Blog Frankowicza

Już 21,8% frankowiczów pozywa, PRAWOMOCNE wygrane i rekordowy kurs franka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Rosnący kurs franka motywuje frankowiczów do walki o swoje prawa. Najnowsze badania wskazują, że już prawie 22% osób posiadających nieuczciwy kredyt waloryzowany do CHF pozwało swój bank. Frankowicze, którzy wygrali z bankiem, zachęcają pozostałych do wystąpienia na drogę sądową. Poprzez zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych kredytobiorcy już w ciągu 3 miesięcy przestają płacić raty.
Już 21,8% frankowiczów pozywa, PRAWOMOCNE wygrane i rekordowy kurs franka.
  • Frankowicze pozywają banki i w ciągu 3 miesięcy przestają płacić raty. Wszystko poprzez postępowanie zabezpieczające roszczenia
  • Nowe prawomocne wyroki frankowiczów społeczności Życie Bez Kredytu. Nieprzerwana seria unieważnień na zasadzie teorii dwóch kondykcji trwa w najlepsze. Zapadł już 108. wygrany proces o kredyt we frankach z rzędu
  • Kurs CHF osiągnął rekordowy poziom, ale można to wykorzystać do zaprzestania płacenia rat kredytu dzięki wnioskowi o zabezpieczenie roszczenia

 

Przybywa frankowiczów chętnych do pozwania banków

Frankowicze coraz śmielej walczą o swoje prawa. Z najnowszych badań wynika, że aż 21,8% osób posiadających kredyt waloryzowany do CHF zdecydowało się już pozwać nieuczciwego kredytodawcę. Ponadto, 39,1% osób spłacających kredyt frankowy i niebędących jeszcze w sporze z bankiem deklaruje, że zamierza w najbliższej przyszłości wejść na drogę sądową.

Bardzo cieszą nas te statystyki i mam nadzieję, że chętnych do walki o sprawiedliwość już wkrótce będzie jeszcze więcej. Wygrani frankowicze, którzy swoją determinacją i odwagą utorowali ścieżkę do wygrania procesu z bankiem, zachęcają jeszcze niezdecydowanych do wzięcia swojego losu we własne ręce. Obecne orzecznictwo w sprawach frankowych jest już dobrze ukształtowane. Sądy co do zasady są zgodne, że kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego jest niezgodny z obowiązującym prawem, a zatem należy go uznać za nieważny. Mamy ogromną satysfakcję z tego, że działalność społeczności Życie Bez Kredytu poprawiło sytuacje finansową już setek osób w Polsce.

Niezaprzeczalną zaletą podjęcia decyzji o pozwaniu banku jest to, że już w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia pozwu frankowicz może legalnie zaprzestać spłaty rat kredytu. Wszystko dzięki wnioskowi o zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy. Gdy sąd przychylnie rozpatrzy taki wniosek, frankowicz zostaje zwolniony z obowiązku uiszczania comiesięcznych płatności na rzecz banku aż do dnia wydania prawomocnego wyroku. Czyli tak naprawdę już na zawsze, ponieważ sąd najprawdopodobniej wyda wyrok orzekający nieważność kredytu.

Nieprzerwana seria zwycięstw na zasadzie teorii 2K w społeczności Życie Bez Kredytu. #108. wygrana z rzędu! Już wkrótce kolejne sukcesy.

W społeczności Życie Bez Kredytu nie zwalniamy tempa i uwalniamy kolejnych frankowiczów od toksycznych umów. Praktycznie w każdym tygodniu zapadają nowe wyroki w sprawach frankowych, nierzadko mamy wyznaczonych kilka rozpraw jednego dnia. Nasza nieprzerwana seria wygranych unieważniających kredyt na zasadzie teorii dwóch kondykcji trwa od maja 2021 roku. W tym tygodniu zapadł już #108. tego typu wyrok dla członka społeczności ŻBK. Unieważnienie umowy kredytu z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji to najbardziej korzystne rozwiązanie problemu z frankiem. Oznacza ono bowiem, że frankowicz nigdy więcej już nie będzie musiał spłacać rat kredytu, odzyska niesłusznie latami wpłacane raty kredytu, saldo jego kredytu spadnie do zera, zachowa kredytowaną nieruchomość, a bank zostanie zobowiązany do usunięcia wpisu hipotecznego z księgi wieczystej.

Nasza 108. wygrana zapadła 11.03.2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tym razem poległ Deutsche Bank. Korzyści członka społeczności ŻBK:

Zasądzone wszystkie kwoty 317.657,86 PLN i 2.669 CHF plus odsetki od 15.10.2019 r.;

Zwrot kosztów procesu 11.817 PLN;

Saldo kredytu spadło z ok. 450.000 PLN do zera;

Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Łączna korzyść to niemal 850.000 PLN! Obecnie prowadzimy sprawy dla ponad tysiąca frankowiczów, więc już wkrótce spodziewamy się kolejnej fali wygranych!

Kurs franka szwajcarskiego ostro w górę. To może przełożyć się na korzyść dla frankowiczów!

Trudna sytuacja na wschodniej granicy spowodowała wzrost cen walut zachodnich. W poniedziałek 7 marca br. za franka szwajcarskiego musieliśmy zapłacić aż 4,95 zł! Obecnie kurs waluty Szwajcarii nieco spadł, jednak trudno przewidzieć dalsze notowania na rynku. Nie jest wykluczone, że kurs CHF/PLN ponownie osiągnie tak wysoki poziom, a być może nawet go przekroczy. Wzrost ceny za franka negatywnie odbije się na ratach frankowiczów oraz wysokości salda ich zadłużenia wobec banku. Każdy kij ma jednak dwa końce. Paradoksalnie rosnący kurs CHF/PLN może obrócić się na korzyść posiadaczy kredytów we frankach, którzy zdecydują się pozwać bank. Wysoki kurs franka zwiększa WPS (wartość przedmiotu sporu), wobec czego sądy będą bardziej przychylne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Należy przypomnieć, że sędziowie wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie uznali, iż wstrzymanie spłaty rat kredytu powinno być stosowane, gdy kredytobiorca przekazał już bankowi więcej pieniędzy, niż pierwotnie pożyczył.

Co więcej, frankowicze mogą wręcz zyskać na utrzymującym się wysokim kursie franka. W sytuacji, gdy frankowicz kupował franki szwajcarskie, żeby spłacić ratę, średnio przez 12-15 lat w cenie 3,40 zł, to po wygranym wyroku otrzyma dziś (stan na dzień 11.03.2022 r.) za franka 4,70 zł. To 1,30 zł zysku na każdym franku. Jeżeli kurs CHF/PLN będzie nadal rósł, a jest to wysoce prawdopodobne, to korzyść finansowa będzie jeszcze większa. Zakładając, że suma spłat bezpośrednio we franku wynosiła 50.000 CHF, to tylko na zmianie kursu frankowicz dodatkowo otrzyma 65.000 zł!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy