Blog Frankowicza

Wrzesień – to kolejny miesiąc sukcesów członków społeczności Życie Bez Kredytu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze wygrywają w sądach
Wrzesień – to kolejny miesiąc sukcesów członków społeczności Życie Bez Kredytu

Wrzesień dla członków społeczności ŻBK rozpoczął się znakomicie. Odnieśliśmy pięć kolejnych zwycięstwa w sądzie, w tym jedno rekordowe osiągniecie na skale krajową – aż 4 550 000 zł łącznej korzyści dla frankowicza. Tym razem wygraliśmy z Raiffeisen Bank (dawny Polbank) aż dwukrotnie oraz Deutsche Bank, BZWBK, Fortis. Ponadto ciągle napływają do nas pisemne uzasadnienia wyroków z naszych wakacyjnych sukcesów.

Zwycięskie wyroki frankowiczów – wygrana z Raiffeisen Bank International AG  (sygn. XXV C 2417/1)

Początek września wprawił członków społeczności Życie Bez Kredytu w znakomity nastrój. Ciężka praca całego zespołu ekspertów Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii przyniosła wymierne efekty.  Jednym z nich było unieważnienie kolejnej nieuczciwej umowy kredytowej we frankach, tym razem sprawa dotyczyła Banku Raiffeisen(dawny Polbank), sygn. XXV C 2417/1, sędzia (del.) Kamil Gołaszewski, Sąd Okręgowy w Warszawie. W częściowym wyroku zawarta umowa kredytowa pomiędzy naszym klientem a Raiffeisen Bank została unieważniona. Ponadto sędzia uznał za słuszne zabezpieczenie roszczenia frankowicza, a w związku z tym nasz klient nie musi już płacić rat do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku. W niniejszej sprawie na rzecz kredytobiorcy zasądzono kwotę w wysokości 46 010,14 CHF plus odsetki. Kwota w PLN będzie przedmiotem dalszej części postępowania. Saldo kredytu spadło z 560 649,13 zł do zera. Łączna korzyść frankowicza to ponad 800 000 zł, a dodatkowe 77 519,31 zł będzie jeszcze dochodzone w dalszej części postępowania.

Jest to już kolejna wygrana członka naszej społeczności z Raiffeisen Bank International AG. O pozostałych naszych sukcesach z tym bankiem możesz przeczytać na naszym blogu: Raiffeisen Polbank – aktualne orzecznictwo. W świetle najnowszych orzeczeń sądu dotyczących tego banku, stosowany przez ten podmiot wzorzec umowy kredytu waloryzowanego do CHF obarczony jest rażącymi niezgodnościami natury prawnej, które wykluczają zawarte umowy z obrotu. Sądy w sprawach Raiffeisen często orzekają o przewadze tego podmiotu nad kredytobiorcami oraz  stosowaniu w umowie kredytu niedozwolonych postanowień umownych, tj. klauzuli abuzywnych, które naruszają obowiązujące normy prawne i stawiają konsumentów – kredytobiorców w niekorzystnym położeniu.

Zwycięskie wyroki frankowiczów – wygrana z Raiffeisen Bank International AG  (sygn. XXV C 1508/19)

Kolejnym wygranym wyrokiem był ten z poniedziałku  21 wrześnie 2020 r. Nasza praca i strategia przybrana w przypadku tego podstępowania spowodowała, że sąd wyeliminował  postanowienia niedozwolone w dwóch umowach Raiffeisen Bank International AG S.A  ( dawny Polbank) oraz ustalił bezskuteczności klazul abuzywnych.
Korzyść dla członka naszej społeczności to:
  • Zasądzenie wraz z odsetkami ponad 150 000 zł
  • Saldo kredytu obu kredytów spadło o 501 998 zł 
Łączna korzyść ponad 650 000 zł i wyeliminowanie całego mechanizmu indeksacji do CHF, czyli ryzyka walutowego z umowy.
 

Nowy rekordowy wyrok frankowiczów – wygrana z Deutsche Bank (Sygn.VI C 1848/19) – aż 4 550 000 zł łącznej korzyści!

Kolejnym rewelacyjnym newsem dla frankowiczów był wyrok ogłoszony 3 września w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia. Członkowi naszej społeczności udało się ustalić nowy rekord w łącznej korzyści otrzymanej dla frankowicza w sporze z bankiem. Kredytobiorca tym razem zyskał aż 4 550 000 zł! Decyzją sądu bank został zobowiązany do zwrotu całości kwot dochodzonych pozwem, tj. ponad 18 000 CHF wraz z odsetkami, a także kosztów zastępstwa procesowego. Saldo kredytu spadło z 2 097 779 zł do zera. Pozostałe kwoty 330 000 zł i 500 000 CHF będą dochodzone w drodze egzekucji (zgodnie z obraną strategią). O szczegółach tej sprawy można przeczytać na naszym blogu: Rekordowa wygrana Frankowicza z DB w Polsce – 4 550 000 zł!!!

To już drugi raz, kiedy eksperci Życia Bez Kredytu wyznaczają standardy obsługi spraw związanych z kredytem w CHF. Pobiliśmy nasz własny rekord – o naszym poprzednim sukcesie pisaliśmy w artykule: Rekordowa w Polsce wygrana członka społeczności ŻBK!!! Unieważnienie kredytu i zobowiązanie banku do zapłaty kwoty 806 663 CHF, czyli ponad 3 500 000 zł. Podnosimy poprzeczkę coraz wyżej, a naszym celem jest pomoc jak największej liczbie frankowiczów, wywalczając dla nich jak największą sumę korzyści.

O pozostałych naszych wygranych z Deutsche Bank można przeczytać na naszej stronie: Deutsche Bank Polska – aktualne orzecznictwo. Dla spraw związanych z DBP istotna jest decyzja UOKiK z dnia 31 grudnia 2018 r., która potwierdziła, że wszelkie klauzule przeliczeniowe do CHF stosowane przez Deutsche Bank Polska w swoich wzorcach umownych kredytów denominowanych i regulaminach, są postanowieniami niedozwolonymi tzw. klauzulami abuzywnymi.

Zwycięskie wyroki frankowiczów – wygrana z BZWBK (obecnie Santander)  (sygn. XII C 607/18)

 Kolejna wygrana członka społeczności ŻBK w tym miesiącu. Kredyt był spłacony w czasie procesu sądowego.

Teoria dwóch kondycji i zasądzenie wraz z odsetkami ok 300 000 zł, na co składają się:

  •  234 104,71 zł zasądzony zwrot
  • ok 60 000 zł ustawowe odsetki za opóźnienie
  • 6417 zł  kosztów zastępstwa procesowego

Sąd podkreślił, że umowa nie określała ani kwoty kredytu, ani mechanizmów przeliczeniowych. Generalnie bank chciał decydować o wszystkich, a taka umowa jest nieważna.Powództwo jako zasadne, zasługiwało na uwzględnienie w zasadzie w całości (bez groszy). Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Nie sposób natomiast uznać, że analizowane postanowienia umowne dotyczące mechanizmu waloryzacji spełniają rygory wskazania mechanizmu określenia szczegółowych sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest m.in. kwota kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych.

Zwycięskie wyroki frankowiczów – wygrana z Fortis obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.  (sygn. XXV C 2778/19)

Kolejne unieważnienie! Po niespełna 11 miesiącach procesu członek społeczności ŻBK osiągnął kolejny sukces i to odnośnie uważanego za najtrudniejszy kredytu Fortisu. 
 
Jakie korzyści osiągnęliśmy?
  • Zasądzenie wraz z odsetkami ponad 162 000 CHF plus odsetki
  • Saldo kredytu spadło z 120 000 CHF do zera.
  • Łączna korzyść: ponad 282 000 CHF, tj 1 200 000 zł

Zwycięskie wyroki frankowiczów – dobra passa członków ŻBK nie została jeszcze ani razu przerwana!

Eksperci Życia Bez Kredytu wraz z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii są zaangażowani w sprawy frankowiczów już ponad 5 lat. W tym czasie zaufało nam ponad 550 osób. 100% zakończonych spraw prowadzonych przez naszych specjalistów to sukcesy frankowiczów, czyli unieważnienia albo odfrankowienia abuzywnych umów kredytowych. Tak, wszystkie sprawy członków społeczności Życie Bez Kredytu to wygrane na rzecz kredytobiorców. Dlatego jeżeli masz już dosyć zmagania się z toksyczną umową kredytową, wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się z naszą kancelarią. Pamiętaj, ten pierwszy krok nic nie kosztuje. Analizę Twojej umowy kredytowej, ocenę możliwości wygranej w sądzie, a także transparentną wycenę współpracy z nami wykonamy dla Ciebie zupełnie za darmo. Więcej o tym, jak wygląda współpracy z ŻBK przeczytasz w artykule: Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę prowadzenia sprawy z bankiem?

Aktualna sytuacja prawna frankowiczów jest wyjątkowo korzystna. Pozytywne wyroki dla kredytobiorców zapadaj coraz częściej i coraz szybciej (przewidujemy, że już wkrótce większość spraw będzie kończyła się na wyroku w pierwszej instancji), a także sumy korzyści osiągane dla konsumentów są coraz wyższe. Obecny czas to idealny moment na złożenie pozwu przeciwko bankowi. Pamiętaj jednak, aby przed wytoczeniem sporu z bankiem zwrócić się do sprawdzonego specjalisty. Szanse na wygraną z bankiem są wysokie jak nigdy dotąd, ale nadal w Polsce nie obowiązuje prawo precedensu, a to oznacza, że ryzyko porażki nie jest wykluczone. Profesjonalna kancelaria dla frankowiczów to ryzyko minimalizuje, a także udziela gwarancji finansowych na wypadek wszelkich ryzyk związanych z pozwaniem banku, wraz z gwarancją zwrotu kosztów procesu w razie przegranego procesu. Taką gwarancję ŻBK jest w stanie udzielić jako jedna z nielicznych na rynku kancelarii dla frankowiczów, choć jak dotąd, wszyscy nasi klienci, którzy zakończyli spór z bankiem, cieszą się życiem bez kredytu, a my cieszymy się razem z nimi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy