Blog Frankowicza

Jakie warunki odroczenia płatności przygotowały banki z uwagi na koronawirus? Bierzemy pod lupę wszystkie propozycje i doradzamy co zrobić.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
wykres tsuenami
Jakie warunki odroczenia płatności przygotowały banki z uwagi na koronawirus? Bierzemy pod lupę wszystkie propozycje i doradzamy co zrobić.
W marcu 2020 Związek Banków Polskich ogłosił hucznie antykryzysowy „pakiet minimum” dla klientów posiadających kredyt w banku. Jego podstawowym założeniem jest odroczenie z powodu COVID-19 płatności rat kredytu o co najmniej trzy miesiące. Czy z zapowiedzi tej instytucji wynikła faktyczna pomoc frankowiczom ? Sprawdziliśmy dla Was, na jakich zasadach banki umożliwiają odroczenie płatności z tytułu koronawirusa.

Brak istotnych postanowień rządu w sprawie odroczenia płatności z tytułu koronawirusa

Stan zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 spowodował, że wiele osób zaczęło martwić się o swoje stałe źródło utrzymania. Na rynkach finansowych panuje niepewność, a spowolnienie gospodarcze być może w niektórych przypadkach wpłynie na niższe pensje dla pracowników oraz obniżony wymiar czasu pracy, co jeszcze bardziej uszczupli domowe budżety.  Przyjęta przez rząd „tarcza antykryzysowa” (USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) nie wspiera w żaden sposób kredytobiorców..  Na rynku walutowym widać zdecydowaną ucieczkę do bezpiecznych aktywów, jakim jest frank szwajcarski. Powoduje to wyraźny wzrost kursu CHF/PLN znacznie ponad 4,35, a to implikuje nie tylko wzrost raty kredytowej, ale również ogromy wzrost zadłużenia.  W takiej sytuacji konieczność odroczenia płatności rat kredowych na uczciwych warunkach jest niezbędna do właściwego funkcjonowania ponad miliona polskich rodzin.Czy banki podchodzą do zagrożenia właściwie? Odpowiedź jest niestety negatywna. Każdy bank traktuje odroczenie płatności jako szansę na dodatkowy zysk i oferuje na warunkach komercyjnych jedynie możliwość wakacji kredytowych od 1 do 6 miesięcy. Co gorsza niektóre banki podsuwają przy tej okazji frankowiczom do podpisu niekorzystne aneksy, które mogłyby zagrozić w ewentualnym procesie sądowym.

Oferty z odroczeniem całej raty i z wydłużeniem okresu kredytowania

Wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa płatności odbiją się niekorzystnie na kapitalizacji odsetek. Banki mają za nic przepisy kodeksu cywinego. W celu ochrony dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek w polskim prawie obowiązuje zakaz anatocyzmu, podstawa prawna: art. 482 § 1 k.c. Odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu będą doliczone do pozostałej do spłaty kwoty kredytu i rozłożone na wydłużony okres kredytowania, który zostanie zwiększony o okres zawieszenia spłat. Te odsetki powinny być umorzone w związku z epidemią, ale oczywiście nie są. Niemniej  jednak w chwili obecnej jest to jedyne rekomendowane i akceptowalne  rozwiązanie, które najmniej uderza w kredytobiorców. ➕prolongata całej raty na 3 miesiące➕wydłużenie okresu kredytowania➖kapitalizacja odsetek (anatocyzm)  Z taką ofertą do swoich klientów wychodzą następujące banki:

Getin Noble Bank S.A. zawiesza raty kredytu na trzy miesiące

Trzymiesięczne zawieszenie z powodu epidemii wirusa COVID-19 płatności oferuje Getin Bank. Klienci mają do wyboru prolongatę całej raty albo tylko jej części kapitałowej. Okres kredytowania zostaje również wydłużony o 3 miesiące. Wniosek można złożyć przez wysłanie wiadomości e-mail, stronę internetową lub infolinię banku.https://www.getinbank.pl/dokumenty/wniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego.pdf

Raiffeisen Bank International AG umożliwia wydłużenie okresu kredytowania

Raiffeisen Bank umożliwił jednorazowe odroczenie płatności z tytułu korona wirusa rat kredytowych na okres 3 miesięcy wraz z jednoczesnym, analogicznym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów tj. przesunięciem daty spłaty ostatniej raty o 3 miesiące. Wniosek można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-NET lub przez infolinię. Należy go złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed datą najbliższej raty kredytu. Bank zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.https://www.rbinternational.com.pl/odroczenie-splat-rat-kredytowych/?fbclid=IwAR3-BsovYnoxvVitJKJ9UQPgq-OQyY1eJvabQeD5EPNsC5lbXuLWc5bCzHg 

Bank Millennium SA: trzy miesiące zawieszenia kredytu dla poszkodowanych koronawirusem, miesiąc dla każdego

W Banku Millennium klienci indywidualni, którzy złożą stosowne oświadczenie o pogorszeniu się ich sytuacji finansowej uniemożliwiającej spłatę kredytu  w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną korona wirusem, otrzymują możliwość zawieszenie spłaty rat pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych na okres do trzech miesięcy. Zawieszeniu ulega cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania zostaje wydłużony. Zawieszenia raty można dokonać przez stronę internetową w Millenet lub infolinię. Należy wykorzystać opcję wydłużenia okresu kredytowania https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/bankuj-bezpiecznie?mv=1n

BNP Paribas odroczy pełną ratę o trzy miesiące

Odroczenie płatności z tytułu koronawirusa możliwe jest także w banku BNP Paribas. Bank ten umożliwia  trzymiesięczne wakacje kredytowe od pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. Kredyty objęte ulgą to m.in. kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne i firmowe. W przypadku zawieszenia jedynie rat kapitałowych, bank proponuje karencję nawet do 6 miesięcy – nie jest to jednak rozwiązanie rekomendowaneWniosek o odroczenie można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie banku. Wniosek należy złożyć co najmniej  na 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu.https://www.bnpparibas.pl/koronawirus-aktualnosci/odroczenie-rat

PEKAO SA umożliwia zamrożenie płatności z tytułu koronawirusa na kwartał

W związku z epidemią koronowirsua płatności można zawiesić również w Banku Pekao SA. Klienci tego banku mogą odroczyć pełną ratę kredytu lub tylko jej część kapitałową na maksymalny okres trzech miesięcy.  Istnieje również możliwość przedłużenia okresu kredytowania o okres zamrożenia kredytu. Wniosek można złożyć przez serwis bankowości elektronicznej Pekao24.

ING Bank Śląski S.A. -zawieszenie jest przygotowane dla klientów, którzy spłacają pożyczki. Wkrótce bank ma udostępnić tę możliwość dla klientów hipotecznych.

Rekomendowana jest jedynie Opcja 2: przez 3 lub 6 miesięcy klienci spłacają tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych). Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłaty pełnych rat, bank wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększenia miesięcznego obciążenia.

Oferty banków na odroczenie rat kredytowych zdecydowanie niekorzystne i nierekomendowane

mBank: odroczenie raty kredytu szczególnie niekorzystne

mBank jako jeden z pierwszych banków wyszedł z ofertą „planu pomocowego” dla swoich kredytobiorców w związku z płatnościami a koronawirusem.  Jednak ich oferta jest bardzo kosztowna. Po pierwsze zawieszeniu podlega tylko rata kapitałowa. Po drugie okres odroczenia raty kapitałowej nie powoduje automatycznie wydłużenia okresu kredytowania. Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne i może przysporzyć wielu problemów finansowych, zwłaszcza w sytuacji,  kiedy kurs CHF/PLN utrzyma silną tendencję wzrostową.Warto pamiętać, że odłożenie i dopisanie do przyszłych rat kapitału spowoduje również doliczenie odsetek od tego kapitału. A więc nie dość, że kredytobiorca spłaca cały czas odsetki to jeszcze później będzie musiał  spłacić te odsetki jeszcze raz, bo zostaną doliczone do przyszłych (podwyższonych) rat.

BPH nie wydłuża okresu kredytowania

Bank Przemysłowo-Handlowy oferuje prolongatę całej raty na okres trzech miesięcy. Jednak nie oferuje możliwości wydłużenia okresu kredytowania, co może spowodować znaczny wzrost raty po okresie zawieszenia kredytu.

Deutsche Bank zamraża kredyt naliczając niekorzystne odsetki

Od 20 marca Deutsche Bank Polska umożliwia klientom indywidualnym jednorazowe zawieszenie spłat rat kredytów na maksymalny okres 3 miesięcy. Istnieje możliwość odroczenia pełnych rat kapitałowo-odsetkowych. Jednak w zależności od rodzaju kredytu okres kredytowania może zostać nie przedłużony, co poskutkuje wzrostem wysokości raty po okresie zawieszenia.Ponadto w okresie zamrożenia rat kapitałowo – odsetkowych bank nalicza wynikające z umowy odsetki od pozostałego do spłaty kapitału. Odsetki te będą doliczone i płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia. Ponadto należy nadmienić, że bank w niejasny sposób formułuje oświadczenia konieczne do podpisania przy złożeniu wniosku o odroczenie płatności.

Santander BP zawiesza tylko część kapitałową

Ze względu na wyjątkowy stan epidemiologiczny spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa płatności w banku Santander można odroczyć, ale tylko w zakresie  części kapitałowej raty. Ponadto dla kredytobiorców niekorzystny jest brak możliwości wydłużenia okresu kredytowania. Zawieszona spłata rat kredytowych zostanie rozłożona przez bank proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania. To oznacza, że rata kredytu po karencji może znacznie wzrosnąć.

PKO BP odracza spłatę kredytu tylko po spełnieniu określonych kryteriów

Bank PKO BP oferuje zawieszenie maksymalnie trzech rat kredytu lub pożyczki – zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.  Jednak możliwość ta jest obostrzona wieloma wyjątkami. Zawieszenie raty będzie niemożliwe jeśli kredytobiorca zalega z płatnościami wcześniejszych rat. Z tej możliwości nie skorzystają również osoby spłacające kredyt mieszkaniowy „Rodzina na Swoim” (w okresie obowiązywania dopłat) oraz kredyt mieszkaniowy na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami BGK.Podobnie jak w mBanku i Santander Banku, bank nie wydłuży okresu kredytowania, a dopisze zawieszoną kwotę do pozostałych rat, co w efekcie zwiększy co miesięczne płatności po odmrożeniu kredytu.Ponadto bank PKO BP wprowadził system 1 wniosek/ 1 rata. Zatem zawieszenie 3 rat wymaga wypełnienia trzech wniosków. Jest to podejście zupełnie lekceważące kredytobiorców.

Citi Handlowy nie publikuje umowy dot. zawieszenia kredytu

W banku Citi podobnie jak w banku Millennium lub Pekao SA z powodu epidemii koronawirusa płatności rat kredytowych mogą zostać na wniosek kredytobiorcy zawieszone.  Maksymalny okres zawieszenia pełnych rat kapitałowo-odsetkowych to trzy miesiące. Odroczenie obejmuje pożyczki gotówkowe oraz kredyty zabezpieczone, takie jak kredyty hipoteczne.Jednak z uwagi na ostrożność nie rekomendujemy obecnie zawieszania kredytu w tym banku ze względu na brak wzoru aneksu do podpisu.W każdej sytuacji, kiedy bank będzie wymagał podpisanie dokumentów związanych z odroczeniem płatności rat  mogą Państwo przesłać nam do weryfikacji dokumenty bankowe, które mają być podpisane. W ramach akcji #1000godzin pomagamy frankowiczom bezpłatnie: https://zyciebezkredytu.pl/lovezbk-%e2%99%a5%ef%b8%8f-pomagamy-bezplatnie-1000godzin-porad-prawnych-baza-wiedzy-dla-wszystkich/

Brak oferty rynkowej na miarę problemu epidemii koronawirusa

Jak łatwo można zauważyć, żaden bank nie przygotował oferty specjalnej w związku z koronawirusem a możliwością odroczenia płatności. Żadna z ofert, pomimo zróżnicowania w zależności od banku, nie proponuje dostosowanego do okoliczności odroczenia  z powodu COVID-19 płatności rat kredytowych. Na rynku można wyodrębnić oferty mniej i bardziej korzystne dla kredytobiorcy, niemniej jednak wszystkie te oferty to rozwiązania komercyjne nastawione na zysk banku. Najkorzystniejsze oferty na rynku z punktu widzenia klienta jest opcja trzech miesięcy wakacji kredytowych z zamrożeniem pełnej raty kapitałowo-kredytowa z automatycznym wydłużeniem okresu kredytowania o okres „wakacji kredytowych”. Zresztą należy też zauważyć, że w sytuacji potencjalnego kryzysu gospodarczego konieczność zamrożenia rat kredytu tylko na okres trzech miesięcy jest wariantem optymistycznym. Ponadto każda oferta bankowa zakłada co najmniej jeden niekorzystny dla posiadaczy kredytów w bankach warunek, jakim jest kapitalizacja odsetek. Kwestia zgodności z polskim prawem naliczenia tych odsetek jest kontrowersyjna. Należy zauważyć, że w celu ochrony dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek w polskim prawie obowiązuje zakaz anatocyzmu (podstawa prawna: art. 482 § 1 k.c.). W powyższym świetle prawnym istnieje możliwość, że zapis ten w regulaminach wakacji kredytowych w świetle zaistniałych okoliczności i epidemii koronawirusa jest po prostu abuzywny.Dlatego rekomendujemy w każdym przypadku złożenie reklamacji z uwagi na nadzwyczajną zmianę okoliczności: https://zyciebezkredytu.pl/bezwarunkowe-odroczenie-kredytow-czy-wniosek-o-odroczenie-splat-rat-wplywa-na-uniewaznienie-umowy-kredytowej-pobierz-nowy-wzor/

Nie odkładaj w czasie pozwu banku!

Ponadto przypominamy w nawiązaniu do liczych pytań , które pojawiły się w ostatnich tygodniach:Zainteresowanie tematem pozwania banku w marcu było czterokrotnie większe niż i tak rekordowym lutym. Ilość reakcji tylko na fanpage’u  ŻBK i stronie zyciebezkredytu.pl to ponad 2 mln ((2 003 156 – stan na 31.03 g 22.00)łącznie. Na pewno przełoży się to globalnie na masowy wzrost liczby pozwów banku szacunkowo od 30 tysięcy do nawet 40 tysięcy w ciągu najbliższych miesięcy, czyli tyle ile było złożonych w ciągu ostatnich 3 lat. Banki nie wytrzymają tego naporu. Dodatkowo będą obciążone sprawami związanymi z odroczeniem płatności a koronawirusem. Po wygaszeniu epidemii banki będą wydłużać czas przesyłania niezbędnych dokumentów, możliwe nawet, że do kilku miesięcy. Dlatego namawiamy już teraz do złożenia wniosku o wydanie historii spłat rat kredytowych:https://zyciebezkredytu.pl/bylo-tsuenami-a-przed-nami-koronami-zloz-juz-teraz-wniosek-do-banku/Obecnie czas oczekiwania na zaświadczenia z banków wynosi nawet 2 miesiące. Po fali KOROnami ten czas znacząco się  wydłuży. Bez zaświadczenia nie możemy złożyć pozwu (wyjątek stanowią mBank i Millennium – póki co tylko te instytucje umożliwiają samodzielne pobranie historii z serwisu transakcyjnego).Proszę nie tracić również z pola widzenia, że co miesiąc przedawniają się Państwu kolejne raty, każda z upływem 10 lat. Zakładając średnią ratę na poziomie 3 000 zł, to w ciągu 5 miesięcy przeciętnie kredytobiorca traci z uwagi na przedawnienie bezpowrotnie aż 15 000 zł!! Najwyższy czas aby pozwać bank już teraz, zanim w sądach zacznie się prawdziwe oblężenie po wygaszeniu epidemii. 

Najnowszy odcinek Vloga Życie bez Kredytu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy