Blog Frankowicza

62 mln zł kary dla PKO BP oraz Pekao -kolejna decyzja UOKiK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
62 mln zł kary dla PKO BP oraz Pekao -kolejna decyzja UOKiK

Kolejna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji! Tomasz Chróstny wydał decyzję, na podstawie której UOKiK nałożył dwie kary dla banków, które udzielały kredytów tzw. frankowych. Jest to kolejny bardzo silny argument do stwierdzenia przez sądy nieważności umów Nordea, BPH oraz PKO BP.

Tym razem ukarane zostały banki: PKO BP oraz Pekao S.A na łączoną kwotę 62 mln zł.

- Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decyzjach dotyczących tzw. spreadów walutowych. W kolejnych dwóch decyzjach uznałem, że zarówno PKO BP, jak i Pekao stosują w aneksach do umów postanowienia, które rażąco naruszają zbiorowe interesy konsumentów. W efekcie oba banki mają możliwość jednostronnego wpływania na wysokość kursów a tym samym na wysokość zadłużenia konsumentów. Niedopuszczalne jest przyznawanie sobie przez banki tak daleko idącej swobody w ustalaniu kursu walutowego

Według urzędu to banku stosowały nieuczciwe klauzule przeliczeniowe, które wystawiały kredytobiorców na niczym nieograniczone ryzyko. W umowach znalazły się terminy takie jak: “kurs rynkowy, tabele kursów międzybankowych, płynność rynku wymiany walut”. Oczywiście żaden z banków nie informował konsumentów o jakie dokładnie kursy chodzi, oraz kiedy i gdzie klient będzie mógł je znaleźć. Jest to jawnie nieuczciwe zachowanie ze strony banków, godzące w interesy konsumentów i podważające zasady instytucji zaufania publicznego, jakim są banki. Kredytobiorca nie jest w stanie sam dowiedzieć się o kursie, po jakim przyjdzie mu spłacać zobowiązanie. Takie postępowanie sugeruje, że kursy walut zostaną ukształtowane w sposób jak najbardziej korzystny dla banków. 

Więcej w video poniżej:

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16847&fbclid=IwAR0oUCN5z5nTkGQoowMwm28JaawF0zRRJcdFGIqngC2JobICpw6UKZuiM5E

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy