Blog Frankowicza

Wyroki TSUE: Ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik cytowany we wszystkich najważniejszych agencjach prasowych i artykułach głównych wydawnictw.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Ogromny sukces frankowiczów w TSUE był szeroko komentowany w polskich oraz zagranicznych mediach. Wyroki, które zapadły 15 czerwca, są przełomowe i pokazują całemu światu, że warto walczyć o sprawiedliwość. Główny ekspert społeczności ŻBK był obecny w Luksemburgu podczas ogłaszania wyroku, a jego komentarze odnośnie decyzji Trybunału są cytowane w najważniejszych wydawnictwach i agencjach prasowych.
Wyroki TSUE: Ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik cytowany we wszystkich najważniejszych agencjach prasowych i artykułach głównych wydawnictw.
  • 15 czerwca bieżącego roku TSUE zapadły dwa przełomowe wyroki w sprawie frankowiczów. Chodzi o oddalenie pozwów banków przeciwko konsumentom w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zgodę sądów na zabezpieczenia roszczenia do czasu prawomocnego wyroku
  • Frankowicze już nie muszą obawiać się kontr-pozwów banków. Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 potwierdził, że banki nie mają żadnego prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W tym samym orzeczeniu sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości również podkreślili, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu roszczenie przeciwko bankom mogli kierować poszkodowani posiadacze kredytów CHF. W drugim wyroku oznaczonym sygnaturą C-287/22 TSUE uznał, że sądy mogą zarządzić środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu (zabezpieczenie roszczenia) w trakcie trwania sprawy o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy
  • Eksperci ŻBK jak zawsze byli w samym sercu wydarzeń, podczas których ważyły się losy frankowiczów. Ich relacje prosto z Luksemburga można obejrzeć na naszych kanałach social media oraz YouTube
  • Komentarze Kamila Chwiedosika – najlepszego eksperta ds. frankowych w Polsce oraz założyciela społeczności Życie Bez Kredytu – odnośnie zapadłych wyroków TSUE są publikowane przez najważniejsze agencje prasowe i wydawnictwa

 

Ogromny sukces polskich frankowiczów w TSUE! Wyroki 520/21 i C-287/22

Frankowicze ponownie odnieśli spektakularne zwycięstwo w Luksemburgu! Po raz kolejny sprawiedliwość zatriumfowała. Determinacja kredytobiorców frankowych w walce o należne im prawa konsumenckie zaowocowała wspaniałymi wyrokami. 15 czerwca Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa ważne orzeczenia w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów. Obydwa są niezwykle korzystne dla frankowiczów. 

W sprawie oznaczonej sygnaturą C-520/21 sędziowie Trybunału w całości potwierdzili wydaną w lutym opinię rzecznika generalnego TSUE. Banki nie mają żadnego prawa domagać się od frankowiczów wynagrodzenia w związku z udzieleniem kredytu na toksycznych warunkach. Roszczenie nieuczciwych kredytodawców o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie ma żadnego umocowania w przepisach prawa i jest sprzeczne z obowiązującą w całej Unii Europejskiej ochroną konsumenta. Ponadto – zgodnie w orzeczeniem TSUE – nie istnieją jakiekolwiek przeszkody, aby to frankowicze pozywali banki o waloryzacje udzielonego kapitału w ramach niesłusznie wpłacanych rat i domagali się od kredytodawcy odszkodowania czy zadośćuczynienia.

W drugiej sprawie (sygn. akt C-287/22) TSUE uznał, że dyrektywa 93/13 sprzeciwia się wykładni przepisów oraz orzecznictwu, które wyłączają możliwość udzielenia zabezpieczenia powództwa konsumenta przeciwko bankowi poprzez zawieszenie wykonywania umowy (np. zawieszenie obowiązku spłaty rat na czas trwania postępowania). Ta sentencja jest istotna w szczególności dla frankowiczów zadłużonych w Getin Banku. Ten wyrok najprawdopodobniej spowoduje, że sądy częściej będą przyznawać zabezpieczenie roszczenia w sprawach frankowych,

W obliczu tak korzystnej sytuacji prawnej – ugruntowanej rewelacyjnymi wyrokami TSUE – frankowicze nie powinni mieć już żadnych wątpliwości, czy warto walczyć o swoje prawa. W Życie Bez Kredytu od razu po wyroku odnotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania kredytobiorców frankowych pozwaniem swojego banku. TSUEnami 2.0 właśnie nadchodzi, pozwy w sprawach frankowych zaleją polskie sądy!

Ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik cytowany przez najważniejsze wydawnictwa i agencje prasowe

Czołowy ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik udzielił komentarza odnośnie wyroków TSUE dla największych agencji prasowych. Założyciel społeczności ŻBK był cytowany zarówno przez polskie, jak i zagraniczne, wydawnictwa, m.in.: PAP, tvn24, kitco.com, Reuters, infor.pl, wPolityce.pl, SuperBiznes.

Jaka byłaby sankcja za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, jeżeli bank mógłby oczekiwać wynagrodzenia w sposób nieprzewidziany ustawą czy stosownym przepisem?” – pyta założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik. 

„Mimo nieważności umowy i ewidentnego wprowadzania klientów w błąd, banki zarobiłyby w inny sposób na swoim bezprawiu. To przecież kłóciłoby się z logiką ochrony konsumenckiej” – wyjaśnił w rozmowie z PAP Chwiedosik. Jednocześnie ocenił, że „pozwy, które wysuwają banki, to działanie naganne i są one jedynie próbą zastraszania konsumentów”.

„Oba wyroki TSUE powinny “natychmiast” wpłynąć na korzystne rozstrzygnięcia dla frankowiczów; oddalenie pozwów banków przeciwko konsumentom w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zgodę sądów na zabezpieczenia roszczenia do czasu prawomocnego wyroku – ocenił w rozmowie z PAP Kamil Chwiedosik – Polskie sądy powinny udzielać tych zabezpieczeń coraz więcej i – co ważne – również w przypadku kredytobiorców Getin” – czytamy w artykule wPolityce.pl.

„Uważa się, że Polacy robią to dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, bo ich działania są bodźcem do interpretacji przepisów unijnych w prokonsumencki sposób” – cytuje naszego eksperta infor.pl.

“Kamil Chwiedosik, founder of the Life Without Credit organisation which helps mortgage holders in legal proceedings with banks, said he was “ecstatic”, while Swiss-franc mortgage holder Zofia Karaszewska, 40, said she had decided to sue the bank that granted her loan” – informuje kitco.com.

Zachęcamy do obejrzenia relacji ekspertów ŻBK prosto z Luksemburga! Materiały są dostępne na naszym profilu na Facebooku oraz YouTube.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy