Blog Frankowicza

Frankowicze zyskują jeszcze więcej po stwierdzeniu nieważności umowy dzięki odsetkom ustawowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Odsetki ustawowe za opóźnienie stale rosną, a wraz z nimi korzyść finansowa, jaką frankowicze mogą uzyskać w wyniku unieważnienia umowy kredytu. Wystarczy tylko pozwać bank, aby cieszyć się Życiem Bez Kredytu. Od spłaty rat kredytu na stale można uwolnić się już po trzech miesiącach od złożenia pozwu.
Frankowicze zyskują jeszcze więcej po stwierdzeniu nieważności umowy dzięki odsetkom ustawowym.
  • Po wygraniu procesu w sprawie frankowej bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nieprzedawnionych rat kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie należne
  • Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną odsetki ustawowe, które bank będzie musiał wypłacić frankowiczowi po unieważnieniu kredytu
  • Obecnie odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 11,50% i będą prawdopodobnie nadal rosły. Oznacza to większą korzyść dla frankowiczów, którzy pozwą bank
  • W Życie Bez Kredytu 100% prawomocnych wyroków to wygrane frankowiczów. Pozwanie banku pozwala na wstrzymanie płatności rat kredytu już po 3 miesiącach od momentu wniesienia sprawy do sądu

 

Frankowicze zyskują dzięki odsetkom ustawowym za opóźnienie

Frankowicze, którzy korzystają z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, praktycznie mogą być pewni swojej wygranej w procesie z bankiem. Orzecznictwo jest już ugruntowane, a doświadczeni prawnicy potrafią odeprzeć wszystkie sztuczki, do których banki uciekają się w sporze sądowym o toksyczny kredyt we frankach. W Życie Bez Kredytu od ponad roku 100% prawomocnych wyroków członków naszej społeczności to unieważnienia umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). Na mocy takiego wyroku bank zobowiązany jest zwrócić frankowiczowi wszystkie nieprzedawnione raty kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Odsetki ustawowe zmieniają się w czasie i są zależne od stóp procentowych. Obecnie na rynku mamy do czynienia z inflacją, a inflacji zawsze towarzyszą wysokie stopy procentowe. Od 6 października odsetki ustawowe za opóźnienie stale rosną. Dziś wynoszą już 11,50% i można spodziewać się, że w najbliższych tygodniach będą jeszcze wyższe. Wzrastająca wysokość odsetek ustawowych powoduje, że frankowicze pozywając bank, zyskają jeszcze więcej. 

Daty

Wysokość odsetek

do 06.10.2021

5,60%

07.10.2021 – 03.11.2021

6,00%

04.11.2021 – 08.12.2021

6,75%

09.12.2021 – 04.01.2022

7,25%

05.01.2022 – 08.02.2022

7,75%

09.02.2022 – 08.03.2022

8,25%

09.03.2022 – 06.04.2022

9,00%

07.04.2022 – 05.05.2022

10,00%

06.05.2022 – 08.06.2022

10,75%

od 09.06.2022

11,50%

Dłuższy proces sądowy może obrócić się na korzyść frankowiczów

Frankowicze mają prawo zasadnie dochodzić nie tylko wyzerowania salda kredytu i usunięcia wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej. Kredytobiorcom należy się również zwrot wszystkich nieprzedawnionych płatności związanych z wykonywaniem nieważnej umowy wraz z prawem do żądania odsetek za opóźnienie za cały okres trwania postępowania sądowego. Wysokie odsetki ustawowe działają na korzyść frankowiczów. Zakładając, że proces z bankiem średnio trwa 3 lata, to przy obecnym poziomie odsetek ustawowych w zależności od wartości przedmiotu sporu (WPS) dodatkowe korzyści przedstawiają się następująco:

WPS

Odsetki ustawowe

Dodatkowa korzyść dla frankowicza: odsetki ustawowe po 3 latach procesu

Łączna kwota zwrotu pieniędzy z banku na rzecz frankowicza

100 000,00

11,50%

34 500,00

134 500,00

200 000,00

11,50%

69 000,00

269 000,00

300 000,00

11,50%

103 500,00

403 500,00

400 000,00

11,50%

138 000,00

538 000,00

500 000,00

11,50%

172 500,00

672 500,00

600 000,00

11,50%

207 000,00

807 000,00

700 000,00

11,50%

241 500,00

941 500,00

800 000,00

11,50%

276 000,00

1 076 000,00

900 000,00

11,50%

310 500,00

1 210 500,00

1,000,000,00

11,50%

345 000,00

1 345 000,00

Należy pamiętać, o czym wcześniej już wspomnieliśmy, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie będzie najprawdopodobniej jeszcze rosnąć. Zatem korzyści dla frankowiczów, którzy właśnie pozwali bank, albo właśnie zamierzają to zrobić, będą jeszcze większe.

Warto podkreślić, że wydłużenie procesu sądowego o kredyt we frankach działa na niekorzyść banków, ponieważ im dłuższy proces, tym wyższe odsetki naliczają się kredytodawcom. Banki zatem najprawdopodobniej przestaną niepotrzebnie wydłużać cały proces, domagając się dodatkowych dowodów w sprawie, które w praktyce niczego nie wnoszą. W przeciwnym razie długie oczekiwanie na prawomocnym wyrok sądu zostanie wynagrodzony frankowiczom w postaci pokaźnych odsetek ustawowych. Poza tym istnieje możliwość zaprzestania spłaty rat kredytu aż do dnia wydania prawomocnego wyroku już po 3 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Wszystko dzięki zabezpieczeniu roszczenia, o którym m.in. pisaliśmy w artykule: Oprocentowanie kredytów CHF będzie rosło, a można legalnie przestać płacić w ogóle raty kredytowe.

Pozew banku to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich frankowiczów. W Życie Bez Kredytu gwarantujemy 100% skuteczność

Z pozwem banku nie należy zwlekać, gdyż obecna inflacja działa na niekorzyść tych frankowiczów, którzy banku nie pozwą. Raty kredytu będą stale rosnąć, a w obliczu wszechobecnej drożyzny szczególnie warto poszukać dodatkowych oszczędności. Taką oszczędnością – i to niebagatelną, bo wielkości całej miesięcznej raty kredytu – będzie właśnie pozew banku. Tylko pozew banku pozwoli na szybkie i legalne zaprzestanie spłaty rat – tak jak pisaliśmy w poprzednim ustępie – nawet po 3 miesiącach od momentu wniesienia sprawy do sądu.

Z całą pewnością nie należy obawiać się procesu z bankiem, gdyż nasi eksperci zapewniają pełną ochronę przed wszelkimi ryzykami, z jakimi może wiązać się spór sądowy z kredytodawcą. Owszem, proces sądowy może potrwać kilka lat, ale po pierwsze, umożliwi on bardzo szybkie zaprzestanie spłaty uciążliwych rat kredytu. Po drugie, jeśli powierzysz nam swoją sprawę, zadbamy o to, abyś otrzymał usługę najwyższej jakości – jakości premium. Do każdej sprawy frankowiczów podchodzimy kompleksowo i holistycznie, zabezpieczając wszystkie interesy członka naszej społeczności. Będziemy trzymać rękę na pulsie, abyś nie musiał zamartwiać się procesem z bankiem. Po trzecie, otrzymasz od nas stałe wsparcie Prawo-Mocnych Pomocnych, z którymi będziesz mógł porozmawiać o każdej sprawie związanej z Twoim kredytem i sporem sądowym (więcej o Prawo-Mocnych przeczytasz w artykule: Historyczna chwila. Aplikacja mobilna Prawo-Mocni Pomocni już jest dostępna dla członków społeczności Życie Bez Kredytu). W Życie Bez Kredytu robimy wszystko, aby cały proces dochodzenia do wolności finansowej był pozbawiony niepotrzebnego stresu. Po czwarte, inflacja może obrócić się na korzyść frankowicza i dłuższe postępowanie może finalnie wiązać się z jeszcze większą korzyścią finansową w postaci wyższych odsetek ustawowych.

Frankowiczu, nie pozwól, aby bank nadal bezprawnie pobierał z Twojego konta środki finansowe. Pamiętaj, to Tobie bank powinien zwrócić pieniądze, nie odwrotnie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy