Blog Frankowicza

Po SN i TSUE rekordowa liczba wyroków frankowych w 2024: Sądy wydały już o 24% więcej wyroków niż rok wcześniej!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Rok 2024 przyniósł przełomowe zmiany dla frankowiczów i rekordową liczbę wyroków sądowych. Po kluczowych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwale Sądu Najwyższego polskie sądy intensywnie rozpatrują sprawy kredytobiorców walczących o swoje prawa. W społeczności ŻBK już niedługo będziemy świętować aż 1000 wygranych na zasadzie T2K!
Po SN i TSUE rekordowa liczba wyroków frankowych w 2024: Sądy wydały już o 24% więcej wyroków niż rok wcześniej!
  • W I kwartale 2024 roku polskie sądy rozstrzygnęły co najmniej 4,3 tysiąca spraw frankowych, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W połowie II kwartału 2024 r. liczba wyroków wzrosła już do 8 tysięcy
  • Prawomocne wyroki członków społeczności ŻBK to niezmiennie 100% wygranych na zasadzie teorii dwóch kondykcji. To najlepszy wynik na rynku, który osiągnęliśmy dzięki ogromnemu profesjonalizmowi oraz bogatemu doświadczeniu ekspertów Życia Bez Kredytu
  • Członkowie społeczności oprócz uwolnienia się spod wpływu banku i odzyskania wszystkich nieprzedawnionych rat kredytowych, otrzymują również okazałe odsetki ustawowe w pełnym wymiarze, które niekiedy przekraczają kwoty 500.000 zł
  • Główny Ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik przewiduje dalszy wzrost korzystnych wyroków dla frankowiczów, który będzie wspierany orzecznictwem TSUE i SN. Taki obrót spraw może wpłynąć na banki i kredytobiorcy dzięki wsparciu Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK będą mogli również zawierać coraz więcej sprawiedliwych ugód

 

Rekordowy wzrost liczby wyroków w sprawach frankowych

W I kwartale 2024 roku sądy w Polsce rozstrzygnęły co najmniej 4,3 tysiąca spraw frankowych, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ten znaczący wzrost liczby zapadłych wyroków pokazuje, że coraz więcej frankowiczów decyduje się na dochodzenie swoich praw w sądach, co jest bezpośrednim rezultatem rosnącej świadomości konsumenckiej oraz wsparcia ze strony prawników specjalizujących się w sprawach frankowych. Intensywne działania zespołów prawniczych takich jak Życie Bez Kredytu, które reprezentują klientów w tych trudnych procesach, przynoszą wymierne rezultaty, co motywuje kolejnych kredytobiorców do podejmowania kroków prawnych przeciwko bankom.

W połowie II kwartału liczba wyroków wzrosła już do 8 tysięcy, co oznacza niemal dwukrotną dynamikę w porównaniu do początku roku. Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i uchwale Sądu Najwyższego (SN) zauważalny jest lawinowy wzrost orzeczeń sądów w całym kraju. Orzeczenia te są kluczowe dla tysięcy frankowiczów, którzy od lat walczyli o sprawiedliwość w sądach. Decyzje TSUE i SN wprowadziły jasność prawną w wielu aspektach dotyczących umów kredytowych we frankach szwajcarskich, co znacząco przyspieszyło procesy sądowe. Konsumenci zyskali pewność, że ich sprawy będą rozstrzygane zgodnie z wytycznymi najwyższych instytucji prawnych, co dodatkowo motywuje dotąd niezdecydowany frankowiczów do składania pozwów.

Tak znaczący wzrost liczby wyroków to w pewnej mierze również efekt intensywnej pracy ekspertów ŻBK w zakresie uświadamiania konsumentów na temat przysługujących im praw. Liczne materiały przez nas publikowane oraz webinary na żywo pomagają kredytobiorcom lepiej zrozumieć ich sytuację prawną. Równocześnie najnowsze uchwały TSUE i SN, wprowadzone w celu ochrony konsumentów, umożliwiają bardziej efektywne dochodzenie roszczeń i skracają czas oczekiwania na wyroki. Wszystko to razem sprawia, że liczba korzystnych dla frankowiczów orzeczeń sądowych będzie w 2024 roku rosła w rekordowym tempie, co stanowi realną nadzieję na rozwiązanie problemu kredytów frankowych w Polsce.

Przyszłość spraw frankowych. Współpraca ŻBK z Ministerstwem Sprawiedliwości

Główny Ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik przewiduje, że dalszy wzrost liczby korzystnych dla frankowiczów wyroków wpłynie na liczbę zawieranych ugód sądowych na sprawiedliwych warunkach.

Coraz częściej też banki, widząc skuteczność naszych pozwów, decydują się na zawarcie sprawiedliwych ugód już w czasie postępowania w I instancji lub od razu po wyroku w I instancji. To również zasługa Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK, który od 10 miesięcy pracuje nad przekonaniem banków do zawierania porozumień. Celem ŻBK na ten rok jest wzrost liczby zawieranych ugód z 5% obecnie do 25% do końca roku 2024 i 50% do końca roku 2025. Tak ambitne plany pokazują determinację i skuteczność działań społeczności ŻBK w dążeniu do sprawiedliwości dla frankowiczów – podkreśla Kamil Chwiedosik.

Założyciel społeczności ŻBK uczestniczy również w konsultacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczących prowadzenia spraw frankowych przez sądy. Pozytywnie należy ocenić działania podejmowane przez Pełnomocniczkę Ministra Sprawiedliwości ds. ochrony konsumenta dr Anetę Wiewiórowską-Domagalską, która pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu przyspieszenie procesów o nieuczciwe umowy kredytowe. Wprowadzenie szybszych procedur i zwiększenie efektywności sądów w rozpatrywaniu spraw frankowych ma kluczowe znaczenie dla tysięcy konsumentów oczekujących na rozstrzygnięcia swoich spraw.

Sukcesy społeczności Życie Bez Kredytu

Najważniejszym aspektem jest fakt, że 100% prawomocnych orzeczeń to wyroki korzystne dla członków społeczności Życia Bez Kredytu. Żadna sprawa nie zakończyła się zwycięstwem banku, a

sądy drugiej instancji nie uchyliły wyroków sądów pierwszej instancji ani nie skierowały spraw do ponownego rozpoznania. To dowód na świetne przygotowanie ekspertów Życia Bez Kredytu do rozpraw. Dzięki ich doświadczeniu i ogromnej wiedzy cieszymy się najlepszymi wynikami na rynku. Wśród korzystnych dla konsumentów wyroków wszystkie stwierdzały nieważność umowy kredytowej na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Ponadto zgodnie z aktualnym orzecznictwem TSUE i SN, sądy apelacyjne nie stosują już zarzutu zatrzymania i zasądzają odsetki ustawowe w pełnym wymiarze. W niektórych przypadkach są to kwoty przekraczające 500.000 zł, co znacząco poprawia sytuację finansową wielu rodzin dotkniętych przez nieuczciwe praktyki bankowe.

Na koniec należy także wspomnieć o wielkim sukcesie w TSUE ekspertów ŻBK adw. Marty Chęcińskiej i adw. Wiktora Budzewskiego z KBiW. Postanowieniem w sprawie C-348/23 z dnia 3 maja 2024 r. Trybunał jednoznacznie rozstrzygnął, że początek terminu biegu przedawnienia roszczeń banku powinien być liczony od momentu zakwestionowania treści umowy przez konsumenta, czyli od złożenia reklamacji lub pozwu, a nie od oświadczenia składanego przed sądem – dodaje Kamil Chwiedosik.

Wszystkie te okoliczności prowadzą do wniosku, że już niebawem na liczniku wygranych członków społeczności ŻBK pojawi się okrągły 1000, co może stać się o wiele szybciej niż pierwotnie zakładano, bo już w III kwartale br.

Sprawdź, jak wygrywają frankowicze na blogu założyciela społeczności ŻBK Kamila Chwiedosika: Jak wygrywamy?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy