Blog Frankowicza

27 kwietnia TSUE wydał istotny wyrok w sprawie frankowiczów (sygn. C-705/21). Kwiecień kończy się mocnym akcentem.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kwiecień należał do frankowiczów! W kwietniu w społeczności Życie Bez Kredytu zapadło aż 25 wygranych wyroków! To rewelacyjny wynik. W sporach sądowych z frankowiczami ŻBK poległ m.in. PKO BP, mBank, Getin Noble Bank. Nie zabrakło pozytywnych wiadomości również na koniec miesiąca. 27 kwietnia zapadł istotny wyrok TSUE, który – jak zawsze – jest korzystny dla kredytobiorców.
27 kwietnia TSUE wydał istotny wyrok w sprawie frankowiczów (sygn. C-705/21). Kwiecień kończy się mocnym akcentem.
  • Kwiecień był niezwykle intensywnym miesiącem dla frankowiczów i całej społeczności ŻBK. Sprawy frankowe intensywnie się rozwijają i idą ku lepszemu
  • W kwietniu tego roku w społeczności ŻBK zapadło aż 25 wyroków – wszystkie to oczywiście unieważnienia umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Banki, z którymi wygraliśmy to m.in.: PKO BP, Deutsche Bank, mBank S.A., Santander, Getin Noble Bank
  • 27 kwietnia 2023 r. zapadł w Luksemburgu kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów. Co prawda orzeczenie dotyczyło węgierskiej sprawy, ale sędziowie Trybunału – jak zwykle – orzekli korzystnie dla konsumentów, podtrzymując tym samym dotychczasową linię orzeczniczą
  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że umowa kredytu denominowanego w walucie obcej, która jest nieważna ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne, nie może być przez sąd uzupełniania lub modyfikowana w celu utrzymania jej w mocy

 

Stanowisko ekspertów #ŻBK, które przedstawiamy od 8 lat, ponownie zostało potwierdzone. 27 kwietnia TSUE wydał istotny wyrok w sprawie Frankowiczów (sygn. C‑705/21).

TSUE po raz kolejny po stronie frankowiczów – wyrok w węgierskiej sprawie C-705/21

Praworządność znów zatriumfowała. Wszystkie instytucje strzegące sprawiedliwości w Unii Europejskiej są po stronie frankowiczów. 27 kwietnia tego roku w Luksemburgu zapadł kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorców. Tym razem TSUE wypowiedział się w węgierskiej sprawie dot. kredytów denominowanych do walut obcych. W wyroku o sygn. akt C-705/21 Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że nieważnej ze względu na klauzule abuzywne umowy kredytu denominowanego do waluty obcej, lecz spłacanego w walucie krajowej, nie można uzupełniać lub modyfikować celem utrzymania tej umowy w mocy.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 27 kwietnia 2023 r. orzekł, co następuje:

„1. Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że:

przepisy te stoją na przeszkodzie temu, by – w sytuacji gdy warunek obciążający konsumenta ryzykiem kursowym powoduje, ze względu na swój nieuczciwy charakter, nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej, lecz spłacanego w walucie krajowej, w której jest ten warunek zawarty – umowa ta została uznana za ważną, a treść zobowiązań konsumenta wynikających ze wspomnianego warunku została dostosowana w drodze zmiany waluty wspomnianej umowy i ustalonej w niej stopy procentowej lub pułapu kursu wymiany tej waluty.

  1. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że:

przepis ten stoi na przeszkodzie temu, by – w sytuacji gdy warunek obciążający konsumenta ryzykiem kursowym powoduje, ze względu na swój nieuczciwy charakter, nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej, lecz spłacanego w walucie krajowej, w której zawarty jest ten warunek – umowa ta w okresie od dnia jej zawarcia do dnia wejścia w życie przepisów krajowych przewidujących przeliczenie na walutę krajową umów kredytu denominowanego w walucie obcej pozostawała w mocy poprzez zastąpienie tego warunku przepisami prawa krajowego o charakterze ogólnym w zakresie, w jakim takie przepisy prawa krajowego nie mogą skutecznie zastąpić tego warunku zwykłym zastąpieniem przez sąd krajowy, niewymagającym interwencji ze strony tego sądu, które prowadziłoby do zmiany treści nieuczciwego warunku zawartego w tej umowie.”

Potrójny Hattrick w społeczności ŻBK! Aż 25 unieważnień umów frankowych w ciągu jednego miesiąca!

Kwiecień był niesamowicie intensywnym i pracowitym miesiącem dla całej społeczności ŻBK. Nasze wysiłki zaowocowały jednak niesamowitymi sukcesami. Tylko w kwietniu wygraliśmy aż 25 procesów z bankami! To ogromny sukces. Strzeliliśmy aż trzy  Hattricki w ciągu kilku dni – trzy wyroki zapadły 19 kwietnia, 26 kwietnia zapadły w zasadzie 4 zwycięskie dla frankowiczów ŻBK wyroki! oraz kolejne trzy dzień później, czyli 27! W krótkim czasie drużyna banksterów straciła aż 10 bramek i widać już jak na dłoni, że bankowa defensywa się sypie na naszych oczach, a bankowi obrońcy wybitnie nie radzą sobie z drużyną ŻBK, niezależnie czy próbują kryć strefą czy indywidualnie. My jednak nie spoczywamy na laurach i nie zdejmujemy nogi z gazu, tylko planujemy dalej atakować z rozmachem niczym drużyny Pepa Guardioli. Już wkrótce spodziewamy się jeszcze większej fali wygranych spraw frankowych!

Banki, z którymi członkowie społeczności ŻBK wygrali w kwietniu tego roku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Deutsche Bank S.A., mBank S.A., Santander Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen International AG S.A., Bank BNP Paribas Polska S.A., Bank BPH S.A.

Ze wszystkimi wygranymi sprawami przez członków naszej społeczności możecie zapoznać się na blogu założyciela społeczności ŻBK Kamila Chwiedosika: Jak wygrywamy? Wszystkie sprawy, które prowadziliśmy prawomocnie zakończyły się wygraną frankowicza. Od dwóch lat nieustannie osiągamy dla kredytobiorców najlepsze możliwe zakończenie sporu z bankiem, zczyli unieważnienie umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji. W wyszukiwarce wyroków ŻBK na naszej stornie internetowej możesz sprawdzić, jak wygrywamy z Twoim bankiem: Wyszukiwarka wyroków członków społeczności Życie Bez Kredytu.

Tak w kwietniu wygrywaliśmy z bankami:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy