Frankowicze ze społeczności ŻBK ŚWIĘCĄ TRIUMFY.

Czy wiesz, że masz szansę unieważnić umowę w sądzie?

Jeśli TAK, to przejdź dalej!

Dziś, po 5 latach walki członków społeczność ŻBK z bankami, sądy w całej Polsce odfrankowują oraz unieważniają umowy waloryzowane do CHF, chociaż zdarzają się również przegrane procesy sądowe. Najczęściej jednak uwzględniane przez sądy roszczenia w sprawach frankowych są to:

a) roszczenie o zapłatę z tytuły nieważności umowy (np. art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.)

b) ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c.)

c) roszczenie ewentualne o zapłatę po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (odfrankowanie)

d) roszczenie ewentualne o ustalenie, iż postanowienia umowy dotyczące waloryzacji są bezskuteczne wobec kredytobiorcy (odfrankowanie)

Uwaga: Roszczenie o ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c.), a roszczenie o zapłatę z uwagi na jej nieważność to nie są pojęcia tożsame.

Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania Swojego BAnku. Wypełnij formularz – wyślemy ANALIZĘ I link do oferty

Koszty pozwania banku

*zgoda jest wymagana

NASZA HISTORIA


5 LAT TEMU
WSZYSTKO Zaczęło się od pomocy jednemu koledze

DZIŚ
SPołeczność Życie bez kredytu tworzy już 
PONAD 20 000 CZŁONKÓW!!!Zespół ŻBK

Twoje szanse wygrania z bankiem są bardzo duże!

Jest to potwierdzone dotychczasowym orzecznictwem.

Przykładowe wyroki członków społeczności ŻBK, skutkujące unieważnieniem umowy frankowej,

wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie:

 

Sygn. akt I C 1089/18 z dnia 16 lipca 2020 r.

Sygn. akt VI ACa 501/19 z dnia 14 lipca 2020 r.

Sygn. akt II C 558/18 z dnia 9 lipca 2020 r.

Sygn. akt XXV C 1167/17 z dnia 8 lipca 2020 r.

Sygn. akt II C 146/18 z dnia 6 lipca 2020 r.

Sygn. akt II C 524/17 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Sygn. akt XXV C 1158/18 z dnia 6 marca 2020 r.

Sygn. akt XXV C 905/19 z dnia 25 lutego 2020 r.

Sygn. akt XXV C 2191/17 z dnia 24 lutego 2020 r.

Sygn. akt II C 352/18 z dnia 9 stycznia 2020 r.

Sygn. akt XXV C 2157/17 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Sygn. akt II C 659/17 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Sygn. akt XXV C 581/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Sygn. akt XXV C 2575/18 z dnia 1 lutego 2019 r.

Pomagamy frankowiczom w sposób profesjonalny –

ponad 500 zadowolonych osób jest najlepszą rękojmią dla naszej specjalizacji.

Jesteśmy bardzo skuteczni. 

Pomożemy Ci pozbyć się toksycznego kredytu.

Banki same dają powody,

dzięki którym zwycięstwo z nimi na sali sądowej nie jest dla nas trudne. Umowy frankowe są uznawane często za nieważne, z racji abuzywności klauzul przeliczeniowych, a także sprzeczności z ustawą – polegającą na naruszeniu granic swobody umów (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c.).

Potrafimy doprowadzić do odfrankowania lub unieważnienia Twojej umowy frankowej.

Umowa w CHF może być nieważna i to z kilku powodów.

Kredyty indeksowane i denominowane do walut obcych to tak naprawdę kredyty złotowe, arbitralnie przeliczane przez banki.

Sąd Najwyższy wskazał wielokrotnie, że warunkiem powstania ważnego zobowiązania, którego treścią jest obowiązek spełnienia świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela, jest dokładne określenie treści tego świadczenia albo przesłanek pozwalających na jego dokładne określenie. 

 
W przypadku kredytów frankowych kredytobiorcy nie mieli pełnej wiedzy o faktycznych skutkach działania mechanizmu waloryzacji. 

Zgodnie z art. 3851 § 1 zdanie pierwsze k.c. postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta. Te okoliczności są obiektywnie wystarczające do stwierdzenia nieważności umowy lub ewentualnie odfrankowianie i wyeliminowania CHF z umowy. 

 

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest korzystne dla frankowiczów (por. wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 206/10, wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt IV CSK 585/13, wyrok SN z 30 maja 2014 r., III CSK 204/13; wyrok SN z dnia 8 września

2016 r., II CSK 750/15; wyrok SN z 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16, OSNC 2018/7-8/79). 

Czy zatem frankowicz powinien udać się do sądu i pozwać bank?

Naturalnie, że tak! 

Konsumenci mają znacznie silniejsze argumenty.

Każdy frankowicz został wystawiony na niczym nieograniczone ryzyko walutowe, a banki zabezpieczyły sobie wszystkie ryzyka. W większości przypadków informacje przekazane przez sprzedawców kredytów były niepełne.

 

Banki zatajały mnóstwo  istotnych okoliczności przed kredytobiorcami, do czego nie miały prawa. Jednostronne ustalanie tabel kursowych rażąco narusza zasady współżycia społecznego.

 

Wobec tego jeśli świadczenie nie zostanie oznaczone, nie można mówić o istnieniu zobowiązania ze względu na brak istotnego elementu stosunku zobowiązaniowego. Dlatego właśnie zapadło już bardzo wiele wyroków unieważniających kredyty indeksowane jak i denominowane.

Trzeba sobie jasno powiedzieć –

walka z bankiem wcale nie jest aż tak trudna, jak mogłoby się wydawać.

Pozwij razem z nami bank!

Zachowasz swoją nieruchomość, a Twoja sytuacja ekonomiczna osiągnie stabilizację.

Jesteśmy ekspertami od wygrywania z bankami na sali sądowej.

Dowiedz się, że nic nie tracisz, a wiele zyskujesz.

Czym jest życie bez kredytu

Naszą misją jest budowanie społeczności frankowiczów, których celem jest życie bez kredytu.

Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia nieuczciwych naszym zdaniem umów kredytowych.

Bank nie zabierze Ci mieszkania a Ty nie będziesz musiał dalej spłacać kredytu.

Zobacz co mówią o nas członkowie społeczności Życie Bez Kredytu

Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania Swojego banku. Wypełnij formularz – wyślemy ANALIZĘ i link do oferty

Koszty pozwania banku

*zgoda jest wymagana

Wciąż niezdecydowany?

SpraWdź tarczę ochronną żbk

Close Menu