• #687 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 2. Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz członka społeczności #ŻBK tj. 179 817,70 PLN z odsetkami od 25.10.2023 (złożenie pozwu );
  👉 3. Koszty w całości dla Klienta tj.11 817,00 PLN.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 2968/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data 04.04.2024r.
 • #667 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa jest nieważna;
  👉 Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 591 078,33 PLN wraz z odsetkami;
  👉 Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXV C 1434/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #663 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 58 350,98 PLN oraz 116 570,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddala zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego, pozostawiając szczegółowe wyliczenie ich wysokości referendarzowi sądowemu.
  XXVIII C 14967/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.
 • #632 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów kwotę 391 175,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku
  👉 Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 16 364,00 tytułem zwrotu kosztów procesu
  🧑‍⚖️ Sygn. Akt IV C 318/18
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.02.2024r.
 • #621 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sygn. akt V ACa 1467/22
  🧑‍⚖️ Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 06.02.2024r.
 • #615 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1. Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 492 187,69 zł z odsetkami ustawowym za opóźnienie.
  3. Koszty procesu w całości na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza sądowego.
  Sygn. akt XXVIII C 20919/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.01.2024r.
 • #599 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👨‍⚖ Sąd ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów 83.990,92 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów 58.631,86 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.
  👨‍⚖ Bank oddalił zarzut zatrzymania.
  👨‍⚖ Na dziś odsetki wynoszą już ponad 300.000 PLN!
  👨‍⚖ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.

  👨‍⚖ Sygn. akt II C 439/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.

 • #597 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone 177 879,69 PLN z odsetkami ustawowymi od dnia 12.08.2020 (doręczenie pozwu).
  3) Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  4) Koszty sądowe ponosi bank do wyliczenia przez referendarza sądowego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt III C 1320/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ 08.01.2024r.
 • #571 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1. Ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 147.969,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu (23 sierpnia 2021 r.)
  3. W pozostałym zakresie oddalił powództwo.
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 447,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 852/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 13.12.2023r.

 • #569 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok:
  1. Ustalenia nieważności umowy
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów 184 827,36 zł wraz z odsetkami od 15 XI 2021
  3. Zwrot od pozwanego na rzecz powodów koszty 11 834,00 zł, w tym koszty zastępstwa 10800,00 zł wraz z odsetkami.

  Sygn. akt XV C 2435/21
  Sąd Okręgowy w Gdańsku
  Data: 11.12.2023

 • #566/567/568 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – ING Bank Śląski
 • #566 XXIV C 3080/20 Raiffeisen Bank International AG

  #567 XXIV C 2768/20 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  #568 XXIV C 2616/20 Bank BPH S.A.

  Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 11.12.2023

 • #550 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 👉 Sygn.akt V ACa 848/22
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 17.11.2023

 • #539 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny w całości.
  2⃣ Zasądza od banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powódki łącznie kwotę 279 539,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powódki łącznie kwotę 9 222,19 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania.

  Sygn. akt I ACa 127/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 08.11.2023

 • #530 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  ✅ Zasądzone na rzecz powoda kwoty 171 999,70 zł oraz 5 944,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wskazanych kwot od dnia 12 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzone na rzecz powódki kwoty 171 999,70 zł oraz 5 944,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wskazanych kwot od dnia 12 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty w całości pozwany – wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 1047/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.10.2023r.

 • #525 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 310.841,84 PLN.
  🔎 Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości.

  👨‍⚖ Sygn.akt I C 585/21
  👨‍⚖ Sąd Okręgowy w Warszawie
  👨‍⚖ Data: 26.10.2023

 • #501 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Jakie były korzyści dla powódki!
  1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 17838,82 PLN.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powódki plus odsetki od dnia następnego od doręczenia pozwu.

  🗃Sygn. akt III C 2409/20
  📌Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅Data: 29.09.2023

 • #468 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. akt I C 477/19
  Sąd Okręgowy w Legnicy
  Data: 23.08.2023

 • #461 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  Oddalony zarzut zatrzymania
  Zasądzone od pozwanego kwot 38.125,61 PLN + 64.438,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1 października 2020 r.
  Pełen zwrot kosztów sądowych wraz z odsetkami ustawowymi

  I ACa 1296/22
  Sąd Apelacyjny w Łodzi
  Data: 02.08.2023

 • #460 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytu w całości;
  2) Zasądzone od pozwanego kwoty 327 240,45 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 04.03.2022 r. do dnia zapłaty;
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 11 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za czas od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do czasu zapłaty.

  Sygn. akt IV C 562/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 01.08.2023

 • #459 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt IV C 86/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #438 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PBH
 • Sygn. akt VI ACa 491/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #428 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od banku 231.448,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

 • #395 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🎯 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty 322.165,09 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie oraz oraz kwotę 8726,40 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty
  🎯 Kosztami procesu obciąża pozwanego w całości za I i II instancję tj. 8100 zł

  Sygn. akt I ACa 1168/22
  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  Data: 16.05.2023

 • #381 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza wszystkie kwoty 131.881,44 PLN z odsetkami od DNIA 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank
  tj. 11.834 PLN

  Sygn. akt I C 403/22
  Sąd Okręgowy w Kaliszu
  Wyrok z dnia 27.04.2023

 • #378 PRAWOMOCNE Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  Spadek salda zadłużenia z ok 600.000 zł do zera
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt VI ACa 749/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #370 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści frankowicza
  1) Ustalenie nieważności umowy
  2) Zasądzone kwoty 282.341,12 zł i 25.818,75 chf z odsetkami ustawowymi od 04.05.2022 do dnia zapłaty
  3) Zasądzone koszty sądowe na rzecz powoda 11.834 zł
  4) Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, , a po uprawomocniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  I C 1044/22
  Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Data: 19.04.2023

 • #335 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 237.897,31 PLN z odsetkami od upływu 14 dni od doręczenia pozwu i 14 dni od dnia doręczenia rozszerzenia
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 10.800 PLN
  ✅ Saldo kredytu spada z ok. 300.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 517/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023
 • #329 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzenie wszystkich kwot tj. 150 693,48 PLN + odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Sygn. akt XII C 2091/22
  Sąd Okręgowy w Poznaniu
  Data: 06.03.2023
 • #326 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. akt I ACa 1192/21
  Sąd Apelacyjny w Poznaniu
  Data: 02.03.2023

 • #314 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza od banku 227.000,00 PLN z odsetkami ustawowymi
  ✅ Saldo kredytu spada z około 250.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 172/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 31.01.2023
 • #305 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  2 615 884,68 zł plus odsetki ustawowe
  11 817 zł zwrot kosztów sądowych
  Sygn. akt II C 1360/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #296 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści:
  ➡ I. Sąd zasądza od Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku kwotę 69840,60 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści 60/100) i kwotę 62769,04 CHF (sześćdziesiąt
  dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć 4/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;
  ➡ II. Unieważnienie umowy na zasadzie T2K
  ➡ III. zasądza od Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku kwotę 10006,28 zł (dziesięć tysięcy sześć 28/100)
  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia
  uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu części kosztów procesu oraz 8100 zł

  Sygn. akt I ACa 529/22
  Sąd Apelacyjny w Lublinie
  Data: 30.12.2022

 • #293 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członka społeczności #żbk⤵⤵⤵
  Saldo kredytu spada z około 880.000 zł do zera.
  Bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Zasądzone dodatkowo wszystkie koszty procesowe od banku na rzecz kredytobiorcy.

  Sygn. akt V ACa 1170/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.12.2022

 • #288 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy

  Zasądzenie kwoty 576.562,26 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kwoty 11.817 zł tytułem kosztu procesu
  Saldo kredytu spada z około 600.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 14261/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.12.2022

 • #286 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza od banku 356.358,47 PLN i 6.231,64 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zasądza od banku 11.857 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z około 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3954/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.12.2022

 • #278 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądza wszystkie kwoty 83.960,07 PLN i 25.130,61 CHF
  Odsetki:
  Od kwot 31.038,31 PLN i 25.130,61 CHF od dnia 05.11.2020
  Od kwoty 52.921,76 PLN od dnia 28.09.2022
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 200.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt III C 1393/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 13.12.2022

 • #274 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 334.094,59 PLN
  Zwrot kosztów sądowych 11.947,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 350.000 zł do zera, w bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #253 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • #253 stwierdzenie nieważności T2K umowy członków społeczności #ŻBK 😁100% skuteczności z GE Money ( Bank BPH S.A. )
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ❣️ Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 368.335,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty plus koszty postępowania sądowego 11.834 zl
  ❣️ Saldo kredytu z ok 350 000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, przy czym w postępowaniu mamy już od października 2022 ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA!
  Sygn. akt I C 2912/22
  Sąd Okręgowy w Krakowie
  Data: 21.11.2022
 • #250 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 319 085.95 PLN + odsetki od dnia wniesienia pozwu plus koszty postępowania sądowego 11.847 zl
  Saldo kredytu z ok 350 000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 1376/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022
 • #248 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Saldo kredytu spada z 220.00 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
 • #229 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Ge Money
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 342.502,08 PLN
  Zwrot kosztów procesu 11.834 PLN
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt III C 761/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 12.10.2022

 • #221 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok z dnia 28.09.2022 r.

  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności obu umów 380.875,81 zł plus odsetki
  Zwrot kwot 11.817 zł tytułem kosztów procesowych
  Saldo kredytu spada z ok. 400 000 do zera
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2022

 • #211 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH Ge Money
 • Wyrok z dnia 31.08.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Nieważność umowy oraz 94.307.01 zł plus odsetki ustawowe
  6.417 zł zwrot kosztów sądowych
  Saldo kredytu spada z ok 120.000 zł
  Łączna korzyść ponad 200.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn.akt I C 1357/20 Sąd Okręgowy w Słupsku
 • #185 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH S.A
 • Wyrok z dnia 07.07.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 279.539,88 zł plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot kosztów procesu 9.222,19 zł i zwrot niewykorzystanej zaliczki 304,81 zł
  ✅ Saldo kredytu spadło z 300.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt IV C 2441/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #178 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok z dnia 04.07.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj.185 825,60 zł plus odsetki ustawowe od dnia doręczenia pozwu
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.834 zł
  ✅ Saldo kredytu spadło z 250.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt II C 1789/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

 • #157 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH S.A.
 • Wyrok z dnia 02.06.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 89.861,55 zł i 37.258,45 chf plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.817 zł
  ✅ Saldo kredytu spadło z 250.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt IV C 1406/20

 • #131 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH ( Ge Money )
 • Wyrok z dnia 19.04.2022 r.
  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 144.615 PLN
  Spadek zadłużenia z 200.000 PLN do zera
  Zwrot całkowitych kosztów procesu
  Łączna korzyść ponad 400.000 PLN, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
 • #128 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Ge Money
 • Wyrok z dnia 13.04.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 207.939,44 zł zł plus odsetki ustawowe z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot całkowity kosztów procesu 11.817 zł i 8.100 zł
  Wyzerowanie salda kredytu
  Bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt V ACa 344/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie Data: 13.04.2022
 • #126 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Ge Money
 • Wyrok z dnia 13.04.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  stwierdzenie nieważności umowy
  zasądzone wszystkie kwoty 176.606,00 zł plus odsetki ustawowe oraz koszty procesu 11.847 zł
  wyzerowanie salda kredytu z ponad 200.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 400.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXV C 3360/19 Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 13.04.2022
 • #110 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH (GE MONEY)
 • Wyrok z dnia 15.03.2022

  Zasądzone kwoty 69.840,60 PLN oraz 62.769,04 CHF plus odsetki ustawowe.
  Zwrot kosztów proces ok 10.000 PLN, bez zarzutu zatrzymania.
  Kredyt był już spłacony wcześniej

  Sygn. akt I C 1354/19 Sąd Okręgowy w Siedlcach

 • #107 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Ge Money (Bank BPH S.A.)
 • Wyrok z dnia 11.03.2022 r.
  Sąd zasądził 321.384,28 PLN plus odsetki ustawowe
  Saldo kredytu spada z ok 400.000PLN do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Zwrot kosztów procesu w całości, tj. 11.834 PLN
  Łączna korzyść niemal 800.000 PLN
  Sygn. akt IV C 1072/19, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #33 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - GE Money ( Bank BPH S.A.)
 • Wyrok z dnia 29.09.2021 r.
  ▶️ Sąd zasądził 551.352 zł plus odsetki 11.817 zł tytułem zwrotu postępowania – ▶️ Saldo kredytu spada z 860.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ▶️ Łączna korzyść ponad 1.500.000 zł (1,5 mln).
  Sygn. akt II C 3087/20, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #77 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Ge Money (BPH)
 • Wyrok z dnia 12.01.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻBK ⤵⤵⤵
  1⃣ Stwierdzenie nieważności umowy kredytu
  2⃣ Zwrot kwoty 382.139,96 zł plus odsetki ustawowe od dnia wniesienia pozwu
  3⃣ Zasądzone cale koszty za I instancje w kwocie 11.864,00 zł
  4. Saldo kredytu spadło z ok 400.000 zł do zera
  ❗Łączna korzyść ponad 800.000 zł i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt III C 196/19 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga

 • #35 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - GE Money ( Bank BPH S.A. )
 • Sygn. akt II C 1602/19 Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok z dnia 05.10.2021

  👏 sąd zasądził zgodnie z pozwem wszystkie kwoty wraz odsetkami, czyli ponad 250.000 zł,
  👏 zwrot kosztów postępowania sądowego
  👏 spadek zadłużenia z 250.000 zł i po uprawomocnieniu bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

 • #48 z rzędu unieważnienie na zasadzie teorii dwóch kondykcji! - Bank BPH
 • Wyrok z 04.11.2021 r.
  😍 Sąd zasądził 135 087,12 zł oraz odsetki ustawowe
  😍 Zwrot wszystkich kosztów postępowania
  😍 Saldo kredytu spadło z ok 200.000 zł do zera
  😍 Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku.
  😍 Łączna korzyść ponad 350.000 zł
  Sygn. Akt XXVIII C 2650/21