Blog Frankowicza

Banki stosowały klauzule abuzywne – potwierdza rejestr UOKiK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Banki stosowały klauzule abuzywne – potwierdza rejestr UOKiK

Banki chyba nie potrafią uczciwie prowadzić działalności. Ponad 450 pozycji liczy lista klauzul abuzywnych powszechnie stosowanych przez kredytodawców! Klauzule abuzywne w umowach bankowych nie dotyczą tylko kredytów we frankach, lecz również kredytów złotowych. Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych, a także w kredytach udzielonych w innych walutach, są podstawą do pozwania banku. Pozew to najlepszy sposób na uwolnienie się od umowy zawierającej bankowe klauzule abuzywne, jednak aby odnieść pełny sukces w sądzie, należy udać się do doświadczonej kancelarii prawnej.

Klauzule abuzywne w umowie kredytowej

Banki od wielu lat nadużywają zaufania publicznego i notorycznie łamią prawo. Prowadzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lista klauzul abuzywnych zawiera już ponad 450 pozycji odnoszących się do usług bankowych. Całe szczęście stale rośnie świadomość społeczna i konsumenci coraz chętniej walczą z nieuczciwymi praktykami banków w sądzie. Od kilku w lawinowym tempie rośnie liczba pozwów frankowiczów, którzy zaskarżają klauzule abuzywne w umowach kredytowych we frankach. Należy jednak pamiętać, że niedozwolone zapisy umowne znajdują się również w innych usługach oferowanych przez bank, nie tylko w kredytach frankowych. Coraz częściej to posiadacze kredytów złotówkowych pozywają bank i wygrywają sprawy sądowe. 

Czy banki nie potrafią już działać uczciwie? Prawda jest taka, że nawet jeżeli potrafią, to po prostu nie chcą, ponieważ zawieranie nieuczciwych umów wciąż im się opłaca. Lobby bankowe jest niezwykle silnie wspierane przez różnego rodzaju państwowe instytucje. Potwierdzają to m.in. niedawno wydane odpowiedzi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego na pytania Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów. Instytucje stwierdzają wprost, że ochrona konsumentów może zagrażać stabilności całego sektora bankowego. Urzędy takie jak KNF wciąż przekładają interesy bankierów nad interes społeczny. Całe szczęście frankowiczów chroni prawo zarówno polskie, jak i europejskie, i konsumenci posiadają pewne narzędzia prawne, które pozwalają bronić im się przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych.

Zgodnie z polskim prawem, na mocy art. 3851 Kodeksu cywilnego, klauzule abuzywne w postanowieniach umownych zwarte w umowie lub we wzorcu umowy nie wiążą konsumenta względem przedsiębiorcy. Jednak w praktyce, aby uzyskać realną ochronę przed nieuczciwymi praktykami, konsument zostaje zmuszony do wniesienia sprawy sądowej przeciwko przedsiębiorcy, celem uznania spornego postanowienia umownego za niedozwolone.

Klauzule abuzywne stosowane przez banki – przykładowe klauzule

Jedną z klauzul abuzywnych powszechnie stosowanych przez banki aż do 2014 r. stanowiły zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). W opinii UOKiK w stanowisku z 17 grudnia 2018 r.: „[n]aruszeniem dobrych obyczajów jest tworzenie przez przedsiębiorców takich postanowień umownych, które mogą godzić w równowagę kontraktową stron, zaś za rażące naruszenie interesów uznaje wprowadzenie daleko idącej dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta”. Klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) były stosowane nie tylko w kredytach frankowych, lecz także w kredytach złotowych. 

Innym przykładem klauzuli abuzywnej stosowanej przez kredytodawców jest zapis dot. stawki WIBOR. Niniejsza klauzula widnieje w Rejestrze klauzul abuzywnych pod numerem nr. 4704 i była stosowana m.in. przez BRE Bank (obecnie mBank),:

„Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR) b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa, c) zmiany stóp procentowych NBP oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów”

Abuzywność tej klauzuli potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, który stwierdził, że „przedmiotowe postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interes konsumenta ze względu na zbytnią ogólnikowość kwestionowanej klauzuli”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego: „tak sformułowane postanowienie stwarza pozwanemu możliwość dokonywania wyłącznie takich zmian, które będą uwzględniać ekonomiczny interes wyłącznie pozwanego w odpowiednim dla pozwanego czasie”.

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w Rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się ponad 450 klauzul dla usług bankowych. Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W zasadzie każdy bank w swoich umowach, a w szczególności w umowach o kredyt waloryzowany do CHF, stosował niedozwolone postanowienia umowne. Jeżeli Twoja umowa zawiera niedozwoloną klauzulę, która jest wpisana do rejestru UOKiK, to jest to bardzo silny argument dla sądu przemawiający za unieważnieniem nieuczciwego kredytu. Rejestr klauzul niedozwolonych UOKiK jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://rejestr.uokik.gov.pl/

Istnieje możliwość wyszukania klauzul abuzywnych po nazwie banku. Każda klauzula abuzywna zawarta w rejestrze oznaczona jest sygnaturą sprawy oraz datą wyroku.

Frankowicze pomoc prawna – najlepszy prawnik dla frankowiczów – jak go znaleźć? Bezpłatny webinar

W przypadku kredytów waloryzowanych do franka praktycznie wszystkie umowy opierają się na niedozwolonych klauzulach przeliczeniowych i ich ważność można podważyć na drodze sądowej. Jednak, żeby osiągnąć maksimum korzyści z pozwu, należy zwrócić się o pomoc prawną do profesjonalisty. Obecne na rynku kancelarie prowadzące sprawy frankowiczów w rzeczywistości istotnie różnią się od siebie doświadczeniem i warto zwrócić się do takiej kancelarii, która może pochwalić się bogatym portfolio wygranych procesów o nieuczciwych kredyt. Niestety, na fali popularności spraw frankowych powstało wiele kancelarii, które reklamują się jako kancelarie dla frankowiczów, jednak nie maja odpowiednio wysokich kompetencji, aby taką sprawę z sukcesem poprowadzić.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę, szukając prawnika do poprowadzenia sprawy frankowej, to zapraszamy na nasz bezpłatny webinar. 25 sierpnia (w środę) o 20:00 odbędzie się już 23. odcinek z serii „Zapytaj Eksperta ds. frankowych”. Podczas nadchodzącego webianru odpowiemy na pytanie: „Czym różni się usługa kancelarii specjalistycznej od klasycznych kancelarii i hurtowni pozwów?”. Spotkanie poprowadzą Wojciech Łański i Kamil Chwiedosik. 

Jeśli nie wiesz, która oferta prowadzenia sprawy jest dla Ciebie najlepsza, to przedstawimy Ci konkretną dawkę wiedzy, dzięki której:

– Będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii.

– Dowiesz się, jak wyliczyć wszystkie koszty prowadzenia procesu, często ukrywane przez niektóre kancelarie.

– Poznasz kroki, jakie musisz podjąć, aby pozwać bank.

– Poznasz powody, dla których stoimy po stronie sprawiedliwości.

– Zobaczysz nasze sposoby prowadzenia wygranych spraw z bankami.

Zapraszamy do rejestracji oraz wypełnienia ankiety z Twoim pytaniem, na które uzyskasz odpowiedź w trakcie webinaru: https://bit.ly/ZapytajEksperta25sierpnia2021

Każdy webinar zdobywa najwyższe oceny uczestników, dlatego warto zarezerwować czas i wziąć w nim udział.

Do zobaczenia w środę 25 sierpnia o godzinie 20:00!

 

Obejrzyj najnowszy webinarCzym różni się usługa kancelarii specjalistycznej od klasycznych kancelarii i hurtowni pozwów?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy