Blog Frankowicza

Frankowicze z Getin. TSUE C-118/23. Odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z decyzją BFG [AKTUALIZACJA]

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
21.03.2024 adwokaci oraz delegacja społeczności Życie Bez Kredytu będą uczestniczyć w postępowaniu prejudycjalnym, gdzie zostali wyznaczeni pełnomocnikami procesowymi konsumentów przed TSUE w sprawie o sygn. C-118/23. To pierwszy etap postępowania, które odpowie na pytanie, czy frankowicze z Getin Noble Bank SA mają szansę na sprawiedliwość? Tutaj znajdziesz najświeższe informacje nami – artykuł będzie na bieżąco aktualizowany!.
Frankowicze z Getin. TSUE C-118/23. Odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z decyzją BFG [AKTUALIZACJA]
 • 21 marca odbędzie się bardzo ważne posiedzenie w TSUE sprawie C-118/23, która dotyczy potencjalnej  wadliwości decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Przebieg tej sprawy może wpłynąć na możliwość ubiegania się przez poszkodowanych frankowiczów o odszkodowanie od Skarbu Państwa
 • Sprawa do TSUE trafiła m.in. dzięki interwencji członków społeczności Życie Bez Kredytu. Nasi eksperci, tj. adw. Marta Chęcińska, adw. Wiktor Budzewski oraz założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik, będą reprezentowali kredytobiorców na sali rozpraw w Luksemburgu
 • Pytania prejudycjalne do TSUE zostały przesłane przez WSA w Warszawie w związku z kilkunastoma tysiącami skarg złożonych przez frankowiczów, w tym członków społeczności ŻBK. Skargi dotyczyły wadliwości prawnej decyzji podjętej przez BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank
 • W wyniku nieuczciwych procedur podjętych przez BFG i oddzielania zdrowej części Getinu z kredytami złotowymi od części narażonej na wysokie ryzyko prawne, do której należały kredyty waloryzowane do walut obcych, frankowicze zostali narażeni na znaczne straty finansowe. Czy TSUE ponownie stanie w obronie konsumentów, a frankowicze oszukani przez Getin będą mogli odetchnąć z ulgą? Zostańcie z nami – artykuł będzie na bieżąco aktualizowany!

 

Frankowicze przed TSUE – sprawa C-118/23. ŻBK w obronie konsumentów

21 marca na ławach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie rozpatrzona kontrowersyjna decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku (GNB). W wyniku tej decyzji frankowicze zostali narażeni na poważne straty finansowe. Masa upadłościowa po GNB może okazać się zbyt mała, aby zaspokoić roszczenia wszystkich wierzycieli. Postępowanie TSUE może otworzyć drogę poszkodowanym kredytobiorcom do odzyskania należnych im pieniędzy od Skarbu Państwa.

Zaraz po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji GNB nasi eksperci intensywnie działali, aby w sposób najskuteczniejszy zabezpieczyć interesy członków społeczności Życie Bez Kredytu. W tym celu przygotowaliśmy skargę do WSA, w której wyraziliśmy nasze wątpliwości co do działań podjętych przez BFG. Pomogliśmy też setkom frankowiczów wnieść stosowną skargę, aby zabezpieczyć ich przed stratami finansowymi. 

W odpowiedzi na nasz apel członkowie społeczności ŻBK zostali zaproszeni do składania zeznań przed TSUE. W ich imieniu w Trybunale UE będą zeznawać adw. Marta Chęcińska, adw. Wiktor Budzewski oraz założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik. Nasi eksperci będą z determinacją walczyć o interesy poszkodowanych frankowiczów. Uważamy, że decyzja BFG była wydana w sposób nieprawidłowy, a nie tylko niesprawiedliwy. Nie ma zgody na to, aby kolejny raz lobby bankowe doprowadziło do sytuacji, w którym partykularne zyski banksterów stawiane są ponad interesy konsumentów.

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową o godz. 16:00 21 marca 2024 r.! Eksperci ŻBK omówią skutki decyzji TSUE na sytuacje frankowiczów z Getin! Koniecznie śledźcie nasze social media!

Dlaczego decyzja BFG była wadliwa?

Przypomnijmy, że BFG 30 września 2022 roku podjął kontrowersyjną decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Decyzja ta doprowadziła do wydzielenia z GNB klientów posiadających kredyty złotówkowe, którzy zostali przeniesieni do nowoutworzonego podmiotu – VeloBank SA. Natomiast posiadacze kredytów indeksowanych do CHF pozostali w tej części banku, która od lipca 2023 jest w stanie upadłości. Był to sprytny ruch dla BFG, ale nikt nie pomyślał o konsumentach. W wyniku przyjętej formuły restrukturyzacji frankowicze zostali narażeni na znaczące straty finansowe, ponieważ w zasadzie utracili szanse na odzyskanie należnych im pieniędzy. Masa upadłościowa po Getinie najprawdopodobniej nie będzie wystarczająca do zaspokojenia wszystkich wierzycieli w pełnej wysokości.

Tymczasem utworzony VeloBank SA ma 46,5 mld zł aktywów i portfel kredytów o wartości 19,4 mld zł. Bank w listopadzie 2023 roku podawał, że po 12 miesiącach działalności skonsolidowany zysk netto sięgnął 446,7 min zł. Te środki pochodzą niemal w całości z majątku GNB, podczas gdy konsumenci mogą nie odzyskać żadnych pieniędzy z masy upadłości Getin Noble Bank SA.

Na decyzję BGF z końca września 2022 roku skierowano kilkanaście tysięcy skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Najliczniejszą grupę skarżących stanowili frankowicze, niemniej skargi złożyli również akcjonariusze, obligatariusze oraz rada nadzorcza GNB. W związku z wątpliwościami związanymi z działaniami BFG WSA  skierował do TSUE cztery pytania prejudycjalne. Pierwsze dotyczyło zakresu ochrony prawnej wynikającej z prawomocnego wyroku w postępowaniu skargowym Rady Nadzorczej. Drugie – dopuszczalności rozpoznania jednocześnie wszystkich skarg związanych z decyzją BFG w sprawie restrukturyzacji banku. Trzecie i czwartek pytania skupiały się na zgodności polskich przepisów dotyczących restrukturyzacji z normami europejskimi.

Aktualizacja 20.03 godz. 14:00

Szybki live przed wyjazdem do Luksemburga #TSUE. Transmisja dostępna naszym facebooku: www.facebook.com/zyciebezkredytu/videos/1363375817697590

Aktualizacja 21.03 godz. 11:00

Aktualizacja 21.03 godz. 11:30

Trwają właśnie gorączkowe przygotowania, bowiem już dziś w Luksemburgu Eksperci ŻBK będą reprezentować frankowiczów w sprawie TSUE C-118/23. Pytanie prejudycjalne WSA dotyczą zagadnienia odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z decyzją BFG odnośnie upadłości Getin Noble Bank SA.
Kibicujcie nam w komentarzach, bo zwycięstwo w tej sprawie zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim konsumentom w Polsce w przypadku kłopotów finansowych jakiegokolwiek banku. O godz. 16:00 zapraszamy Państwa na konferencję na żywo bezpośrednio z Trybunału w Luksemburgu. 

Aktualizacja 21.03 godz. 14:00

Po sprawiedliwość dla konsumentów w #TSUE:

 

Aktualizacja 21.03 godz. 16:30

Relacja na żywo z TSUE w Luksemburgu

Aktualizacja 22.03 godz. 10:00

Wystąpienie adwokata Wiktora Budzewskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 21 marca 2024 r. dotyczyło kluczowych zagadnień sprawy C-118/23. Mecenas Budzewski, reprezentujący poszkodowanych członków społeczności #ŻBK, zwrócił uwagę na analogię do wcześniejszej sprawy C-520/21, gdzie poruszono kwestię nieuczciwości sektora bankowego w Polsce.

Problem nadzoru nad produktami finansowymi:

 • Podkreślono, że problem nadzoru nad ryzykownymi produktami finansowymi, takimi jak kredyty w walutach obcych, nadal pozostaje aktualny i negatywnie wpływa na sytuację konsumentów.
 • Adwokat wskazał na brak odpowiednich działań polskiego nadzoru finansowego, co – w jego ocenie – doprowadziło do naruszenia praw konsumentów.
 • Zaznaczono, że decyzje o restrukturyzacji i likwidacji portfela kredytów w walutach obcych ograniczyły możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów.

Zasada “too big to fail”:

 • Adwokat Wiktor Budzewski argumentował, że zasada “too big to fail” nie powinna służyć za usprawiedliwienie działań na szkodę poszkodowanych konsumentów.

Pytanie pierwsze:

 • Omówiono konieczność zachowania możliwości indywidualnego dochodzenia roszczeń przez konsumentów w sądach, nawet w przypadku połączenia spraw.
 • Podkreślono znaczenie dostępu do skargi kasacyjnej jako kluczowego elementu dla zapewnienia sprawiedliwości.

Pytanie drugie:

 • Wskazano na niezbędność bezstronnego i niezależnego prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Podkreślono, że ograniczona interpretacja niezależności organu nadzoru nie sprzyja ochronie prawnej.
 • Zwrócono uwagę na ryzyko konfliktu interesów, które powinno być eliminowane przez prawodawcę unijnego i krajowego.

Pytanie trzecie:

 • Zaprezentowano argumenty przeciwko ograniczeniom dotyczącym roszczeń uzupełniających.
 • Stwierdzono, że takie ograniczenia podważają niezależność organu nadzoru i naruszają zasadę równości wobec prawa.

Pytanie czwarte:

 • Podkreślono, że niezależność organu nadzoru jest fundamentalną gwarancją proceduralną, chroniącą prawa wszystkich stron procesu.
 • Zaznaczono, że każda ingerencja w prawa, w tym prawo własności, musi odbywać się z poszanowaniem najwyższych standardów sprawiedliwości i równości.

Podsumowanie

W swoim wystąpieniu adwokat Wiktor Budzewski apelował do TSUE o:

 • Niedopuszczanie do pozbawiania konsumentów możliwości ochrony prawnej i zachowanie ich statusu jako stron w postępowaniu o odszkodowanie toczącym się przed WSA
 • Zapewnienie sprawiedliwości i ochrony majątków osób, które zawarły umowy z Getin Noble Bankiem.
 

Z uwagi na ważny charakter sprawy TSUE wyznaczył już na 13.06.2024 wydanie stanowiska przez Rzecznika Generalnego, a niedługo potem możemy spodziewać się rozprawy i wyroku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy