Blog Frankowicza

Frankowicze: wyniki ankiety 2024. Co można zrobić, żeby przyspieszyć postępowanie sądowe?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze wygrywają już niemal wszystkie spory z bankami. Jednak tempo procesów sądowych pozostawia wiele do życzenia. Dzięki ankietom przeprowadzonym wśród kredytobiorców CHF wiemy, które obszary wymagają pilnych zmian. Kamil Chwiedosik, założyciel społeczności Życie Bez Kredytu, zwrócił się z apelem do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie działań w tej sprawie. Czas na realną pomoc dla frankowiczów!
Frankowicze: wyniki ankiety 2024. Co można zrobić, żeby przyspieszyć postępowanie sądowe?
 • Choć frankowicze, którzy pozwą bank z pomocą zaufanej kancelarii prawnej, mają niemalże gwarantowaną wygraną, to sam proces bywa frustrująco powolny. Istnieją jednak perspektywy na zmianę takiego stanu rzeczy
 • Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród frankowiczów wykazały, które obszary wymagają pilnych zmian. Zdaniem kredytobiorców elementy wymagające uwagi to: skrócenie terminów rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie roszczeń, przyspieszenie sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków oraz skrócenie terminu rozpatrywania apelacji
 • Zmiany, których potrzebują frankowicze, są możliwe do wprowadzenia. Opierając się na przepisach kodeksu postępowania cywilnego, eksperci ŻBK opracowali konkretny plan działania, który może przynieść pożądane efekty
 • Teraz, gdy mamy wyniki ankiety oraz konkretne postulaty zmian, nadszedł najwyższy czas, aby rządzący usłyszeli głosy frankowiczów i podjęli konkretne działania. Główny ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik zwrócił się z apelem do Ministerstwa Sprawiedliwości o wsparcie w przyśpieszeniu spraw frankowych

 

Frankowicze w sądach – postępowania frankowe powinny być krótsze!

Czy jesteś jedną z dwustu tysięcy osób, które walczą z bankami o sprawiedliwość w sprawie kredytów frankowych? Czy czujesz, że proces sądowy toczy się zbyt wolno, a Twoje zniecierpliwienie sięga zenitu? Jeśli tak, doskonale Cię rozumiemy. Nie jesteś w tym sam. Przyszłość może być jednak bardziej obiecująca, niż Ci się wydaje.

Przeprowadziliśmy ankietę wśród członków społeczności Życie Bez Kredytu, aby zbadać doświadczenia frankowiczów i zidentyfikować obszary, które wymagają pilnych zmian. Ponad 300 kredytobiorców podzieliło się swoimi doświadczeniami, wskazując nadmiernie wydłużające się etapy procesu frankowego. Wyniki ankiety pokazały, że sprawy o kredyty CHF wymagają następujących usprawnień:

– Skrócenie terminu rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie roszczeń;

– Przyspieszenie sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków;

– Skrócenie terminu rozpatrywania apelacji.

Przyśpieszenie spraw frankowych jest możliwe!

Mamy dobrą wiadomość dla frankowiczów! Wszystkie wymienione usprawnienia w procesach frankowych są możliwe do wcielenia w życie! Potrzeby frankowiczów znajdują uzasadnienie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Art. 737. [Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń w sprawach cywilnych]

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

 1. Art. 329. [Termin sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku]

 • 2. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami – od dnia usunięcia tych braków.

 • 4. W przypadku niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

 III. Art. 560(12). – [Termin rozpatrzenia apelacji] 

Sąd drugiej instancji orzeka w terminie jednego miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd pierwszej instancji wraz z apelacją.

Apel Kamila Chwiedosika z ŻBK do Ministerstwa Sprawiedliwości

Kamil Chwiedosik, założyciel społeczności Życie Bez Kredytu, już zwrócił się z apelem do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie działań mających na celu przyśpieszenie spraw frankowych. Rządzący podczas kampanii wyborczej wiele obiecywali poszkodowanym przez banki konsumentom. Teraz nadszedł czas, aby pomoc dla frankowiczów stała się faktem, a nie pozostała tylko kiełbasą wyborczą.

Przypominamy, że Kamil Chwiedosik już 18 marca br. spotka się z dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską w Ministerstwie Sprawiedliwości. Główny ekspert ds. frankowych ŻBK został zaproszony do MS w odpowiedzi na list skierowany w lutym do Pełnomocniczki Ministra Sprawiedliwości. W liście tym Kamil Chwiedosik zwrócił się z prośbą o wsparcie w sprawie projektu sprawiedliwych ugód frankowych. Powszechna możliwość zawarcia sprawiedliwej ugody przyniesie ogromną ulgę setkom tysięcy pokrzywdzonych kredytobiorców oraz ich rodzinom, a także odciąży system polskiego sądownictwa poprzez zminimalizowanie liczby procesów o kredyty CHF.

Polecamy artykuł: Już 18.03.2024 spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie sprawiedliwych ugód.

Wyniki ankiety pokazują, że pilnej zmiany wymagają:

 • Skrócenie terminu rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie roszczeń 
 • Przyspieszenie sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków 
 • Skrócenie terminu rozpatrywania apelacji 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy