRANA na zasadzie T2K Wciąż 100% skuteczności #ŻBK.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 238.446,07 zł oraz 5.100 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  Zwrot całkowitych kosztów postępowania
  sądowego 13.171,55 zł i 8.100 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera, a bank niedługo zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 600.000 zł

 • #211 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH Ge Money
 • Wyrok z dnia 31.08.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Nieważność umowy oraz 94.307.01 zł plus odsetki ustawowe
  6.417 zł zwrot kosztów sądowych
  Saldo kredytu spada z ok 120.000 zł
  Łączna korzyść ponad 200.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn.akt I C 1357/20 Sąd Okręgowy w Słupsku
 • #210 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Dobry prognostyk przed serią wrześniowych wyroków! #210 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy oraz ponownie #T2K i 100% skuteczności #Getin.

 • #209 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 30.08.2022 r.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzona kwota 364.703,19 zł oraz 140.415,66 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank 11.817 zł i 9.100 zł
  👑 Saldo kredytu spada z około 950.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 2.000.000 zł (2 mln), a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki nieruchomości.
  Sygn. akt. VI ACa 370/20
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #208 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 29.08.2022 r.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona kwota 91.917,489 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  Kosztami Sąd obciąża pozwany bank
  Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 300.000 zł, a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki nieruchomości.
  Sygn. akt VI ACa 1013/20
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #207 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 26.08.2022 r.
  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 188.353,24 zł plus odsetki i oddalony zarzut zatrzymania
  🏆 Zwrot kosztów sądowych 11.800 zł
  👑 Saldo kredytu spada z ok 300.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt II C 3717/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #206 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 26.08.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona kwota 255.987,49 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  Kosztami Sąd obciąża pozwany bank
  Saldo kredytu spada z około 900.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1.200.000 zł (1,2 mln), a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki nieruchomości.
  Sygn. akt VI ACa 630/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #205 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Nordea
 • Wyrok z dnia 09.08.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻBK!
  Sąd zasądził 338.443,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz 14.977,00 PLN kosztów procesowych.
  Saldo spadło z ok 400.000 zł do zera.
  Łączna korzyść ponad 800.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 1877/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #204 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 17.08.2022 r.
  Korzyści frankowiczów z