Blog Frankowicza

Przyśpieszenie dla spraw frankowych – unieważnij swój kredyt

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Przyśpieszenie dla spraw frankowych – unieważnij swój kredyt

To nie jest prima aprilis – od pierwszego kwietnia 2021 ruszył frankowy wydział w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest to ogromna szansa na to, że sprawy sądowe dotyczące frankowiczów nabiorą większego tempa, a linia orzecznicza zostanie ujednolicona i oparta na unieważnieniu umowy na zasadzie dwóch kondykcji. Ponadto zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zostały uruchomione tzw. rozprawy on-line – kredyty we frankach będzie można unieważnić niemalże bez wychodzenia z domu. XXVIII Wydział frankowy w SO Warszawa – unieważnij swój kredyt we frankach – sąd dla frankowiczów.

Szybsze rozprawy. Nowy wydział w Sądzie dla frankowiczów oraz 

posiedzenia w trybie hybrydowym on-line.

Pierwszy kwietnia okazał się rewelacyjnym dniem dla osób oszukanych przez banki! W prima aprilis 2021 uruchomiono XXVIII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Warszawie – wydział frankowy. Utworzenie wysoko wyspecjalizowanego wydziału ds. frankowych powinno wpłynąć na ujednolicenie linii orzeczniczej opartej nie unieważnieniu umowy na zasadzie dwóch kondykcji (więcej na temat uchwały SN pod linkiem: tutaj). Mamy również nadzieję, że XXVIII Wydział Cywilny – wydział frankowy pozwoli zredukować niewielki rozdźwięk pomiędzy sposobami prowadzenia przez różnych sędziów spraw dotyczących abuzywnych klauzul w kredytach waloryzowanych do CHF. 

Istotną informacją dla frankowiczów toczących już spór sądowy z bankiem jest to, że do nowego wydziału zostaną przeniesione tylko te sprawy, które są rozpoznawane przez sędziów przejętych przez niniejszy wydział. Wobec tego w zasadzie nie nastąpią inne poza technicznymi zmianami (np. zmiana sygnatury sprawy). 

Ogromnym plusem natomiast będzie fakt, że do dotychczasowych wydziałów nie będą napływały już nowe sprawy, czyli sędziowie będą mieli więcej czasu, aby zająć się trwającymi już sprawami, co wydatnie wpłynie na skrócenie czasu do wydania wyroku w sprawie. 

Jeżeli sprawa pozostanie w dotychczasowym wydziale, to sędzia nie będzie miał już przydzielanych nowych spraw i będzie miał więcej czasu w rozpatrzeniu starszych spraw. 

Oznacza to, że sprawy, które mają już nadany bieg, podążają za sędziami, a więc zostanie zachowana ciągłość w ich rozpoznawaniu. Toteż utworzenie specjalistycznego wydziału dla frankowiczów nie powinno wydłużyć tych postępowań, które są obecnie w toku. 

W mojej ocenie w nowym wydziale warto wrócić do praktyki stosowanej przez niektórych sędziów przed pandemią, tj. do grupowania spraw i ich tymczasowego łącznie w trybie art. 219 kpc celem przesłuchania świadków powoływanych przez banki – pisze dla DGP adw. Wiktor Budzewski. – Poza pewnymi wyjątkami, są to przecież wciąż te same nazwiska.

Świadkowie ci powoływani są na te same fakty i zeznają za każdym razem niemal to samo. Aktualnie, w dobie przesłuchiwania tych świadków na piśmie, takie łączenie także powinno być pomocne. Niektórzy świadkowie już w tej chwili kierują do sądów wnioski o wydłużenie im czasu na złożenie zeznań na piśmie nawet do 6 miesięcy. Jedynym uzasadnieniem ich prośby jest przy tym fakt, że zeznać na piśmie mają w kilkuset sprawach. Tym samym połączenie spraw pod względem banków i świadków, których powołali, a być może także i pod kątem kancelarii, które dane sprawy prowadzę, pozwoliłoby znacznie ograniczyć ilość „kopii” zeznań każdego ze świadków, a tym samym mogłoby przełożyć się na przyspieszenie postępowań – kontynuuje

Rozprawa hybrydowa on-line dla frankowiczów – kredyty we frankach będą jeszcze szybciej unieważniane

Inną znakomitą wiadomością dla kredytobiorców jest to, że weszło w życie kolejne usprawnienie, które pozwoli szybciej unieważniać kredyty we frankach. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wydał zarządzenie, które umożliwia posiedzenia w trybie hybrydowym on-line.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 205/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń jawnych w sprawach rozpoznawanych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, pozwalających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku od 24 marca 2021 r. wszystkie rozprawy w Wydziałach Pionu Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie będą przeprowadzane w trybie zdalnym (on-line). 

Zmiana została wprowadzona w wyniku rosnącego zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19. Oczywiście, nie jest wykluczone zastosowanie modelu hybrydowego, w którym część osób uczestniczy on-line, a część w siedzibie naszej kancelarii. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również przeprowadzenie posiedzenia całkowicie w trybie stacjonarnym. Przewidujemy, że zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 205/2021 może przyczynić się do przyspieszenia rozpoznawania spraw przez sądy. Niewątpliwie na rozprawach on-line skorzystają frankowicze, którzy zdecydowali się już złożyć pozew lub w najbliższym czasie zamierzają go złożyć, gdyż będzie możliwe uzyskanie wyroku unieważniającego nieuczciwy kredyt w szybszy i prostszy sposób. Przypominamy, że w związku z nowelizacją kpc z maja 2020 sędziowie już bardzo często wydają wyroki na posiedzeniach niejawnych, bez udziału stron postępowania. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy