• #602 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #Syndyk PRAWOMOCNE #602 ustalenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK i niezmiennie 100% skuteczności z #Getin

  Bank nie złożył w terminie apelacji, co zauważył Dział Procesowy #ŻycieBezKredytu wskutek czego Sąd Apelacyjny odrzucił apelację złożoną przez Syndyka i wyrok się uprawomocnił w zakresie stwierdzenia nieważności umowy!

  Teraz poza wykreśleniem banku z hipoteki, będziemy mieli również łatwiejszą drogę do odzyskanie pieniędzy w ramach postępowania upadłościowego. A jest o co walczyć, bo już po potrąceniu jest to kwota niemal 400.000 zł

  Sygn. akt: VI ACa 147/23

  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #464 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1⃣ Uznanie całego ROSZCZENIA głównego, oddalenie tylko części odsetek
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku 98,19 PLN + 14.212,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku tj. 8 393 PLN!

  XVI GC 2053/21
  Sąd Rejonowy w Warszawie
  Data: 04.08.2023

 • #446 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1. Zasądzone na rzecz powoda Jerzego:
  – 347 136,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóznienie od kwoty 173 227,67 zł od dnia 14.08.2018 do dnia zapłaty
  – od kwoty 173 909,16 zł od dnia 19.02.2020 do dnia zapłaty;
  2. Zasądzone na rzecz powoda Bartosza:
  – 347 136,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 173 227,67 zł od dnia 14.08.2018 do dnia zapłaty
  – od kwoty 173 909,16 zł od dnia 19.02.2020 do dnia zapłaty;
  3. Pozwany bank ponosi w 100 % koszty procesu
  4. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt XXV C 934/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.07.2023 r.

 • #443 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt XXVIII C 1448/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.06.2023 r.

 • #434 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1⃣ PRAWOMOCNA nieważność umowy na zasadzie #T2K
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty od banku tj. 82.811,24 PLN oraz 134.553,69 CHF plus odsetki ustawowe
  3⃣ Zasądzone koszty postępowania sądowego za I oraz II instancje tj. 11.817 PLN + 9.100 PLN
  4⃣ Saldo kredytu spada z około 600.000 do zera, a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt VI ACa 340/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #429 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powódki tj. 243,299.45 PLN + odsetki ustawowe
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11.847 PLN

  Sygn. akt XXV C 177/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.06.2023

 • #422 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1️⃣ Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej
  2️⃣ Zasądzone kwoty 315.572,19 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powoda tj. 11.647 PLN
  4⃣ Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

  Sygn. akt III C 338/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #404 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone kwoty: po 20 047,89 dla każdego z powodów i 263 182,25 PLN łącznie z odsetkami ustawowymi
  ✅ Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11 964,00 PLN
  Sąd podzielił roszczenie z uwagi na to, że przez pierwsze 2 lata powodowie nie byli małżeństwem, nie uwzględnił podniesionych zarzutów potrącenia i zatrzymania
  XXVIII C 13464/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.05.2023
 • #394 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wracają zabezpieczenia roszczenia #Getin. Mamy kolejne wstrzymanie obowiązku płatności rat dla członków społeczności #ŻBK. To już ponad 800 frankowiczów z #ŻycieBezKredytu legalnie nie płaci rat bankowi!

 • #361 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn.akt III C 765/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 05.04.2023

 • #355 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  🏆 Zasądzona kwota 121.323,24 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 13959/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #328 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Zasądzone ponad 2 mln złotych na korzyść członka społeczności #ŻBK!
  Sygn. akt XXVIII C 8829/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.03.2023
 • #327 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt I ACa 534/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 06.03.2023
 • #322 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt I ACa 10/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 27.02.2023
 • #320 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone od banku 642 638,46 zł
  ✅ Wszystkie odsetki ustawowe od dnia 10 marca 2021 roku do dnia zapłaty
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank, tj. 10800 zł i 8100 zł
  Sygn. akt I ACa 440/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.02.2023
 • #316 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • 1. Ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzona pełna kwota wraz z odsetkami: 625.500,97 zł
  3. Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.847 zł
  Sygn. akt. III C 1/21
  Sąd Okręgowy Warszawa Praga
  07.02.2023 r.
 • #311 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #311 Stwierdzenie nieważności #T2K umowy Getin Noble Bank.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu podamy wkrótce!
  Sygn. akt I C 627/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.01.2023
 • #303 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści
  1. Zasądzona kwota 48 429,10 PLN oraz 63 651,93 CHF + odsetki ustawowe
  2. Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  3. Koszty na rzecz powoda, szczegółowe rozstrzygnięcie pozostawione referendarzowi.
  Sygn. akt XXIV C 2347/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.01.2023
 • #295 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści
  1. Zasądzona kwota 111.498,16 zł + odsetki ustawowe.
  2. Sąd ustala, że umowa nieważna.
  3. Koszty ponosi w całości pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 9550/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #292 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści frankowicza:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 218 970,89 zł plus odsetki ustawowe
  zasądzone koszty 11 817,00 zł.
  Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn akt XXVIII C 4727/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r.

 • #262 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ❣️ Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna w całości
  ❣️ Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 206.437,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2020 r.
  ❣️ Zasądził od banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu
  ❣️Saldo kredytu spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #245 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona pełna kwota wraz z odsetkami ponad 400.000 zł
  Obniżenie salda kredytu z około 600.000 do zera
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł
  Sygn. akt. XXV C 1463/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.11.2022
 • #244 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Unieważnienie umowy! Niezmiennie 100% skuteczności Getin
  244. wygrana z rzędu #ŻBK na zasadzie teorii 2K!

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera i zasądzenie kosztów postępowania sądowego 11.817 zł.

 • #243 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • #243 PRAWOMOCNY wyrok unieważniający umowę członka społeczności #żbk 100% skuteczności #getin i T2K!

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE unieważnienie umowy
  ✅ Zasądzona kwota 116,794,62 CHF plus odsetki ustawowe z tytułu nieważności umowy
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów postępowania za I i II instancję.

  Sygn. akt VI ACa 996/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.11.2022

 • #212 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 06.09.2022 r.

  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności #Getin #212 WYGRANA na zasadzie T2K Wciąż 100% skuteczności #ŻBK.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 238.446,07 zł oraz 5.100 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  Zwrot całkowitych kosztów postępowania
  sądowego 13.171,55 zł i 8.100 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera, a bank niedługo zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 600.000 zł

 • #202 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 22.05.2022 r.

  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona kwota 124.174,79 zł plus odsetki ustawowe od 2 października 2019
  Saldo kredytu spadło z ok 250.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 400.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 895/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Publikacja na posiedzeniu niejawnym

 • #200 Zabezpieczenie roszczenia – Getin
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 71 dniach od złożenia przez nas pozwu.

 • #195 Zabezpieczenie roszczenia – Getin
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 36 dniach od złożenia przez nas pozwu

 • #189 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin Bank
 • Wyrok z dnia 15.07.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 154.928,26 zł oraz 58.628,77 CHF, zarzut zatrzymania został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwot 11.817 zł i 9.100 zł tytułem kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 500.000 zł, a bank teraz będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 203/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #169 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 21.06.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone kwoty łącznie w PLN i CHF ok 300.000 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu
  Wyzerowanie salda kredytu z około 350.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 650.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXV C 1878/17 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #154 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin Bank
 • Wyrok z dnia 31.05.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzona kwota 133.634,16 zł plus odsetki ustawowe, już po potrąceniu kwoty wypłaconego kapitału
  ✅ Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję, tj. łącznie ok 20.000,00 zł
  ✅ Zwrot kwot wpłacanych w czasie procesu ok 200.000 zł oraz wyzerowanie salda kredytu
  ✅ Łączna korzyść ponad 470.000 zł, a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #149 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 19.05.2022 r.

  Na resztę informacji musimy poczekać do pisemnego uzasadnienia wyroku.

  Sygn. akt XXV C 2205/17 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #125 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Wyrok z dnia 12.04.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu, którzy ponadto nie płacili rat dzięki od 2020 roku:
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzona kwot 397.125,40 zł plus odsetki ustawowe, a także odrzucony zarzut ZATRZYMANIA
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję oraz kasację, łącznie 21.491,00 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 700.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1,100.000 zł (1,1 mln), a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 520/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #117 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin Bank
 • Wyrok z dnia 23.03.2022 r.

  Korzyści frankowicza:

  1. Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem 410.170,39 PLN z zarzutem zatrzymania
  2. Zwrot wszystkich kosztów procesu
  3. Wyzerowanie salda kredytu do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
 • #100 Stwierdzenie nieważności umowy - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 23.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 385.515,55 CHF oraz odsetki ustawowe (ok 53.000 CHF), na dziś łącznie 438.515,55 CHF (niespełna 2 mln zł)
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję 23.312 zł
  Saldo kredytu spada UWAGA z 4.200.000 zł (4,2 mln) do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść: ponad 6.200.000 zł (6,2 mln) bez zarzutu zatrzymania
  Sąd Apelacyjny w Warszawie sygn. akt VI ACa 538/20
 • #99 Stwierdzenie nieważności umowy - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 25.02.2022 r.
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 338.726,71 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu – 11.834 zł
  Saldo kredytu spada z ok. 400.000 zł
  Łączna korzyść ponad 800.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. Akt I C 254/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #91 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 14.02.2022
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 741.519,32 zł oraz odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł
  Kredyt był już spłacony, zasądzone wobec tego zostały wszystkie kwoty bez potrąceń
  Sygn. akt IV C 404/19 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #88 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 03.02.2022 r.
  Korzyści:
  Zasądzone 740.652,42 zł i ustalenie nieważności umowy
  Zwrot wszystkich odsetek ustawowych
  Saldo kredytu spada z 900.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1.700.000 zł (1,7 mln) i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 1131/19, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #84 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Noble
 • Wyrok z dnia 04.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone kwoty 209.899 PLN + odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot kosztów od banku – 11.947 PLN
  Saldo kredytu spada z 900.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1.200.000 zł (1,2 mln) i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 1113/21, Sąd Okręgowy w Warszawie.
 • #22 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 20.07.2021 r.
  Zasądzona kwota z odsetkami ponad 750.000 zł
  Odrzucony zarzut banku zatrzymania/potrącenia
  Saldo kredytu spada do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania
  Łączna korzyść ponad 1 mln zł
  Sygn. akt XXIII C 3208/21, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #23 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 20.07.2021 r
  Zasądzona kwota niemal 600.000 zł oraz odsetki ponad 150.000 zł
  Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania
  Sygn. akt XXVIII C 3208/21, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #27 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Getin Bank
 • Wyrok z dnia 09.09.2021 r.
  3828 zł oraz odsetki za opóźnienie
  6434 zł tytułem kosztów procesu
  Saldo kredytu spadło do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt I C 3710/19, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
 • #29 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji -Getin Bank
 • Wyrok z dnia 14.09.2021 r
  Zasądzone 238.466,07 PLN oraz 5100 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot kosztów postępowania sądowego 13 500 PLN
  Saldo kredytu spada z 300.000 do zera
  Łączna korzyść ponad 600.000 zł
  Sygn. akt XXV C 166/18, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #43 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin Bank
 • Sygn. akt XXVIII C 3942/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 04.11.2021

  1⃣ Ustalenie nieważności!
  2⃣ Sąd zasądził kwotę 119.391,99 pln i 13.130,40 chf
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty sądowe
  4⃣ Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  5⃣ Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera