Blog Frankowicza

Rzecznik Finansowy po stronie frankowiczów. Życie Bez Kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Rzecznik Finansowy po stronie frankowiczów. Życie Bez Kredytu.

Bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów! Stanowisko Rzecznika Finansowego w sprawie kredytów frankowych jest niezwykle korzystne dla kredytobiorców. Rzecznik Finansowy opowiedział się za teorią dwóch kondykcji, krytycznie odniósł się do roszczeń banku o tzw. wynagrodzenie z kapitału oraz określił, kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia banku. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zbliżającej się uchwale (sygn. akt III CZP 11/21) nie będzie miała trudnego zadania.

Stanowisko rzecznika finansowego korzystne dla konsumentów. Co z kredytami we frankach?

Rzecznik Finansowy złożył stanowisko w sprawie kredytów waloryzowanych do franka. W przedstawionym stanowisku Rzecznik Finansowy przypomina o orzecznictwie SN oraz TSUE w zakresie ochrony konsumentów, którzy zawarli kredyt w oparciu o jednostronnie kształtowane przez banki wzorce umowne zawierające klauzule abuzywne. Ponadto wskazuje na nadrzędności przepisów prawa unijnego względem prawa krajowego w zakresie ochrony konsumenta. 

W opinii Rzecznika Finansowego nieuczciwe umowy kredytowe mogą zachować ważność tylko w sytuacji, w której frankowicz w sposób świadomy i dobrowolny zgodzi się na dalsze obowiązywanie danej umowy. Jeżeli konsument nie chce, aby wadliwa umowa dalej go obowiązywała, sąd powinien uznać kredyt za nieważny od samego początku z mocy prawa i na korzyść konsumenta. Ponadto Rzecznik Finansowy stwierdził, że istnieje możliwość ustalenia nieważności kredytu na podstawie innych przesłanek niż zawarcie w treści umowy postanowień niedozwolonych. Wówczas trwała nieważność umowy zachodzi z dniem wypłaty kredytu przez bank. To oznacza, że bezwzględna nieważność umowy prowadzi już do uznania za przedawnione roszczenia banku z upływem 3 lat po skorzystaniu przez bank z klauzul abuzywnych, czyli w zasadzie od dnia zawarcia umowy.  

Rzecznik Finansowy powołał się na uchwałę, posiadającą moc zasady prawnej, Sądu Najwyższego III CZP 6/21, zgodnie z którą, w przypadku nieważności umowy kredytu, należy zastosować tzw. teorię dwóch kondykcji – podkreśla Kamil Chwiedosik – główny ekspert społeczności Życie Bez Kredytu. 

Rzecznik podkreślił bowiem, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. Zdaniem Rzecznika za tę chwilę należy uznać pierwsze wystąpienie konsumenta do banku, w którym konsument kwestionuje ważność umowy lub wykazuje abuzywność postanowień umownych. 

 Oczywiście strategie procesowe, bazujące na indywidulanym podejściu do każdej sprawy, mogą zakładać dwie wersje przyjęcia momentu trwałej bezskuteczności umowy. Jedna z nich zakłada, że roszczenia restytucyjne banku są już przedawnione, a druga – ostrożniejsza-  że 3 lata liczymy od momentu zakwestionowania przez konsumenta ważności umowy, np. poprzez złożenie reklamacji z oświadczeniem o znajomości skutków nieważności umowy – przypomina Kamil Chwiedosik. 

Rzecznik Finansowy odniósł się również do kwestii roszczenia banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W opinii Rzecznika takie roszczenie byłoby sprzeczne z prawem unijnym, a konkretnie z Dyrektywą 93/13 i nie znajduje także podstaw w przepisach prawa krajowego. W opinii Rzecznika nie można doprowadzić do sytuacji, w której bank łamiąc prawo, uzyskałby korzyść kosztem konsumenta. Za takie praktyki bank powinien ponieść negatywne konsekwencje.

Złożone przez nas stanowisko utrzymuje dotychczasową linię poglądów Rzecznika Finansowego, uzupełniając ją o dodatkowe argumenty wynikające z najnowszego orzecznictwa i doktryny – mówi dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy. – Przygotowując odpowiedź dla Sądu Najwyższego, zasięgnęliśmy także opinii szeregu środowisk i specjalistów z zakresu prawa cywilnego i konsumenckiego. Chciałbym zapewnić, że kierowany przeze mnie urząd będzie nadal bezwzględnie wspierał konsumentów, korzystając ze wszelkich prawnie dostępnych instrumentów we wszystkich rodzajach spraw – kontynuuje.

Sąd Najwyższy – orzecznictwo – co w sprawie frankowiczów?

Przypominamy, że niniejsze stanowisko zostało wydane w odpowiedzi na zapytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w celu rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych do waluty obcej (sygn. akt III CZP 11/21).

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 maja 2021 r. skierował prośbę do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Rzecznika Finansowego o przedstawienie stanowiska co do kierunku rozstrzygnięcia zagadnień prawnych związanych z kredytami frankowymi.

Ostateczne postanowienie SN jeszcze nie zapadło, ale fakt ten nie powinien w żadnej mierze wpłynąć na decyzję frankowiczów w sprawie pozwu banku. Przypominamy, że na odkładaniu w czasie walki sądowej o uwolnienie się od nieuczciwej umowy kredytowej korzystają jedynie banki, gdyż każdemu frankowiczowi przedawnia się co miesiąc cała rata kredytu. W skali całego roku banki zyskują na tym ok. 8 mld zł.

Sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, tzw. wydziału frankowego, w wywiadzie dla prawo.pl podkreśla, że tylko w ostatnich dwóch miesiącach do tego wydziału wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. To pokazuje, że frankowicze nie oczekują na uchwałę Izby Cywilnej SN. 

“Na uwagę zasługuje także inny istotny aspekt. Wydział jest tak pomyślany, aby w pełni korzystać z nowoczesnych technologii. Chcemy, aby były one standardem, co znacznie przyspieszy postępowania. Mamy do dyspozycji komputery z łączem VPN, czyli virtual private network, zapewniającym dostęp do wielu baz danych. Nie boimy się także rozpraw online, dzięki czemu nie tracimy czasu na wietrzenie czy dezynfekcję sal, itp.” – mówi Sądzia Tomasz Niewiadomski


Już od dłuższego czasu frankowicze górują w sądach nad bankami. Orzecznictwo jest niezwykle sprzyjające kredytobiorcom. Frankowicze społeczności ŻBK w pierwszym półroczu 2021 mają na swoim koncie aż 67 wygranych wyroków. Statystycznie rozstrzygnięcia sądów przedstawiają się następująco:

1 raz oddalenie powództwa 1,47%

2 razy odfrankowanie 2,94%

6 razy unieważnienie teoria salda 8,82%

59 razy unieważnienie teoria dwóch kondykcji 86,76 %

A od 07.05.2021, tj. od uchwały Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 6/21, 100% spraw zakończyło się UNIEWAŻNIENIEM na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Dlatego nie warto czekać, tylko należy działać już teraz, aby odzyskać bardzo duże sumy pieniędzy od banku i zacząć cieszyć się Życiem Bez Kredytu. Już dziś wypełnij formularz kontaktowy RODO link >>> 

Wypowiedź rzecznika finansowego w programie Katarzyny Urbańskiej – Okiem Byłej Frankowiczki!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy