Blog Frankowicza

W końcu zapadają wyroki ustalające nieważność umowy w stosunku do syndyka Getin Noble Bank SA w upadłości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Upadłość Getin Noble Banku nie stoi na przeszkodzie do unieważnienia kredytu frankowego zawartego z tą instytucją. Wyrok ustalający nieważność umowy CHF w stosunku do syndyka już zapadł w jednej ze spraw prowadzonych przez ŻBK. Wyrok już niedługo się uprawomocni, pomimo że został wydany przez sąd I instancji. Syndyk w tej sprawie zrezygnował ze złożenia wniosku o wydanie pisemnego uzasadnia orzeczenia. To świetna wiadomość dla frankowiczów z Getin, bo wyroki o unieważnienie w ich sprawie będą zapadać znacznie szybciej!
W końcu zapadają wyroki ustalające nieważność umowy w stosunku do syndyka Getin Noble Bank SA w upadłości.
  • Frankowicze posiadający kredyt w upadłym w lipcu tego roku Getin Noble Bank SA nadal mogą uzyskać wyrok unieważniający umowę kredytową w stosunku do syndyka. Już pojawił się pierwszy taki wyroki w społeczności Życie Bez Kredytu
  • Po zapadnięciu orzeczenia w syndyk masy upadłościowej zrezygnował ze złożenia wniosku o wydanie pisemnego uzasadnia wyroku. To oznacza, że wyrok będzie prawomocny już po I instancji. Kredyt oczywiście został unieważniony na zasadzie teorii dwóch kondykcji
  • Tak jak wielokrotnie wypowiadał się na łamach programów ŻBK ekspert Kamil Chwiedosik, kredytobiorcy Getin Banku będą – wbrew pozorom – w lepszej sytuacji. Ich sprawy będą się kończyć już na I instancji, czyli szybciej zostaną uwolnieni od obowiązku spłaty rat i w krótszym czasie będą mogli wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej
  • Kolejne prawomocne wyroki członków społeczności ŻBK w sprawach Getin zapadną w ciągu najbliższych miesięcy. Wszyscy, którzy jeszcze nie pozwali Getin Banku, nadal mogą wnieść pozew do sądu z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytu. Takie działanie zabezpieczy interesy frankowiczów przed potencjalnym roszczeniem ze strony syndyka

 

Ustalenie nieważności kredytu Getin w stosunku do syndyka. Mamy pierwszy wyrok!

Kolejny sukces społeczności ŻBK! 27 października Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok unieważniający kredyt CHF zawarty w upadłym Getin Banku. Powództwo toczyło się z udziałem syndyka masy upadłościowej i przeciwko syndykowi zostało wydane. Tak jak wcześniej zapewnialiśmy na naszym blogu, pomimo upadłości banku nadal można uzyskać wyrok sądu, który prawomocnie uwolni frankowicza od toksycznego zobowiązania kredytowego.

Uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu jest bardzo ważne dla kredytobiorców z Getin, ponieważ uchroni przed potencjalnymi roszczeniami ze strony syndyka masy upadłościowej. Należy pamiętać, że upadłość banku nie zwalnia frankowiczów z obowiązku uiszczania comiesięcznych rat. Aby zabezpieczyć swoje finanse, należy złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego.

Pozwanie banku umożliwi również uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, które w sytuacji upadku Getinu jest szczególnie istotne. Ze względu na ograniczony majątek masy upadłościowej nie jest wykluczone, że frankowicze nie odzyskają nadpłaconych rat. Dlatego nie warto zwlekać z pozwem, aby dalej na nadpłacać raty, które będą już nie do odzyskania. Pomimo wielu kontrowersji związanych z procedurą upadłości, coraz więcej sądów pozytywnie rozpatruje wnioski „getinowców” o zawieszenie spłaty rat. Korzystnie na tę sytuację wpływa również wyrok TSUE z 15 czerwca o sygn. C-287/22.

Wyroki o unieważnienie kredytów frankowych w Getin będą zapadać szybciej!

Pomimo skomplikowanej sytuacji prawnej Getin Banku i jego upadłości okazuje się, że uwolnienie od toksycznego kredytu zawartego z tą instytucją może nastąpić wręcz znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku umów CHF w innych bankach. Syndyk Getinu zrezygnował ze złożenia wniosku o wydanie pisemnego uzasadnia wyroku członka społeczności ŻBK, który zapadł 27 października (sygn. akt IV C 785/23). To oznacza, że syndyk się nie odwoła od wyroku, a orzeczenie zapadłe w I Instancji stanie się prawomocne. Można więc wnioskować, że syndyk zachowa się podobnie w kolejnych sprawach. Najprawdopodobniej wyroki dotyczące Getinu z udziałem syndyka również będą się uprawomocniały po I instancji.

Uprawomocnienie się wyroku już na poziomie Sądu Okręgowego skraca czas całego postępowania o ok 1-1,5 roku. Dzięki temu frankowicze Getin Noble Banku będą mogli w krótszym czasie przestać spłacać raty (o ile wcześniej nie uzyskali zabezpieczenia roszczenia) oraz usunąć hipotekę z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Oczywiście roszczeń finansowych związanych ze zwrotem nadpłaconych rat kredytu należy dochodzić odrębnym trybem, tj. poprzez postępowanie upadłościowe.Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy