Luty 2022 w ŻBK. Podsumowanie.

Długo zastanawiałam się jak podsumować luty, sytuacja która nas zastała pod koniec miesiąca jest bez precedensu. Nie mam wiedzy na temat geopolityki więc pozostawię to ekspertom, natomiast wiem jak ta sytuacja wpłynęła na Polaków i ich wspaniały zryw narodowy aby pomóc naszym sąsiadom. Wspaniałe jest to jak umiemy się jednoczyć ponad podziałami, jak dużo jest w nas empatii dla drugiego człowieka. Dziękuję każdemu z Was za pomoc którą niesiecie Ukraińskim rodzinom.
Nasza społeczność również stanęła na wysokości zadania, wspólnie z grupą Prawomocni Pomocni organizuje wsparcie dla uchodźców. Organizujemy pomoc prawną, bazę noclegową jak również transport z granicy. Otworzyliśmy również Skarbonkę, aby można było dokonywać wpłat. Skarbonka znajduje się w naszej kancelarii ul. Piękna 24/26A/lok. 6.

Jestem pełna podziwu dla dzielnych Ukraińców, którzy walczą za swoją Ojczyznę. Jest we mnie wiele złości, żalu że spotkało to niewinnych ludzi. Nie powinno.
Strach również towarzyszy nam i jest to całkowicie normalne. Każdy z nas odczuwa inaczej, nie oceniajmy ich tylko wspierajmy. Bierz tyle ile jesteś w stanie unieść, nie każdy jest w stanie unieść wszystko. Pamiętajmy że nadal toczy się nasze życie, dom, praca, dzieci. Bądźmy dla siebie dobrzy, bo oprócz tego że musimy nadal normalnie żyć, tuż obok trwa wojna.
“Wyobraź sobie, że jest wojna i nikt na nią nie idzie”- Carl Sandburg

Drodzy, jeżeli chcecie na chwilę złapać oddech to poświęćcie swój czas na moje podsumowanie lutego w naszej społeczności Życia Bez Kredytu.

Umów Spotkanie z ekspertem. Poleca Mariusz Galewski, który prawomocnie wygrał z bankiem.

Nasi prawomocni wygrani, otrzymali już wpłaty na konto i cieszą się życiem bez kredytu.  Nie czekaj, umów spotkanie.

Wyroki

Setna wygrana naszego członka społeczności miała miejsce 23 lutego 2022 roku. Prawomocnym wyrokiem pobiliśmy rekord wygranej, korzyści to:

Zasądzone 385.515,55 CHF oraz odsetki ustawowe (ok 53.000 CHF), na dziś łącznie 438.515,55 CHF (niespełna 2 mln zł). Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję 23.312 zł. Saldo kredytu spada z 4.200.000 zł (4,2 mln) do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości. Łączna korzyść: ponad 6.200.000 zł (6,2 mln). Bez zarzutu zatrzymania.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyroku i dziękujemy za zaufanie którym obdarzył nas nasz członek społeczności. 100 % naszych prawomocnych wyroków to unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Obecnie prowadzimy sprawy dla ponad tysiąca członków naszej społeczności. Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie działa, coraz częściej jednego dnia mamy kilka rozpraw, które kończą się wygraną.

Jeżeli nadal nie jesteś przekonany do pozwania banku, umów spotkanie z Kamilem Chwiedosikiem.  Konsultacja ma również służyć lepszemu poznaniu się stron. Nasze relacje z Klientami trwają średnio 3 lata, także zależy nam na stuprocentowej przejrzystości.

Link do konsultacji https://zyciebezkredytu.pl/rezerwacja/

Poniżej niektóre z naszych prawomocnych wyroków, po więcej zapraszam na stronę: https://kamilchwiedosik.com/jak-wygrywamy/

 PKO BP – Sygn. I ACa 65/21 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy. Zasądzone wszystkie koszty postępowania. Saldo kredytu spada z 190.000 zł do zera. Bank będzie wykreślony niedługo z hipoteki kredytowanej nieruchomości. Łączna korzyść ponad 200.000 zł.

Mbank – Sygn. akt V ACa 473/20 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy. Ustalenie nieważności umowy.  Zasądzona kwota 493.943,95 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. Zwrot kosztów od banku w całości z I i II instancję – 19.864 PLN. Saldo kredytu spada z 550.000 zł do zera. Łączna korzyść ponad 1.100.000 zł (1,1 mln zł) i bank będzie już wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Polbank – Syg. akt ACa 372/20 PRAWOMOCNE  unieważnienie umowy na zasadzie teorii 2K. Zasądzone 180.222,27 zł i 2.827,85 CHF oraz odsetki ustawowe z rozliczeniem się kapitałem z bankiem. Zwrot wszystkich kosztów sądowych. Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera. Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Deutsche – Sygn. akt VI ACa 538/20 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy. Zasądzone 325 834,49 zł oraz 52 712,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z uznaniem zarzutu zatrzymania. Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł i 8.100 zł. Saldo kredytu spada z 700.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Edukacja

18 lutego 2022 roku jak co miesiąc odbył się webinar. Już od kilku tygodni banki pozywają frankowiczów, aby zniechęcić pozostałych kredytobiorców do wszczęcia postępowania w sprawie nieuczciwego kredytu. Próba ugodowa ze strony kredytodawcy ma na celu przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku. Propozycje banków dla frankowiczów nadal są bardzo niekorzystne. Podniesienie przez bank zarzutu zatrzymania nie ma żadnego umocowania w obowiązującym prawie. Podczas webinaru zostały omówione wszystkie zarzuty i argumenty stosowane przez banki.

Link do webinaru: https://www.youtube.com/watch?v=tHkvrLiuvzY

Teoria dwóch kondykcji, klauzule abuzywne, raty anuitetowe – to tylko niektóre z terminów prawniczych, które powodują, że można poczuć się zagubionym w świecie umów i pozwów frankowych. To w konsekwencji może prowadzić do rosnących obaw związanych z pozwaniem banku i przedłużania w czasie decyzji o walce o sprawiedliwość. 

Zaczynamy nową serię “Słownik Frankowicza” – co miesiąc będę tłumaczyła zawiłe terminy prawnicze, abyście mogli zrozumieć w jaki sposób bank wprowadził Was w błąd. 

 

Karencja

Karencja w spłacie kapitału kredytu hipotecznego określa okres, w którym kredytobiorca spłaca jedynie odsetkową część raty. Karencja często występuje w kredytach wypłacanych w transzach (na przykład na budowę domu). Okres karencji kończy się w momencie wypłacenia ostatniej transzy kredytu lub w innym umówionym przez strony terminie. Po zakończeniu okresu karencji kredytobiorca spłaca pełną ratę kapitałowo-odsetkową. W czasie trwania umowy kredytowej można również zwrócić się do banku z prośbą o czasową karencję spłat (tzw. wakacje kredytowe).

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne, zwane również klauzulami niedozwolonymi, są to zapisy w umowie, które kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz rażąco naruszają dobre obyczaje i interesy kredytobiorcy.

Niektóre takie klauzule są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK. W rejestrze tym są zamieszczone postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Od 17.04.2016 r., w wyniku zmiany przepisów, prowadzona jest nowa baza decyzji Prezesa UOKiK, gdzie publikowane są rozstrzygnięcia dotyczące stosowania klauzul abuzywnych.

Oto trzy przykłady klauzul wpisanych do rejestru:

Klauzula nr 3178 –  Bank Millennium S.A.

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.

Klauzula nr 5743 –  mBank S.A. (poprzednio BRE Banku S.A.)

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej, obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Klauzula nr 5622 –  Bank BPH S.A. (poprzednio GE Money Bank S.A.)

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Złączniku nr 1 do Umowy – (…). Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S. A. (kursu Banku).  Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0.06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

 

Kredyt denominowany

Kredyt udzielany w złotych polskich. W umowie kwota kredytu określona zostaje w walucie obcej, na przykład CHF, natomiast wypłata następuje w złotówkach.

Oznacza to, że w chwili uruchomienia kredytu bank przelicza kwotę w CHF na złotówki po kursie waluty z dnia uruchomienia kredytu. Cechą charakterystyczną kredytu denominowanego jest to, że kredytobiorca może finalnie nie uzyskać kwoty w złotych, której oczekiwał i o którą wnioskował (chociaż banki zazwyczaj nie informowały o takiej możliwości). Wysokość rat w harmonogramie podawana jest w walucie obcej (CHF). Spłata dokonywana jest w złotówkach, a kwota w PLN przeliczana jest po kursie sprzedaży z tabeli banku. Kredyt denominowany, z uwagi na konstrukcję umowy, jest w przypadku wyeliminowania przeliczeniowych klauzul abuzywnych uznawany najczęściej za nieważny. Kwota kredytu jest bowiem wyrażana w walucie obcej, a więc bez takich klauzul nie jestw ogóle możliwe ustalenie kwoty kredytu w walucie polskiej, a tym samym określenie głównego świadczenia stron umowy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że o tym, czy mamy do czynienia z umową kredytu denominowanego, będzie świadczył faktyczny mechanizm wypłaty. Niektóre banki, w tym na przykład Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) we wzorcu EKSTRALOKUM, opisywały kredyt jako kredyt „denominowany w walucie CHF”. Faktycznie jednak jest to typowy kredyt indeksowany.

W lutym Kasia gościła u siebie w programie min. Dr. Hab. Mikołaja Lewickiego (polski socjolog, dr hab., adiunkt Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), który bada konsekwencje społeczne kredytów, w tym również frankowych. Mecenasa Wiktora Budzewskiego, Kasia rozmawiała z mecenasem m.in. o zarzucie zatrzymania, czym jest i dlaczego nie dotyczy tzw. umów frankowych. Gościną w 46 odcinku była Agnieszka Dietrych, która prawomocnie wygrała z bankiem.

Linki do programów:

Dr. Hab. Mikołaj Lewicki:

#43 https://www.youtube.com/watch?v=Dz_90TVBNkI&list=PLJEimFJ8w9zDNrjZto0j7c-FM8ImQzp3D&index=42

Mecenas Wiktor Budzewski:

#44 https://www.youtube.com/watch?v=Pt16EI2_768&list=PLJEimFJ8w9zDNrjZto0j7c-FM8ImQzp3D&index=44

Agnieszka Dietrych:

#46 https://www.youtube.com/watch?v=3ogfobyTaF8&list=PLJEimFJ8w9zDNrjZto0j7c-FM8ImQzp3D&index=45

Kamila Chwiedosik –  lider i założyciel społeczności ŻBK, autor książki Droga do Życia Bez Kredytu. Historie prawdziwe. Kamil od ponad 6 lat pomaga frankowiczom w walce z bankami. Zaufało mu ponad tysiąc dwustu frankowiczów, którzy razem z nim zawalczyli z bankiem. Te liczby mówią same za siebie. Dla Kamila najważniejszy jest człowiek i jego historia, dlatego zebrał całe swoje doświadczenie i wydał książkę, która stała się bestsellerem. To obowiązkowa pozycja dla każdego frankowicza.  

Możesz ją kupić w Emipku oraz w formie Ebooka (Link)

Kolejny miesiąc i kolejne cotygodniowe podsumowanie w  „Ekspressie Frankowiczów” istotnych z perspektywy frankowiczów wydarzeń zarówno z kraju, jaki i ze świata. Program prowadzi Kamil Chwiedosik – główny ekspert i założyciel społeczności Życie Bez Kredytu wraz z Zbigniewem Urbańskim – członkiem społeczności ŻBK, który wygrał z bankiem. 

Zachęcam do zadawania pytań, być może uda nam się na nie odpowiedzieć w najbliższych odcinkach. Pytania można wysyłać na adres e-mail: info@zyciebezkredytu.pl.

 

Linki do programów:

#65 https://www.youtube.com/watch?v=kqhfVq9KKs4&list=PLJEimFJ8w9zBJy5s007L02vFD41W82S80&index=64

#66 https://www.youtube.com/watch?v=vlh_0zDWvj0&list=PLJEimFJ8w9zBJy5s007L02vFD41W82S80&index=65

#67 https://www.youtube.com/watch?v=OtXSJGGl4XQ&list=PLJEimFJ8w9zBJy5s007L02vFD41W82S80&index=66

#68 https://www.youtube.com/watch?v=AoW4z0l2Ld0&list=PLJEimFJ8w9zBJy5s007L02vFD41W82S80&index=68

Barbara Wysocka

Cześć, mam na imię Barbara

i jestem kierowniczką działu obsługi klienta ŻBK. To najprawdopodobniej mnie usłyszycie w słuchawce, gdy będziecie mieli pytania dotyczące rozwiązywania problemów z kredytem frankowym. To ja w pierwszej kolejności rozwiewam Wasze wątpliwości, gdy zastanawiacie się, czy warto walczyć z bankiem i jak się do tego zabrać. Osobiście jestem odpowiedzialna za to, żeby cała procedura, obieg dokumentów i Wasz święty spokój były niczym niezmącone.

Ten blog stworzyłam dla Was, abyście mogli od kuchni zobaczyć naszą pracę w Życiu Bez Kredytu. Będę dzieliła się z Wami artykułami, filmami i informacjami o wygranych członków naszej społeczności oraz pytaniami, jakie najczęściej padają w rozmowach z frankowiczami. 

 

Jeżeli masz pytania, porozmawiajmy: +48 515 339 602

Jeżeli wolisz formę mailową to czekam na Twoje pytania pod adresem b.wysocka@centrumpfie.pl

Blog.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube.