• #651 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądzone na rzecz powodów 246 693,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 grudnia do dnia zapłaty
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank tj. 11 817.00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 1498/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 27.02.2024r.
 • #462 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Korzyści ⤵⤵⤵
  1) Umowa kredytowa jest w całości nieważna
  2) Zasądzone od Credit Agricole 155.888,33 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych

  Sygn. akt III C 534/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.07.2023 r.

 • #424 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • 1) Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2) Zasądzone kwoty 462.372,77 PLN oraz 7.913,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Zwrot kosztów sądowych 11.860 PLN

  Sygn. akt IV C 409/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.06.2023

 • #304 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Korzyści frankowicza:
  1. Ustalenie nieważności
  2. Zasądzone kwoty: 2x 169 768,57 PLN i 2x 35 769,88 CHF
  3. Zasądzone wszystkie koszty sądowe na rzecz powodów
  4. Saldo kredytu spada z około 650.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank
  zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  5. Sąd nie uwzględnił zarzutów potrącenia i zatrzymania
  Sygn. akt III C 340/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 18.01.2023
 • #239 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Credit Agricole
 • Wyrok z dnia 07.11.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Prawomocne ustalenie nieważność umowy i zasądzenie kwoty 149.445 zł
  Dodatkowo zwrot kosztów procesu w całości za I i II instancję
  Spadek salda kredytu pożyczki z ok 250.000 zł do zera

  Łączna korzyść ponad 400.000 zł i bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt. VI ACa 977/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #24 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Credit Agricole
 • Wyrok z dnia 05.08.2021 r.
  Zasądzone wszystkie kwoty w PLN i CHF, łącznie wraz z odsetkami ponad 400.000 PLN
  Ustalenie nieważności umowy
  Saldo pożyczki spadło z 350.000 do zera
  Łączna korzyść ponad 750.000 PLN i bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku
  Sygn. akt III C 437/20,  Sąd Okręgowy Warszawa Praga