Blog Frankowicza

Kalkulator ugody i pozwu dla frankowicza. Porównaj, co tracisz, nie pozywając banku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Jeżeli posiadasz kredyt denominowany lub indeksowany we frankach szwajcarskich, to warto sprawdzić, ile pieniędzy możesz odzyskać. Bezpłatny kalkulator frankowicza pozwala oszacować zysk, który gwarantuje unieważnienie kredytu CHF. Dodatkowo możesz uzyskać informacje na temat korzyści, jakie oferuje ugoda z bankiem. Kalkulator frankowicza pomoże lepiej zrozumieć Twoje opcje finansowe i podjąć właściwą decyzję.
Kalkulator ugody i pozwu dla frankowicza. Porównaj, co tracisz, nie pozywając banku.
  • Ugoda z bankiem czy unieważnienie kredytu frankowego? Kalkulator ugody i pozwu dla frankowicza wskazuje opłacalność różnych sposób na pozbycie się kredytu waloryzowanego we frankach
  • Porównanie korzyści z ugody i pozwu przeciwko bankowi to pierwszy krok, który powinien podjąć każdy frankowicz, chcąc uwolnić się od toksycznego kredytu CHF
  • Analiza opłacalności pozywania banku za kredyt we frankach wskazuje, że unieważnienie kredytu jest co najmniej kilkukrotnie korzystniejsze od zawarcia ugody z bankiem zgodnej z niekorzystnymi dla frankowiczów wytycznymi KNF. Sprawiedliwa ugoda z bankiem jest możliwa, ale tylko po wcześniejszym złożeniu pozwu
  • Oszacowanie zwrotu przy unieważnieniu umowy kredytu frankowego poprzez kalkulator frankowicza jest orientacyjne i nie zastępuje profesjonalnych wyliczeń. Frankowicze, którzy są zainteresowani złożeniem pozwu, zapraszani są do bezpośredniego kontaktu z ekspertami ŻBK w celu dokonania bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz oszacowania kosztów złożenia pozwu i prowadzenia procesu

 

Kalkulator frankowicza. Ugoda z bankiem czy unieważnienie kredytu?

Kalkulator frankowicza jest narzędziem umożliwiającym przybliżone obliczenie kwoty, jaką można uzyskać, decydując się na złożenie pozwu o unieważnienie kredytu w CHF. Dane używane do tych wyliczeń dostarczane są przez kredytobiorcę i obejmują m.in.: kwotę kredytu, oprocentowanie oraz spread. Wyniki kalkulatora mają charakter orientacyjny i służą jedynie oszacowaniu opłacalności różnych strategii pozbycia się kredytu we frankach. Należy pamiętać, że te wyniki nie mogą stanowić podstawy do określenia wartości roszczenia, o które można ubiegać się przed sądem w związku z nieważnością umowy CHF.

Frankowicze zainteresowani unieważnieniem kredytu poprzez złożenie pozwu są serdecznie zapraszani do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią prawną. Nasi eksperci wykonają bezpłatną analizę umowy kredytowej oraz oszacują koszty złożenia pozwu i prowadzenia procesu, dzięki czemu kredytobiorcy uzyskają pełniejsze zrozumienie swojej sytuacji.

Życie Bez Kredytu oferuje kompleksową pomoc, dokładnie analizując dostarczone dokumenty i oceniając sytuację prawną frankowicza oraz jego szanse na sukces w sądzie. Dzięki spersonalizowanej analizie uwzględniającej indywidualne aspekty danego przypadku możemy świadczyć holistyczne wsparcie w procesie unieważniania kredytu w CHF. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego aż do całkowitego wyzwolenia się spod toksycznego wpływu banku.

Unieważnienie kredytu to większe korzyści – w tym odsetki ustawowe dla frankowicza

W przypadku prawomocnego unieważnienia przez sąd umowy o kredyt frankowy bank ma obowiązek zwrócić wszystkie dotychczasowo przez klienta uregulowane raty kredytu oraz inne kwoty wpłacone w związku z zawarciem umowy. Z kolei kredytobiorca powinien zwrócić udzieloną mu kwotę kredytu w polskich złotych. Niemniej frankowicze mają możliwość powołać się na przedawnienie roszczeń banku. Zgodnie z najnowszymi wyrokami TSUE bieg przedawnienia roszczeń banków rozpoczyna zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego, a nie od momentu prawomocnego unieważnienia kredytu lub złożenia oświadczenia przez frankowicza w sądzie. A to oznacza, że w licznych sporach roszczenie kredytodawców jest przedawnione, bo banki mają tylko trzy lata na dochodzenie swoich roszczeń. Jeżeli sąd uzna, że roszczenie banku o zwrot kapitału jest w istocie przedawnione, to kredytobiorca nie będzie musiał zwracać bankowi nawet kwoty udzielonego kapitału.

Proces frankowy, który kończy się prawomocnym unieważnieniem umowy kredytu (czyli 100% pozwów członków społeczności Życie Bez Kredytu), oznacza, że kredytobiorca nie jest już zobowiązany do dalszej spłaty rat, a bank musi zwrócić mu wszystkie dokonane już płatności. Unieważnienie umowy kredytowej definitywnie uwalnia frankowicza od toksycznego długu i przywraca mu niesłusznie latami odbierane przez bank środki finansowe. Dodatkowo nieruchomość frankowicza zostaje całkowicie uwolniona spod wpływu banku, ponieważ kredytodawca jest zobowiązany do usunięcia wpisu hipotecznego z księgi wieczystej. Ponadto dla klienta należą się odsetki za opóźnienie (aż 11,25% w skali roku, co średnio zapewnia ok. 150 tys. zł dodatkowej korzyści) i zwrot kosztów sądowych za obie instancje: 1.034 zł + 10.800 zł + 8.100 zł, czyli łącznie 19.934 zł!

Tak naprawdę tylko pozew sądowy pozwala trwale uniknąć dalszych zobowiązań związanych z kredytem we frankach. Wszczęcie postępowania sądowego to najlepsze narzędzie dla osób, które chcą odzyskać utracone środki i uniknąć trudności finansowych w przyszłości. Decydując się na unieważnienie kredytu, należy uzyskać wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w sporach sądowych z bankami. Tylko prawidłowo złożony pozew może doprowadzić do uzyskania zwrotu środków oraz uwolnienia się od ciężaru spłaty kredytu we frankach.

Kliknij w zdjęcie i zobacz co tracisz wybierając ugodę i nie pozywając banku!

Ugoda z bankiem. Czy to się opłaca?

Ugoda z bankiem zgodna z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zmienia warunki kredytu CHF poprzez przewalutowanie go na złotówki z zastosowaniem oprocentowania zgodnego ze średnią rynkową. Banki wraz z każdym kolejnym wyrokiem TSUE w sprawach frankowych coraz intensywniej promują to rozwiązanie. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich umacniają pozycję frankowiczów w sporach z bankami i pozbawiają nieuczciwych kredytodawców kolejnych argumentów. Dla banków ugody to już jedyna możliwość na zagwarantowanie sobie zysków z nieuczciwych umów frankowych.

Ugoda z bankiem polega na zawarciu porozumienia (aneksu) między kredytobiorcą a bankiem, w którym bank zobowiązuje się do zmiany warunków umowy kredytu, w tym do usunięcia klauzul indeksacyjnych. W wyniku tej ugody kredytobiorca może uzyskać obniżenie oprocentowania kredytu, a także zmniejszenie salda kredytu. Jednak są to tylko pozorne korzyści dla frankowiczów. Prawdziwym i jedynym beneficjentem takiego porozumienia jest tylko i wyłącznie bank. Poprzez ugodę z bankiem nieuczciwa umowa kredytu zostaje zalegalizowana, co pozwala kredytodawcy cieszyć się dalszymi profitami z de facto oszukania swojego klienta. Więcej o ugodach z bankiem można przeczytać na stronie: https://bankipolskieugody.pl/.

Kalkulator frankowicza umożliwia samemu przekonać się, że ugoda z bankiem jest nieopłacalnym rozwiązaniem w stosunku do unieważnienia kredytu frankowego. Całkowity koszt przeciętnego kredytu waloryzowanego do franka zawartego w 2008 roku na kwotę 500.000 zł wynosi aż 1.179.475,83 zł. Ugoda z bankiem polegająca na przeliczeniu kredytu na złotówki i obniżeniu salda kredytu zmniejszy koszt tego kredytu zaledwie do ok. 939.128,87 zł. W wyniku ugody kredytobiorca nadal będzie musiał spłacać raty oparte o drogi wskaźnik WIBOR, a jego oszczędność wynikająca z zawarcia porozumienia z bankiem wyniesie jedynie 240.346,96 zł.

Unieważnienie kredytu CHF – nawet przy założeniu, że frankowicz będzie musiał zwrócić bankowi udzielony kapitał (a w wielu przypadkach może okazać się, że roszczenie banku o zwrot kapitału jest przedawnione –  przynosi co najmniej kilkukrotnie większą korzyść. Kredytobiorca nie będzie musiał już spłacać jakichkolwiek rat frankowych, więc nie będzie już dłużej obciążony finansowo. Wręcz przeciwnie, to bank zwróci pieniądze frankowiczowi. Finalnie (m.in. dzięki odsetkom ustawowym) frankowicz po pozwaniu banku i rozliczeniu się z kapitału będzie wciąż „na plusie” i zyska kwotę w wysokości 193.044,80 zł. Natomiast łączna korzyść z pozwania banku uwzględniająca wyzerowanie salda zadłużenia i brak konieczności dalszej spłaty rat wynosi aż 872.520,63 zł!  

Oznacza to, że dla kredytu na 500 tys. zł z 2008 roku pozywanie banku w porównaniu z zawarciem ugody z bankiem zgodnej z wytycznymi KNF zapewnia większą korzyść o 632.173,67 zł!

Sprawiedliwa ugoda z bankiem w sądzie. Jak to możliwe?

Frankowicze mają do wyboru dwa rozwiązania, które mogą pomóc im w rozwiązaniu problemów związanych z kredytem we frankach. Ugoda z bankiem na pewno jest szybszym, ale o wiele mniej korzystnym dla frankowicza rozwiązaniem i nie przyniesie tak dużych korzyści, jak pozew sądowy. Pozew do sądu jest rozwiązaniem bardziej czasochłonnym i skomplikowanym, ale może przynieść frankowiczom znaczne benefity, w tym zwrot nadpłaconych rat kredytu, kosztów sądowych i odsetek ustawowych.

Pozew banku nie wyklucza zawarcia sprawiedliwej ugody sądowej. Uczciwe porozumienie z bankiem zawarte przed sądem pozwala osiągnąć zbliżone korzyści do tych, które frankowicze uzyskują dzięki kilkuletniemu procesowi. W zasadzie sprawiedliwą ugodę z bankiem można uzyskać tylko i wyłącznie po wcześniejszym pozwaniu banku, ponieważ kredytodawcy sami z siebie nie chcą oferować ugód innych niż tych opartych na przestarzałym modelu ogłoszonym w 2020 roku przez KNF.

Uczciwą ugodę z bankiem można wynegocjować z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK. Ugoda zawarta z naszą pomocą prowadzi do uznania umowy kredytu za nieważną od samego początku jej zawarcia. W efekcie frankowicz będzie miał wyzerowane saldo kredytu i odzyska nadpłacone pieniądze. Na mocy takiego porozumienia kredytowana nieruchomość zostanie uwolniona spod wpływu banku, a z księgi wieczystej zostanie usunięty wpis hipoteczny banku. Warto podkreślić, że sprawiedliwe ugody wypracowane przez ekspertów ŻBK opierają się na aktualnym orzecznictwie TSUE oraz posiadają aprobatę Prokuratury Krajowej. Ugody ŻBK pozwalają zakończyć spór o toksycznego franka o wiele szybciej, jednocześnie zapewniając ok. 80% korzyści w odniesieniu do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych. Więcej informacji o sprawiedliwych ugodach ŻBK znajdziesz w zakładce: ugody.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy