Blog Frankowicza

Konferencja w sprawie ugód. Prokuratura Krajowa i Rzecznik Finansowy aprobują rozwiązania ugodowe przygotowane przez Departament Mediacji i Ugód #ŻBK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pierwsza faza negocjacji grupowych o uczciwe ugody dla frankowiczów społeczności ŻBK zakończyła się sukcesem! Podczas spotkania z bankami oraz instytucjami zaangażowanymi w sprawy kredytobiorców frankowych zaprezentowaliśmy projekt ugody opartej na sprawiedliwych dla obu stron warunkach będący rezultatem intensywnej pracy Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK. Obecni przedstawiciele banków byli skłonni do współpracy, a Prokuratura Krajowa i Rzecznik Finansowy poparli naszą ideę ugód.
Konferencja w sprawie ugód. Prokuratura Krajowa i Rzecznik Finansowy aprobują rozwiązania ugodowe przygotowane przez Departament Mediacji i Ugód #ŻBK.
  • 14 listopada w siedzibie Życie Bez Kredytu odbyła się konferencja w sprawie sprawiedliwych ugód frankowych. Na spotkanie zostali zaproszenie przedstawiciele wszystkich banków, które udzielały kredytów we frankach, oraz instytucje mające wpływ na sytuację prawną frankowiczów
  • Prokuratura Krajowa oraz Rzecznik Finansowy są przychylni rozwiązaniom ugodowym wypracowanym przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK
  • Posiedzenie zakończyło się sukcesem i nasi eksperci są dobrej myśli, że banki nie będą już dłużej szły w zaparte i zaakceptują uczciwe warunki ugód sądowych. W istocie leży to w ich interesie, ponieważ w przeciwnym przypadku banki będą narażone na bardzo wysokie koszty związane z pełnowymiarowym procesem oraz dodatkowymi roszczeniami ze strony pokrzywdzonych frankowiczów
  • Relację na gorąco prosto z konferencji w sprawie sprawiedliwych ugód można obejrzeć na naszym kanale YT. Spotkanie komentują założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik, adwokat Wiktor Budzewski oraz była frankowiczka Zofia Karaszewska

 

Konferencja w sprawie ugód. Prokuratura Krajowa aprobuje rozwiązania ugodowe przygotowane przez ŻBK.

Pierwsze spotkanie negocjacyjne o sprawiedliwe ugody frankowe

Z inicjatywy założyciela społeczności Życie Bez Kredytu Kamila Chwiedosika oraz Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK 14 listopada odbyły się pierwsze negocjacje w sprawie wypracowania sprawiedliwych warunków ugód frankowych. Spotkanie miało miejsce w głównej siedzibie ŻBK i uczestniczyli w nim przedstawicie banków oraz reprezentanci instytucji wspierających frankowiczów. Rozmowy przebiegły pomyślnie i są niezwykle rokujące.

„Oceniam bardzo pozytywnie dzisiejsze spotkanie. Muszę się przyznać, że takiego odzewu się nie spodziewałem. Poza osobami uczestniczącymi w spotkaniu, otrzymaliśmy również szereg pism z banków. Każda ze strony przestawiła swoje racje i koncepcje, jak można rozwiązać spór o kredyty waloryzowane do franka. Pole do rozmów jest i na pewno te ugody będą zawierane, ponieważ jest to sposób, który pozwoli problem rozwiązać w całości” – komentuje adw. Wiktor Budzewski.

Instytucje broniące praw konsumenckich popierają propozycje sprawiedliwych ugód frankowych

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Rzecznika Finansowego, która wyraziła zainteresowanie inicjatywą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK oraz zadeklarowała chęć pomocy w projekcie.

„Bardzo cieszy mnie ta idea i chęć porozumienia. Na spotkaniu pojawiła się przedstawicielka Rzecznika Finansowego, która powiedziała, że sprawy frankowiczów są niezwykle ważne dla tej instytucji i od kilku lat są tak naprawdę priorytetowe. Dlatego też sprawiedliwe ugody są jednym z ważniejszych działań w tym obszarze. Fakt, że pojawili się przedstawiciele banków, daje nadzieję na to, że do sprawiedliwych ugód dojdzie. Dla mnie i dla wielu frankowiczów jest to bardzo krzepiące. Życie z kredytem frankowym oraz sam proces sądowy są bardzo obciążające. Możliwość skrócenia sprawy sądowej o kilka lat czy miesięcy jest nieoceniona. Uważam, że dzisiejsze spotkanie może być punktem zwrotem w sporze pomiędzy frankowiczami a bankami” – mówi Zofia Karaszewska.

Prokuratura Krajowa również w całości zaaprobowała rozwiązania ugodowe przygotowane przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK. W liście otrzymanym od Prokuratury czytamy, że instytucja ta w pełni uznaje naszą propozycję ugód jako uzasadnioną w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a także mającą potwierdzenie w orzecznictwie TSUE.

Nieuczciwe praktyki banków. Ugody bankowe i roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

My, jako społeczność Życie Bez Kredytu, i wszyscy eksperci, którzy obecnie pracują w Departamencie Mediacji i Ugód ŻBK, nie akceptujemy podejścia KNF, czyli propozycji pseudo-ugód będących w rzeczywistości nie ugodami, lecz aneksami do umów frankowych. Te aneksy to nic innego jak próba zalegalizowania toksycznych kredytów CHF.

„Złożenie pozwu przeciwko bankowi to nie jest jedyny element sporu frankowego. Dzisiaj dyskutowaliśmy także na temat tego, w jaki sposób banki starały się wymóc presję w kontekście zawierania przez konsumentów nieuczciwych ugód opartych na idei KNF. Pisma, które kredytodawcy wysyłali z nienależnym roszczeniem o wynagrodzenie z kapitału, były naszym zdaniem wysłane w celu zastraszenia kredytobiorców frankowych. Na to będziemy zwracali uwagę, bo wiemy, jakie negatywne skutki na psychice frankowiczów mogą wpływać tego typu pisma lub pozwy. Takie sytuacje mogą być zgłaszane do prokuratury, aby banki poniosły należne sankcje w przypadku, gdy nie będą chciały zakończyć sporu na drodze wypracowanych sprawiedliwych ugód” – tłumaczy Kamil Chwiedosik.

To, jak frankowicze powinni reagować na propozycje nieuczciwych ugód i nieuzasadnionych ekonomicznie roszczeń, zależy oczywiście zawsze od indywidualnego przypadku. Wszystkie sprawy należy analizować oddzielnie. Na gruncie ostatnich wyroków TSUE konsumentom w sporze z bankami przysługują roszczenia kompensacyjne. W kontekście utraty zdrowia fizycznego lub psychicznego – a długotrwały stres bardzo negatywnie oddziałuje na zdrowie – frankowicze mają prawo dochodzić zadośćuczynienia od banków lub naprawienia szkody, jeżeli takowa powstała.

„Frankowicze mogą formułować roszczenia zwrotne, które siłą rzeczy odbiją się bankom czkawką. Kto mieczem wojuje od miesza ginie. Moim zdaniem wyrok TSUE zawierał również tezę dotyczącą waloryzacji. Trybunał powiedział, że bankom nie należy się nic więcej poza kapitałem i odsetkami. Jednocześnie konsumenci mogą dochodzić rozszerzonych roszczeń. Istnieje również możliwość formułowania zarzutów do zweryfikowania przez prokuraturę, czy banki nie dopuściły się działań nakierunkowanych na oszustwo. Sytuacja, w której bank kreuje roszczenia, które nie istnieją, może doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” – mówi Wiktor Budzewski.

Kolejny etap grupowych negocjacji o sprawiedliwe ugody frankowe już wkrótce

Z optymistycznym nastawieniem wyczekujemy efektów kolejnej fazy negocjacji o uczciwe ugody sądowe. Banki są świadome, że jeśli ich nie zaakceptują, to czeka ich ciąg dotkliwych konsekwencji. Nasze rozwiązanie jest korzystne dla kredytodawców zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym. Banki obecnie ponoszą ogromne straty w związku z prowadzeniem kilkuletnich sporów z frankowiczami. Sektor bankowy, zawierając uczciwe ugody z poszkodowanymi kredytobiorcami (biorąc pod uwagę ogromną skalę problemu frankowego w Polsce), może zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Z tego względu mamy nadzieję, że banki pozytywnie odniosą się do naszej propozycji i nie będą szły w zaparte tylko po to, aby generować niepotrzebne koszty.

„Ile lat bym się tym nie zajmował, to cały czas nie widzę logiki w tym postępowaniu. Jeżeli ktoś popełnia błąd, stworzy wadliwą umowę, to powinien się z tego wycofać, uderzyć się w pierś, poszukać jakiegoś rozwiązania. Rozwiązania, które będzie korzystne dla każdej ze stron. Natomiast to, co banki proponowały do tej pory, to było de facto przerzucenie się z jednej maszynki do robienia pieniędzy – w postaci wymiany waluty – w drugą – w postaci wysokich stóp procentowych. Propozycje KNF ukazały się, kiedy stopy procentowe były bardzo niskie, ale dzisiaj są one bardzo wysokie i w którą stronę pójdą, tego jeszcze nie wiadomo” – tłumaczy adw. Budzewski.

Bardzo cieszymy się, że dialog z bankami został otwarty. Aktualnie prowadzimy mnóstwo korespondencji z poszczególnymi kredytodawcami, co jest dobrą podstawą do poważnych rozmów o logicznych dla obu stron rozstrzygnięciach, które definitywnie rozwiążą spor o toksycznego franka.

Obejrzyj relację z konferencji po negocjacjach: Konferencja w sprawie ugód. Prokuratura Krajowa aprobuje rozwiązania ugodowe przygotowane przez ŻBK.

Prokuratura Krajowa aprobuje rozwiązania ugodowe przygotowane przez Departament Mediacji i Ugód #ŻBK:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy