Blog Frankowicza

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu hipotecznego

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wniosek o wydanie historii spłat kredytu frankwego
Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu hipotecznego

Potwierdzenie spłaty kredytu jest bardzo ważnym i niezbędnym dokumentem do skutecznego złożenia pozwu przeciwko bankowi w sprawie abuzywnego kredytu we frankach. Warto nie zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu hipotecznego, gdyż szybkie jego uzyskanie pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy.

Dlaczego frankowicz powinien złożyć wniosek o wydanie historii spłat kredytu? 

Złożenie wniosku do kredytodawcy o wydanie historii spłat kredytu bankowego w zasadzie stanowi pierwszy krok do uwolnienia się od toksycznego zadłużenia. Zaświadczenie o spłacie kredytu hipotecznego jest koniecznym dokumentem, aby pozew przeciwko bankowi mógł być w ogóle złożony w sądzie.

W trakcie rozprawy wymiar sprawiedliwości musi posiadać wszystkie dokumenty stanowiące dowód, że przez kilka czy kilkanaście lat frankowicz spłacał abuzywny kredyt hipoteczny. Historia rachunku kredytobiorcy stanowi potwierdzenie uiszczania niesłusznie naliczanych przez banki rat kredytu.

Jeżeli zastanawiasz się nad pozwem banku i odzyskaniem niesłusznie pobieranych pieniędzy, warto abyś już dziś złożył wniosek o wydanie historii spłaty kredytu. W momencie, kiedy będziesz już gotowy na sądową walkę z bankiem, otrzymany już dokument od banku pozwoli w dużo krótszym czasie na sprawne złożenie pozwu i przerwanie biegu przedawniania. Dzięki temu możesz oszczędzić naprawdę dużo pieniędzy.

Zazwyczaj na zaświadczenie z banku o spłacie kredytu oczekuje się kilka tygodni. Zdarzały się jednak sytuacje, że konsument musiał czekać na zaświadczenie historii spłaty kredytu nawet kilka miesięcy. Czas oczekiwania na wydanie tego typu dokumentu zależy od banku. Możliwe, że okres ten będzie wydłużony w porównaniu ze standardowym okresem wyczekiwania, gdyż banki niemalże „toną” pod naporem wniosków od frankowiczów. Kilka banków poszło swoim klientom na rękę i umożliwiło samodzielne pobieranie historii spłaty rat (np. Millennium i mBank).

Jak uzyskać zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?

Aby uzyskać zaświadczenie o historii spłaty kredytu hipotecznego należy złożyć wniosek do banku. Aktualnie nie ma obowiązujących przepisów, które regulowałby formę złożenia wniosku. Oznacza to, że prośbę o wystawienie rachunku spłaty kredytu możesz złożyć ustnie, np. telefonicznie lub w placówce banku, bądź pisemnie, np. poprzez wiadomość e-mail lub pocztą. Decydując się na któryś z tych sposobów, warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku, gdyż pomoże ono w ewentualnym monitowaniu realizacji wydania zaświadczenia.

Wniosek nie musi być w żaden konkretny sposób sformułowany, ale dla jego skuteczności koniecznie musi zawierać niniejsze dane: miejscowość i datę, adresata, czyli nazwę i adres banku, wnioskodawcę, czyli dane kredytobiorcy, datę zawarcia kredytu oraz nazwę i numer kredytu. We wniosku najlepiej określić, w jakiej formie chcemy otrzymać zaświadczenie (papierowej czy elektronicznej) oraz na jaki adres powinno być wysłane. Można również wskazać, w jakim terminie oczekujemy realizacji wniosku, choć bank nie jest zobowiązany do dotrzymania tego terminu. 

Za zaświadczenie o historii spłaty kredytu banki z reguły pobierają opłatę, średnio w graniach 100-300 zł. Tę opłatę należy jednak potraktować jako inwestycję, bowiem korzyści z wygranego pozwu będą nieporównywalnie większe. Warto pamiętać, aby opłata za zaświadczenie została przelana na odpowiedni rachunek bankowy. Niektóre banki pobierają należności za wydanie historii spłaty rat kredytu z rachunków obsługujących kredyt, inne wymagają wpłacania żądanych kwot na specjalnie dedykowane do tego rachunki. Aby uzyskać właściwy rachunek bankowy, należy skontaktować się z bankiem, np. poprzez infolinię. Istnieją jednak też takie banki, w których nie są pobierane żadne opłaty za wydanie takiego wniosku.

Najważniejsze dane, które powinny pojawić się w wydanym przez bank zaświadczeniu to:

– daty oraz kwoty wypłaty przez bank kredytu w całości lub transz kredytu wyrażone w złotówkach oraz w frankach wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;

– daty oraz kwoty spłat poszczególnych rat kredytowych przez kredytobiorcę wyrażone w złotówkach oraz w frankach (z osobnym wyszczególnieniem rat kapitałowych i rat odsetkowych) wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;

– daty oraz kwoty wpłat dokonania innych płatności w związku z zawarciem kredytu, np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, prowizje itp.;

– obecne zadłużenie frankowicza z tytułu umowy kredytu wyrażonej zarówno w złotówkach, jak i we frankach;

– wysokość stosowanego przez bank oprocentowania w okresie trwania umowy kredytu z uwzględnieniem jego zmian.

Wniosek właściwy dla Twojego banku możesz pobrać tutaj: Złóż już teraz wniosek do banku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy