Blog Frankowicza

-+ TAGI

Pokochaj życie bez kredytu #loveŻBK. Frankowicze wygrywają z bankami bój o lepszą przyszłość.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat wzrosła już do 450 liczba członków społeczności Życie Bez Kredytu, którzy powiedzieli “nie” kredytowi i “dość” bankowi. Wygrane sprawy sądowe o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu w obcej walucie, rosną w niesamowitym tempie, wzbudzając coraz większy popłoch w obozie bankierów. Walka o odzyskanie spokoju i wyeliminowanie ryzyka z kredytu nie tylko ma sens, ale także się opłaca. W obecnych warunkach prawdopodobieństwo tego, że sąd uzna zachowanie banku za zgodne z zasadami współżycia społecznego, a zawierane z nim umowy za poprawnie i jasno skonstruowane, jest niewielkie. Wręcz przeciwnie, w większości przypadków sądy orzekają na korzyść członków społeczności Życie Bez Kredytu.

Unieważnienie kredytu nigdy nie było łatwiejsze

Furtka do dochodzenia przez konsumentów swoich praw otwarta jest już szeroko. Konsumenci podważają uczciwość umów kredytowych waloryzowanych do CHF, chociażby wskazując na umieszczone w nich przez banki tzw. klauzule abuzywne. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych zapisów, umowa o kredyt jest coraz częściej uznawana za bezwględnie nieważną od samego początku. Oznacza to ni mniej ni więcej, że kredytu nie trzeba będzie dalej spłacać, a bank nie będzie miał żadnych praw do nieruchomości oraz będzie musiał usunąć wpis z hipoteki. Statystycznie (stan na 20.02.2020) w ten sposób kończy się już 59% prawomocnych orzeczeń sądowych. Kolejne 32 % to odfrankowanie kredytu, a jedynie 9% to wygrane banków.

Obecne orzecznictwo jasno przedstawia, że w sprawach o kredyty hipoteczne waloryzowane kursem CHF, już  około 90 % zwycięstw należy do frankowiczów. Przy nieważności umowy najczęściej aktualizuje się obowiązek kondykcji na podstawie art. 410 § 1 i 2 w związku z art. 405 k.c. (condictio sine causa). Zachęceni perspektywą życia bez kredytu i stresu związanego z jego spłatą hordy frankowiczów uzbrojonych w specjalistów z zakresu spraw frankowych ruszają do sądów… i jak widać wygrywają. Wzrost składanych pozwów to również imponujący wynik. Odnotowaliśmy ponad 230 % więcej składanych pozwów w 2019 względem 2018 (r/r). Wszystko wskazuje, że rok 2020 pobije kolejny rekord.

Pierwsze tygodnie 2020 roku zaskakują jeszcze bardziej imponującym wynikiem. Styczeń 2020 do stycznia 2019 (m/m) to wzrost o kolejne 450%. Atmosferę podgrzewa fakt, że choć wedle szacunków raptem 5% ogółu frankowiczów zdecydowało się na drogę sądową, to już w 2020 może być ich 15%.  Sprzyja w  tym niestety rosnący kurs CHF, ale również bardzo korzystne orzecznictwo zarówno krajowe jak i TSUE. Jeśli te prognozy okażą się trafne, kolejne lata przyniosą lawinę nowych prawomocnych wyroków. Tak, #loveżbk. Kolejne setki frankowiczów przestaną nimi być i pokochają życie bez kredytu.

W momencie unieważnienia umowy kredytowej, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji,frankowicz otrzymuje zwrot nienależnego świadczenia od banku, czyli wszystkich wpłacanych 10 lat wstecz pełnych rat zarówno w PLN jak i CHF. Bardzo dobrym przykładem jest wyrok członka społeczności Życie Bez Kredytu wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z dnia09.01.2020 roku (sygn. akt II C 352/18) . Sąd stwierdzał nieważność umowy kredytu indeksowanego w mBanku. W orzeczeniu podniesiona została następująca argumentacja:

– Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna

– Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych kwot tytułem rat i  wszelkich
  innych świadczeń dodatkowych (92429,91 zł i 39178,31 CHF) z odsetkami 7% w skali roku (czyli na dziś
  już ponad 50 000 zł)

– Sąd w pełni uznał argumentację związaną z abuzywnością postanowień umowy oraz skutek tej
  abuzywności w postaci nieważności umowy.

– Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia zarówno prawa polskiego jak i uregulowań unijnych. W ustnych| motywach powołał się m.in. na orzeczeniaTSUE

Oczywiście zapraszamy wszystkich Frankowiczów do współpracy z kancelarią prawną Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi środkami potrzebnymi do przeprowadzenia skutecznego postępowania przed sądem. Oprócz najwyższej skuteczności, ta specjalistyczna kancelaria oferuje też wyjątkowo dobre warunki finansowe. Możesz więc być w gronie wygrywających, unieważnij swój kredyt, odzyskajcie pieniądze tak, abyśmy mogli znów ogłosić kolejny sukces, kolejną wygraną członka społeczności Życie Bez Kredytu.

Postawa banków w świetle obecnego orzecznictwa, wyraźnie pokazuje jak bardzo boją się kolejnych pozwów trafiających do sądów. Grożą konsumentom pozywaniem ich za korzystanie z ich kapitału, jednocześnie szykując rezerwy kapitałowe z przeznaczeniem na spłatę przegrywanych spraw.

Banki próbują wykorzystywać i manipulować świadomością frankowiczów aby odwieść ich od rozpoczęcia postępowania sądowego. Instytucje takie jak banki traktowane są jako takie, w których pracują eksperci z wysoką wiedzą i doświadczeniem. Prawda jest jednak taka, że w świetle dyrektywy 93/13, która jest jednym z filarów ochrony konsumenta , jest jasno przedstawione, że nie ma podstaw do naliczania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę po wyroku unieważniającym kredyt waloryzowany do CHF.

Rośnie apetyt kredytobiorców… i rezerwy banków

O tym, w jak dużych tarapatach są banki, świadczą nie tylko płynące ze strony sektora bankowego groźby, lecz także fakt, że od połowy zeszłego roku banki zaczęły tworzyć tak zwane odpisy, czyli rezerwy kapitałowe przeznaczone na finansowe skutki przegranych prawomocnie w sądach spraw. To sposób na ochronę przed najgorszym, czyli niewypłacalnością. Co więcej, rezerwy te są coraz większe. Odpisy są obliczane na podstawie liczby klientów banku, którzy złożyli pozew – wraz z jej wzrostem, rezerwy będą rosnąć. Na razie banki nie są zainteresowane ugodami, zważywszy jednak na rosnącą falę sądowych spraw, może się to wkrótce zmienić, ale jedynie dla tych frankowiczów, którzy mają sprawę w sądzie. Żaden bank nie będzie chciał ugody z „nieroszczeniowymi” frankowiczami. W pierwszej kolejności, jeżeli już, banki będą próbowały się ułożyć z osobami, za którymi stoją silne i specjalistyczne kancelarie. Nieuchronna porażka banku wskutek solidnie przygotowanego pozwu może być wówczas zamieniona na ugodę sądową, o ile w ogóle frankowicz będzie wówczas zainteresowany takową.    

O jakich kwotach mowa? Ryzyko prawne związane z umowami walutowych kredytów hipotecznych banki wliczają w swoje oficjalne sprawozdania. Te będące spółkami giełdowymi muszą je składać nawet co kwartał, szczegółowo raportując zmiany w swoich strukturach finansowych. I tak, wiemy już, że na indywidualne walki sądowe Santander Polska zwiększył swoje roczne rezerwy portfelowe do 1428 milionów, mBank do 1172 milionów, Raiffeisen Bank do 800 milionów, a Bank Millennium do 560 milionów złotych. Nominalnie najbardziej imponującą rezerwę ma PKO BP – ponad 1500 milionów złotych, właściciel największej wartości portfel hipotek frankowych. Nie wszystkie jednak banki mają obowiązek informowania o swoich rezerwach, jednak można założyć, że również pozostałe zawiązały potężne rezerwy. Wystarczy pomyśleć o liderach w porażkach sądowych, np. Getin Noble Bank SA., który może „pochwalić się” rekordową przegraną w Polsce, która był udziałem oczywiście członka społeczności Życie Bez Kredytu. Przypomnijmy: Rekordowa w Polsce wygrana członka społeczności ŻBK!!! Unieważnienie kredytu i zobowiązanie banku do zapłaty kwoty 806 663 CHF, czyli 3 145 340 zł 

Życie bez kredytu - trend, który zmienił świadomość konsumentów

Coraz więcej frankowiczów wybiera życie bez związanego z nim stresu i lęku o konsekwencje utraty pracy czy nagłej choroby. Jedni chcą ustabilizować komfort życia swojego i bliskich, inni boją się, że bank odbierze ich dom czy mieszkanie. Niektórzy mają zwyczajnie dość codziennego stresu, ale nikt też nie chce, aby ich kredyt spłacały dzieci. Niemal wszyscy frankowicze stracili wiarę w pozasądowe rozwiązanie problemu. Bez względu na pobudki, trend wygranych zasługuje na uwagę. To ważny krok w stronę wzmocnienia praw konsumenta na rynku, na których straży stoją polskie sądy, które mają doskonale rozpoznany problem kredytów waloryzowanych do CHF.

Kredytobiorcy mają dziś zdecydowanie łatwiej niż przed laty. Wyspecjalizowane w bataliach sądowych z bankami kancelarie prawnicze, a w szczególności Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, wspierają zdeterminowanych nie tylko fachową wiedzą niezbędną do tego, by skutecznie zaskarżyć nieuczciwe umowy kredytowe waloryzowane do walut obcych, lecz także sprawdzonymi strategiami prowadzenia spraw od początku aż do szczęśliwego finału. Czy banki zmienią strategię i będą układały się z frankowiczami, którzy wytoczą postępowanie sądowe? Ostatni kwartał 2019 była to fala TSUEnami, ale prawdziwa fala pozwów składanych w sądzie jest jeszcze przed nami, rozpoczęty właśnie rok 2020 może okazać się pod tym kątem kluczowy, a co najważniejszy pomyślny dla członków społeczności Życie Bez Kredytu.

#loveŻBK - Pokochaj Życie Bez Kredytu

Doskonale rozumiemy niepewność i obawy przed pozwaniem banków. Często  wcześniej zachwiane zaufanie powoduje zwiększoną ostrożność w podejmowaniu następnych życiowych decyzji. Nic dziwnego że ciężko jeszcze raz podjąć ryzyko zaufania. Jednak bez względu na to co mówią banki i jak próbują ratować swoją sytuację, orzecznictwo nie kłamie i przedstawia się obecnie zdecydowanie na korzyść dla kredytobiorców.

A co jeżeli tylko jedna decyzja dzieli każdego frankowicza od życia wolnego od ciężaru kredytu? Jeżeli miesięczne raty zawyżonego niesłusznie zobowiązania do banku mogliby Państwo przeznaczyć na wyjazd z rodziną, realizację swoich celów, marzeń i pasji?? Ryzyko jest codziennością, tylko co jest większym zagrożeniem? Pozostawienie na kolejne 10-15 lat bardzo nieuczciwego kredytu do spłaty na stare lata lub dla dzieci czy zainwestowanie stosunkowo niewielkich kwot w postępowanie sądowe z kancelarią prawną posiadającą ogromne doświadczenie. Jak mówi pewne znane powiedzenie; podejmując ryzyko masz szansę na wygraną, nie robiąc nic, już przegrałeś.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 20 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:
📩info@zyciebezkredytu.pl
🎯575 337 667 lub 575 339 602

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu