Blog Frankowicza

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy frankowej w 2023 roku?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wiele osób, które jeszcze nie pozwało banku, obawia się wysokich kosztów prowadzenia sprawy frankowej. Otóż takie obawy są zupełnie nieuzasadnione, ponieważ koszty wniesienia pozwu nie są wysokie. Największym wydatkiem związanym z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi jest oczywiście wynagrodzenie dla pomocy prawnej. Niemniej to właśnie doświadczona kancelaria prawna jest kluczem do sukcesu w procesie frankowym. Warto pamiętać, że łączna korzyść finansowa związana z unieważnieniem kredytu CHF wielokrotnie przewyższa całkowity koszt prowadzenia powództwa przeciwko bankowi.
Jaki jest koszt prowadzenia sprawy frankowej w 2023 roku?
  • Koszt sprawy frankowej w 2023 roku jest o wiele niższy niż w poprzednich latach, ponieważ specjalistyczne kancelarie są w stanie obniżyć wydatki związane z postępowaniem sądowym, np. poprzez przeniesienie siedziby bliżej wydziału sądu
  • Opłaty prawne sprawy frankowej w 2023 roku nie mogły jednak ulec zmianie z uwagi na zwiększenie się ilości pracy dla ekspertów – banki coraz mocniej angażują się w działania utrudniające postępowanie sądowe
  • Ile kosztuje sprawa frankowa w 2023 roku? Kwota zależy od decyzji i potrzeb frankowicza. Członkowie społeczności ŻBK mają wybór wśród wielu wariantów opłaty wstępnej i success fee
  • Koszty prowadzenia sprawy frankowej i opłaty pozwu frankowego – co najważniejsze – są opłacalne w kontekście korzyści, jakie odnosi frankowicz po prawomocnym wyroku stwierdzającym nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K)

 

Jakie są koszty prowadzenia sprawy frankowej?

Koszty prowadzenia sprawy frankowej w Polsce w 2023 roku można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Koszty sądowe (w tym koszty związane z zebraniem dokumentacji) oraz koszty pomocy prawnej. Do pierwszej kategorii należy zaliczyć opłatę za wydanie niezbędnych zaświadczeń dotyczących historii spłaty rat. Wynosi ona średnio od 50 zł do 200 zł. Wyjątkiem są mBank i Bank Millennium, gdzie kredytobiorca może pobrać za darmo takie zaświadczenie z bankowości internetowej.

Do kosztów sądowych należy opłata skarbowa od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo od kredytobiorcy. Wniesienie pozwu frankowego do sądu to koszt 1.000 zł przy wspólnocie majątkowej kredytobiorców. Jeżeli jest dwóch lub więcej kredytobiorców, którzy nie mają wspólnoty majątkowej, to koszt wynosi 1.000 zł od osoby (np. małżeństwo posiadające rozdzielność majątkową wnosi opłatę sądową 2.000 zł).

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie roszczenia składany jest wraz z pozwem, to nie występuje dodatkowa opłata. W przypadku kiedy wniosek o zabezpieczenie roszczenia składa się na późniejszym etapie postępowania sądowego, to opłata wynosi 100 zł i ewentualnie dodatkowo 30 zł tytułem rozszerzenia powództwa.

W czasie trwania postępowania sądowego może wystąpić konieczność uiszczenia opłaty za opinię biegłego, która wynosi około 2000 zł, ale zdarza się to już niezmiernie rzadko (w około 2% spraw).

W przypadku kiedy sąd wyda postanowienie (np. w przedmiocie odmowy zabezpieczenia roszczenia) lub wyrok, na który frankowicz chce złożyć zażalenie, apelację lub po prostu mieć uzasadnienie na piśmie, to należy uiścić dodatkową opłatę 100 zł. Jeżeli frankowicz przegra sprawę w I instancji lub wyrok nie będzie w pełni satysfakcjonujący, to poza opłatą 100 zł za pisemne uzasadnienie, należy wnieść dodatkową opłatę od apelacji 900 zł.

Ile kosztuje sprawa frankowa? Koszty wyspecjalizowanej kancelarii frankowej

Koszt pomocy prawnej dla frankowicza, czyli wynagrodzenie kancelarii, jest zróżnicowane. Jego wysokość zależy od kilku czynników, takich jak wartość przedmiotu sporu, a także renomy, doświadczenia i skuteczności danej kancelarii prawnej. Na cenę usług prawnych wpływa również zakres usług oraz jakość obsługi.

Kancelarie stosują zróżnicowane warianty wynagrodzenia, zazwyczaj składające się z opłaty wstępnej oraz success fee, czyli prowizji za sukces płatnej tylko po pomyślnym zakończeniu sprawy prawomocnym wyrokiem. Opłata początkowa może wynosić od kilku tysięcy złotych do ponad 20 tys. zł, a jej wysokość jest uzależniona od potrzeb frankowicza. Im wyższa jest opłata wstępna, tym niższa będzie prowizja za sukces. Im niższa jest prowizja za sukces, tym łączny koszt prowadzenia całego postępowania sądowego również jest niższy. Należy przy tym podkreślić, że koszty związane prowadzeniem sprawy przeciwko bankowi zostaną częściowo zwrócone.

Strona procesu, która w pełni wygra proces, otrzymuje od strony przegranej (czyli najczęściej frankowicz od banku) koszty zastępstwa procesowego za obie instancje. Przy wartości przedmiotu sporu (WPS) od 50.000 zł do 200.000 zł w pierwszej instancji, koszty zastępstwa procesowego wynoszą 5.400 zł – ta stawka z uwagi na charakter spraw frankowych występuje niezmiernie rzadko. Jeśli WPS mieści się w przedziale od 200.000 zł do 2.000.000 zł, to koszt zastępstwa procesowego wynosi 10.800 zł – i tę kwotę najczęściej otrzymuje kredytobiorca za wygraną w I instancji. Do tego frankowicz otrzymuje zwrot opłaty sądowej 1.000 zł i opłaty od pełnomocnictwa 17 zł, czyli razem 11.817 zł.

W drugiej instancji stawki również są zależne od WPS. Wynoszą one 75% stawki według norm przepisanych z I instancji, czyli 4.050 zł (WPS w przedziale 50.000 zł – 200.000 zł) oraz 8.100 zł (200.000 zł do 2.000.000 zł). Jeżeli frankowicz składał apelację, to uiszczone opłaty 100 zł za uzasadnienie oraz 900 zł za wniesienie apelacji również są zwracane.

Dlaczego opłaca się pozwać bank z Życie Bez Kredytu?

Życie Bez Kredytu jest jedyną w Polsce kancelarią dla frankowiczów, która zabezpiecza wszelkie ryzyka związane z pozwaniem banku. W przypadku przegranej frankowicz musiałby ponieść wyżej wymienione koszty zastępstwa procesowego. Dzięki jedynej w Polsce gwarancji całkowitej ochrony ŻBK Protect, frankowicz nie ponosi żadnego ryzyka finansowego. To ważne w szczególności w skomplikowanych sprawach. Wówczas w przypadku całkowitego oddalenia powództwa konsument otrzymuje zwrot wszelkich poniesionych wydatków, czyli:

  • opłaty wstępnej,

  • kosztów sądowych,

  • kosztów zastępstwa procesowego drugiej strony.

Ostateczne koszty i czas trwania postępowania sądowego zależą od wielu czynników, m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, doświadczenia kancelarii prawnej oraz przewidywanego nakładu pracy. Dlatego najlepiej wysłać dokumenty do bezpłatnej analizy na adres info@zyciebezkredytu.pl, aby w ciągu 3 dni uzyskać informację dotyczące szans na wygranie powództwa i wycenę prowadzenia sprawy frankowej.

Nie należy przy tym zapominać o wypełnieniu formularza kontaktowego RODO: https://zyciebezkredytu.pl/prawdziwe-wakacje-z-zyciem-bez-kredytu/

Życie Bez Kredytu to lider na rynku pomocy dla frankowiczów. Poznaj nasze 3 Departamenty ŻBK

Poza samym prowadzeniem sprawy frankowej ważne jest też wsparcie w innych obszarach. Dlatego w ramach struktur Życie Bez Kredytu powstał Departament Spraw Trudnych, Departament Mediacji i Ugód oraz Departament Sukcesu.

Departament Spraw Trudnych ŻBK zapewnia frankowiczom pomoc we wszystkich niespodziewanych i zawiłych sytuacjach związanych z kredytem, które pojawiły się w ich życiu w czasie trwania postępowania. Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu w sprawach nagłych mogą się kontaktować z naszymi ekspertami poprzez specjalną infolinię. Banki nie mają żadnych skrupułów, aby nadużywać prawa i próbować je na różne sposoby obchodzić. Nieuczciwy kredytodawcy często uciekają się do oszustw i manipulacji w sytuacji, gdy frankowicz zdecyduje się pozwać bank. Niestety bankowcy nie widzą nic niestosowanego w zastraszaniu frankowiczów i gnębieniu ich różnego rodzaju wiadomościami i telefonami.

Nieuczciwe i natarczywe zagrania ze strony banków budzą wśród frankowiczów procesujących się z bankiem stres i niepewność. W szczególności w sytuacjach, gdy proces o kredyt CHF jest skomplikowany, różnego rodzaju groźby ze strony kredytodawców mogą budzić zrozumiały niepokój. Jeżeli sprawa znajduje się pod opieką ekspertów ŻBK, to frankowicz ma zagwarantowane pełne bezpieczeństwo finansowe. W razie pojawienia się niepokojących wiadomości ze strony banku członkowie społeczności zawsze mogą skontaktować się z nami poprzez infolinię Departamentu Spraw Trudnych ŻBK.

Departament Mediacji i Ugód ŻBK powstał po to, aby znaleźć prawdziwy kompromis dla pełnowymiarowego postępowania sądowego o nieuczciwy kredyt we frankach. Specjaliści tego Departamentu negocjują z bankami ugody sądowe, które przynoszą realne korzyści frankowiczom, czyli przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu, usunięcie hipoteki z księgi wieczystej oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu.

Sprawiedliwa ugoda sądowa to alternatywne rozwiązanie dla frankowiczów, którzy nie chcą czekać kilku lat na prawomocny wyrok. Zasady ugód opracowane przez ekspertów ŻBK opierają się o dominujące orzecznictwo w sprawach frankowych, a konkretnie o ponad 500 wyroków członków społeczności ŻBK, w których sąd orzekł unieważnienie umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). Takie ugody są zawierane przed sądem, co stanowi gwarancję ich bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniom wypracowanym przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK frankowicze mogą osiągnąć w znacznie krótszym czasie (kilka miesięcy zamiast kilku lat) korzyści zbliżone do skutków wyroku, który w ostateczności zapadłby po przeprowadzeniu pełnego postępowania sądowego.

Departament Sukcesu ŻBK zajmuje się obsługą spraw, w których frankowicz uzyskał już upragniony prawomocny wyrok unieważniający kredyt. Wiele kancelarii o tym nie wspomina, ale każdy proces frankowy wymaga pewnego „domknięcia”. Departament Sukcesu ŻBK pomaga wyegzekwować prawomocne rozstrzygnięcie sądu, czyli przede wszystkim zajmuje się odzyskiwaniem kwot zasądzonych wyrokiem na rachunek frankowiczów, doprowadzaniem do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej, dochodzeniem kwot nieobjętych powództwem oraz innymi czynnościami koniecznymi do całkowitego uwolnienia się od banku.

Co wyróżnia ŻBK wśród innych kancelarii dla frankowiczów?

Dzięki ekspertom społeczności ŻBK w zasadzie każda osoba, która zawarła nieuczciwą umowę frankową z bankiem, ma szansę na zawsze uwolnić się od kredytu i osiągnąć bezgraniczną swobodę finansową. Jako jedna z nielicznych kancelarii frankowych w Polsce odnosimy 100% sukcesów w sądzie – prawomocnie nie przegraliśmy jeszcze ani jednej sprawy!

Wygraliśmy już ponad 500 spraw na zasadzie T2K z rzędu. Dla 1000 osób uzyskaliśmy w sądzie zabezpieczenie roszczenia, dzięki czemu kredytobiorcy nie muszą płacić rat do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Prowadzimy obecnie ponad 2100 spraw frankowych i już niedługo spodziewamy się prawdziwej lawiny prawomocnych wygranych!

Życie Bez Kredytu to przede wszystkim społeczność. Ponad 40.000 osób ma możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami na naszych grupach w social mediach, co stanowi nieocenione wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej związanej z kredytami frankowymi. Naszą misją jest wspieranie frankowiczów w dążeniu do życia bez kredytu i edukowanie ich w zakresie przysługujących im praw konsumenckich.

W ramach społeczności ŻBK działa również grupa Prawo-Mocni Pomocni. Ta grupa składa się z prawomocnie wygranych frankowiczów, którzy po unieważnieniu swojego kredytu czują misję wspierania innych członków społeczności na drodze do ich wolności finansowej. Aplikacja PMP jest dostępna w Google Play oraz App Store i możesz ją pobrać bezpłatnie korzystając z linka: https://appin.link/zbkppm.

Oto niektóre komentarze na temat społeczności ŻBK

„Dzięki ŻBK i Kamilowi Chwiedosikowi odzyskałem nadzieję na wygraną w sądzie. Przez lata czułem się oszukany i bezsilny, ale dzięki ich pomocy zrozumiałem, że mam prawo do walki o swoje prawa.”

„Wsparcie prawne i psychologiczne, które otrzymałem od ŻBK, było dla mnie bezcenne. Dzięki nim nie czułem się osamotniony i mogłem lepiej radzić sobie z trudnościami związanymi z kredytem frankowym.”

„Społeczność ŻBK to ogromne wsparcie dla frankowiczów. Dzięki niej nie czuję się osamotniony i wiem, że mogę liczyć na pomoc innych.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy