Blog Frankowicza

Raiffeisen chce przerzucić koszty przewalutowania na frankowiczów i państwo! Ugoda bankowa – konsultacje

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Raiffeisen chce przerzucić koszty przewalutowania na frankowiczów i państwo! Ugoda bankowa – konsultacje

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich w pewnych okolicznościach sądowych może być korzystnym rozwiązaniem dla pokrzywdzonych kredytobiorców. Jednak nierzadko bankowe
postępowanie odnośnie ugody pozasądowej godzą w interes konsumenta. W naszej opinii propozycja ugody z bankiem opracowana przez KNF jest nie do przyjęcia. Niemniej najnowszy pomysł banku Raiffeisen dla
frankowiczów jest niezwykle zaskakujący w swojej arogancji.

Kuriozalna propozycja Raiffeisen – przewalutowanie kredytu na koszt frankowiczów i państwa

Banksterzy z Raiffeisen są świadomi tego, że nie mają żadnych szans w sądowym starciu z frankowiczami. Bank ten odpowiada za niemal 10% udzielonych kredytów we frankach szwajcarskich, a teraz na wszelkie możliwe sposoby próbuje uciec od poniesienia konsekwencji za wprowadzenie tysięcy Polaków w błąd. Raiffeisen w dyskusji nad ugodami dla frankowiczów szedł w zaparte i odmawiał jakiejkolwiek współpracy. W lutym 2021 r. jako pierwszy bank zawiesił udział w pracach zespołu zmontowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie wypracowania kompromisu pomiędzy bankami a pokrzywdzonymi frankowiczami. Przez kolejne miesiące Raiffeisen Bank w swojej zachłanności prowadził politykę zastraszania kredytobiorców, np. poprzez pozwanie państwa Dziubaków, którzy wygrali słynny proces przed TSUE jesienią 2019 roku. Raiffeisen pozwał ich o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem – w sumie o 800 tys. zł, z czego sam udzielony kredyt wynosił ok. 400 tys. zł. Oczywiście, pozew ten jest absurdalny i nie ma żadnego ugruntowania w obowiązujących przepisach prawa.

Temat ugód w sprawach frankowych powraca w mediach jak bumerang i coraz więcej banków otwarcie mówi o gotowości zawierania kompromisów z frankowiczami. Co prawda, bankowe ugody są nadal dalekie od uczciwego zakończenia problemu abuzywnych umów kredytowych, niemniej narracja banków pod naporem pozwów kredytobiorców uległa wyraźnej zmianie. Bank Raiffeisen najwyraźniej przestraszył się, że pozostanie sam na pozycji, w której nie wyraża woli współpracy z frankowiczami. Jednak w swojej impertynencji wpadł na zgoła absurdalny pomysł. Zgodnie z propozycją Banku Raiffeisen kredyt hipoteczny we frankach należy przewalutować, a koszty tej operacji należy rozproszyć na konsumentów oraz państwo. Trzeba przyznać, że zuchwałość kadry zarządzającej Raiffeisen Bank wzniosła się na poziom, którego nie powstydziłaby się słynna spółka Amber Gold. Raiffeisen Bank International obecnie domaga się wprowadzenia rozwiązania ustawowego, choć jeszcze w 2019 roku lobbowali na rząd, aby w sprawie frankowej nie było żadnej ustawy.

Na czym polega ugoda z bankiem?

Nasi eksperci zgadzają się co do zasady, że ze względu na społeczny wymiar problemu z frankiem, ugody z bankiem mogą być optymalnym rozwiązaniem dla obu stron. Jednak nie na takich zasadach, na jakich do tej pory proponują to banki czy Komisja Nadzoru Finansowego. Banki dążą do tego, aby przeliczenie kredytu na złotówki odbyło się w oparciu o drogi WIBOR, który zostałby wprowadzony na miejsce stopy procentowej LIBOR. Na takim rozwiązaniu frankowicze praktycznie nic nie zyskają, a wręcz istnieje ryzyko, że z czasem rata kredytu oparta o WIBOR będzie jeszcze wyższa niż obecnie. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej stopy procentowe oraz WIBOR już w niedalekiej przyszłości wystrzelą w górę, co wpłynie na wysokość raty. KNF, próbując przeforsować takie rozwiązanie dla frankowiczów, wykazuje się również nie lada hipokryzją, bowiem obecnie sam prowadzi kampanię ostrzegającą konsumentów przed zawieraniem umów kredytowych w oparciu o stawkę WIBOR.

Uczciwa ugoda z bankiem powinna opierać się na odfrankowaniu kredytu, czyli eliminacji franka z umowy przy zachowaniu stopy procentowej LIBOR. Takie rozwiązanie znacząco obniży saldo kredytu, zmniejszy comiesięczną ratę, a także zobowiąże bank do zwrotu nadpłaconych rat kredytu.

Ponadto należy pamiętać, że w wyniku ugody z bankiem na drodze pozasądowej frankowicz będzie musiał zapłacić niemały podatek: 17% lub 32% i to z własnej kieszeni, bowiem bank nie zamierza zwracać żadnych pieniędzy. Oznacza to poniesienie kosztów w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych płatnych do fiskusa w trybie natychmiastowym!

Komentarz UOKiK dla społeczności Życie Bez Kredytu

Informujemy, że zdaniem Urzędu bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. W przeciwnym razie negatywne konsekwencje klauzul niedozwolonych, które w umowie umieścił bank, dotknęłyby wyłącznie konsumenta. Takie stanowisko Prezes UOKiK prezentuje od 2019 r. – https://finanse.uokik.gov.pl/chf/stanowisko-prezesa-uokik-ws-dziubak-vs-raiffeisen-bank-international-ag/, podkreślane było również w komunikatach (kalendarium wydarzeń – https://finanse.uokik.gov.pl/chf/). 

Korespondencja, którą kierują banki do konsumentów, jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UOKiK, który w tej sprawie wystąpił o wyjaśnienia do jednego z banków. W zależności od wyniku analizy otrzymanych informacji Prezes UOKiK zdecyduje o ewentualnych dalszych działaniach. W tym miejscu należy jasno wskazać, że jeśli cel tych wystąpień do konsumentów wykracza poza strategię procesowa i ma na celu wywarcie nacisku w celu zniechęcenia konsumentów do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, wówczas Prezes UOKiK może podjąć dalsze działania. Zwracamy uwagę, że w sytuacji, gdy bank nie proponuje korzystnych ugód, droga sądowa jest jedyną możliwością dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Departament Komunikacji UOKiK.

Pomoc w ugodzie z bankiem. Zasięgnij porady eksperta

Jak zawrzeć ugodę z bankiem, aby było to dla nas korzystne? Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie ugody na drodze sądowej. Ugoda sądowa jest niepodważalna, bowiem stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu między stronami, a sąd kontroluje jej uczciwość. Zawarcie takiej ugody zapobiegnie ewentualnym roszczeniom banków wobec frankowiczów w przyszłości. Dodatkowo ugoda sądowa nie podlega opodatkowaniu, czyli frankowicz nie musi obawiać się konieczności zapłaty 17% lub 32% podatku dochodowego, jak ma to miejsce w przypadku ugód pozasądowych.

O pomoc w ugodzie z bankiem najlepiej zwrócić się do doświadczonego eksperta ds. frankowych. Każda sprawa jest inna, w zasadzie nie istnieją dwa identyczne przypadki, toteż każda umowa o kredyt waloryzowany do CHF musi zostać indywidualnie przeanalizowana. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy nasi eksperci będą w stanie zaproponować konkretne rozwiązanie dopasowane do potrzeb frankowicza. Ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik wraz z zespołem profesjonalistów Życie Bez Kredytu od kilku lat efektywnie pomaga osobom oszukanym przez banki. Członkowie społeczności ŻBK już od dwóch lat prawomocnie wygrywają procesy o abuzywny kredyt we frankach.

Posiadając toksyczny kredyt, nie warto tracić czasu! Z upływem każdego miesiąca raty kredytu przedawniają się, a tym samym korzyść finansowa do odzyskania przez frankowicza staje się coraz mniejsza. Ponadto kurs franka stale rośnie, a wniesienie pozwu do sądu pozwoli na jednoczesne złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, które umożliwi zawieszenie płatności zawyżonych rat kredytu aż do dnia uzyskania prawomocnego wyroku. Frankowiczu, zagwarantuj sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe i wybierz Życie Bez Kredytu. Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami!

Link to rezerwacji spotkania: umów spotkanie z ekspertem Kamilem Chwiedosikiem.

Z bankiem można wygrać. Ostatnie sukcesy członków społeczności Życie Bez Kredytu

#57 Wyrok z dnia 26 listopada 2021 r., sygn. akt V Ca 388/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, wygrana z mBank

Korzyści Frankowicza:

– Unieważnienie z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji

– Zasądzona kwota 74.451 zł plus odsetki ustawowe, a dalsze kwoty będą odzyskane korzystając z powagi rzeczy osądzonej;

 – Zasądzone koszty sądowe 9.134 zł;

– Saldo kredytu spada z 650.000 zł do zera.

Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł (1 mln zł)!

#56 Wyrok z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt I ACa 932/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie, wygrana z Raiffeisen International AG

Korzyści Frankowicza:

– Unieważnienie z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji

– Zasądzona kwota 106.431,44 CHF plus odsetki ustawowe;

 – Zasądzone koszty sądowe za I i II instancję 13.234 zł;

– Saldo kredytu spada z 950.000 zł do zera.

Łączna korzyść ponad 1.400.000 zł (1,4 mln zł)!

#55 Wyrok z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. akt I ACa 494/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie, wygrana z PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

Korzyści Frankowicza:

– Unieważnienie z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji

– Zasądzone kwoty 153.499,83 zł i 41.156,95 CHF plus odsetki ustawowe

– Zasądzone koszty sądowe za I i II instancję 11.817,00 zł i 8.100 zł

– Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera.

Łączna korzyść ponad 750.000 zł!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy