Blog Frankowicza

Poradnik Frankowicza listopad 2023. TOP 5 – Kamil Chwiedosik odpowiada na najczęściej zadawane pytania frankowiczów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
W sprawie kredytów frankowych wciąż wiele się zmienia i warto być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami toksycznej umowy CHF. W listopadowym Poradniku Frankowicza możecie poznać odpowiedzi na najczęściej nurtujące frankowiczów pytania.
Poradnik Frankowicza listopad 2023. TOP 5 – Kamil Chwiedosik odpowiada na najczęściej zadawane pytania frankowiczów.
  • Od kiedy biegnie okres przedawnienia roszczeń banku oraz frankowicza? Na to pytanie wkrótce odpowie TSUE. Pytania prejudycjalne zostały przesłane do Luksemburga z inicjatywy pełnomocników procesowych ŻBK, ponieważ ciągle istnieją pewne rozbieżności w tej kwestii
  • Kiedy bank zwróci pieniądze frankowiczom? Po prawomocnym wyroku banki przeważnie wypłacają pieniądze niezwłocznie, choć może to potrwać kilka tygodni. Gdyby jednak bank nie zastosował się do werdyktu sądu, to na pomoc frankowiczom przychodzi komornik sądowy
  • Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym? Najlepiej pozwać bank i poczekać na prawomocny wyrok lub przystąpić do negocjacji grupowych Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK w celu szybkiego rozwiązania umowy frankowej
  • Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących kredytów frankowych. Uchwała SN, która pozwala rozwiedzionym frankowiczom unieważnić kredyt bez współuczestnictwa byłego małżonka
  • Ile trwa wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej? W ŻBK w tej kwestii frankowicze zawsze mogą liczyć na pomoc Departamentu Sukcesu ŻBK

Od kiedy biegnie okres przedawnienia roszczeń banku oraz frankowicza? Raty frankowe listopad 2023

Przedawnienie roszczeń zarówno banków, jak i konsumentów, jest obecnie przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z inicjatywy pełnomocników procesowych ŻBK do TSUE trafiły aż dwie sprawy członków społeczności Życie Bez Kredytów.

Obecnie wiadomo, że roszczenia konsumentów w zasadzie nie przedawniają się – bieg przedawnienia roszczeń biegnie dopiero od momentu, w którym frankowiczów powziął wiedzę o wadliwości umowy, którą zawarł z bankiem. Natomiast odsetki dla frankowicza zgodnie z literą prawa powinny być naliczane od momentu wymagalności roszczenia. Pytanie, do którego już wkrótce ustosunkuje się TSUE, jest następujące: czy ta wymagalność następuje od momentu wezwania do zapłaty (złożenia reklamacji do banku) lub złożenia pozwu, czy też jednak od momentu złożenia przed sądem oświadczenia o znajomości skutków nieważności umowy. W tym temacie szczególnie polecamy artykuł: Adwokat Wiktor Budzewski: Trwała bezskuteczność nie taka trwała – czekamy na wyrok TSUE.

W kwestii przedawnienia roszczeń banków eksperci Życie Bez Kredytu stoją na stanowisku, że te roszczenia są co do zasady przedawnione, a więc już nienależne. W tej sprawie również już niedługo zapadnie orzeczenie TSUE. Śledzicie nasze social media i blog, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

Short – Poradnik Frankowicza listopad 2023 – bieg przedawnienia roszczeń

Ile trwa zwrot pieniędzy przez bank? Odpowiedzi na pytania frankowiczów

Po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy frankowej, czyli wskutek zapadnięcia wyroku sądu apelacyjnego (lub sądu pierwszej instancji, jeżeli bank nie odwoła się od wyroku) bądź zawarcia sprawiedliwej ugody sądowej, frankowiczowi należy się zwrot dochodzonych w pozwie środków finansowych. Egzekucja prawomocnego wyroku (lub prawomocnej ugody) trwa maksymalnie kilka tygodni.

W zdecydowanej większości spraw, banki nie zwlekają nadmiernie z wypłatą zasądzonych na rzecz frankowicza pieniędzy. Departament Sukcesu ŻBK zawsze wspiera członków naszej społeczności we wszystkich trudnościach związanych z egzekucją wyroku.

W przypadku banku Paribas, czyli kredytów Fortis, rzeczywiście sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ ten bank nigdy sam z siebie nie wypłaca zasądzonych pieniędzy. W takich sytuacjach można skorzystać ze skutecznej egzekucji komorniczej. Dzięki komornikowi już w ciągu 4 tygodni należne frankowiczowi pieniądze trafią na jego konto.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym?

Aby uniknąć dalszego negatywnego wpływu związanego z kredytem we franku, należy pozwać bank. Departament Mediacji i Ugód ŻBK stworzył dla frankowiczów unikatową ofertę, która pozwala frankowiczom zawrzeć uczciwą ugodę sądową. Taka ugoda w skutkach jest zbliżona do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych (zapewnia ok. 80% korzyści płynących z kilkuletniego procesu sądowego). Ogromną zaletą takiej ugody jest to, że pozwala definitywnie rozwiązać problem frankowy, a tym samym pozbyć się ryzyka walutowego, w bardzo krótkim czasie – nawet trzech miesięcy od złożenia pozwu!

Banki po przegranym prawomocnie procesie ponoszą bardzo duże koszty, dlatego zawieranie sprawiedliwych ugód sądowych leży również w ich interesie.

„Koszty, jakie ponoszą banki, to m.in. koszty zastępstwa procesowego. Co prawda ta kwota nie budzi grozy, bo jest to ok. 20 tys. zł za obie instancje. Jeżeli jednak przejdziemy już do kosztów złożenia apelacji, to koszty są znacznie poważniejsze, ponieważ wynoszą 5% od przegranej kwoty w I instancji oraz sumy wartości kredytu. Średnio te koszty wynoszą 50-100 tys. zł. Mamy taki przypadek, gdzie bank zapłacił ponad 100 tys. zł za apelację, którą oczywiście przegrał. Ponadto, co bardzo istotne, banki musza zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie. W niektórych przypadkach wynoszą one nawet ponad 200 tys. zł. Nasz rekordzista w tym roku otrzymał 322 tys. zł z samych tylko odsetek! Łącznie te wszystkie koszty składają się na kwotę wynoszącą ponad 400 tys. zł, którą bank mógłby zaoszczędzić, gdyby zawarł sprawiedliwą ugodę sądową” – tłumaczy Kamil Chwiedosik.

Short – Poradnik Frankowicza listopad 2023 – Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym?

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących kredytów frankowych – uchwały Sądu Najwyższego

Rozwód już nie będzie jakąkolwiek przeszkodą do unieważnienia abuzywnej umowy frankowej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy nie jest konieczne współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców.

Jeżeli ktoś jest w separacji lub po rozwodzie, to, bazując na ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego, można pozwać bank bez konieczności współuczestnictwa drugiego kredytobiorcy. Również w sytuacji, gdy kredytobiorców było więcej niż dwóch, nie jest wymagana konieczność wspólnej reprezentacji przed sądem.

„To w konsekwencji pozwoli na szybsze prowadzenie postępowania sądowego, również w sytuacji, gdy nie ma zgody wśród kredytobiorców, co do tego, czy złożyć pozew przeciwko bankowi. Zachęcam do wysłania zapytania w każdym indywidualnym przypadku. Nasz dział analiz rozpatrzy każde zagadnienie osobno, ponieważ sprawy, w których na umowie widnieje dwóch lub więcej kredytobiorców, mogą się od siebie różnić. Niemniej co do zasady, dzięki wyrokom Sądu Najwyższego, absolutnie możemy bez problemu pozwać bank tylko w imieniu jednego z kredytobiorców” – wyjaśnia Kamil Chwiedosik.

Short – Poradnik Frankowicza listopad 2023 – Unieważnienie kredytu po rozwodzie. Uchwała Sądu Najwyższego

Skuteczne strategie dla frankowiczów. Ile trwa „wykreślenie banku z hipoteki”?

Czas trwania procedury wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości zależy od kilku zmiennych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli mówimy o ugodzie oferowanej przez banki, która jest tak naprawdę aneksem legalizującym nieuczciwą umowę, to frankowicz dalej musi spłacać ten kredyt w oparciu o WIBOR, czyli umowa wciąż jest ważna. Wobec tego nie ma tutaj możliwości wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej.

Natomiast w przypadku uzyskania prawomocnego wyroku bądź zawarcia sprawiedliwej ugody sądowej sytuacja jest zupełnie inna. Prawomocny wyrok lub sprawiedliwa ugoda orzeka nieważność umowy frankowej i prowadzi do tego, że można już w ciągu kilku miesięcy wykreślić hipotekę banku z kw. W tym roku w społeczności ŻBK zapadło już kilka wyroków, po których wpisy hipoteczne zostały wykreślone. Czas całej procedury zależy głównie od obłożenia danego wydziału sądu wieczystoksięgowego. Członkowie społeczności ŻBK w tym zakresie zawsze są wspierani przez Departament Sukcesu ŻBK, który nadzoruje uwolnienie nieruchomości spod wpływu banku.

Short – Poradnik Frankowicza listopad 2023 – Ile trwa „wykreślenie banku z hipoteki”?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy