Blog Frankowicza

-+ TAGI

zawieszenie rat kredytu

Odroczenie spłat kredytów – eksperci ŻBK radzą

Ważna informacja! 


Z perspektywy kredytobiorców nie ma żadnej realnej pomocy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Niestety, rząd praktycznie w ogóle nie wywiązał się z oczekiwań i nie będzie odroczenia płatności rat, ani też innych rozwiązań, które faktycznie pomogłyby zneutralizować finansowe skutki koronawirusa. Bierzemy wobec tego sprawy w swoje ręce:

https://zyciebezkredytu.pl/bezwarunkowe-odroczenie-kredytow-czy-wniosek-o-odroczenie-splat-rat-wplywa-na-uniewaznienie-umowy-kredytowej-pobierz-nowy-wzor/


Pobierz i złóż pismo on-line. Nie daj się nabierać na bankowe wakacje kredytowe, bo to dodatkowy koszt dla Ciebie, a zysk dla banku. Odroczenie rat kredytowych, tak jak w innych krajach powinno być bezwarunkowe i darmowe.

16 marca 2020 Związek Banków Polskich został zobligowany do przeprowadzenia w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Powinno to się odbyć bezwarunkowo, przy czym należy zachować ostrożność. Z uwagi na częste manipulacje banków, którą mogą chcieć przemycić niekorzystne dla kredytobiorców zapisy w aneksach lub porozumieniach.  Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców. Banki powinny sprawnie rozpatrywać wnioski składane przez klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu z uwagi na ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej po pięciu latach zdecydowali się na zmianę stóp procentowych. Stopa referencyjna jest teraz rekordowo w historii niska i wynosi 1 proc. Na razie rynek reaguje spokojnie. Jednak ta decyzja nie pomaga złotówce i może mieć wpływ ciągły wzrost CHF/PLN. Jest ryzyko dalszych cięć stopy procentowej w kolejnych miesiącach. To może powodować, że zabraknie chętnych na zakup PLN, przez co deprecjacja waluty będzie następowała. Opory na 4,25 4,31 4,45 4,72 i 4,82 CHF/PLN.

UOKiK zaproponował, aby na wniosek kredytobiorcy, kredytodawcy będą zawieszać wykonanie umowy o kredyt konsumencki. W okresie zawieszenia konsument nie będzie miał obowiązku spłaty kredytu, a bank nie mógłby naliczać odsetek ani innych opłat. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegałyby wówczas przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W tym zakresie nie ma do tej pory jeszcze stosownej zmiany ustawy.

Składanie wniosku do banku o zawieszenie spłat rat kredytowych w związku z koronowirusem COVID-19:

  1. Pobierz z sekcji Pliki wzór wniosku
  2. Uzupełnij swoje dane i podpisz wniosek. Wystarczy, że zrobi to jeden kredytobiorca.
  3. Wyślij wniosek mailem na wskazany adres.
  4. Jeśli nie dostaniesz potwierdzenie przyjęcia to dowiedz się na infolinii czy wniosek został odebrany.
  5. Poproś o wzór dokumentu, który trzeba będzie podpisać lub o warunki, które trzeba zaakceptować.
  6. Skonsultuj z ekspertem ŻBK przed przed podpisaniem czy dokument możne być podpisany.

‼️GENERALNIE PRZESTRZEGAMY PRZED PODPISYWANIEM JAKICHKOLWIEK ANEKSÓW CZY DOKUMENTÓW W BANKU BEZ KONSULTACJI. Bank może przemycić np. uznanie długu ‼️

Zamieściliśmy wzory pism w celu zawieszenia spłat rat i opłat bankowych do poszczególnych banków poniżej oraz w kategorii Pliki w grupie na FB https://www.facebook.com/groups/1838948789684883/files/

Treść pisma:

Wniosek

               Zwracam się z uprzejmą prośbą o zawieszenie obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, wynikających z Umowy o kredyty hipoteczny…………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nr umowy oraz data zawarcia)

Wnoszę o zawieszenie konieczności spłaty całości rat kapitałowo-odsetkowych na okres 6 miesięcy, a także wszelkich innych ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z kredytem, których data płatności oznaczona została w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia niniejszego wniosku. Wnoszę jednocześnie o sporządzenie nowego harmonogramu spłat kredytu z uwzględnieniem ww. zawieszenia, poprzez wydłużenie okresu spłaty o 6 miesięcy.

Powyższy wniosek motywowany jest sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z pandemią koronawirusa COVID-19.

Aktualna sytuacja negatywnie odbija się na możliwości osiągania przychodów, co w sposób bezpośredni wpływa na możliwość finansowe, w tym regulowania zobowiązań finansowych w szczególności rat kredytu.

Oświadczam, że konieczność odroczenia spłaty wynika z czynników zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Kredytobiorcy, niemożliwych do przewidzenia ani zapobieżenia, mieszczących się w ogólnie przyjętej definicji siły wyższej. Mamy z całą pewnością do czynienia z nadzwyczajną zmianą stosunków, w przypadku której, na podstawie art. 3571 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „(…) sąd może oznaczyć sposób wykonywania zobowiązania, wysokość zobowiązania lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. (…)”.

Konieczność działań zmierzających do umożliwienia kredytobiorcom odroczenia spłat została również wyrażona w komunikacie Związku Banków Polskich, wydanym dnia 16 marca 2020 roku.

Zasadność niniejszego wniosku nie powinna zatem budzić wątpliwości, a jego pozytywna realizacja leży w interesie obu stron, zatem wnoszę jak na wstępie.

………………………………………………………….

                                                                                                                                                                                   (podpis)

SEKCJA PLIKI

Getin Noble Bank – pobierz wniosek

infoserwis@getinbank.pl

kontakt@getinbank.pl

BNP Paribas – pobierz wniosek

kontakt@bnpparibas.pl

BOŚ Bank – pobierz wniosek

bos@bosbank.pl

centrumwsparcia@bosbank.pl

BPH – pobierz wniosek

KontaktBPH@ge.com

Credit Agricole – pobierz wniosek

info@credit-agricole.pl

Deutsche Bank – pobierz wniosek

wirtualny.oddzial@db.com

info.db@db.com

DNB Bank Polska – pobierz wniosek

ok2@dnb.pl

ING – pobierz wniosek

bc@ingbank.pl

mBank – pobierz wniosek

kontakt@mbank.pl

Millennium – pobierz wniosek

kontakt@bankmillennium.pl

Pekao SA – pobierz wniosek

info@pekao.com.pl

PKO BP – pobierz wniosek

instytucje@pkobp.pl

informacje@pkobp.pl

Raiffeisen – pobierz wniosek

moje.pytania@rbinternational.com.pl

Santander – pobierz wniosek

kontakt@santander.pl

Alior Bank – pobierz wniosek

kontakt@alior.pl

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu. Profesjonalnie obsługujemy sprawy osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Spotykamy się z wieloma sprawami frankowiczów. Doradzamy najlepsze rozwiązania. Doprowadzamy do pokonania banku przed sądem. Społeczność wokół Życia Bez Kredytu to ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami w działaniach podjętych na rzecz umorzenia swojego kredytu we frankach, społeczność, która dostaje od nas wsparcie, najnowsze informacje, prognozy, raporty i oferty współpracy w zakresie walki z bankiem.

Naszym celem jest budowanie społeczności frankowiczów, którzy chcą żyć bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia obiektywnie nieuczciwych umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.

Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą ponad 15 000 członków. Dołącz do dużej społeczności frankowiczów i wiedz, co można zrobić.

Jeśli potrzebujesz porady w sprawie konkretnej umowy – już teraz zachęcamy do kontaktu.

Polecamy

Życie Bez Kredytu - webinarium

Webinarium Życia Bez Kredytu – podsumowanie

Niezmiernie nam miło, że tak licznie zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym czwartkowym webinarium, że byli Państwo tak aktywni. Cieszyliśmy się z każdego pytania. Państwa reakcje

Czytaj więcej
jak zaskarżyć kredyt

Jak zaskarżyć kredyt we frankach

Zaskarżenie banku o kredyt we frankach to najskuteczniejsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, który pragnie odzyskać nie tylko swoje pieniądze, ale przede wszystkim pozbyć się nieuczciwej

Czytaj więcej
pozew o kredyt frankowy

Ile kosztuje pozew o kredyt frankowy

Złożenie pozwu o kredyt frankowy do sądu i skuteczna walka z bankiem nawet przed wyrokiem TSUE były najlepszymi rozwiązaniami dla frankowicza. Niektórzy frankowicze nadal trwają

Czytaj więcej
Close Menu