Blog Frankowicza

Frankowicze – najnowsze wiadomości – znakomita passa trwa!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze – najnowsze wiadomości – znakomita passa trwa!

W sądach górują frankowicze! Najnowsze informacje są niezwykle optymistyczne dla kredytobiorców. Sytuacja frankowiczów, która zaczęła znacząco poprawiać się od czasu słynnego wyroku Państwa Dzióbaków, praktycznie z każdym dniem staje się coraz lepsza. Kolejne sukcesy frankowiczów zachęcają pozostałych do walki sądowej o sprawiedliwy wyrok.

Frankowicze – najnowsze wiadomości. Rzecznik Finansowy po stronie kredytobiorców

Sprawa frankowiczów jest bez dwóch zdań na wygranej pozycji! Potwierdziła to m.in. opinia Rzecznika Finansowego w sprawie sześciu pytań SN dotyczących praktyki orzeczniczej w zakresie kredytów frankowych. Rzecznik w opublikowanym stanowisku w dniu 24 czerwca 2021 roku opowiedział się za teorią dwóch kondykcji oraz jednoznacznie odniósł się do kwestii roszczenia banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. “W ocenie Rzecznika takie żądania pozostają sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i nie znajdują podstaw w przepisach prawa krajowego” – podkreślono w stanowisku.

Rzecznik Finansowy określił również, kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia banku. Zdaniem Rzecznika bieg ten rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. „Za trwałą bezskuteczność należy uznać brak świadomej i wolnej zgody na postanowienie niedozwolone wyrażony w pierwszym wystąpieniu skierowanym przez konsumenta do banku, kwestionującym ważność umowy albo wskazującym na abuzywny charakter jej postanowień” – zawarto w opinii Rzecznika Finansowego.

Ponadto, Rzecznik stwierdził, że jeśli strony umowy kredytu nie są w stanie ustalić kursu wymiany, to umowa ta może zachować moc obowiązującą tylko w sytuacji, w której kredytobiorca zgodzi się na dalsze obowiązywanie nieuczciwych postanowień. Dodatkowo, Rzecznik Finansowy wskazał na możliwość ustalenia nieważności umowy na podstawie przesłanek innych niż zawarcie w jej treści postanowień niedozwolonych.

Więcej na temat opinii Rzecznika Finansowego piszemy w artykule: Rzecznik Finansowy po stronie frankowiczów. Życie Bez Kredytu.

Co z frankowiczami? – wyodrębniony wydział frankowy

Optymizmem frankowiczów może napawać specjalnie wyodrębniony wydział sądu dedykowany sprawom związanym z abuzywnymi kredytami waloryzowanymi do CHF. Sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący niniejszego wydziału, tj. XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, w wywiadzie dla prawo.pl podkreśla, że tylko w ostatnich dwóch miesiącach do tego wydziału wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. To pokazuje, że frankowicze zachęceni pozytywnymi wyrokami sądów przestają biernie czekać aż problem z frankiem „rozwiąże się sam”, tylko podejmują aktywne działania celem uwolnienia się od toksycznej umowy. 

“Na uwagę zasługuje także inny istotny aspekt. Wydział jest tak pomyślany, aby w pełni korzystać z nowoczesnych technologii. Chcemy, aby były one standardem, co znacznie przyspieszy postępowania. Mamy do dyspozycji komputery z łączem VPN, czyli virtual private network, zapewniającym dostęp do wielu baz danych. Nie boimy się także rozpraw online, dzięki czemu nie tracimy czasu na wietrzenie czy dezynfekcję sal, itp.” – mówi Sądzia Tomasz Niewiadomski.

Co nowego u frankowiczów? Pozytywny wyrok SN z 7 maja

Inną bardzo dobrą informacją dla frankowiczów w ostatnim czasie była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie kredytów frankowych. Uchwała ta otrzymała moc zasady prawnej, co oznacza, że sądy niższych instancji powinny się do niej stosować w swoich wyrokach. SN potwierdził zasadność stosowania teorii dwóch kondykcji w sprawach dot. kredytów frankowych, a także orzekł, że kredytobiorcy mogą dochodzić swoich roszczeń względem banku przez 10 lat od chwili, gdy dowiedzieli się o wadzie umowy.

„W mojej opinii, jeśli umowa jest bezskuteczna od samego początku, to bank po trzech latach od jej zawarcia ma przedawnione roszczenie, a przedawnienie roszczenia klienta liczy się od chwili, w której dowiedział się o nieważności” – podkreśla ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik w wywiadzie dla BI.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.

  1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
  3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

Kredyty frankowe – aktualności – nieprzerwany ciąg zwycięstw ŻBK – 100% unieważnień w oparciu o teorię dwóch kondykcji 

Od momentu wyżej wspomnianej uchwały SN członkowie społeczności odnoszą nieprzerwane pasmo wygranych w sądach.  

Korzyści członka ŻBK:

– Zasądzone 325 834,49 zł oraz 52 712,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z uznaniem zarzutu zatrzymania

– Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł i 8.100 zł

– Saldo kredytu spada z 700.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Inne nasze najnowsze wygrane – unieważnienia w oparciu o teorię dwóch kondykcji: 

BNP Paribas Bank (Fortis) – sygn. akt I C 1835/20 

– Zasądzone 54.878.00 zł i odsetki ustawowe

– Zwrot kosztów procesu 11817 zł

– Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Deutsche Bank, sygn. akt III C 866/19

– Zasądzone 572.938,50 PLN oraz 187.821,55 CHF oraz odsetki ustawowe

– Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł

– Saldo kredytu spada z 800.000 zł do zera. Łączna korzyść: 2,2 mln (2.200.000 zł), a po uprawomocnieniu bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Polbank ( Raiffeisen Bank )

– Zasądzone 332.775,88 zł plus odsetki ustawowe za I i II instancję 13.517 zł i 9.100 zł

– Zwrot wszystkich kosztów sądowych

– Saldo kredytów spada z 400.000 zł do zera

– Łączna korzyść: ponad 800.000 zł, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

Co dalej z kredytami we frankach? Pozwij bank z ŻBK!

Czas najwyższy, aby banki poniosły pełną odpowiedzialność za celowe wprowadzanie setek tysięcy konsumentów w błąd. Polskie i unijne prawo mówi jasno – kredyty frankowe są nieważne, a nieuczciwe banki powinny zwrócić kredytobiorcom wszystkie niesłusznie wniesione płatności. Specjaliści oraz członkowie społeczności Życie Bez Kredytu cały czas toczą intensywną walkę z bankami. Każdy wygrany pozew to kolejny krok w stronę sprawiedliwości i zachęcenia kolejnych frankowiczów do walki o lepszą, bezpieczniejszą przyszłość. Należy ciągle pamiętać, że mimo wszystko walka ta wcale nie jest z góry przesądzona. Nadal zdarza się, choć jest to niewielki odsetek spraw, że w sporach sądowych wygrywają banki. Jednak z doświadczoną i profesjonalną pomocą wygrana z kredytodawcą jest niemalże gwarantowana. Tak jest w przypadku Życie Bez Kredytu.

Jako liderzy na rynku pomocy dla frankowiczów jesteśmy w stanie zaoferować gwarancje, których nie udziela żadna inna kancelaria. Poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i jednym z naszych zabezpieczeń udzielanych konsumentowi jest zwrot kosztów sądowych w przypadku przegranej. Zapewniamy również możliwość rozszerzenia ochrony klienta na czas trzech lat po zapadnięciu prawomocnego wyroku. Ponadto oferujemy maksymalną jakość w adekwatnej cenie do naszego doświadczenia i wiedzy. Naszym celem jest nie tylko uwolnienie frankowicza od toksycznej umowy, ale i wywalczenie dla niego jak najwyższej korzyści finansowej.

Frankowiczu, nie czekaj, już dziś wybierz Życie Bez Kredytu!

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy