Blog Frankowicza

Wyroki TSUE, mediacje i wiele innych przydatnych informacji w jednym miejscu. Słownik Frankowicza 2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Czerwiec był miesiącem kapitalnych zmian w sprawach frankowych. Wszystkie te zmiany są oczywiście bardzo pozytywne dla kredytobiorców CHF. Przy tak korzystnej sytuacji prawnej w zasadzie już żaden frankowicz nie powinien mieć wątpliwości, czy warto wytoczyć proces o nieuczciwą umowę frankową. Bezpłatny Słownik Frankowicza 2023 pomoże Ci zrozumieć Twoją sytuację prawną i podjąć świadomą decyzję o pozwaniu banku.
Wyroki TSUE, mediacje i wiele innych przydatnych informacji w jednym miejscu. Słownik Frankowicza 2023.
  • Czerwcowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo korzystnie wpłynęły na sytuację frankowiczów w sporach z nieuczciwymi bankami. Kredytobiorcy zyskali kolejne argumenty prawne i jeszcze większą przewagę w sądach
  • TSUE w wyrokach, które zapadły 8 i 15 czerwca tego roku, rozwiewa wątpliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości zakupionej na kredyt frankowy, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz zabezpieczenia roszczeń. Wszystkie te kwestie zostały rozstrzygnięte pomyślnie dla frankowiczów
  • Tak ogromna zmiana w sporach z bankami o nieuczciwe kredyty otwiera możliwości mediacji i uzyskania sprawiedliwej ugody zbliżonej w skutkach do aktualnej linii orzeczniczej w sprawach frankowych
  • W Słowniku Frankowicza 2023 to rewelacyjne kompendium wiedzy pozwalające kredytobiorcom frankowym zrozumieć własną sytuację prawną w związku z zawarciem toksycznej umowy CHF. Nasz Słownik został właśnie rozszerzony o informacje związane z najnowszymi wydarzeniami w sprawach frankowych. Słownik Frankowicza 2023 jest bezpłatny i dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej

 

Wyroki TSUE to kapitalne zmiany w sprawach frankowych

W czerwcu tego roku frankowicze odnieśli kolejny spektakularny sukces. W Luksemburgu po raz kolejny zatriumfowała sprawiedliwość. Determinacja i niezłomne wiara w słuszność swoich racji osób walczących o prawa poszkodowanych kredytobiorców zaowocowały kapitalnymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawia nam ogromną satysfakcje i radość, że do tak ważkiej sprawy przyczynił się również wysiłek naszych ekspertów oraz całej społeczności Życie Bez Kredytu. Frankowicze – jeszcze do niedawna piętnowani i szkalowani przez media – dzisiaj wzbudzają szacunek jako pionierzy walki o prawa konsumenckie w Europie. Kredytobiorcy frankowi, dochodząc sprawiedliwości w kwestii nieuczciwych umów CHF, przyczyniają się do zwiększenia ochrony konsumenctów przez nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej.

Czerwcowe wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to kamienie milowe w sporach z nieuczciwymi bankami. Wszystkie wyroki, które zapadły, są korzystne dla pokrzywdzonych kredytobiorców.

Wyrok C-520/21

Konsument może żądać od banku rekompensaty, tj. wynagrodzenia za korzystanie z zapłaconych rat, ale bank nie może dochodzić od konsumenta jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego mu kapitału.

Wyrok C-287/22

Sąd krajowy, na wniosek konsumenta, może udzielić zabezpieczenia roszczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Wyrok C-570/21

Frankowicz może prowadzić działalność w zakupionej na kredyt nieruchomości. O ile cel konsumpcyjny (mieszkaniowy) jest dominujący, to frankowicz jest uznawany za konsumenta zgodnie z dyrektywą 93/13.

Czy można uzyskać uczciwą ugodę z bankiem?

Frankowicze dzięki powyższym wyrokom zyskali gigantyczną przewagę nad bankami w sądach. To stwarza okoliczności do prowadzenia z kredytodawcami mediacji w celu wypracowania satysfakcjonującej dla kredytobiorcy ugody. Prawdziwej ugody, która w swoich skutkach zbliżona jest do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych i przede wszystkim stwierdza nieważność umowy kredytu, a nie pseudo-ugody, której prawdziwym celem jest dalsze drenowanie kieszeni kredytobiorców.

W ŻBK powstał specjalny Departament mediacji i ugód. Eksperci ds. frankowych oraz doświadczeni negocjatorzy będą prowadzić w imieniu frankowiczów pertraktacje z bankami w oparciu o realne korzyści zbliżone do skutków postępowania sądowego (nieważność umowy T2K). Aby uzyskać uczciwą ugodę, należy najpierw pozwać bank – pozwanie banku nie wyklucza ugody, a nawet przybliża możliwość osiągnięcia porozumienia dzięki mocnym argumentom procesowym. Ugoda zawarta na drodze sądowej jest opłacalnym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem dla frankowicza, bowiem ugody sądowej nie można w żaden sposób podważyć. Zawarcie ugody pozwoli znacząco skrócić czas na zakończenie sporu o nieuczciwy kredyt i tym samym frankowicz będzie mógł szybciej cieszyć się nowym, wymarzonym Życiem Bez Kredytu!

Więcej szczegółów o ugodach pozasądowych przeczytasz w naszym uaktualnionym Słowniku Frankowicza 2023!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy