Blog Frankowicza

Poradnik Frankowicza Lipiec 2023. Sprawiedliwe ugody sądowe. Upadłość Getin. Aktualności.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Chociaż trwa sezon wakacyjny, to w ŻBK nie zwalniamy tempa. W związku z rewelacyjnym orzeczeniami TSUE z czerwca 2023 r. coraz więcej kredytobiorców frankowych jest zainteresowanych pozwaniem banków. Korzystne orzecznictwo TSUE daje szanse również na szybsze zakończenie sporu z bankiem poprzez ugodę sądową. Dowiedz się więcej szczegółów o Departamencie Mediacji i Ugód ŻBK z lipcowego Poradnika Frankowiczów!
Poradnik Frankowicza Lipiec 2023. Sprawiedliwe ugody sądowe. Upadłość Getin. Aktualności.
  • Departament Mediacji i Ugód ŻBK intensywnie pracuje nad propozycjami ugodowymi z bankami. Ugoda sądowa pozwoli frankowiczom uzyskać korzyść zbliżoną do prawomocnego wyroku w znacznie krótszym czasie. Mediacje z bankami będą prowadzone równolegle i niezależnie od pełnowymiarowego postępowania sądowego. Każdy członek społeczności ŻBK zainteresowany zawarciem sądowej ugody z bankiem będzie mógł skorzystać z pomocy naszego Departamentu Mediacji i Ugód
  • Nasi eksperci cały czas trzymają rękę na pulsie w kwestii upadku Getin Banku. W sierpniu rozpoczniemy indywidualne spotkania z frankowiczami ŻBK mającymi kredyt w Getin, w celu poinformowania ich o kolejnych etapach postępowania względem likwidowanego banku
  • Frankowicze coraz częściej decydują się na pozwanie banku. W szczególności wzmożoną mobilizację do działania widać wśród osób, które spłaciły już kredyt CHF w całości. Warto pamiętać, że po zakończeniu umowy o kredyt frankowy nadal można odzyskać dużo pieniędzy – nawet 1 milion złotych!
  • Więcej informacji dotyczących kredytów waloryzowanych do CHF znajdziesz w lipcowym Poradniku Frankowicza. Serdecznie zachęcamy do oglądania!

 

Sprawiedliwe ugody sądowe z bankami? Upadłość Getin i przyśpieszenie spraw w sądzie. Pytania TSUE.

Departament Mediacji i Ugód ŻBK. Sprawiedliwe ugody sądowe w sprawie kredytów frankowych

Życie Bez Kredytu od ponad 8 lat wspiera frankowiczów i szuka najlepszych rozwiązań problemów związanych z toksycznym kredytem CHF. Zdaniem naszych ekspertów solidnie ugruntowane orzecznictwo krajowe w sprawach frankowych, jak i niezwykle korzystne dla konsumentów wyroki TSUE umożliwiają podjęcie z bankami negocjacji, które mogą doprowadzić do zawarcia satysfakcjonującej dla frankowicza oraz zgodnej z literą i duchem prawa ugody sądowej. W tym właśnie celu powstał w społeczności Życie Bez Kredytu Departament Mediacji i Ugód.

„Departament Mediacji i Ugód obecnie opracowuje propozycje ugodowe, aby w IV kwartale tego roku banki mogły podejść do naszych propozycji ugodowych w sposób całkowity. W oparciu o niemal 500 wyroków członków społeczności Życie Bez Kredytu pokażemy pełen obraz tego, z czym powinna wiązać się ugoda sądowa. A jak wiadomo ugoda powinna być zbliżona do potencjalnego skutku wyroku sądu w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przede wszystkim zapłaty zasądzonych środków oraz odsetek ustawowych. Moim zdaniem bardzo istotne są również koszty związane ze zwrotem zastępstwa procesowego oraz wszystkie inne korzyści wynikające z tego rodzaju postępowania, czyli wyzerowanie salda zadłużenia i wykreślenie banku z hipoteki. W moim odczuciu wszystkie te parametry powinny znaleźć się w ugodzie. Jednym z podstawowych założeń naszej ugody sądowej będzie uznanie umowy kredytu za nieważną, dzięki czemu frankowicz otrzyma list mazalny oraz należne mu świadczenia” – tłumaczy ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik.

Propozycja ugodowa wypracowana przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK zostanie wysłana do szerokiego grona zainteresowanych – zarówno banków, jaki i Związku Banków Polskich czy Komisji Nadzoru Finansowego. Chcemy również poinformować Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o tym, co wynika z opracowań, które przygotowaliśmy. Nasze analizy i propozycje dla banków przedstawimy też innym instytucjom pro-konsumenckim, m.in. Rzecznikowi Finansowemu oraz UOKiK.

Prowadzone przez nasz Departament mediacje nie będą oczywiście przeszkadzały w postępowaniu sądowym. Nie będą go w żaden sposób wstrzymywały, lecz jedynie będą dawały realną szansę na szybsze zakończenie sporu z bankiem z konsekwencjami podobnymi do prawomocnego wyroku. Banki i tak są w kwestii kredytów CHF na przegranej pozycji, więc jeśli nie przystąpią do oferowanej przez nas ugody sądowej, to dodatkowo będą musiały zapłacić kredytobiorcy bardzo wysokie odsetki ustawowe. Wynoszą one obecnie 12,25% w skali roku, co oznacza, że dla średniego kredytu o wartości 400 tys. zł bank po 3 latach procesu będzie musiał wypłacić frankowiczowi dodatkowe 147 tys. zł. Rekordzista w społeczności ŻBK z samych tylko odsetek otrzymał aż 385 tys. zł. To jeden z powodów, dla których pozytywna reakcja banków na nasz propozycję leży także w interesie polskiego sektora bankowego.

Upadłość Getin Bank a frankowicze

Wszyscy frankowicze, którzy zgłosili się do nas o pomoc w zakresie zabezpieczenie swoich finansów w związku z upadającym Getin Bankiem, mogą czuć się bezpiecznie. W sierpniu będziemy z tymi członkami naszej społeczności spotykać się indywidualnie, w celu omówienia szczegółów dalszej procedury oraz określenia należnych im roszczeń. Niestety, w zakresie wsparcia przy odzyskaniu należności z Getin Banku nie jesteśmy już wstanie przyjmować nowych zgłoszeń.

„Wszyscy, którzy do tej pory zgłosili się do nas o pomoc w związku z sytuacją Getin Banku mają jeszcze czas, aby przygotować wszystkie roszczenia i procedury, które wiążą się ze zgłoszeniem upadłości do syndyka masy upadłościowej. Niestety, z naszej perspektywy ten czas się już skończył dla tych osób, które się jeszcze nie zdecydowały. Nie ma możliwości zgłoszenia się do nas w ramach pomocy z upadłością, ponieważ już mamy ponad 250 osób, które musimy obsłużyć w bardzo krótkim czasie. Mamy tylko miesiąc od momentu ogłoszenia upadłości. Osobiście uczestniczyłem w kilku konferencjach i szkoliłem się u osób, które na co dzień zajmują się upadłością banków. Wiem, że jest to bardzo duże wyzwanie. Trudności może sprawiać również zmierzenie się z systemem informatycznym, który może nie być na tyle wydajny i wydolny, aby przyjąć wszystkie pozwy w tak krótkim okresie jak miesiąc czasu. Natomiast nasi eksperci mają już pomysły na to, jak to zrobić, aby pracować również w innych godzinach niż w typowych godzinach roboczych. Przypominamy, że każdy wniosek musi być złożony w formie elektronicznej” – mówi Kamil Chwiedosik.

ŻBK intensywnie się rozwija i frankowicze coraz chętniej pozywają bank – również ci, którzy już spłacili kredyt!

Publikowane treści na naszym blogu oraz w social mediach cieszą się ogromną popularnością. Wasze zaangażowanie i komentarze potwierdzają, że treści, które tworzymy dla frankowiczów budzą duże zainteresowanie. Regularnie odnotowujemy mnóstwo wejść na naszą stronę (tylko w czerwcu odnotowaliśmy ich aż milion!). Mamy nadzieję, że publikowane przez nas informacje pomagają Wam w Waszych sporach z bankami. Po to przecież powstało ŻBK!

Po rewelacyjnych wyrokach TSUE z czerwca tego roku coraz więcej frankowiczów chce pozwać bank. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęły mobilizująco na grupę, która wcześniej nie decydowała się zbyt często na pozwanie banku, czyli frankowiczów z zakończoną umową kredytową. Przeprowadziliśmy ostatnio analizę i zaobserwowaliśmy niemalże 4-krotny wzrost pozwów wytoczonych przez kredytobiorców frankowych, którzy spłacili już zadłużenie w całości. Przed wyrokiem TSUE ci frankowicze najczęściej bali się pozwów zwrotnych banków o korzystanie z kapitału. Dzisiaj jednak już nie mają takich obaw i ruszyli ławą do sądów celem odzyskania niesprawiedliwie pobranych pieniędzy. A warto podkreślić, że są to często bardzo duże kwoty. W jednej z tego typu spraw członek społeczności ŻBK w wyniku wygrania pozwu otrzymał kwotę w wysokości ponad 1 mln zł! Warto zatem pamiętać, że ze spłaconych kredytów nadal można odzyskać pieniądze i żal by było stracić taką szansę!

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego wydania Poradnika Frankowicza: Poradnik Frankowicza lipiec 2023. Sprawiedliwe ugody sądowe. Upadłość Getin. Aktualności.

Mimo złożonego wniosku o upadłość #getin wyroki wciąż zapadają!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy