Frankowicze Szturmują Sądy

Frankowicze Szturmują Sądy

Na początku stycznia 2019 r. pojawiła się w prasie informacja dotycząca liczby pozwów składanych w ostatnich dwóch latach do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Z danych przekazanych przez radio TOK FM wynika, że w 2018 r. do warszawskiego sądu wpłynęło 2549 spraw. Rok wcześniej było ich zaledwie 999.

To oznacza wzrost o ponad 150 % rok do roku. Wobec tego obecnie zwlekanie z decyzją o wytoczeniu powództwa przeciwko bankom może wydłużyć czas trwania postępowania sądowego.

Przedłuża się również w ten sposób okres, w którym  frankowicze będą narażeni na ryzyko wzrostu kursu franka. Niestabilna sytuacja związana z Brexitem, wojny handlowe USA z Chinami, wszystko to może wpłynąć niekorzystnie na kurs naszej waluty do CHF w niedalekiej przyszłości.

Coraz więcej pozytywnych wyroków dla frankowiczów

Niemal co tydzień zapadają nowe, korzystne dla frankowiczów wyroki. Praktycznie każdy bank stosował w swoich umowach niedozwolone klauzule, które powodują, że wielu sędziów w swoich wyrokach uznaje umowy kredytowe za nieważne, bądź nakazuje ich “odfrankowanie”.

Wystarczy spojrzeć na kilka ostatnich wyroków:

  1. Sygn. akt XVI C 2914/16, wyrok z 04.01.2019Przegrana PKO BP. Umowa Nordea Habitat jest nieważna. Bank ma zwrócić klientowi pieniądze. Sąd w dużej mierze oparł się na orzecznictwie TSUE  
  2. Sygn. XXV C 1960/17, wyrok z dnia 13.01.2019 r. –  Przegrana BPH. Unieważnienie umowy kredytu denominowanego. Sędzia ma już ugruntowany pogląd na tego rodzaju umowy i uznaje je za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego. W tej sprawie dodatkowo uznał zarzut, że umowa ta jest również sprzeczna z prawem ze względu brak w umowie oznaczenia terminów spłaty odsetek. Te miał bowiem wyznaczać bank w harmonogramie spłat przesłanym już po zawarciu umowy.
  3. Sygn VI C 1488/17, wyrok z dnia 15.01.2019 r.  – Przegrana Deutsche Bank. Umowa nieważna ze względu na naruszenie art. 69 prawa bankowego, wobec niewskazania kwoty kredytu, a ponadto umowa skonstruowana w sposób nieuczciwy, wynikający z nieokreślonego i nieograniczonego ryzyka po stronie konsumenta, z naruszeniem obowiązku informacyjnego po stronie banku Sąd podkreślił, że bank stosował tabele kursowe, które były “dowolnie tworzone”, a po ich usunięciu, jako klauzul abuzywnych, nie da się zastąpić tzw. “luki”. Nie można również zastosować teorii salda, ponieważ bank nie zgłosił zarzutu potrącenia.
  4. sygn. akt I C 1755/15,wyrok z 19.11.2018 – Przegrana BGŻ BNP Paribas.  Unieważnienie kredytu denominowanego. Zdaniem sądu kredyt denominowany jest nadal kredytem złotowym.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie szczędzi słów krytyki pod adresem
banków i nakłada na nich kary.

Deutsche Bank, decyzją UOKIK z dnia 31 grudnia 2018 r, r. , otrzymał 7 mln zł kary za stosowanie klauzul niedozwolonych we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro.

Dlaczego trzeba iść do sądu?

Rząd od kilku lat  obiecuje rozwiązania ustawowe regulujące kwestie frankowiczów. Już teraz docierają z prasy informacje, że nawet jeśli rzeczywiście zostaną wprowadzone, będą dotyczyły osób najuboższych, które mają problemy ze spłatą rat kredytowych.

Ustawa ma objąć nie tylko osoby spłacające nieuczciwe kredyty waloryzowane do walut obcych, ale również kredytobiorców spłacających zwykłe kredyty złotowe. Będzie to wobec tego Ustawa pomocowa dla osób z małym dochodem, a nie taka, która rozwiązałaby w jakikolwiek sposób problem abuzywnych postanowień w umowach kredytowych.

Jeśli chcą Państwo dochodzić sprawiedliwości w sądzie mogą Państwo skorzystać z postępowania grupowego lub indywidualnego.

Pozwy zbiorowe w Polsce są niestety zupełnie nieefektywne. Powodów jest wiele:

  1. Przewlekłość postępowań grupowych najbardziej obrazuje największy pozew, przeciwko Bankowi Millennium (grupa powyżej 5 tys. poszkodowanych). Pozew złożony 13 czerwca 2014 r. do dnia dzisiejszego nie doczekał się pierwszej rozprawy merytorycznej. Podobnie sytuacja przedstawia się w innych postępowaniach grupowych.
  2. W Polsce nie ma prawa precedensu, to nie USA. Poza faktem, że w naszym kraju generalnie brakuje przesłanek,aby wytaczać powództwa przeciwko bankom, bo robi się to w sposób mało profesjonalny, w modelu prawnik x rzecznik konsumenta. W USA są w tym wyspecjalizowane zastępy prawników i ekspertów, zajmujących się postępowaniami grupowymi od zarania dziejów. W Polsce brak merytorycznego zaplecza oraz wsparcia ekonomistów na starcie już przekreśla szansę powodzenia.
  3. W sprawie mBanku Sąd stwierdził, że roszczenia powinny być dochodzone indywidualnie. Nie można dochodzić skutecznie roszczenia, które jest udowodnione jedynie ogólnie. Każdy z 1700 przypadków wówczas musiałby być identyczny, a tak nie jest. Ponadto żeby udowodnić roszczenie co do wysokości należy wykonać szczegółowe analizy finansowe, które powinien potwierdzić biegły. Aby wykonać takie analizy na wolnym rynku dla 1700 umów kredytowych trzeba byłoby wydać przynajmniej 2 500 000 zł.

W naszej ocenie jedyną skuteczną metodą jest dochodzenia swoich praw poprzez wytoczenie indywidualnego powództwa przeciwko swojemu bankowi. Takie postępowanie daje największe szanse szybkiego uzyskania korzystnego wyroku dla kredytobiorców.

Wariant pozwu grupowego, mimo, że jest tańszą formą dochodzenia swoich praw, z naszego doświadczenia jest raczej nieskuteczny. Stracą Państwo cenny czas przedłużając w ten sposób okres ponoszenia wysokich kosztów obsługi nieuczciwego kredytu, a kolejne raty będą przedawniały się miesiąc w miesiąc bezpowrotnie.

Od czego zacząć przygotowania do pozwania banku?

Temat kredytów powiązanych z walutą szwajcarską jest dosyć złożony, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa Poradnik Frankowicza 

W 10 krótkich filmach znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat przyczyn nieważności umów, argumentów jakie używają obie strony w postępowaniu oraz od czego zacząć przygotowania do pozwania banku.

Zachęcamy również do dołączenia do jednej z Grup Frankowicze- Życie bez Kredytu,które skupiają łącznie  kilka tysięcy osób posiadających kredyty powiązane z walutą CHF.

Jeśli potrzebują Państwo porady co zrobić z Państwa konkretną umową już teraz zachęcamy do kontaktu z nami https://www.zyciebezkredytu.pl/kontakt/

O Życie Bez Kredytu

Skupiamy społeczność frankowiczów, którzy chcą uwolnić się od kredytu.
Naszą misją jest budowanie społeczności frankowiczów, których celem jest życie bez kredytu. Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia nieuczciwych naszym zdaniem umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych.
Łącznie nasze grupy na Facebooku liczą  ponad 8 000 członków.

Podziel się ze znajomymi