Blog Frankowicza

Odroczenie spłat kredytów na 12 miesięcy – jest projekt ustawy. Uważaj na aneksy z banków.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
odroczenie spłat kredytów
Odroczenie spłat kredytów na 12 miesięcy – jest projekt ustawy. Uważaj na aneksy z banków.

Ważna informacja! 


Z perspektywy kredytobiorców nie ma żadnej realnej pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Niestety, rząd praktycznie w ogóle nie wywiązał się z oczekiwań i nie będzie odroczenia płatności rat, ani też innych rozwiązań, które faktycznie pomogłyby zneutralizować finansowe skutki koronawirusa. Bierzemy wobec tego sprawy w swoje ręce:

https://zyciebezkredytu.pl/bezwarunkowe-odroczenie-kredytow-czy-wniosek-o-odroczenie-splat-rat-wplywa-na-uniewaznienie-umowy-kredytowej-pobierz-nowy-wzor/


Pobierz i złóż pismo on-line. Nie daj się nabierać na bankowe wakacje kredytowe, bo to dodatkowy koszt dla Ciebie, a zysk dla banku. Odroczenie rat kredytowych, tak jak w innych krajach powinno być bezwarunkowe i darmowe.

Jest projekt ustawy, części tzw. tarczy antykryzysowej, w której UOKiK zaproponował m.in. aby na wniosek kredytobiorcy bank bezwarunkowo zawieszał spłaty kredytów na okres 12 miesięcy. W okresie zawieszenia nie będzie obowiązku spłaty ani odsetek, ani innych opłat. Okres kredytowania w umowie ulegałyby wówczas przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. Należy uważać na dokumenty, które przy tej okazji będą przedkładały banki do podpisu: aneksy, wnioski z ukrytymi oświadczeniami – radzą eksperci ŻBK.

W dniu 23.03.2020 Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała projekty ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Następnie, najpóźniej do 27.03.2020 procedowaniem ustaw ma się zająć rząd. Przewidują one wprowadzenie m.in. dofinansowania do wynagrodzeń, pomoc w otrzymaniu płynności finansowej, a także wydłużenie wielu terminów obowiązujących przedsiębiorców i w sądach.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował także: „… wzór ustalenia maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni.  Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogłyby być wyższe od 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Jeśli w umowie o kredyt konsumencki koszty te przekraczałyby   wartość maksymalną, byłyby traktowane jako nienależne”.

Ponadto według projektu: „… na wniosek kredytobiorcy, kredytodawcy będą  zawieszać wykonanie umowy o kredyt konsumencki. W okresie zawieszenia  konsument nie będzie miał obowiązku spłaty kredytu, a bank nie mógłby  naliczać odsetek ani innych opłat.  Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegałyby wówczas przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność, jeżeli bank będzie wymagał zawarcia aneksu czy podpisania wniosku, który będzie zawierał ukryte oświadczenia. Wszystko po to,  aby nie utrudnić sobie dochodzenia roszczeń od banku. Adwokat Wiktor Budzewski na łamach serwisu https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1462369,koronawirus-karencja-w-splacie-kredytu-czym-jest-konsekwencje.html  wyjaśnia czym jest karencja w spłacie kredytu, którą oferują w ostatnim czasie banki, jako formę pomocy kredytobiorcom w dobie panującej pandemii koronawirusa.

Poświęcone temu było również najnowsze #5 Webinarium Życie bez Kredytu – Zapytaj Eksperta 

#loveżbk – Pokochaj z nami życie bez kredytu !

Zachęcamy do aktywnego działania w walce o swoje prawa i swoją przyszłość. Szczególnie teraz, w tak niespokojnym czasie. Polecamy dobrze wykorzystać wolny czas i zapobiec przyszłym ryzykom, w szczególności związanym ze stale rosnącym kursem CHF. Na dzień dzisiejszy w niektórych bankach, trzeba czekać nawet kilka tygodni na wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłat. Pragniemy Państwu w tym pomóc i zachęcić do walki z toksycznym kredytem, dlatego też przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia dokumenty. W jednym z naszych artykułów, opublikowaliśmy zbiór wniosków oraz dane kontaktowe dla każdego banku. Można zrobić to bez wychodzenia z domu !

W tym celu udostępniliśmy do pobrania bezpłatne wnioski o wydanie historii spłat: https://zyciebezkredytu.pl/bylo-tsuenami-a-przed-nami-koronami-zloz-juz-teraz-wniosek-do-banku/

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy