Blog Frankowicza

TSUE: Bankom przedawnia się kapitał? Znamy wyrok C-140/22. Konferencja prasowa prosto z Luksemburga ekspertów ŻBK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Dzisiaj, tj. 7 grudnia 2023 r., TSUE wydał wyrok, który może być przełomowy dla kredytobiorców frankowych. Kluczowe było pytanie, czy kapitał kredytu może ulec przedawnieniu, co generowałoby znaczne koszty dla sektora bankowego, dotychczas nieuwzględnione w wycenach akcji. Decyzja ta rozstrzyga ostatnie ważne kwestie w sprawach frankowiczów.
TSUE: Bankom przedawnia się kapitał? Znamy wyrok C-140/22. Konferencja prasowa prosto z Luksemburga ekspertów ŻBK.
  • Wyrok TSUE dla frankowiczów 7 grudnia (sygn. akt C-140/22) potwierdził silną ochronę konsumentów względem nieuczciwych banków stosujących klauzule abuzywne
  • Przedawnienie kapitału kredytu frankowego oraz moment, od którego należy liczyć należne odsetki ustawowe, należy uznać za sukces frankowiczów
  • Unieważnienie umów frankowych i konsekwencje dla banków będą teraz jeszcze bardziej dotkliwe, szacuje się straty dla sektora bankowego znacznie ponad 100 mld złotych
  • Wpływ wyroku TSUE na sektor bankowy i frankowiczów oraz prognoza wyroków, które będą teraz wydawać polskie sądy w sprawie kredytów frankowych, omawiają adwokaci Marta Chęcińska i Wiktor Budzewski oraz główny ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik

 

Konferencja po wyroku prosto z Luksemburga z sali prasowej w TSUE.
Adwokaci Marta Chęcińska i Wiktor Budzewski:

Sprawy frankowe – treść wyroku TSUE C-140/22:

Banki mogą nie odzyskać kapitału w sprawach frankowych. Wyrok TSUE C-140/22

Wzrost kosztów w związku ze sprawami frankowymi po dzisiejszym wyroku TSUE może być ogromny. KNF szacuje je nawet na 234 mld zł w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, czyli gdy sądy przy unieważnieniach abuzywnych umów frankowych będą stwierdzać, że bankom nie należy się zwrot kapitału. Obecny model może już teraz przewiduje koszty na poziomie 101 mld zł.

Sądy mogą podejść różnie do zarzutu przedawnienia. Wiele zależy od interpretacji sadów artykułu 5 kodeksu cywilnego lub artykułu 117(1). Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. może mieć znaczący wpływ na całą sytuację frankowiczów, potencjalnie zmieniając zasady dotyczące przedawnienia roszczeń banków i wymagalności roszczeń konsumentów.

Frankowicze osiągnęli absolutne zwycięstwo w TSUE! Sądy powszechne nie mogą już skracać okresu, od którego naliczane są należne odsetki ustawowe, a banki już nie tak łatwo odzyskają wypłacony kapitał!

Sąd krajowy nie może uzależniać skorzystania przez konsumenta z przysługujących mu praw od złożenia przez konsumenta  oświadczenia, że nie chce być związany nieuczciwym warunkiem – podkreślił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komentarzu do wyroku TSUE z dnia 07.12.2023 – oraz – roszczenie konsumenta o zwrot świadczeń, które spełnił na podstawie nieważnej umowy kredytu, nie może zostać obniżone o równowartość odsetek kapitałowych, które przysługiwałyby bankowi, gdyby umowa kredytu była ważna – dodano. 

Co dokładnie dla frankowiczów oznacza wyrok TSUE C-140/22. Skutki i korzyści. Czy jest faktycznie w 100% korzystny dla frankowiczów? 

Wyrok TSUE jest przełomowy dla sporu frankowiczów z bankami. Warto, aby kredytobiorcy CHF byli świadomi, co dokładnie wynika z najnowszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jak ten wyrok wpływa na ich sytuację prawną. 

1. Odsetki dla frankowiczów należą się za cały okres procesu. To średnio dla każdego dodatkowo +150/250k w zależności od kwoty kredytu. Kalkulator odsetek ustawowych (obecnie 11,25% w skali roku): https://zyciebezkredytu.pl/prawdziwe-wakacje-z-zyciem-bez-kredytu/

2. Bankom nie należą się żadne odsetki lub wynagrodzenie. Kolejny raz #TSUE potwierdził (poprzednio w wyroku C-520/21), że po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy bankom nie należą się żadna rekompensata czy waloryzacja kapitału.

 3. Okres przedawnienia roszczeń banków biegnie zgodnie z kc, a nie od złożenia oświadczenia przez konsumenta o znajomości skutków nieważności umowy. To oznacza, że spora część roszczeń banków jest już przedawniona, z uwagi na upłynięcie 3-letniego okresu przedawnienia. 

4. Teraz banki powinny zawierać już sprawiedliwe ugody #ŻBK, bowiem tracą codziennie ogromną kwotę odsetek ustawowych na rzecz frankowiczów, a dodatkowo mogą ponieść kolejne straty z uwagi przedawnienie roszczeń kapitału: https://zyciebezkredytu.pl/podpisz-sprawiedliwa-ugode-z…/

“Wyrok TSUE z 7 grudnia mówi, że klient nie musi oddawać nawet kwoty kredytu. Teraz sądy mają wszelkie dane, żeby sprawy frankowe załatwiać na pierwszej rozprawie”– mówi radca prawny na łamach portalu “Rzeczpospolita”. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy