Blog Frankowicza

-+ TAGI

uprawnienia komornika

Czy i kiedy komornik może zająć wypłatę lub nieruchomość? Na jakiej podstawie może się to wydarzyć

Punktem wyjścia rozważań w przedmiocie zajęć komorniczych jest analiza aktualnego stanu prawnego. Aby komornik w ogóle mógł podjąć jakiekolwiek działania nie wystarczające jest samo istnienie długu lub zaległości w spłatach kredytu. Działalność komornika regulowana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a komornik może działać tylko w jego granicach.

Podstawą do działań komornika jest wyłącznie tytuł wykonawczy!

Nie ma w tym zakresie żadnego automatyzmu działania. Każdy wierzyciel, w tym także bank, żeby wszcząć egzekucję musi najpierw uzyskać tytułu wykonawczy. Katalog tytułów wykonawczych przewiduje art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, są to w szczególności: prawomocne orzeczenie sądu, referendarza sądowego lub ugoda sądowa, ale też inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, a ponadto akty notarialne o poddaniu się egzekucji.

W odniesieniu do sytuacji kredytobiorców skupić się należy jednak na prawomocnych orzeczeniach sądu (wyrok, nakaz zapłaty), ponieważ tylko na takiej podstawie bank może zwrócić się do komornika o prowadzenie egzekucji. Na szczęście w aktualnym porządku prawnym nie mamy już do czynienia z nieszczęsnymi Bankowymi Tytułami Egzekucyjnymi (tzw. BTE), które były zmorą konsumentów, jednak w wyniku ich niekonstytucyjności, a de facto bezprawności zostały słusznie zabronione, banki zatem nie mają uprawnienia do wydawania nowych BTE.

Ponadto, w wyniku nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego, która weszła w życie dnia 7 listopada 2019 roku, wyłączona została możliwość wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w oparciu o wyciąg z ksiąg rachunkowych banku. Nie wchodząc głębiej w rozważania czysto prawne, skutek tego jest taki, że bankom zdecydowanie trudniej jest uzyskać prawomocne orzeczenie sądu, które uprawniałoby je do wszczęcia egzekucji komorniczej. Aby bank mógł uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musi aktualnie posiadać wezwanie do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu lub zaakceptowany przez dłużnika rachunek (dlatego też należy zwracać uwagę na to co podpisujemy w banku!).

Obrona praw przez kredytobiorcę

W przeciwnym razie bank zmuszony będzie dochodzić roszczeń w postępowaniu upominawczym lub zwykłym, a to daje dużo większe możliwości obrony swoich praw i kwestionowania twierdzeń banku przez kredytobiorcę. Przy odpowiednim działaniu kredytobiorcy, najlepiej przy wsparciu profesjonalistów, postępowanie sądowe dla banku będzie mozolne, bardzo utrudnione. Nawet jeśli bank uzyskałby pozytywny wyrok w postępowaniu w pierwszej instancji, pozostaje droga odwoławcza w postaci apelacji, która zdecydowanie odracza w czasie zapadnięcie prawomocnego wyroku. Najważniejsze jest jednak monitorowanie sprawy, odbieranie korespondencji z sądu i sprawne reagowanie, aby nie doprowadzić do sytuacji uprawomocnienia się wyroku czy nakazu zapłaty. Najlepiej przy tym wspierać się profesjonalną pomocą, osób z odpowiednim doświadczeniem.

Podsumowując, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów nie ma mowy o dowolności banków w działaniu. Bank nie jest już traktowany jako sędzia we własnej sprawie, który decyduje czy ktoś jest u niego zadłużony i na jaką kwotę. Żeby w ogóle móc dochodzić swoich roszczeń, musi zatem je udowodnić i właściwie umotywować przed niezawisłym sądem, przy zachowaniu na rzecz kredytobiorcy wszelkich instrumentów w celu ochrony jego praw.

Jeśli zatem bank podejmie lub już podjął jakiekolwiek kroki windykacyjne lub egzekucyjne, zwróć się jak najszybciej o właściwą pomoc.

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 17 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu