Blog Frankowicza

Saron zamiast LIBOR. To nie zaszkodzi, a może pomóc w unieważnieniu umowy!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Saron zamiast LIBOR. To nie zaszkodzi, a może pomóc w unieważnieniu umowy!

Decyzją Komisji Europejskiej stawka LIBOR CHF zostanie zastąpiona przez wskaźniki SARON. Frankowicze nie muszą obawiać się tej zmiany. Warto jednak uważać na wysyłane przez banki aneksy, bowiem kredytodawcy pod pozorem zamiany na SARON mogą chcieć przemycić inne niekorzystne dla konsumenta przepisy. SARON zamiast LIBOR CHF z urzędu wchodzi od 1 stycznia 2022 roku, ale tylko dla CHF. 

Stawka LIBOR zostanie zastąpiona wskaźnikiem SARON

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze, w którym sformułowała sposób wyznaczenia zamiennika dla stopy CHF LIBOR. Od 1 stycznia 2022 r. wskaźnik LIBOR CHF zastąpi wskaźnik SARON publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX). Zmiana ta wejdzie w życie w sposób automatyczny i nie będzie konieczności, aby banki zawierały z konsumentami jakiekolwiek dodatkowe aneksy. W tym miejscu pragniemy ostrzec wszystkich frankowiczów przed próbą manipulacji ze strony banków. Kredytodawcy mogą wykorzystać nadchodzącą zmianę oraz niewiedzę swoich klientów i namawiać do zawarcia aneksu do umowy, w którym zostaną przemycone niekorzystne zapisy dla konsumenta. 

Przypominam, że frankowicz nie jest zobowiązany do podpisywania jakichkolwiek aneksów do umowy. Aneks do umowy zawsze jest dobrowolny. Próby zastraszenia konsumentów dodatkowymi karami czy wypowiedzeniem umowy są bezprawne, a mogą mieć na celu przemycenie niekorzystnych postanowień – ostrzega główny ekspert ŻBK Kamil Chwiedosik.

KNF wydała komunikat, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, z końcem 2021 r. z obrotu na światowym rynku finansowym zniknie wskaźnik referencyjny LIBOR CHF.

“Wprowadzenie wskaźnika SARON (Swiss Average Rate Overnight – PAP) do trwających umów kredytowych nie będzie wymagało zmieniania ich treści (aneksowania). Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem SARON-u, przy zachowaniu pozostałych zasad” – informuje KNF i dodaje: 

“Wskaźniki SARON są zalecanymi m.in. przez Narodowy Bank Szwajcarii następcami wskaźników LIBOR CHF. Są one wpisane na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Spełniają wszystkie wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego”

Co to jest LIBOR?

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla następujących walut: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, w zakresie dla 7 terminów: 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy i 1 rok. LIBOR obliczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki będące uczestnikami panelu LIBOR, po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych z nich. 

LIBOR był wartością hipotetyczną i nie dotyczył realnych transakcji, wobec czego wielokrotnie banki nim manipulowały, oczywiście w celu osiągania nieuprawnionego zysku – podkreśla Kamil Chwiedosik – autor książki “Droga do Życia Bez Kredytu. Historie Prawdziwe”.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczy wyłącznie stawki LIBOR CHF, natomiast nie obejmuje innych walut. W związku z tym, że całkowicie znika np. LIBOR EUR spowoduje, że świadczenie kredytobiorcy, jakim jest zapłata odsetek, staje się niemożliwe do wykonania. Oczywiście dzieje się tak z winy banku, bowiem to wzorzec umowny banku i kredytobiorca-dłużnik za to nie odpowiada. Wobec tego w świetle art. 475 k.c. prowadzi to do wygaśnięcia umowy kredytu z uwagi na tzw. następczą niemożliwość świadczenia. Innymi słowy umowa waloryzowana do EUR staje się nieważna, jako niemożliwa do wykonania, bowiem wynika to wprost z przepisu kodeksu cywilnego:  

Art.  475.  §  1.  [Następcza niemożliwość świadczenia] Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa.

 Podobnie sytuacja może wyglądać z niektórymi kredytami waloryzowanymi do JPY lub GBP. 

“Odpowiedzialny za publikację wskaźników brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) 5 marca 2021 r. ogłosił, że całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie między innymi następujących wskaźników: 
LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.,
niektóre terminy LIBOR JPY (S/N, 1W, 2M, 12M) – z końcem 2021 r.,
oraz niektóre terminy LIBOR GBP (O/N, 1W, 2M, 12M) – z końcem 2021 r. “

Jeżeli posiadasz kredyt waloryzowany do EUR, JPY lub GBP to możesz zgłosić się do nas w celu bezpłatnej weryfikacji zapisów Twojej umowy. Wyślij skan umowy kredytowej i ewentualnie aneksy, jeżeli były zawierane na adres: info@zyciebezkredytu.pl oraz wypełnić formularz kontaktowy RODO: https://zyciebezkredytu.pl/dlaczego-zbk/

 SARON – co to jest?

SARON (ang. Swiss Average Rate Overnight) to średnia stopa procentowa odnosząca się do franka szwajcarskiego CHF. Opiera się na transakcjach i kwotowaniach zamieszczonych na szwajcarskim rynku REPO. SARON jest zarządzany przez SIX (SIX Swiss Exchange Financial Information AG). Dla kredytów we frankach zostaną zastosowane 1-miesięczna i 3-miesięczna stopa składana SARON. 

Dla frankowiczów w praktyce nie będą to duże zmiany w wysokości rat kredytu. Aktualny LIBOR CHF wynosi: 1M -0,7822 proc., 3M -0,7634 proc., 6M -0,7134 proc. i 12M -0,5810 procent. Dla porównania stawki SARON to: 1M -0,7131 proc. i 3M -0,7195 procent.

Frankowicze nie muszą obawiać się zmiany LIBOR na SARON

Zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku, nie powinna wpłynąć w sposób negatywny na możliwość unieważnienia abuzywnego kredytu we frankach. Choć trudno obecnie wyrokować, co do ostatecznej sytuacji prawnej, to należy zauważyć, że nadal parametry zaciągniętego kredytu będą ustalone na podstawie czyjejś jednostronnej decyzji bez zgody kredytobiorcy. Taki stan rzeczy jest sprzeczny z obowiązującym prawem polskim oraz europejskim. W dodatku nie znikają inne uchybienia banków związane z zawieraniem umów frankowych, takie jak: nie dotrzymanie przepisów prawa bankowego, brak wywiązania się z obowiązku dostarczenia adekwatnej informacji dot. ryzyka walutowego, naliczanie przez banki ukrytej marży w postaci spreadów walutowych itp.

Wideo z webinaru Prawomocne wygrane, omówienie w kontekście ugód oferowanych przez banki oraz zmiana LIBOR CHF na SARON [kliknij w baner poniżej]:

Odtwórz wideo
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy