Blog Frankowicza

138,5 mln zł oszczędności frankowiczów. Zamiast bankowej ugody możesz legalnie przestać płacić raty kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Dzięki wsparciu ekspertów ŻBK frankowicze oszczędzają 138,5 mln zł! Ta oszczędność wynika z uzyskania zabezpieczenia roszczeń dla prawie tysiąca kredytobiorców, którzy legalnie nie płacą już rat. Frankowicze zabezpieczenie roszczenia mogą uzyskać także w sprawach kredytu Getin. W ŻBK wiemy, jak prawomocnie zawiesić spłatę rat w tym banku, pomimo jego upadłości.
138,5 mln zł oszczędności frankowiczów. Zamiast bankowej ugody możesz legalnie przestać płacić raty kredytu.
  • W społeczności Życie Bez Kredytu uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczeń już niemal dla tysiąca rodzin frankowych. Czyli prawie 1000 rodzin nie musi dłużej płacić rat CHF, a bank nie może im wypowiedzieć umowy ani dokonać wpisu do BIK
  • Dzięki zabezpieczeniu roszczenia frankowicze mogą legalnie przestać płacić raty. Pieniądze zostają w domowych budżetach, zamiast trafić na konto nieuczciwych banksterów. W ten sposób w społeczności ŻBK frankowicze oszczędzają 138,5 mln zł łącznie!
  • Frankowicze zabezpieczenie roszczenia uzyskują również w sprawach Getin, który już od jakiegoś czasu znajduje się w upadłości. W społeczności ŻBK zapadają kolejne zabezpieczenia przeciwko syndykowi masy upadłości tego banku
  • W społeczności ŻBK frankowicze wygrywają w sądzie 100% spraw – wszystkie nasze prawomocne wyroki od kilku lat to oczywiście unieważnienia umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Skoro gwarantujemy sukces w sądzie, to po co zawierać nieuczciwą ugodę bankową, przez którą nadal trzeba spłacać zawyżone raty?

Społeczność ŻBK – frankowicze oszczędzają 138,5 mln zł

W społeczności Życie Bez Kredytu coraz więcej frankowiczów otrzymuje pozytywną decyzję sądu na wniosek o zabezpieczenie roszenia. Kredytobiorcy, którzy decydują się pozwać bank z pomocą ekspertów ŻBK, mają możliwość legalnie zawiesić spłatę rat już wciągu ok. 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Nasi pełnomocnicy składają wniosek o zabezpieczenie roszczenia razem z pozwem, co pozwala na szybkie uwolnienie się od drenującej domowy budżet raty frankowej.

Każde z zabezpieczonych roszczeń pomaga oszczędzić rodzinom członków społeczności ŻBK miesięcznie średnio 3.900 zł. Zakładając, że postępowanie sądowe trwa około 36 miesięcy, to przez okres całego postępowania sądowego oszczędność wynosi około 140 tysięcy złotych na frankowicza. Aktualnie uzyskaliśmy 987 prawomocnych zabezpieczeń, co oznacza, że łącznie kredytobiorcy z ŻBK zaoszczędzili aż 138.574.800 zł. Tak zgadza się, ponad 138,5 mln zł zostało w portfelach frankowiczów naszej społeczności! To są pieniądze, które zamiast trafić do banksterów, pozostają w kieszeniach Polaków.

Frankowicze mogą legalnie przestać płacić raty kredytu Getin Noble Bank

Zabezpieczenie roszczenia pozwala frankowiczom szybko uzyskać niepodległość finansową. Eksperci ŻBK uzyskali dla frankowiczów zawieszenie rat w każdym banku, również w upadłym Getin Noble Bank. Sądy pozytywnie rozpatrują nasze wnioski o zabezpieczenie roszczenia wytoczone przeciwko syndykowi masy upadłościowej po Getinie. Frankowiczom służy uchwała TSUE C-287/22 zapadła 15 czerwca tego roku. Zawieszenie płatności rat dla kredytów Getin jest uzasadnione, ponieważ chroni ono interes prawny kredytobiorców na wypadek, gdyby majątek masy upadłościowa po Getinie był niewystarczający do pokrycia roszczeń wynikających z nadpłaconych raty kredytu.

Frankowicze, którzy jeszcze nie pozwali Getinu, powinni jak najszybciej to zrobić. Powództwa o ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy wciąż są rozpatrywane przez sądy i to pomimo upadłości tego banku. Uzyskanie prawomocnego wyroku o unieważnienie kredytu (a wcześniej sądowego zawieszenia spłaty rat frankowych) z udziałem syndyka jest bardzo ważne. Taki wyrok uchroni frankowiczów przed roszczeniami ze strony syndyka. Należy pamiętać, że upadłość banku, bez powzięcia wcześniej odpowiednich działań prawnych, nie zwalania automatycznie z obowiązku spłaty rat. Kredytobiorcy frankowi, aby ochronić swoją sytuację finansową, powinni zwrócić się o pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej.

Frankowicze a zabezpieczenie roszczenia. Po co zawierać nieuczciwą ugodę z bankiem?

Zabezpieczenie roszczenia to gwarancja bezpieczeństwa finansowego dla frankowicza. Kredytobiorca, uzyskując pozytywną decyzję na wniosek o zawieszenie płatności rat, nie musi dłużej spłacać kredytu aż do momentu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie. To oznacza, że tak naprawdę już na zawsze uwolni się z oków franka, ponieważ w społeczności ŻBK od kilku lat 100% prawomocnych wyroków to unieważnienia kredytów CHF na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

W takiej sytuacji, gdzie zabezpieczenie roszczenia jest możliwe do uzyskania już w ciągu ok. 3 miesięcy, zupełnie bezsensowna wydaje się ugoda bankowa, która oparta jest o przestarzały model zaproponowany przez KNF w 2020 roku. Taka ugoda, która notabene żadną ugodą nie jest, lecz tak naprawdę stanowi aneks legalizujący nieuczciwą umowę frankową, naraża frankowiczów na spłatę kolejnych i nadal wysokich (ze względu na WIBOR) rat kredytowych. Tymczasem dominujące orzecznictwo jasno wskazuje, że frankowicze nie powinni bankowi już nic płacić, bo umowa była nieważna od samego początku jej zawarcia. Zawieszenie spłaty rat pozwala spokojnie czekać na upragniony wyrok bez jakichkolwiek niedogodności ze strony banku. A jeżeli ktoś woli rozwiązać problem frankowy szybciej, to zawsze może zawrzeć uczciwą ugodę sądową z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK: Podpisz sprawiedliwą ugodę z bankiem.


Zapraszamy do odsłuchania podcastu: „Życie bez Kredytu”. Jak uwolnić się od frankowego zobowiązania?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy