Blog Frankowicza

Relacja na żywo – ogłoszenie wyroku w sprawie Dziubak sygn. akt. XXV C 2514/19. 3 stycznia 2020 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Relacja na żywo – ogłoszenie wyroku w sprawie Dziubak sygn. akt. XXV C 2514/19. 3 stycznia 2020 r.

Relacja na żywo - Dziubak vs Raiffeisen

Chcielibyśmy przypomnieć, że legitymujemy się 100% skutecznością w sporach z Raiffeisen Bank Polska.
Przed sprawą Państwa Dziubak wygrywaliśmy już wielokrotnie, zarówno unieważniając umowę lub odfrankowując ją, zgodnie z roszczeniami naszych Klientów.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo prosto z Sądu Okręgowego. Jesteśmy na miejscu i będziemy relacjonować minuta po minucie co dzieje się na sali sądowej. Wyrok w tej donośnej sprawie to kamień milowy dla wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe powiązane z walutą jaką jest frank szwajcarski. Zapraszamy!

17:10 – zakończenie rozprawy, wszyscy opuszczają sale z uśmiechem na ustach, trwają wywiady z Państwem Dziubak. 

16:59 – Sędzia nadal podtrzymuje swoją argumentację, nie pozostawiając na pozwanym suchej nitki.

16:44 – Celem dyrektywy TSUE jest budowa konkurencyjnej gospodarki i ochrona konsumentów.

16:36 – Skutkiem eliminacji abuzywnej klauzuli indeksacyjnej jest nieważność umowy.

16:29 – Bank działał arbitralnie, trudno jest wskazać obiektywne reguły działania banku.

16:21 – Kredytobiorcy nie wiedzieli tak naprawdę jakie są ich świadczenia wobec banku.

16:16 – Ryzyko powinno być ocenione w momencie zawarcia umowy. Nie było to możliwe.

16:13 – Business Insider: “Sędzia uznał, iż bank nie poinformował o faktycznym ryzyku konsumenta, co sprawiło, że doszło do “rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy” – wynika z informacji serwisu Zyciebezkredytu, który na żywo relacjonował sprawę sądową państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisenowi.”

16:08 – Bank chcąc uzyskać jak największy zysk, nie zwracał uwagi na interes konsumentów. Kredyt uzależniony od CHF nie był żadną preferencją, co więcej było to źródłem pokaźnych dochodów dla banku.

16:06 – Banki w tamtych czasach były uprzywilejowane, a do tego miały BTE i nakaz zapłaty z ksiąg bankowych. Bank wykorzystywał to wprowadzając w błąd konsumentów.

16:01 – Sędzia przytoczył nawet słowa Sądu Najwyższego, który stwierdził, że jeżeli konsument byłby poinformowany o faktycznych ryzykach, to nigdy nie zawarłby takiej umowy z bankiem!!!

15:59 – Bank przedstawił ryzyko oparte na maksymalnie 20% wzroście raty kredytu. Nie było nawet mowy o wpływie kursu na zadłużenie, ani też o tym, że kurs wcześniej wynosił 3,11.

15:55 – Ustalenie nieważności oczywiście prowadzi do zwolnienia hipoteki i braku konieczności dalszego opłacania rat kredytowych.

15:52 – Nierównowaga kontraktowa stron i wprowadzenie przez bank sprzecznych z dobrymi obyczajami klauzul.

15:51 – Umowa nie była indywidualnie negocjowana, bank miał swój wzorzec umowny, bank żadnych negocjacji nawet nie oferował.

15:48 – Bank nie poinformował o faktycznym ryzyku konsumenta. Z uwagi na ten fakt, doszło do rażącego naruszenia interesów kredytobiorcy.

15:45 – Sąd w pełni podziela argumentację dotyczącą abuzywności i jej wpływu na nieważność umowy.

15:40 – Sędzia referuje uzasadnienie wyroku, w którym oceniono mechanizm indeksacji.

15:35 - Sąd ustala nieważność!

15:30 – Wszyscy zebrani z niecierpliwością czekają na Sędziego referenta Kamila Gołaszewskiego, już niebawem wygłosi on wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

15:20 – Tak wygląda sala na minuty przed ogłoszeniem wyroku.

15:17 – Drzwi na sale zostały otwarte, wszyscy zainteresowani ponownie zajmują miejsca.

15:10 – Jesteśmy ponownie na miejscu, za kilkanaście minut usłyszymy wyrok. Przestrzeń przed salą powoli się zapełnia. 

14:47 – W trakcie przerwy zapraszamy do zapoznania się z artykułem Prawo.pl.

13:30 – Przerwa. Wyrok zostanie ogłoszony o godzinie 15:30.

13:24 – Powód: Pozwany przytaczał orzeczenie TSUE wybiórczo. Powód podaję wykładnię TSUE.

13:20 – Powód: Ryzyko po zmianie kursu CHF obciążało wyłącznie konsumenta. Pozwany: obawia się naruszenia pozycji finansowej banku.

13:09 – Pozwany: umowę można uzupełnić średnim kursem NBP! 

12:56 – Pozwany: to sąd krajowy ma oceniać abuzywność.

12:49 – Pozwany: Inaczej interpretuje też wyrok TSUE.

12:43 – Pozwany: bank nie widzi, aby naruszył zasady społeczne i dobro Państwa Dziubak. Wszystkiemu winny jest frank – zmiana kursu.

12:34 – Pozwany: ich zdaniem sprawa jest w sądzie tylko z powodu zmiany kursu CHF, opisuję również zmianę kursu jako zdarzenie losowe

12:25 – Pozwany: unieważnienie powinno być stosowane rzadko, kiedy umowy nie da się utrzymać. Ich zdanie da się utrzymać, nie uwzględniono interesów przedsiębiorców dodatkowo uważa, że unieważnienie to zbyt daleko idąca sankcja. Naraża bank. Nieprawne jest żądanie zwrotu pieniędzy od banku.

12:19 – Powód: ten wyrok wskaże standardy innym konsumentom.

12:17 – RPO: Roszczenia Banku są sprzeczne z dyrektywą TSUE.

12:10 – RPO: klauzule abyzywne powodowały nierównowagę stron. Na mocy prawa europejskiego spór powinien zakończyć się definitywnie. Po wyroku Dziubakom bank nie powinien już grozić. Nie istnieją przepisy pozwalające na uzupełnienie umowy.


12:05 – Powód: umowa to nieskuteczna czynność prawna.Ten, kto stosuje metody niedozwolone nie powinien być chroniony, powód odrzuca również możliwość uzupełnienia umowy nowymi zapisami.

12:02 – Powód: Eliminacja klauzul abuzywnych zaprzecza sposobowi indeksacji. Nie można ustalić sposobu spłaty kredytu. Umowa zatem powinna być unieważniona. Jej upadek jest korzystny dla konsumenta.

11:57 – Powód: należy działać zgodnie z wyrokiem TSUE. Przytacza ustalenia TSUE.

11:54 – Prokurator wnosi, że umowa jest nieważna. Jego zdaniem Państwo Dziubak mają otrzymać 240 tys złotych zwrotu.

11:51 – Sąd oddala wniosek o odroczenie.

11:47 – Powód chce szybko zakończyć sprawę. Bank wnioskuje o odroczenie, aby mógł ustosunkować się do nowych dokumentów (np. opinii RPO).

11:43 – Stanowisko banku: przedstawiciele oświadczają, że nie mieli czasu na zapoznanie się z dokumentacją i nowymi ustaleniami. Bank potrzebuje więcej czasu.

11:40 – Prosto z sali rozpraw. Strony dostarczają pierwsze dokumenty. 

11:39 – Drzwi od sali zostały zamknięte, brak miejsc – pełna sala. Na rozprawie obecni są przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich

11:35 – Wszyscy zainteresowani wchodzą na salę rozpraw.

11:25 – Minuty dzielą nas od wyroku. Pod salą bardzo tłoczno, całość zabezpiecza policja oraz ochrona.

11:20 – Przedstawiciele mediów weszli do sali, aby rozstawić sprzęt.

11:18 – Państwo Dziubak są już na miejscu. Pod salą dzieje się bardzo wiele. 

11:15 – Pod salą zrobiło się tłoczno, trwa oczekiwanie, atmosfera jest nerwowa, wszyscy obecni oczekują wyroku. Przepustki dla publiczności zostały rozdane, to świadczy o frekwencji.

11:05 – Coraz więcej kamer oraz dziennikarzy. Pod salą zostały rozstawione barierki ochraniające. 

11:00 – Jesteśmy już pod salą rozpraw. Widzimy tłum dziennikach oraz osób zainteresowanych  decyzją sądu. Przypominamy wyrok w tej sprawie, który zapadał 3 października 2019 roku w Luksemburgu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy