Pozwij bank ze specjalistami
od wygrywania spraw frankowych

Dlaczego warto nam zaufać?

Według ostatnich kalkulacji sprawy powierzone nam przez Klientów w okresie działalności prowadzonej od 4 lat, skumulowały wartość korzyści w kwocie 217 198 769 PLN.

Wytoczyliśmy w imieniu naszych Klientów już ponad 500 spraw przeciwko bankom. Długi czas działalności skutkuje doświadczeniem oraz skutecznością. Kredyty frankowe to nasza specjalizacja.

Pomagamy wygrywając dla Państwa sprawy.

To, co nasz wyróżnia, to bardzo szeroki zakres profesjonalnie wykonywanych usług na rzecz osób mających kredyt w CHF w który wchodzą m.in.:

Osobista reprezentacja prowadzącego adwokata
na każdej rozprawie.

Opracowanie i złożenie każdego pisma procesowego wymaganego przez Sąd.

Nieograniczoną liczbę konsultacji i spotkań przygotowujących do przesłuchania.

Przygotowanie pozwu oraz specjalistycznych analiz.

Prowadzenie sprawy w II instancji oraz po ewentualnym powrocie sprawy do I instancji.

W przypadku sprawy wygranej, zwrot kosztów zastępstwa procesowego za I instancję.
– Płatne przez drugą stronę.

W przypadku przegranej oferujemy zapłatę na rzecz drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję.

Na każdym etapie OBSŁUGA Klienta 24/7 telefonicznie i mailowo oraz udzielanie konsultacji osobistych.

W każdej sytuacji mogą się Państwo skontaktować z nami w dowolnym momencie.

skontaktuj się z nami

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze od nas analizy, którą wykonujemy bezpłatnie  w ramach akcji adwokatury to skorzystaj z formularza kontaktowego. Bez żadnych opłat nasi specjaliści dokonają oceny postanowień umownych pod kątem prawnym i ekonomicznym.

Co wchodzi w zakres obsługi postępowania sądowego?

lupa

Etap przedprocesowy

 • Przygotowanie reklamacji do banku.
 • Wezwanie do zapłaty i ewentualne negocjacje. Wskazanie procedury uzyskania zaświadczenia z banku dotyczącego historii spłat.
 • Obliczenie skutków finansowych powstałych w wyniku stosowania klauzul niedozwolonych.
 • Wykonanie analiz matematycznych i statystycznych do wytoczenia powództwa sądowego.

Etap procesowy

 • Nieograniczona reprezentacja przed Sądem powszechnym.
 • Nieograniczona reprezentacja przed Sądem apelacyjnym.
 • Analiza pism procesowych banku i Sądu.
 • Przygotowanie pism procesowych w postępowaniu sądowym.
 • Prowadzenie mediacji z bankiem.
 • Wystąpienie do RF lub UOKiK o istotny pogląd.
 • Weryfikacja i stanowisko odnośnie opinii biegłego w postępowaniu sądowym.
 • Wniesienie apelacji oraz odpowiedź na apelację banku.
 • Zastępowanie w procesie egzekucyjnym.

Cele procesowe pozwu o charakterze kaskadowym:

Roszczenie główne o zapłatę:

 • Dążenie do unieważnienia umowy oraz wykreślenie hipoteki z nieruchomości.

Roszczenia ewentualne o zapłatę:

 • Dążenie do wyeliminowania z umowy abuzywnych klauzul przeliczeniowych oraz ubezpieczeń, w tym niskiego wkładu własnego.

Uczciwe i przejrzyste zasady

Opłata za skuteczne usługi prawnicze na rzecz frankowiczów pokrywa wszystkie procedury​ związane z postępowaniem sądowym aż do prawomocnego wyroku, niezależnie od ilości rozpraw i instancji.
W cenie uwzględniamy pokrywa wszystkie procedury pełen pakiet​​ czynności procesowych i wykonanie analiz ekonomicznych, niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia całego przewodu sądowego, aż do pomyślnego dla Państwa wyroku.

Na podstawie 300 spraw sądowych, które dotychczas prowadziliśmy, został stworzony przez ekspertów statystyki matematycznej autorski algorytm, który efektywnie potrafi  określić koszty prowadzenia postępowania sądowego w poszczególnych okolicznościach. Pomaga on tym samym przygotować wiarygodną analizę umowy kredytowej.

Po przeprowadzeniu analizy algorytm wylicza nie tylko ofertę cenową z uwzględnieniem korzyściach, które można uzyskać po prawomocnym wyroku, ale przede wszystkim w przejrzysty sposób pokazuje Klientowi różnice pomiędzy scenariuszami, którą mogą mieć miejsce w następstwie postępowania sądowego.
W zależności od sprawy możliwe są różne strategie procesowe, które mają wpływ na potencjalne ryzyko i korzyści. Wszystkie istotne kwestie są omawiane w czasie konsultacji z Klientem.

Co najważniejsze, to Klient wybiera ostateczną wersję prowadzenia jego sprawy, opierając się na naszej rekomendacji oraz własnych możliwościach finansowych.

Przy zawieraniu umów stosujemy następujące zasady:

skontaktuj się z nami

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze od nas analizy, którą wykonujemy bezpłatnie  w ramach akcji adwokatury to skorzystaj z formularza kontaktowego. Bez żadnych opłat nasi specjaliści dokonają oceny postanowień umownych pod kątem prawnym i ekonomicznym.

Close Menu