Blog Frankowicza

Odroczenie spłat kredytów – eksperci ŻBK radzą

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
zawieszenie rat kredytu
Odroczenie spłat kredytów – eksperci ŻBK radzą

Ważna informacja! 


Z perspektywy kredytobiorców nie ma żadnej realnej pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Niestety, rząd praktycznie w ogóle nie wywiązał się z oczekiwań i nie będzie odroczenia płatności rat, ani też innych rozwiązań, które faktycznie pomogłyby zneutralizować finansowe skutki koronawirusa. Bierzemy wobec tego sprawy w swoje ręce:

https://zyciebezkredytu.pl/bezwarunkowe-odroczenie-kredytow-czy-wniosek-o-odroczenie-splat-rat-wplywa-na-uniewaznienie-umowy-kredytowej-pobierz-nowy-wzor/


Pobierz i złóż pismo on-line. Nie daj się nabierać na bankowe wakacje kredytowe, bo to dodatkowy koszt dla Ciebie, a zysk dla banku. Odroczenie rat kredytowych, tak jak w innych krajach powinno być bezwarunkowe i darmowe.

16 marca 2020 Związek Banków Polskich został zobligowany do przeprowadzenia w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Powinno to się odbyć bezwarunkowo, przy czym należy zachować ostrożność. Z uwagi na częste manipulacje banków, którą mogą chcieć przemycić niekorzystne dla kredytobiorców zapisy w aneksach lub porozumieniach.  Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców. Banki powinny sprawnie rozpatrywać wnioski składane przez klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu z uwagi na ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej po pięciu latach zdecydowali się na zmianę stóp procentowych. Stopa referencyjna jest teraz rekordowo w historii niska i wynosi 1 proc. Na razie rynek reaguje spokojnie. Jednak ta decyzja nie pomaga złotówce i może mieć wpływ ciągły wzrost CHF/PLN. Jest ryzyko dalszych cięć stopy procentowej w kolejnych miesiącach. To może powodować, że zabraknie chętnych na zakup PLN, przez co deprecjacja waluty będzie następowała. Opory na 4,25 4,31 4,45 4,72 i 4,82 CHF/PLN.

UOKiK zaproponował, aby na wniosek kredytobiorcy, kredytodawcy będą zawieszać wykonanie umowy o kredyt konsumencki. W okresie zawieszenia konsument nie będzie miał obowiązku spłaty kredytu, a bank nie mógłby naliczać odsetek ani innych opłat. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegałyby wówczas przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W tym zakresie nie ma do tej pory jeszcze stosownej zmiany ustawy.

Składanie wniosku do banku o zawieszenie spłat rat kredytowych w związku z koronowirusem COVID-19:

  1. Pobierz z sekcji Pliki wzór wniosku
  2. Uzupełnij swoje dane i podpisz wniosek. Wystarczy, że zrobi to jeden kredytobiorca.
  3. Wyślij wniosek mailem na wskazany adres.
  4. Jeśli nie dostaniesz potwierdzenie przyjęcia to dowiedz się na infolinii czy wniosek został odebrany.
  5. Poproś o wzór dokumentu, który trzeba będzie podpisać lub o warunki, które trzeba zaakceptować.
  6. Skonsultuj z ekspertem ŻBK przed przed podpisaniem czy dokument możne być podpisany.

‼️GENERALNIE PRZESTRZEGAMY PRZED PODPISYWANIEM JAKICHKOLWIEK ANEKSÓW CZY DOKUMENTÓW W BANKU BEZ KONSULTACJI. Bank może przemycić np. uznanie długu ‼️

Zamieściliśmy wzory pism w celu zawieszenia spłat rat i opłat bankowych do poszczególnych banków poniżej oraz w kategorii Pliki w grupie na FB https://www.facebook.com/groups/1838948789684883/files/

Treść pisma:

Wniosek

               Zwracam się z uprzejmą prośbą o zawieszenie obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, wynikających z Umowy o kredyty hipoteczny…………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nr umowy oraz data zawarcia)

Wnoszę o zawieszenie konieczności spłaty całości rat kapitałowo-odsetkowych na okres 6 miesięcy, a także wszelkich innych ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z kredytem, których data płatności oznaczona została w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia niniejszego wniosku. Wnoszę jednocześnie o sporządzenie nowego harmonogramu spłat kredytu z uwzględnieniem ww. zawieszenia, poprzez wydłużenie okresu spłaty o 6 miesięcy.

Powyższy wniosek motywowany jest sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z pandemią koronawirusa COVID-19.

Aktualna sytuacja negatywnie odbija się na możliwości osiągania przychodów, co w sposób bezpośredni wpływa na możliwość finansowe, w tym regulowania zobowiązań finansowych w szczególności rat kredytu.

Oświadczam, że konieczność odroczenia spłaty wynika z czynników zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Kredytobiorcy, niemożliwych do przewidzenia ani zapobieżenia, mieszczących się w ogólnie przyjętej definicji siły wyższej. Mamy z całą pewnością do czynienia z nadzwyczajną zmianą stosunków, w przypadku której, na podstawie art. 3571 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „(…) sąd może oznaczyć sposób wykonywania zobowiązania, wysokość zobowiązania lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. (…)”.

Konieczność działań zmierzających do umożliwienia kredytobiorcom odroczenia spłat została również wyrażona w komunikacie Związku Banków Polskich, wydanym dnia 16 marca 2020 roku.

Zasadność niniejszego wniosku nie powinna zatem budzić wątpliwości, a jego pozytywna realizacja leży w interesie obu stron, zatem wnoszę jak na wstępie.

………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                   (podpis)

SEKCJA PLIKI

Getin Noble Bank – pobierz wniosek

infoserwis@getinbank.pl

kontakt@getinbank.pl

BNP Paribas – pobierz wniosek

kontakt@bnpparibas.pl

BOŚ Bank – pobierz wniosek

bos@bosbank.pl

centrumwsparcia@bosbank.pl

BPH – pobierz wniosek

KontaktBPH@ge.com

Credit Agricole – pobierz wniosek

info@credit-agricole.pl

Deutsche Bank – pobierz wniosek

wirtualny.oddzial@db.com

info.db@db.com

DNB Bank Polska – pobierz wniosek

ok2@dnb.pl

ING – pobierz wniosek

bc@ingbank.pl

mBank – pobierz wniosek

kontakt@mbank.pl

Millennium – pobierz wniosek

kontakt@bankmillennium.pl

Pekao SA – pobierz wniosek

info@pekao.com.pl

PKO BP – pobierz wniosek

instytucje@pkobp.pl

informacje@pkobp.pl

Raiffeisen – pobierz wniosek

moje.pytania@rbinternational.com.pl

Santander – pobierz wniosek

kontakt@santander.pl

Alior Bank – pobierz wniosek

kontakt@alior.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy