Blog Frankowicza

W ŻBK odwieszamy frankowiczom postępowania sądowe

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
W ŻBK odwieszamy frankowiczom postępowania sądowe

Kolejne sukcesy społeczności Życie Bez Kredytu – wymiar sprawiedliwości odwieszają pozwy sądowe frankowiczów. Członkowie naszej społeczności mają już kilkanaście odwieszonych postępowań po naszych wnioskach złożonych we wrześniu. Frankowicze mają mocne argumenty w sądzie, a to oznacza, że jeszcze w tym roku wygramy kilkanaście spraw i kilka milionów złotych zostanie zwróconych przez banki na rachunki naszych klientów.

Kredyty we frankach – sprawy sądowe członków społeczności ŻBK nabierają tempa

Choć frankowicze wygrywają w sądach niemalże każdą sprawę i linia orzecznicza jest niezwykle sprzyjająca dla kredytobiorców, to czasami zdarza się, że wniesione pozwy o kredyty we frankach do sądy zostają zawieszone. Jest to efekt niepodjęcia uchwały dnia drugiego września przez Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów (III CZP 11/21). Niemniej naszym zdaniem zawieszanie spraw frankowiczów nie ma prawnego uzasadnienia. W świetle obowiązujących przepisów nie istnieje żaden powód, dla którego sprawa sądowa o kredyt we frankach miałaby zostać odroczona ze względu na brak orzeczenia SN (III CZP 11/21). Bowiem nawet jeżeli wspomniana uchwała SN zapadłaby, to i tak nie wpłynęłaby w istotny sposób na orzekane przez sądy powszechne wyroki w sprawie kredytu we frankach.

Prawdziwe powody braku wydania uchwały III CZP 11/21 nie są związane z kwestią frankowiczów. Jak powszechnie wiadomo, nie ma porozumienia między sędziami starego i nowego “rozdania”. Ponadto nie istnieją rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowiczów. Sądy powszechne posiadają już konkretne instrukcje, jak ma wyglądać orzekanie w sprawach nieuczciwych kredytów waloryzowanych do walut obcych. Mówi o tym m.in. uchwała z dnia 7 maja 2021 r. o sygn. III CZP 6/21 wydana w składzie siódemkowym Sądu Najwyższego, która ponadto otrzymała moc zasady prawnej. W praktyce oznacza to, iż wszystkie inne sądy będą orzekały zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sąd Najwyższy w tej uchwale. 

Choć od dnia ponownego odroczenia uchwały III CZP 11/21 już wielokrotnie zapadł wyrok korzystny dla frankowiczów wśród członków społeczności ŻBK, to niektórzy sędziowie asekuracyjnie podjęli decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie frankowej. Zgodnie z obietnicą nasi eksperci podejmują skuteczne działania, aby sądy odwiesiły wszystkie zawieszone postępowania naszych klientów. Przygotowana przez zespół ekspertów ŻBK argumentacja przemawiająca za słusznością odwieszenia postępowania jest bardzo przekonywująca i znalazła aprobatę wśród wielu sędziów, którzy już pozytywnie rozpatrzyli wnioski i odwiesili postępowania frankowiczów. Sądy apelacyjne póki co ani razu nie odmówiły odwieszenia postępowania wskutek naszego wniosku złożonego we wrześniu. Zobaczymy, jak inni sędziowie podejdą do zawieszonych spraw, bo mamy jeszcze kilkadziesiąt nie rozpatrzonych wniosków. 

Wyroki w sprawie kredytów we frankach w postępowaniach prowadzonych w imieniu członków społeczności Życie Bez Kredytu przedstawiają się w roku 2021 następująco:

1 raz: oddalenie powództwa (0,99%),
2 razy: odfrankowanie (1,98%),
6 razy: unieważnienie zgodnie z teorią salda (5,94%),
92 razy: unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji (91,09%).

Jest szansa dla frankowiczów w sądzie. Konstytucja stoi na straży praw oszukanych przez banki

Każdy z frankowiczów, który czuje się oszukany przez bank powinien skorzystać z prawa do sądu, które gwarantuje mu konstytucja. Treść art. 45 Konstytucji [Prawo do sądu] brzmi następująco:

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Zgodnie z ustawą zasadniczą każdy może liczyć na to, że sąd rozpatrzy jego sprawę w takim terminie, który jest adekwatny do danego rodzaju sprawy. Sądy nie mogą wydłużać spraw z powodu nieuzasadnionej zwłoki. Frankowicze mają prawo do sprawnego osądu ich spraw, co wynika wprost z treści ustawy zasadniczej. Toteż, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, zawieszanie spraw frankowych przez sądy powszechne nie jest w żaden sposób uzasadnione. Sędziowie w wydziale frankowym są wybrani w sposób właściwy i nie ma żadnych podstaw do ich usunięcia lub też cofnięcia do ponownego rozpoznania wyroków przez nich wydanych. 

W najnowszym odcinku programu „Okiem byłej frankoiwczki” Katarzyna Urbańska rozmawia z konstytucjonalistom prof. Andrzejem Jackiewiczem o tym, jak wygląda sprawa tzw. kredytów frankowych w świetle Konstytucji RP. A także czy i jak konstytucja chroni frankowiczów. Zapraszamy do obejrzenia całego odcinka:

Okiem Byłej Frankowiczki odc. 25 – Prof. Andrzej Jackiewicz – konstytucjonalista

W ŻBK odwieszamy frankowiczom postępowania sądowe!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy