• #681 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • 1. Ustala, że Umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 409 885,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 251/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 27.03.2024r.
 • #664 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • I. Umowa jest nieważna w całości;
  II. Zasądził od Pekao na rzecz powoda kwotę 123 942,35 PLN oraz na rzecz powódki kwotę 123 942,34 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  III. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  IV. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 5917,00 PLN oraz na rzecz powódki 5917,00 PLN wraz z odsetkami,
  V. Nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa na rzecz powoda 500,00 PLN i na rzecz powódki 500,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt. XXVIII C 24931/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.03.2024r.

 • #653 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok stwierdzający nieważność umowy #T2K:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzone wszystkie kwoty:
  – 426 729,30 zł z odsetkami od 13 grudnia 2020 r.
  – 29 556,97 chf z dosetkami od 13 grudnia 2020 r.
  – 182 183,38 zł z odsetkami od 6 września 2021 r.
  3. Zasądzone koszty sądowe dla powodów.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 3413/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.02.2024r.
 • #643 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Sygn. akt VI ACa 1250/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.02.2024
 • #640 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Zasądzone 35 887,69 PLN i 10 739,21 CHF na korzyść członkini społeczności #ŻBK, która już w 2022 miała PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #T2K i 100% skuteczności z #Pekao Bank Hipoteczny
  Sygn. akt XXVIII C 11484/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #548 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • WYROK:
  ✅Ustala nieważność umowy kredytu w całości.
  ✅Zasądza od pozwanego łącznie rzecz powodów kwotę: 123 080,38 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda – do wyliczenia przez referendarza.

  👉 Sygn. akt III C 112/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 16.11.2023

 • #426 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądza od banku kwotę 539.266,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2019 r. do dnia zapłaty
  Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 11.817 PLN

  Sygn. VI ACa 638/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.06.2023

 • #366 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Korzyści Frankowicza ⤵⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty 588.462,08 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot kosztów sądowych tj. 11.817,00 zł
  Sygn. akt III C 2707/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.04.2023
 • #362 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Bank Polska Kasa Opieki S.A
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 551.494,86 PLN z odsetkami
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.847,00 PLN
  ✅ Bank po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt I C 193/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.04.2023

 • #217 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok z dnia 21.09.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Prawomocna nieważność umowy i zasądzone kwoty 455.612,67 PLN oraz 71.512,17 CHF plus odsetki ustawowe
  Dodatkowo zwrot kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 200.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad 1,1 mln (1.100.000 zł) 💪

  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.09.2022

 • #183 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok z dnia 06.07.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 152.486,49 zł i 36.656,50 CHF plus odsetki ustawowe, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwoty 11.464,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada z około 300.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt III C 965/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

 • #118 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PEKAO
 • Wyrok z dnia 29.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Bezwzględna nieważność umowy
  Zasądzona kwota 539.266,92 zł plus odsetki ustawowe bez zarzutu zatrzymania
  Zwrot wszystkich kosztów procesu na rzecz powoda 11.817 zł
  Saldo kredytu spada z ok 550.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 1.100.000 zł (1,1 mln zł)
 • #42 PRAWOMOCNE Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Bank BPH(PEKAO)
 • Wyrok I instancji sygn. akt I C 1408/16 Sąd Okręgowy we Wrocławiu SSO, z dnia 29.10.2021 r

  Kolejna PRAWOMOCNA wygrana członka społeczności ŻBK o BTE 266.423.00 zł – pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

  Poległ Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie – pierwotnie umowa BPH.
  Sprawę przejęliśmy z innej kancelarii i po 16 miesiącach osiągnęliśmy PRAWOMOCNY wyrok unieważniający.

 • #55 unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PEKAO Bank Hipoteczny
 • Sygn. akt V ACa 494/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie 23.11.2021
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE ustalił nieważność umowy
  ✅ Zasądzone kwoty 153.499,83 zł i 41.156,95 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkie kosztów sądowych za I i II instancję 11.817,00 zł i 8.100 zł
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 750.000 zł