Blog Frankowicza

Getin w upadłości znajdzie się już niedługo. Ostatni moment na przygotowanie się do postępowania upadłościowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Ciężko przewidzieć, kiedy dokładnie nastąpi upadłość Getin Banku. Należy się jednak spodziewać, że może to nastąpić za kilka tygodni. Zatem frankowicze z Getin Banku, o ile do tej pory tego nie zrobili, powinni jak najszybciej przygotować się na tę nieuchronnie zbliżającą się okoliczność. Sprawdź, jak należy odpowiednio zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo finansowe!
Getin w upadłości znajdzie się już niedługo. Ostatni moment na przygotowanie się do postępowania upadłościowego.
  • Upłynęły już ponad dwa miesiące od złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku, a tym samym minął już termin instrukcyjny na ogłoszenie upadłości. Wobec tego frankowicze nie powinni dłużej zwlekać z podjęciem działań zamierzających do zabezpieczenia swojej sytuacji finansowej związanej z kredytem CHF zaciągniętym w tym banku
  • Kredytobiorcy frankowi cały czas mogą walczyć o swoje pieniądze. Postępowanie upadłościowe i pozew o unieważnienie kredytu wraz z roszczeniem o zwrot niesłusznie wpłacanych rat frankowych to najlepszy sposób na obronę swoich praw w toku postępowania upadłościowego
  • Złożenie pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia umożliwia legalne zaprzestanie spłaty rat frankowych już po ok. trzech miesiącach od dnia złożenia sprawy do sądu. Uzyskane na drodze sądowej zabezpieczenie roszczenia będzie skuteczne również po ogłoszeniu upadłości przez bank
  • Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu, mimo złożonego wniosku o upadłość, wciąż otrzymują w sprawach Getin korzystne dla nich wyroki oraz zabezpieczenia roszczenia

 

#Getin. Upadłość banku pogorszy sytuację frankowiczów - Rzeczpospolita

Już wkrótce nastąpi upadłość Getin Noble Banku. Frankowicze nie mają czasu do stracenia!

Pod koniec kwietnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. W związku z powyższym należy oczekiwać, że do upadłości byłego banku Czarneckiego dojdzie w ciągu najbliższych tygodni, bowiem minął już termin instrukcyjny na ogłoszenie upadłości. Dlatego to już ostatni dzwonek dla frankowiczów z Getinu, którzy jeszcze nie podjęli żadnych działań celem zabezpieczenia swojej sytuacji finansowej. Po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku kredytobiorcy będą mieli tylko 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Te 30 dni to będzie zdecydowanie za mało czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów, które trzeba będzie przesłać przez system elektroniczny KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych), aby zgłosić swoje roszczenia.

Frankowicze mogą jeszcze pozwać Getin i uzyskać zabezpieczenie roszczeń

Kredytobiorcy frankowi zadłużeni w Getinie mogą nadal złożyć pozew przeciwko temu bankowi. Złożenie pozwu to wciąż najlepsze rozwiązanie dla frankowiczów, którzy nie podjęli jeszcze żadnych działań. Wniesienie sprawy sądowej z pomocą specjalistycznej kancelarii prawnej pozwoli precyzyjnie wyliczyć roszczenie względem banku i gwarantuje sukces w ostatecznym rozwiązaniu problemu frankowego.

Warto pamiętać, że tylko poprzez wytoczenie powództwa można uzyskać zabezpieczenie roszczenia, które umożliwia legalne zaprzestanie spłaty uciążliwych rat. Wszystkie postępowania członków społeczności ŻBK w sprawie Getin cały czas się toczą, mimo złożenia przez BFG wniosku o ogłoszenie upadłości. Frankowicze naszej społeczności nadal otrzymują korzystne wyroki orzekające nieważność umowy frankowej, a także pozytywne decyzje w kwestii zabezpieczenia roszczeń.

Jeżeli frankowicze zawczasu nie podejmą odpowiednich działań, to po ogłoszeniu upadłości syndyk będzie domagał się od nich płatności rat wynikających z zawartej umowy o kredyt. Warto zatem pozwać bank, aby uniknąć roszczeń ze strony syndyka. Ponadto pozytywna decyzja sądu w kwestii zabezpieczenia roszczeń będzie ważna także w toku postępowania likwidacyjnego.

Toczące się procesy przeciwko Getin nie wygasną po ogłoszeniu upadłości

Po ogłoszeniu upadłości może dojść do zawieszenia postępowań sądowych, jednak po wyznaczeniu syndyka masy upadłościowej sprawy sądowe zostaną wznowione z jego udziałem. Zatem nawet jeżeli nastąpi przerwa pomiędzy postanowieniem o zawieszeniu i wznowieniem procesu frankowego, to nie powinna być ona długa. Postępowania w sprawie ustalenia nieważności kredytu frankowego powinny się nadal toczyć, natomiast powództwa o zapłatę będą umarzane, jeżeli syndyk uzna wierzytelność. Oznacza to, że wierzytelność będzie zaspokajana w toku postępowania upadłościowego w stopniu, w jakim pozwoli na to masa upadłościowa.

WAŻNE! Obowiązek zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości banku ma każdy frankowicz niezależnie od statusu sprawy sądowej ani obranej strategii (np. dotyczącej potrącenia roszczeń). Należy rozważyć również inne aspekty związane z ochroną interesów kredytobiorcy, ponieważ zaniechanie zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości nie skutkuje wygaśnięciem wierzytelności banku, które syndyk może dochodzić w czasie trwania postępowania upadłościowego (głównie chodzi o zwrot roszczenia restytucyjnego).

Co powinien zrobić frankowicz w związku z sytuacją Getin Noble Banku?

Niewątpliwe w najlepszej sytuacji znajdują się frankowicze, którzy zdążyli już złożyć pozew. W ich przypadku wystarczy jedynie przekonwertować żądanie zapłaty w zgłoszenie wierzytelności. Jeżeli kredytobiorca otrzyma wyrok przed skompletowaniem listy wierzytelności, to syndyk masy upadłościowej nie będzie mógł podważyć decyzji sądu.

Frankowicze, którzy jeszcze nie pozwali banku, powinni jak najszybciej się na to zdecydować. Już teraz należy zgromadzić dokumentację potwierdzającą wysokość wierzytelności. Frankowicze powinni zebrać dowody na wysokość rat uiszczonych na rzecz banku w związku z wykonywaniem nieważnej umowy kredytowej. W tym celu warto zwrócić się do Getin Banku o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu. Jeżeli frankowicze będą chcieli ubiegać się o dodatkowe świadczenia od banku, np. o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, to powinni również zebrać stosowną dokumentację. Każde roszczenie powinno być uzasadnione co do swojej wysokości oraz podstawy prawnej.

Wszyscy frankowicze, którzy już zgłosili się do nas o pomoc w zakresie zabezpieczenia swoich finansów w związku z upadającym Getin Bankiem, mogą czuć się bezpiecznie. Już niedługo będziemy z tymi członkami naszej społeczności spotykać się indywidualnie w celu omówienia szczegółów dalszej procedury oraz określenia należnych im roszczeń. Niestety, ze względu na dużą liczbę wniosków, które eksperci ŻBK będą musieli przygotować w bardzo krótkim czasie (30 dni), nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń w zakresie wsparcia przy odzyskaniu należności z Getin Banku.

Poradnik Frankowicza lipiec 2023. Sprawiedliwe ugody sądowe. Upadłość Getin. Aktualności.

Mimo złożonego wniosku o upadłość #getin wyroki wciąż zapadają!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy