Blog Frankowicza

Czy ugody z Raiffeisen Bank International AG (Polbank) są opłacalne dla frankowiczów?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Raiffeisen Bank International AG (Polbank) jeszcze w 2021 roku był negatywnie nastawiony wobec programu ugód według koncepcji KNF. Obecnie przerażony wzrostem pozwów o kredyty CHF wystartował z programem porozumień z frankowiczami. Jednak po wyroku TSUE kredytobiorcy nie mają już żadnej motywacji do zawierania niekorzystnych dla nich ugód z bankami. W szczególności, że w ŻBK wciąż wygrywamy 100% pozwów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Polbank)!
Czy ugody z Raiffeisen Bank International AG (Polbank) są opłacalne dla frankowiczów?
  • Raiffeisen Bank International AG (Polbank) w czerwcu wystartował z pilotażowym programem ugód dla frankowiczów. Proponowane ugody są oczywiście oparte o niekorzystny dla konsumentów model porozumienia ogłoszony w 2020 roku przez KNF
  • Warto przypomnieć, że jeszcze w 2021 roku Raiffeisen Bank International AG (Polbank) jednoznacznie skrytykował pomysł zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi. Najwyraźniej wzmożona liczba pozwów spowodowana TSUEnami 2.0 i seria przegranych w sądzie przyczyniła się do zrewidowania przez ten bank strategii wobec swoich klientów
  • Frankowicze wygrywają już niemal wszystkie pozwy przeciwko bankom (w ŻBK dosłownie wszystkie – statystyka naszych prawomocnych wygranych z Raiffeisen Bank International AG (Polbank) oraz z innymi bankami wynosi 100%), więc nie mają żadnej motywacji do zawarcia ugody, która nie przynosi im żadnych korzyści. Kredytobiorcy, którzy nie obawiają się już pozwów o korzystanie z kapitału, wolą wnieść sprawę do sądu o unieważnienie toksycznej umowy, niż nadal spłacać kredyt
  • W Życie Bez Kredytu złożenie pozwu nie zamyka możliwości zawarcia ugody sądowej, czyli takiej, która w skutkach jest zbliżona do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych. Nie warto ulegać manipulacjom banków i zgadzać się na niekorzystne ugody, gdy istnieją rozwiązania pozwalające w sposób satysfakcjonujący rozwiązać problem z frankiem

 

Raiffeisen Bank International AG (Polbank) błaga frankowiczów o ugody, ale jest już za późno…

Z początkiem czerwca tego roku Raiffeisen Bank International AG (Polbank) wystartował z pilotażowym programem ugód dla frankowiczów. Jak donoszą media, bank chce sprawdzić skłonność kredytobiorców frankowych do zawierania ugód. Ugody oferowane przez Raiffeisen Bank International AG (Polbank) opierają się na niekorzystnym dla konsumentów modelu zaprojektowanym przez przewodniczącego KNF. Obecnie bank oferuje ugody przede wszystkim tym klientom, którzy już wcześniej szukali możliwości porozumienia. Program masowych ugód dla wszystkich kredytobiorców frankowych Raiffeisen Bank International AG (Polbank) zaplanowany jest na III kwartał tego roku. Obecnie ten kredytodawca posiada w swoim portfelu ok. 27 tys. hipotek frankowych (wciąż spłacanych) wartych około 9 mld zł – połowa z nich jest objęta rezerwami. 

“Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę frankowiczów, którzy pozywają ten bank w ostatnich tygodniach po serii korzystnych wyroków TSUE, zarówno tych spłacających kredyt jak i posiadających już roszczenia dotyczące spłaconych kredytów, to prawdopodobnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy rezerwy tego banku podwoją się.” – zaznacza główny ekspert Życia Bez Kredytu Kamil Chwiedosik  – “Z drugiej zaś strony w tym banku mają chyba wszyscy rozdwojenie jaźni. Bank sam przyznaje w formie oficjalnego oświadczenia (link: https://zyciebezkredytu.pl/raiffeisen-polbank-przyznal-sie-ze-stosowal-wobec-konsumentow-praktyke-naruszajaca-zbiorowe-interesy-konsumentow-polegajaca-na-wprowadzaniu-konsumentow-w-blad/) , że jego umowy są nieważne, w sądach Raiffeisen Bank International AG (Polbank) przegrywa 100% spraw z członkami społeczności #ŻBK, a teraz proponują frankowiczom przewalutowanie (nieważnego) kredytu na złotówki. To sytuacja na tyle kuriozalna, że trudno ją nawet komentować.”

Trudno spodziewać się, aby jakakolwiek rozsądna osoba z entuzjazmem zareagowała na tę ofertę banku. W szczególności po wyroku TSUE C-520/21, który potwierdził, że banki nie mają żadnych praw dochodzić od oszukanych kredytobiorców dodatkowych roszczeń czy to w postaci wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy innej waloryzacji. Dynamicznie rosnąca liczba pozwów dowodzi, że frankowicze przestali bać się wytoczenia sprawy o kredyt CHF. Notujemy obecnie zdecydowany wzrost składanych pozwów przez członków społeczności Życie Bez Kredytu właśnie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Polbank).  

Z resztą nie jest wcale zaskoczeniem, że kredytobiorcy frankowi nie chcą zawierać ugód opartych na pomyśle przewodniczącego KNF. Takie ugody nie przynoszą frankowiczom w zasadzie żadnych korzyści, a raczej same zagrożenia. Po przeliczeniu kredytu – zgodnie z zamysłem ugody KNF – na złotówki i zamianie wskaźnika SARON na bardzo drogi WIBOR klienci banków wciąż będą musieli spłacać bardzo wysokie raty. W takiej sytuacji nawet umorzenie części długu niczego nie zmieni w sytuacji frankowiczów. Kredytobiorcy wszystko to, co zyskają poprzez umorzenie części długu, stracą (być może nawet z nawiązką) na konieczności zapłaty bardzo wysokich odsetek w związku z oprocentowaniem według wskaźnika WIBOR.

W ŻBK frankowicze wygrywają wszystkie sprawy z Raiffeisen Bank International AG (Polbank)

Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych, obecne propozycje porozumienia Raiffeisen Bank International AG (Polbank) są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Oferty ugodowe banku wydają się być szczególnie kuriozalne, gdy zestawimy je z korzyściami wynikającymi z pozwania banku. Frankowicz, wygrywając pozew, nie tylko nie będzie musiał już nigdy więcej płacić rat CHF, ale odzyska też bardzo dużą kwotę pieniędzy. Same odsetki ustawowe za opóźnienie, które obecnie wynoszą 12,25% w skali roku przy średnim kredycie 400.000 zł stanowią dodatkowy zysk dla frankowicza za okres 3 lat procesu w wymiarze około 147.000 zł. 

Ponadto sąd stwierdza nieważność umowy, a z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości zostanie usunięty wpis hipoteczny banku. Oczywiście frankowicz już nie będzie miał też żadnego zadłużenia, wobec tego nie będzie musiał zwracać uwagi na rosnące stopy procentowe w Szwajcarii, bowiem zniknie obowiązek zapłaty wynagrodzenia bankowi w postaci wysokich rat kredytowych przez kolejne 12-18 lat (w zależności kiedy kredyt miałby być spłacony, zgodnie z pierwotnym harmonogramem).

Przypominamy, że frankowicz, pozywając bank, w zasadzie niczym nie ryzykuje. Co wynika wprost z wyroku TSUE C-520/21, widmo pozwu o wynagrodzenie z kapitału zostało ostatecznie pogrzebane dla banków. Natomiast szanse konsumentów na wygranie pozwu są przeogromne. Statystycznie w całej Polsce frankowicze wygrywają 98% pozwów, a w Życie Bez Kredytu wygrywamy PRAWOMOCNIE aż 100% spraw wytaczanych przez konsumentów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Polbank) oraz wszystkim innym bankom! Wygrane członków społeczności ŻBK możecie sprawdzić w przeglądarce wyroków: Podsumowanie aktualnej linii orzeczniczej #ŻBK.

W dodatku we wspomnianym już wyroku TSUE C-520/21 Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie, aby konsumenci uzyskali od banków wynagrodzenie za to, że bank korzystał z wpłaconych przez nich pieniędzy. Poza możliwością uzyskania waloryzacji z wpłacanych przez lata rat kredytu kredytobiorcy w uzasadnionych przypadkach mogą domagać się od banku odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Pozew Raiffeisen Bank International AG (Polbank) może zakończyć się ugodą sądową, która jest nieporównywalnie lepsza od obecnej propozycji banku

Jedyną rzeczą, która potencjalnie może wydawać się uciążliwa w pozwaniu banku, to fakt, że proces sądowy trwa średnio ok. 3 lata. Niemniej warto przypomnieć, że frankowicze mają możliwość uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczenia już w ciągu ok. trzech miesięcy od dnia złożenia pozwu. Oznacza to, że kredytobiorca frankowy może legalnie zaprzestać spłaty rat w bardzo krótkim czasie od wniesienia sprawy do sądu dzięki postanowieniu o zabezpieczeniu roszczenia wydanego przez sąd prowadzący sprawę z powództwa konsumenta. Co ważne sama oszczędność wynikająca z braku obowiązku uiszczania co miesiąc sporej sumy pieniędzy do banku, to zarówno ogromna ulga dla domowego budżetu, jak i znaczące odciążenie psychiczne. Już ponad 800 członków społeczności Życie Bez Kredytu nie płaci rat bankom, właśnie dzięki zabezpieczeniu roszczenia.

Niezależenie od możliwości uzyskania zabezpieczenia roszczenia niewykluczone jest zawarcie satysfakcjonującej ugody z bankiem na drodze sądowej. Nowopowstały Departament Mediacji i Ugód ŻBK jest właśnie w trakcie opracowywania porozumień z bankami, które umożliwią frankowiczom szybsze zakończenie sporu sądowego. Wynegocjowana przez ekspertów ŻBK ugoda, którą kredytobiorca zawrze z bankiem w sądzie, jest nieporównywalnie lepsza od bankowej ugody opartej na modelu KNF. 

Ugody sądowe zawarte przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK będą przede wszystkim oparte na uznaniu umowy frankowej za nieważną na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Dzięki porozumieniom wypracowanym przez nasz Departament frankowicze będą mogli osiągnąć w znacznie krótszym czasie korzyści zbliżone do skutków wyroku, który w ostateczności zapadłby po przeprowadzeniu pełnego postępowania sądowego. Zawarcie ugody przed sądem gwarantuje, że będzie sprawiedliwa i bezpieczna dla frankowiczów. Po okresie potrzebnym na merytoryczne przygotowanie rozwiązań ugodowych,  planujemy już w IV kwartale 2023 rozpocząć akcję ugód sądowych na szeroką skalę wobec wszystkich banków. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Poradnik Frankowicza Lipiec 2023. Sprawiedliwe ugody sądowe

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy