Blog Frankowicza

Ciąg dalszy procedury restrukturyzacji przymusowej Getinu. BFG złożył wniosek o upadłość banku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Nasi eksperci cały czas trzymają rękę na pulsie i zawczasu zabezpieczyli roszczenia frankowiczów społeczności ŻBK. Osoby, które nadal spłacają frankowe zadłużenie w Getin, powinny rozważyć zaprzestanie uiszczania miesięcznych rat oraz pobrać historię spłaty kredytu.
Ciąg dalszy procedury restrukturyzacji przymusowej Getinu. BFG złożył wniosek o upadłość banku.
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. To kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji rozpoczętej 30 września 2022 r.
  • Eksperci ŻBK w dalszym ciągu zajmują się wszystkimi formalnościami w celu ochrony interesów frankowiczów ze społeczności Życie Bez Kredytu
  • Kredytobiorcy, którzy nadal spłacają kredyt frankowy w Getin Noble Bank, powinni rozważyć zasadność zaprzestania płatności rat
  • Warto również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu CHF, ponieważ po ogłoszeniu upadłości przez sąd, trzeba będzie zgłosić swoje roszczenie do masy upadłościowej

 

Sąd Apelacyjny odrzuca wnioski o zawieszenie postępowania cywilnego #Getin złożony przez #BFG!

BFG wniósł wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank

Zgodnie z procedurą Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 28 kwietnia br. złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku.

„Jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską. Wniosek nie wpływa również na sytuację osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Bank S.A. Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem niezmiennie zarządza administrator wyznaczony przez BFG. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości” – czytamy w komunikacie.

Przypominamy, że 30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec byłego banku Leszka Czarneckiego. Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem zarządza administrator wyznaczony przez BFG. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości.

Co upadłość Getin Noble Banku będzie oznaczać dla frankowiczów?

1. Od złożenia wniosku do sądu do faktycznego ogłoszenia upadłości banku jest . jeszcze daleka droga (zapewne kilka miesięcy). Niemniej frankowicze posiadający kredyt CHF w Getin powinni już dynamicznie podejmować pewne działania celem zabezpieczenia swoich roszczeń. W pierwszej kolejności należy rozważyć zasadność dalszej spłaty rat kredytowych (o ile nadal je płacimy). Niestety w przypadku Getinu nie jest możliwe skorzystanie ze wsparcia naszych PrawoMocnych-Pomocnych, bowiem tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana niż w przypadku innych banków. 

2. Po ewentualnym zaprzestaniu płatności rat należy złożyć do Getin Noble Banku wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty rat kredytowych. Jeżeli w ostateczności dojdzie do ogłoszenia upadłości przez sąd, to frankowicze powinni zgłosić swoje roszczenie do masy upadłościowej, a takie roszczenie powinno być uzasadnione co do swojej wielkości i podstawy prawnej. Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, ale oczywiście przynajmniej kilka tygodni trwa przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów.  

3. Zgłoszenie wierzytelności powinno zostać wykonane w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Roszczenia najpierw trzeba skierować w formie wezwania do Getinu (BFG), żeby stały się wymagalne. 

Eksperci ŻBK trzymają rękę na pulsie. Po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji byłego banku Czarneckiego, podjęliśmy szereg działań, które w sposób maksymalny zabezpieczyły interesy frankowiczów. Indywidualne komunikaty będziemy na bieżąco wysyłać do członków społeczności Życie Bez Kredytu, którzy pozwali z nami Getin. Przypominamy, że pomimo specyficznej sytuacji prawnej Getin Noble Banku, frankowicze ŻBK nadal z sukcesem wygrywają wytaczane przeciwko niemu pozwy. Polecamy artykuł: Ogromny sukces serii programów OBF. To już 100-tny odcinek z wyjątkową PRAWOMOCNĄ wygraną w tle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy