Blog Frankowicza

Dziubak XXV C 2514/19 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wyrok i jego znaczenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Dziubak XXV C 2514/19 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wyrok i jego znaczenie

Państwo Dziubakowie zakończyli  batalię z bankiem Raiffeisen. Sąd unieważnił umowę kredytu zgodnie z roszczeniem powodów. Sprawę prowadziła mecenas Agnieszka Plejewska i jej kancelaria.

To wyrok przełomowy dla wszystkich frankowiczów. Losy tej sprawy skierowały ją najpierw do TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak C-260/18 wydał wyrok, z którego wszyscy kredytobiorcy CHF bardzo się ucieszyli. Wytyczne TSUE wynikające z tego wyroku, a które mają obowiązek stosować polskie sądy (i zastosowały), były najważniejszym wydarzeniem w świecie kredytów frankowych w 2019 roku. Wytyczne są brane pod uwagę przy innych wyrokach w sprawach frankowych. Są one korzystne dla frankowiczów. A państwu Dziubak przyniosły dziś wygraną przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Po powrocie z TSUE na rodzimy grunt sprawa państwa Dziubaków trafiła z powrotem do Sądu Okręgowego w Warszawie i była prowadzona pod sygnaturą akt XXV C 2514/19. Rozprawa pod koniec roku 2019 nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rzecznik Praw Obywatelskich, którego przedstawicielka uczestniczyła w tej rozprawie, poprosił o odłożenie orzeczenia, ponieważ chciał pisemnie wydać opinię. Opinia RPO była całkowicie zgodna z wyrokiem TSUE i stała się jeszcze jednym argumentem za stanowiskiem powoda przeciw bankowi Raiffeisen.

Sprawa XXV C 2514/19 – nowe rozdanie

Po stronie państwa Dziubaków były więc dwa ważne argumenty, których zdanie bierze pod uwagę sąd: TSUE oraz RPO. A ponieważ obie instytucje wskazywały na konieczność unieważnienia kredytu, sąd dokonał jedynego słusznego wyboru. Kredyt został unieważniony na podstawie prawa krajowego i europejskiego. Jednakże podstawa tego unieważnienia nie jest wyłącznie zasługą argumentacji państwa Dziubak. Argumentacja  ta łączy się z linią orzeczniczą polskich sądów i ją rozszerza, mówi sędziom jak mają sądzić w podobnych okolicznościach. Oznacza to, że odtąd linia orzecznicza jest jeszcze bardziej stabilna i preferuje stanowisko frankowiczów nad racjami banków.

Państwo Dziubak podjęli walkę z bankiem w czasach, gdy orzecznictwo się stabilizowało. Nie mieli pewności swojej wygranej. Ale złożenie pytań prejudycjalnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, późniejsze wypowiedzi rzecznika TSUE, w końcu sam wyrok TSUE – odsunęły niepewność. Państwo Dziubak na zawsze pozostaną  wzorem dla frankowiczów. To ich sprawa, ich determinacja, wyznaczyły właściwe drogi dochodzenia swoich praw przez frankowiczów, to oni wykonali odważny ruch, z którego obecnie każdy frankowicz może czerpać garściami.

Wygrana państwa Dziubak z bankiem Raiffeisen będzie odtąd wyznaczać ścieżki postępowania z kredytem frankowym i dla frankowiczów, i dla sądów. Także dla banków, które przysyłają swoich prawników na salę rozpraw już chyba tylko z przyzwyczajenia, bo ich szanse na wygraną są doprawdy mierne. Każdy frankowicz może teraz zaskarżyć bank i odzyskać pieniądze, powołując się na sprawę XXV C 2514/19 i jej umocowanie w wyroku TSUE. Państwo Dziubak wykazali się wielką odwagą. Ich przypadek był śledzony aż do dzisiejszego wyroku przez wszystkich frankowiczów. Jesteśmy im wdzięczni za determinację, konsekwencję, dążenie do realizacji zasad sprawiedliwości. Jednak my prowadzimy już 400 takich spraw i jako Życie Bez Kredytu osiągamy nawet lepsze wyroki. Państwo Dziubak, mimo że bardzo rozpoznawalni, nie są jedyni. Już tysiące frankowiczów skutecznie dochodzi swoich roszczeń w sądzie dzięki naszej specjalistycznej pomocy.

Dziubak – od TSUE do Sądu Okręgowego w Warszawie

Prawo polskie, polskie orzecznictwo w sprawach frankowych od dziś nabierze nowej dynamiki. W rozpatrywaniu spraw o kredyty CHF sądy mogą stosować rozwiązania powstałe w modelowej sprawie państwa Dziubak.

Na co sąd zwracał uwagę przy unieważnianiu kredytu? Powiedzmy o tym kilka słów, ponieważ każdy frankowicz pozywający bank spotka się z podobnym traktowaniem sądu. Klauzule abuzywne w umowie są niezastępowalne przez żadne zapisy. Wykreśla się je i patrzy, co pozostaje z umowy po ich skasowaniu – zwykle prowadzi to do unieważnienia kredytu. Po drugie wola konsumenta (w tej sprawie wyrażona jako wola unieważnienia kredytu) została uznana za czynnik decydujący. Po trzecie mechanizmy przeliczania złotówek na franki zostają uznane za wadliwe – kolejny powód do unieważnienia.

Olbrzymie zainteresowanie sprawą Państwa Dziubak nie dziwi. Jest to bowiem kamień milowy w wygrywaniu z bankami. Nigdy nie myśleliśmy, że frankowicz nie ma szans z bankiem, wręcz przeciwnie, zawsze – opierając się na prawie – wróżyliśmy zwycięstwo. Lecz teraz to zwycięstwo jest pewniejsze, sprawy prowadzone są zgodnie ze schematem, liczba unieważnionych umów zapewne wrośnie. A państwo Dziubak przechodzą do historii jako pionierzy nowego podejścia do umów o kredyty frankowe, prawdziwi bohaterowie, którzy razem z TSUE przynieśli do Polski nowy, korzystny dla frankowicza sposób załatwienia się na dobre z kredytem CHF.

Życie Bez Kredytu serdecznie gratuluje państwu Dziubak. Dzięki Wam także nasza praca staje się łatwiejsza. Roszczenia Klientów Życia Bez Kredytu wynoszą już ponad 250 000 000 zł i jesteśmy przekonani, że wygramy wszystkie z tych spraw, tak jak miało to miejsce już wielokrotnie do tej pory.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy