• #685 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1️⃣ Santander zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów:
  a) kwotę 264 771,75 PLN wraz z odsetkami od dnia 13 lipca 2022 r. do dnia zapłaty;
  b) kwotę 60 408,93 PLN wraz z odsetkami od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  c) kwotę 247 205,50 PLN wraz z odsetkami od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  2️⃣ Oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  3️⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 800 PLN tytułem kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 303/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 02.04.2024r.

 • #678 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości; 2
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 14 953,14 PLN z odsetkami od 26.08.22
  3. Koszty sądowe dla powodów tj. 6 464,00 PLN
  Sygn.akt I C 1163/21
  Sąd Okręgowy w Krakowie
  Data: 21.03.2024r.
 • #639 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta w dniu 14 września 2007 r pomiędzy powódką jako kredytobiorcą a Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna.
  2. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę:
  a) 276.266,25 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć i 25/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 lipca 2019 r. do dnia zapłaty,
  b) 19.940,73 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści i 73/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 15 stycznia 2021 r do dnia zapłaty,
  c) 465.179,54 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć i 54/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.817,00 (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.800,00 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
 • #628 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Umowa jest nieważna w całości
  Zasądza od pozwanego banku Santander na rzecz powodów kwotę 284.184,64 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 60.845,96 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank #Santander tj. 11.834 PLN
  Sygn. akt III C 2838/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.02.2024r.
 • #626 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt VI ACa 1804/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 12.02.2024r.
 • #618 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądzono na rzecz powoda kwotę 175 003,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz na rzecz powódki kwotę 175 003,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi;
  3. Oddalony zarzut zarzut zatrzymania banku;
  4. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów po 5 917,00 PLN (na rzecz każdego z powodów).
  Sygn. akt III C 1639/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  Data: 01.02.2024r.
 • #613 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • #613 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy członków społeczności #ŻBK. 100% skuteczności z bankiem #SANTANDER
  Sygn. akt ACa 92/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 25.01.2024r.
 • #604 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Ustalenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzone wszystkie kwoty od pozwanego na rzecz powódki z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  Koszty w całości na rzecz powódki – do obliczenia przez referendarza.

  Sygn. akt XVIII C 2761/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.01.2024r.

 • #583 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1) Ustala, że umowa kredytu jest nieważna.
  2) Zasądza od Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki kwotę 203.596,29 złotych oraz
  kwotę 33.181,21 franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lipca 2022 roku do
  dnia zapłaty.
  3) Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  4) Zasądza od Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki kwotę 11.817 zł i 8100 zł.
  V ACa 1464/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 21.12.2023
 • #543 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Sygn. akt III C 225/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.11.2023 r.

 • #506 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądzone na rzecz powoda kwotę 308 207,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15.05.23 r. do 5.10.23r. 🔎Zasądzone na rzecz powódki kwotę 162 471,53 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15.05.23 r. do 5.10.23r. 🔎Oddalone powództwo w pozostałym zakresie.
  🔎 Koszty procesu na rzecz powódki – 6417,00 PLN,
  🔎 Koszty procesu na rzecz powoda 6417,00 PLN.

  XXVIII C 4756/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.10.2023

 • #457 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członka społeczności ⤵⤵⤵
  ✅ Sąd ustala nieważność umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 281.844,59 PLN + 89.695,14 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi

  Sygn. akt XII C 1450/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023

 • #306 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie kwoty 180 261,82 PLN z odsetkami od 27.10.21
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11 800,00 PLN
  ✅ Pominięcie potrącenia oraz zatrzymania (brak charakteru wzajemnego – brak ekwiwalentności świadczeń, ponadto zatrzymanie pełni wyłącznie funkcję zabezpieczającą, a z uwagi na brak jakiegokolwiek wezwania do zapłaty – nie ma czego zabezpieczać, do tego brak możliwości uwzględnienia zarzutu zatrzymania z uwagi na przepisy europejskie dotyczące ochrony konsumentów)
  Sygn. akt II C 1838/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #254 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • ❤ Ustalenie nieważności umowy
  ❤ Zasądzone 16 499,43 chf + odsetki od 25.10.22 uwzględniając zarzut potrącenia co do złotówek
  ❤ Spadek salda kredytu z około 250.000 zł do zera
  ❤ Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 817/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.11.2022

 • #226 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • PRAWOMOCNA wygranych #ŻBK,
  100% skuteczności #Santader i T2K #226 w serii!

  Sygn. akt. V ACa 175/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 05.10.2022 r.

 • #194 Zabezpieczenie roszczenia – Santander
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 21 dniach od złożenia przez nas pozwu

 • #172 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 23.06.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy bez uwzględniania zarzutu zatrzymania
  Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 203.596,29 zł i 33.181,21 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817,00 zł
  Saldo kredytu spada z 450.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 800.000 zł, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt. IV C 453/20 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #166 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 13.06.2022 r.

  Korzyść członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie wszystkich kwot 60.579,60 zł i 59.890,25 CHF plus odsetki ustawowe z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  ✅ Zasądzone wszystkie koszty sądowe 11.817,00 zł i 9.100,00 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 350.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 700.000 zł, a bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt V ACa 332/21 (wyrok na posiedzeniu niejawnym) Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #113 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander Bank
 • Wyrok z dnia 04.03.2022 r.

  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem 586.287,58 PLN z prawem zatrzymania.
  Zwrot wszystkich kosztów procesu.
  Wyzerowanie salda obu kredytów do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 42/21

 • #52 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Santander
 • Sygn. akt II C 1789/20 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga dnia 11.10.2021

  ✅ Zasądzona i zwrócona już na konto kwota 522.265,10 zł plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkie kosztów sądowych
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z 836.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.350.000 zł (1,35 mln zł)