Blog Frankowicza

Frankowicze – decydujący moment dla już 13.06.2024 opinia Rzecznika Generalnego TSUE: Czy Skarb Państwa wypłaci odszkodowania?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze Getin Noble Bank 13 czerwca poznają kluczową dla nich opinię Rzecznika Generalnego. Stawka jest wysoka – w grę wchodzą miliony złotych odszkodowań. Wyrok TSUE może otworzyć drogę do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa przez tysiące poszkodowanych kredytobiorców.
Frankowicze – decydujący moment dla już 13.06.2024 opinia Rzecznika Generalnego TSUE: Czy Skarb Państwa wypłaci odszkodowania?
  • 21 marca br. odbyło się posiedzenie TSUE w sprawie Getin Noble Bank (sygn. akt C-118/23). Trybunał zajął się czterema pytaniami prejudycjalnymi przesłanymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dotyczą one m.in. zgodności z prawem unijnym decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank i roli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w procesie resolution
  • Przed TSUE wystąpił adwokat Wiktor Budzewski, który reprezentował społeczność ŻBK. Adwokat Budzewski apelował do TSUE o niedopuszczanie do pozbawiania konsumentów możliwości ochrony prawnej i zapewnienie sprawiedliwości oraz zabezpieczenie majątków osób, które zawarły umowy z Getin Noble Bank
  • Rzecznik Generalny TSUE 13 czerwca 2024 r. wyda opinię w kluczowej dla frankowiczów sprawie dotyczącej upadłości Getin Noble Banku
  • Stawka jest bardzo wysoka, bo chodzi o wielomilionowe odszkodowania. Skarb Państwa będzie musiał pokryć roszczenia frankowiczów, jeżeli okaże się, że procedura resolution wdrożona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny była wadliwa

 

Franki – Getin Noble Bank – Pytania prejudycjalne do TSUE

Upadłość Getin Noble Bank (GNB) stała się tematem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, tj. 21 marca, odbyło się w Luksemburgu posiedzenie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt C-118/23, która została zainicjowana czterema pytaniami prejudycjalnymi nadesłanymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA).

W związku z przymusową restrukturyzacją GNB do WSA wpłynęło niemalże 8 tys. skarg od frankowiczów, a także innych podmiotów, które w związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) czują się pokrzywdzone. To precedensowa sprawa ze względu na liczbę skarg i potencjalne odszkodowania.

Pytania prejudycjalne zadane przez WSA dotyczyły nie tylko proceduralnych kwestii prawa polskiego, ale także roli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jego funkcji i zadań. TSUE stoi przed wyzwaniem rozstrzygnięcia, czy skargi mają być rozpoznane indywidualnie czy łącznie, co ma kluczowe znaczenie dla efektywności sądownictwa administracyjnego i przyspieszenia cyfryzacji postępowań sądowych. Jeśli unijny Trybunał oceni, że BFG wydał decyzję o restrukturyzacji z naruszeniem przepisów prawa lub doszło do konfliktu interesów, to osoby poszkodowane w wyniku przymusowej restrukturyzacji GNB będą miały realne szanse na dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa.

TSUE – Getin Noble Bank. Rewelacyjne wystąpienie pełnomocnika ŻBK adw. Wiktora Budzewskiego

Kontekst sprawy C-118/23 rzuca światło na problemy nadzoru nad ryzykownymi produktami finansowymi i ich wpływu na konsumentów. Podczas posiedzenia w Luksemburgu wystąpił adwokat Wiktor Budzewski, reprezentując społeczność ŻBK i walcząc o należne odszkodowania dla frankowiczów. Pełnomocnik ŻBK w swojej przemowie w sprawie podkreślił m.in.:

  • Analogię do sprawy C-520/21, gdzie poruszono kwestię nieuczciwości sektora bankowego w Polsce;
  • Brak odpowiednich działań polskiego nadzoru finansowego, co doprowadziło do naruszenia praw konsumentów;
  • Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów;
  • Konieczność zachowania niezależności organu nadzoru.

Adwokat Budzewski apelował do TSUE o zapewnienie konsumentom możliwości ochrony prawnej i zachowanie ich statusu jako stron w postępowaniu o odszkodowanie. Podkreślał znaczenie sprawiedliwości i zabezpieczenia majątków osób, które zawarły umowy z Getin Noble Bankiem.

Debata w TSUE dotyczyła również zasady “too big to fail” oraz jej implikacji dla ochrony poszkodowanych konsumentów. W kontekście możliwych ograniczeń dotyczących roszczeń uzupełniających, podkreślano potrzebę ochrony prawnej konsumentów i zapewnienia sprawiedliwości w postępowaniach sądowych.

Wyrok TSUE – Getin Bank. Czekamy na opinię Rzecznika Generalnego

13 czerwca Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię w niniejszej sprawie. Stawka jest wysoka – w grę wchodzą miliony złotych odszkodowań. Wyrok TSUE może otworzyć drogę do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa przez tysiące poszkodowanych kredytobiorców. Opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, ale może mieć duże znaczenie dla ostatecznego wyroku. Zazwyczaj wyrok w pełni odzwierciedla opinię Rzecznika wydaną w danej sprawie.

Frankowicze liczą na korzystny wyrok TSUE, który pozwoli im dochodzić ewentualnych odszkodowań od Skarbu Państwa. Wyrok TSUE będzie miał również wpływ na inne postępowania restrukturyzacyjne banków. Może też skłonić innych kredytodawców z portfelami umów frankowych do zmiany strategii. Sprawa GNB jest niezwykle ważna dla frankowiczów. Wyrok TSUE może mieć ogromny wpływ na ich sytuację i przyszłość polskiego sektora bankowego.Obejrzyj Panel Ekspertów: Najnowsze wiadomości z TSUE i Ministerstwa Sprawiedliwości z pierwszej ręki: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy