Jak wygląda ochrona w przypadku pozwu o korzystanie z kapitału?

Pozew banku o korzystanie z kapitału przez frankowicza w związku z udzieleniem abuzywnego kredytu nie ma żadnego umocowania prawnego. Stanowisko to potwierdzają sądy powszechne, TSUE, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i Rzecznik Finansowy. Dochodzenie jakiejkolwiek opłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego jest niedopuszczalne w świetle przepisów unijnych. Bank nie może domagać się wynagrodzenia za udzielony kapitał, skoro umowa, na podstawie której został zawarty kredyt, była obciążona klauzulami abuzywnymi. 

Pomimo tak klarownego orzecznictwa względem prawa banku do wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału przez frankowicza, banki próbują swojego szczęścia w sądach i pozywają byłych już frankowiczów (czyli takich którzy już prawomocnie wygrali z bankiem) z niekorzystnym dla siebie rezultatem. Zakładamy, że motywem takiego postępowania jest chęć zniechęcenia innych frankowiczów do dochodzenia swoich racji w sądach i rezygnacja ze swoich praw.

Jeśli przy podpisywaniu umowy o współpracę uwzględniony został pełen pakiet gwarancji w ramach programu ŻBK Protect to jesteś całkowicie chroniony przed bankiem i Twoje ryzyko jest zminimalizowane do zera. W praktyce oznacza to, iż frankowicz objęty ochroną ŻBK PROTECT w wariancie VIP, w przypadku pozwu ze strony banku o korzystanie z kapitału, będzie automatycznie i bez żadnych dodatkowych opłat reprezentowany przez naszych prawników w sądzie, aż do uzyskania korzystnego dla niego wyroku. Taka gwarancja jest ważna przez okres 3 lat od daty uprawomocnienia się wyroku o unieważnienie umowy kredytowej. Jeśli nie posiadasz pakietu ochronnego ŻBK Protect to zgłoś się do nas a z chęcią przybliżymy Ci wachlarz możliwości dodatkowych zabezpieczeń przed bankiem.

Nasza niezawodność i kwalifikacje pozwalają nam zabezpieczyć frankowiczów przed niekorzystnymi działaniami ze strony kredytodawców tak aby mogli cieszyć się wygraną i unieważnionym kredytem oraz nie obawiać się reperkusji ze strony banku. ŻBK PROTECT jest po to by Ciebie chronić. My jesteśmy po to abyś Ty mógł w końcu cieszyć się życiem.

Masz pytania to skontaktuj się z jednym z nas

Wsparcie, które zapewniamy jest wyjątkowe, bo oferują je nasi Prawo-Mocni Pomocni, byli już frankowicze społeczności ŻBK, którzy prawomocnie unieważnili kredyt we frankach, a dziś służą swoim doświadczeniem. Nasi PMP to ludzie z poczuciem misji wspierania osób bezwzględnie wykorzystanych przez banki. Każdy z nich wygrał swoją bitwę z bankiem i jest gotowy, aby pomóc właśnie Tobie.